lauantai 31. maaliskuuta 2012

Maahanmuutto opettajan kertomana

Mukava puoli ikääntymisessä ovat luokkakokoukset. Enkä nyt tarkoita marxilaisia neuvostoja vaan elämänkokemusta hankkineiden lapsuuden kavereiden tapaaminen. Yksi omistani työskentelee nykyisin pääkaupunkiseudulla ammattikorkeakoulussa. Pitkän illan yhteenvetona kirjoittelen muutamia huomioita kaikelle kansalle luettavaksi.

Varovaisenkin arvion mukaan humanitaarisen maahanmuuton perusteella Suomeen muuttaneiden koulutuskustannukset ovat vähintään kaksinkertaiset suomalaiseen verrattuna. Työssäkäyvien vanhempien mukana tulleet oppilaiden kustannukset eivät eroa han-suomalaisista merkittävästi.

Vielä 2000-luvun alussa 16 vuotta täyttäneitä mamuja koulutettiin
a) "apukoulussa", jotta he saisivat valmiudet peruskoulun suorittamiseen ja
b) peruskoulun kymppiluokkaa vastaavalla linjalla, jolta sai peruskoulun päättötodistuksen. a)-linjalla oli myös sellaisia mamuja, joilla oli keskiastetta vastaava tutkinto, mutta puutteellinen kielitaito, ja b)-linjalla opiskeli myös kantasuomalaisia arvosanojensa parantajia.

Ystävälleni on kertynyt kokemuksia seuraavista kulttuureista:
Balkan, ex-Neuvostoliitto, ex-Jugoslavia, Keski-Aasia, Itä-Aasia, Saharan eteläpuolinen Afrikka ja erikseen pitää vielä mainita Somalia. Puhtaasti positiivinen kokemus oli eräs itäaasialainen, joka ei kauaa opetuksessa viihtynytkään katseltuaan ympärillä hilluvaa porukkaa. Ex-Neuvostoliiton alueelta tulleet olivat OK, mutta hyvin ylimielisiä. Balkanilaiset samoin, mutta ajoivat itsekkäästi vain omaa etuaan.

Ex-Jugoslavian alueelta tulleissa oli kuulemma yksi fiksu kaveri, joka älynsä puolesta pärjäsi pitkälle, samoin kuin yksi toinen hyvätapainen ja luotettava tyyppi. Muut olivatkin sitten puolirikollista sakkia. Keskiaasialaiset olivat OK, mutta ällistä huomasi, että siellä on "viimeiset tuhat vuotta menty serkkujen kanssa naimisiin". Suurimmalle osalle nyky-yhteiskunnassa ei ole töitä tarjolla. Yhden suku perusti kebab-pizzerian mitä ovatkin pyörittäneet jo vuosikausia ilmeisesti menestyksellä, vaikka verottajan kanssa onkin ollut jotain kiistaa.

Mustan Afrikan kaverit ovat iloluontoista väkeä ja harmittomia. Eivät kuitenkaan koulun ulkopuolella: rikosjuttuja tulee opettajillekin asti tiedoksi isolla prosentilla. Pulpetissa ja työnteossa he olivat aivan vastaantulijoita. Poikkeuksena somalit, jotka eivät olleet edes tunnilla harmittomia.

Oleellinen asia kustannusten kannalta on, että opiskelu tapahtui noin kymmenen hengen ryhmissä. Eipä ole han-suomalaisilla vastaavaa ylellisyyttä... Oppilaitoksella oli siihen varaa, koska mamuista sai hyvät valtionosuudet! Ystäväni laskeskeli, että mitä ihmeen hyötyä on kouluttaa kolmikymppistä pakolaista peruskoulun apuluokalla, kun tieto- ja taitotaso on sama kuin kuudesluokkalaisella. Harva heistä ainuttakaan veroeuroa Suomelle tuottaa: edes tulkkina tai sosiaalityöntekijänä, jotka ovat heille tyypillisiä työpaikkoja. Yhdelle oli tuokin koulutus liikaa, ja laitettiin pois sopivampaan paikkaan, kun ei pärjännyt. Toinen oli jatkuvissa ongelmissa poliisin kanssa, mutta politiikkaan menneen siskonsa takia lienee jotenkin selvinnyt eteenpäin.

En tunne kouluhallintoa tarpeeksi hyvin, jotta tietäisin millä tavoin ja kuinka paljon mamuista saa lisätukea nykyisin. Tukiopetusta saa koulussa ymmärtääkseni antaa vain, jos oppilaiden määrä ylittää tietyn rajan. Tukiopetus on tietenkin tarpeen, jos opiskelija on jäänyt jälkeen esim. sairastelun takia. Poikkeuksen näemmä muodostavat mamut, joille saa antaa tukiopetusta vaikka läsnä olisi vain yksi oppilas.

Ystäväni koulun saaman ohjeistuksen mukaan - vaikka tukiopetuskiintiö olisi muuten loppu - erikoistapauksissa (eli pitkään sairauden takia poissaolleiden TAI maahanmuuttajien tukiopetukseen) järjestyy kyllä aina joltain momentilta rahaa. Sähköpostiin pomppaa kuulemma noin kerran kuussa viesti, että taas järjestettäisiin opettajille koulutusta aihepiiristä "maahanmuuttajat koulussa" - milloin milläkin otsikolla. Kunnan koulutoimi maksaa kouluttajille ja hoitaa koulutukseen ilmoittautuville opettajille sijaiset. Tällaiseen koulutukseen ei rehtori arkikoemuksen mukaan uskalla olla myöntämättä lähtölupaa, vaikka muihin koulutuksiin onkin joskus ongelmia saada matkakorvauksia ja majoituskuluja (mikäli lähtölupa siis ylipäätään tulee).

Kouluhallinnon asenne etenkin humanitaarisiin mamuihin on rasistinen. Rehtorin puhuttelu alkoi toteamuksella: "Ensinnäkin sinun pitää ymmärtää, että sinua ei millään tavoin tässä ole kohdeltu eri tavalla..." Olisiko rehtori sanonut kellekään suomalaiselle samaa?

Muutamia esimerkkejä:

Ex-Jugoslaviasta oli ollut pari opiskelijaa. Molemmat saivat massiivisen määrän tukiopetusta. Toisesta saatiin tehtyä ylioppilas välttävin paperein, toiselta jäi lukio kesken. Molemmat olivat paria vuotta luokkatovereitaan vanhempia.

Keski-idästä pari afgaanipoikaa: toinen valmistui ylioppilaaksi normaaliarvosanoin. Toiselta jäi lukio kesken. Tukiopetusta saivat molemmat ja enemmänkin olisi annettu, mutta toinen ei lopulta enää tarvinnut ja toista ei voinut vähemmän kiinnostaa. Molemmat olivat ainakin pari vuotta luokkatovereitaan vanhempia.

Saharan eteläpuolelta lähteneistä yksikään ei ole ystäväni koulusta loppututkintoa tehnyt.

Ex-Neuvostoliitosta on tullut monia, suurin osa tietenkin Venäjältä. Opintomenestys on ihan yksi yhteen suomalaisten kanssa - sekä hyviä että heikkoja. Käytös moitteettomampaa kuin suomalaisilla, auktoriteettiuskoisempia kun ovat.

Länsimaista ja Itä-Aasiasta tulleet ovat pärjänneet siinä missä suomalaisetkin.

Joka tapauksessa varmaa on, että rahaa on käytetty moninkertainen määrä suomalaiseen verrattuna. Lisäksi - aivan järjestään - pakolaisina maahan tulleet ovat olleet luokkatovereitaan vanhempia, joten väite siitä että humanitaarisin perustein maahan tullut mitenkään ryhtyisi tuottavaksi vähemmällä panostuksella ei voi pitää paikkaansa. Ylipäätään on vaikea uskoa, että tuottavaksi voisi ryhtyä noilla suorituksilla nykyisillä työmarkkinoilla.

Selvä yleislinja, että tytöt sopeutuvat paremmin kuin pojat, on helppo uskoa. Miehistä afrikkalaiset ja heistä etenkin islaminuskoiset menestyvät kaikkein huonoiten. Tämän havainnon tekee erityisen painavaksi se, että näistä ryhmistä ei lukioon yleensä edes haeta; kyseessä ovat siis ylipäätään ryhmänsä terävimmät jäsenet, ja hekin jäävät selvästi jälkeen keskimääräisistä suorittajista.

Mamujen vaikutus luokkahuoneessa on negatiivinen, paitsi niiden jotka ovat oikeasti päättäneet sopeutua. Kun ryhmässä on yksikin ongelmatapaus, se heikentää muun ryhmän oppimistuloksia. Häiriköitä ei mamuissa ole sen enempää kuin suomalaisissakaan. Sen sijaan osaamistaso on heikko (nyt puhutaan vain humamuista). Tämän takia pitää käyttää yksinkertaista kieltä, edetä hitaasti ja jättää hankalimmat asiat parhaiden itseopiskelun varaan. Harjoitustehtävissä humamujen neuvomiseen menee moninkertainen aika oppilasta kohden ja se on tietenkin suomalaisilta pois.

Suomen menestys PISA-tutkimuksissa ei johdu hyvin suunnitellusta koulujärjestelmästä tai poikkeuksellisen pätevistä opettajista. Suurelta osin muissakin länsimaissa ovat nämä kaksi asiaa kunnossa. Sen sijaan mamujen osuus - verrattuna Suomeen - koululuokassa on Suomessa selvästi pienempi.

Opettajia pidetään yleisesti sinisilmäisinä humanistihyysäreinä. Tämä ei ilmeisesti pidä paikkaansa. Kokemus on opettanut. Lukiossa opettajat ovat hyvinkin nuivia, poislukien muutamat kukkahatut, jotka 80-luvulla olisivat puhuneet kauniisti Neuvostoliitosta - nyt monikulttuurisuudesta. Näistä asioista ei kuitenkaan puhuta ääneen. Ilmapiiri on valmis ristiinnaulitsemaan jokaisen opettajan, joka sanoo julkisuudessa omalla nimellään, miten asiat ovat.

Peruskoulussa idealismia on enemmän, koska alakoulussa asiat eivät näy vielä niin selvästi, ja siellä ollaan reilusti kasvatustieteilijöitä eikä aineenopettajia. Yläkoulussa taas vähän kaikilla on ongelmallinen ikä eivätkä mamut siellä erotu niin selvästi joukosta. Erityisiä ongelmia on naisopettajilla. Tämä ei johdu siitä, etteivätkö naisopettajat osaisi olla topakoita. Nyhveröitä on molemmissa sukupuolissa keskimäärin saman verran. Syy on siinä, että muslimeilla on naisten kunnioitus nollassa. Lukiossa tämä ei ole ongelma kolmesta syystä: (1) muslimeista päätyy aika harva lukioon ja (2) lukioon päätyvät ovat uskonveljiään valistuneempia (tai sitten oppineet peittämään halveksuntansa paremmin) ja (3) lukioon päätyy muslimitytöistä suurempi osa kuin pojista.

Erään bosnialaisperheen kolme lasta käyvät toisenlaisesta esimerkistä. Yksi pärjäsi hieman keskitasoa heikommin, yksi hieman paremmin ja yksi oli erittäin hyvä. Ulkonäkö ei kyllä käynyt suomalaisesta ja täälläpäin sukunimi harvemmin päättyy c-kirjaimeen, mutta kaikki olivat ainakin koulussa täysin sopeutuneet suomalaiseen kulttuuriin, joten heitä ei edes osannut ajatella mamuina. Edes kielitaidosta ei erottanut, vaikka olivatkin Bosniassa syntyneitä. Tämä erotti heidät muista; he eivät puhuneet äidinkieltään koulussa, edes keskenään. Kaverit löytyivät suomalaisista eikä toisista mamuista. Vanhempien asenne oli erittäin tiukka: kun Suomeen on tultu, niin täällä eletään suomalaisten ehdoilla ja koulut käydään kunnolla. Olivat pukeutumista ja kielenkäyttöä myöten maallistuneita.

Kaikkinensa voisi siis sanoa, että eri kulttuureista tulevilla ja ongelmissa suorastaan kylpevillä on yksi yhdistävä tekijä, yksi ongelma, yli muiden: islam. Kotoutuminen on kiinni omasta halusta ja onnistuu, jos asenne on sellainen, että tulija ei ole uuden asuinmaansa kansalaisten yläpuolella. Lapsilla tähän auttavat kaverit ja luontainen halu opetella ne keinot ja ajattelutavat, jolla yhteiskunnassa pääsee nauttimaan onnistumisen tunteesta. Ne, jotka ovat pitäneet päänsä yhteisönsä odotuksia vastaan, ovat menestyneet paremmin, kun taas suomalaista kulttuuria halveksuvat eivät.

perjantai 30. maaliskuuta 2012

Avointa demokratian pilkkaa

Suomen pääuutiskanava Totuus antaa palstatilaa otsikolla: Demokratia on hyvä renki, mutta huono isäntä. Minusta tuossa on huvittavuuteen asti sitä samaa, mistä Jussi Halla-ahoa syytettiin hänen vitsaillessaan panssarivaunujen tarpeesta Välimeren maiden kaduille, jos vaadittuja talousuudistuksia oikeasti halutaan saada toteutettua. Eli: poliittisen eliittimme mielestä siellä, missä sanan tulisi olla vapaa, sitä halutaan rajoittaa kiivaimmin.

Toinen pohjoismaista hyvinvointivaltiota eli liberaalia fascismia kaikkein kauneimmillaan kuvaava kirjoitus on otsikolla: Paraneeko kansanterveys veroratkaisuilla? Ihan oikeasti - tähän on tultu. Valtio vastaa verovaroin terveydenhuollosta, joten sille kuvitellaan syntyvän oikeus päättää, mitkä ovat terveellisiä elämäntapoja ja vaatia niiden noudattamista. Ja korkeasti koulutetut erikoistutkijat pitävät sitä ihan normaalina, tavoiteltavana kehityskulkuna. Hullu yhteiskunta.

Siis katsokaa nyt tätäkin: Piispa Wille Riekkinen sairastui asuttuaan virka-asunnossaan. Wille sairastui astmaan, koska kirkkohallitus ei uskonut hänen sairastelujensa takana olevan asunnon huonon sisäilman. Lopulta Wille "maksoi omilla rahoillaan sisäilmatutkimuksen". Siis ristus - piispa odottaa yhteiskunnan hoitavan hänen terveyteensä liittyvät pienetkin yksityiskohdat mieluummin, kuin kantaisi vastuun itsestään ja terveydestään. Toivottavasti Willen Jumala pitää sanansa mitä tulee opetuksiin ruumiista pyhän hengen temppelinä, ja lähettää Willen Gehennaan.

torstai 29. maaliskuuta 2012

Suomalaiset puskaraiskaajat Sellossa

Kolmen miehen porukka seurasi nuoria tyttöjä Espoon Sellossa ja sen ympäristössä usean päivän ajan. Tilanne kärjistyi tiistaina, kun yksi miehistä oli seurannut yläasteikäisiä tyttöjä bussiin asti. Poliisi jututti miestä, mutta poliisi oli tilanteessa voimaton, koska mitään varsinaista rikosta ei ollut tapahtunut.
Iltalehti
Jos poliisin mielestä rikosta ei ole tapahtunut, niin kyllähän täällä haastetaan ihmisiä käräjille ihan virallisestikin vaan tarkoituksena "hakea tuomioistuimelta linjausta". Miksei siis vaikka seksuaalinen häirintä alaikäiseen? Kai nyt arkijärjelläkin tajuaa, että lapsella ja aikuisella seksuaalisen häirinnän raja kulkee aika etäällä toisistaan. Kannattaa muuten huomata sanavalinta: kolmen miehen porukka - ei nuorukaisen. Ettei vaan sanakikkailulla yritetä vaikuttaa mielipiteisiin? Nimittäin, toisessa uutisessa

Turun Lehmustien Siwa ryöstettiin keskiviikkoiltana aseella uhaten. Ryöstön tekijä on nuori, suomalainen mieshenkilö, jonka ruumiinrakenne on pitkä ja hoikka.
Voihan tämäkin epeli olla Suomen kansalaisuuden saanut. Tai vaikka peräti syntynyt Suomessa. Mikä tuntomerkki tuo "suomalainen" on monikulttuurisessa yhteiskunnassa? Pottunokkainen hämäläinen...?

Muslimitytöille ei vapautusta uimavuoroista

Sveitsin Baselissa islaminuskoista perhettä on sakotettu 1.400 frangilla siitä, että se ei sallinut tyttäriensä osallistua koulun molemmille sukupuolille tarkoitetulle uimatunnille, uutisoi The Local. Perhe yritti välttää sakon sillä perusteella, että pakollinen osallistuminen rikkoo heidän uskonnonvapauttaan.

Vanhempien mielestä he haluavat opettaa lapsilleen Koraanin mukaista häveliäisyyttä lapsilleen. Yhteinen uimatunti rikkoo perheen mielestä rikkoo Koraanin opetusta. Liittovaltion tuomari päätti pitää voimassa rangaistuksen, jonka paikallinen tuomioistuin oli langettanut. Tuomarin mukaan pakollinen uimatunti sukupuolten kesken ei loukkaa perheen uskonnonvapautta.

H/T Tundra Tabloids

Oma arvioni on, että uskonnonvapauteen kuuluu vanhempien oikeus kasvattaa lapsensa omaan uskontoonsa. En ole ollenkaan varma, että Koraanissa kuitenkaan määrätään tyttölapset uimaan erillään pojista, joten vanhempien vaatimus on tavanomainen perinteisiin nojaava uskomus pikemminkin kuin selvästi uskonnollinen vakaumus.

Vanhemmilla pitää toki olla oikeus kasvattaa lapsensa miten haluavat, mutta tässä ongelmana on se, että vanhemmat maksattavat lapsensa koulutuksen yhteiskunnalla vain soveltuvin osin. Järkevämpää voisi olla se, että kyseiset vanhemmat pitävät lapsensa kotiopetuksessa. Verovaroin kustannetussa koulussa tuollainen irtiotto johtaa kaltevalle pinnalle, kuten Helsingin pakollinen kasvisruokapäivä osoittaa, miten uskonnollisia näkemyksiä aletaan heti mahdollisuuksien mukaan syöttää (sic) vääräuskoisille.

Annetaan vanhemmille oikeus kasvattaa lapsensa parhaaksi näkemällään tavalla, mutta pidetään koulu kouluna, jossa yhteiset säännöt koskevat kaikkia. Jos säännöt eivät kelpaa, pitää vanhempien vastata pilttiensä kasvatuksesta itse. Muutoinkin kotikoulun soisi olevan useammin vaihtoehtona.

keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Yle tuottaa vihapuhetta

Nuorukaisen ikäraja on sitten 30 vuotta. Egpytin lastenjuhlat ovat antisemitistä aivopesua. Toulousen juutalaiskouluun tulvii vihapostia. Ja mitä uutisoi Yle verovaroin?

Ja sitten Kairoon, Kansainvälisten lasten elokuvajuhlien teema on tänä vuonna "Lähi-idän lasten nopeasti muuttuva maailma - Egyptissä vallankumous ja sen vaikutukset lapsiin". Lapset voivat ilmaista tunteitaan keskustelemalla elokuvista leikin ja piirtämisen lomassa. Elokuvia on tarjolla 40 maasta.

Elokuvajuhlien kokoonpanossa korostuu maailman lasten erilaiset elinolosuhteet, jotka heijastuvat myös moniin elokuviin niiden tekijöiden omien lapsuudenkokemusten kautta.

Palestiinalaislapset seuraavat uutisia siinä, missä muualla lapset katselevat piirrettyjä, sanoo nuori Jordanian palestiinalainen ohjaaja Tareq Rimauwi. Hänen Missing-niminen animaationsa päähenkilö onkin tehty sanomalehdistä. Filmijuhlien tarkoituksena on kannustaa lapsia ilmaisemaan tunteitaan ja varsinkin käsittelemään ympärillä kuohuvan maailman aiheuttamia pelkoja. Juhlilla lapsia kannustetaan tekemään kysymyksiä elokuvien jälkeen.

"Miksi elokuvan pojalla ei ole toista jalkaa?" kysyy Ahmed Rimauwin animaation päähenkilöstä.
"Palestiinalaispoika menetti jalkansa kun hänen kotiinsa osui ohjus", vastaa kolmekymppinen Rimauwu mitään peittelemättä. Hänelle sota on arkipäivää.

Missing, joka kääntyy suomeksi "puuttuva" tai "kaipaus" perustuu tositarinaan. Egyptissä on hiljattain alettu puhua verisestikin päättyneisiin mellakoihin osallistuneiden nuorten vallankumouksellisten kärsimistä psyykkisistä ongelmista, trauman jälkeisestä stressihäiriöstä. Mutta lapset ovat jääneet tähän saakka huomiotta.

Elokuvajuhlille tulleiden kairolaisen kuusivuotiaan Marwan pojan äiti ja isoäiti sanovat huolestuneensa, kun Marwan alkoi erottaa televisiosta nimeltä poliitikkoja, jotka lopulta päätyivät myös lasten leikkeihin.
"Lapset imevät tunnelman ympäristöstään ja ymmärtävät enemmän kuin tajuamme", sanoo äiti Walaa.
"Marwan ymmärsi kenenkään hänelle kertomatta, että palestiinalaisessa elokuvassa jalkansa menettäneestä pojasta perhonen merkitsi toivoa rauhasta", jatkaa isoäiti Qarima.

Marwanilta ja muilta kairolaislapsilta jäi tänään "Muumit ja punainen pyrstötähti" näkemättä projektorivian vuoksi.

Aleksi Kalliomäki, Kairo.

YleAreena (Radion pääuutislähetys klo 17. Kyseinen kohta alkaa 15 min 40 sek)

tiistai 27. maaliskuuta 2012

Mikä rauhoittaa

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF lopetti neuvottelut Egyptin rahoittamiseksi viime viikolla. Aiemman ilmoituksensa mukaan neuvottelijoiden piti vain käydä hieromassa yksityiskohdat jo aiemmin sovitusta 3,2 miljardin lainasta, mutta Muslimiveljeskunnan johtaman hallituksen taipumattomuus lainan ehdoista toi muutoksen suunnitelmaan. Egypti ei koskaan ole ollut Lähi-idän vaurain maa, mutta energian hinnan nousu ja turistien kaikkoaminen sharia-lakia kohti hoipertelevassa maassa on aiheuttanut valtiolle kassakriisin.

Samaria ja Juudea, tai Länsiranta, on viime vuosien aikana päässyt hienoiseen menestyksen makuun sen jälkeen, kun Hamas otti Gazan valvontaansa. Länsirantaa johtava Fatah on onnistunut luomaan alueellaan pientä talouskasvua, joka pitkälti perustuu lainarahaan. Länsirannan arabit ovat intoutuneet ostamaan asuntoja ja kulutushyödykkeitä sen jälkeen, kun pankit ovat alkaneet myöntää luottoja kuluttajille.

Fatah ei tse kykene keräämään veroja, joten sen talous on ulkomaisen avun (EU tukee päätä kohti laskettuna kaikista maailman kriisipesäkkeistä juuri palestiinalaisia) ja Israelilaisten tilittämien tullimaksujen varassa.

Kun Länsirannan arabeilla on vihdoin ollut mahdollisuus ostaa oma asunto, auto ja televisio, heille on samassa yhteydessä kasvanut vastuntuntoa omista ja yhteisönsä asioista. Laina kun pitää hoitaa, vaikka juutalaiset kuinka kiukuttaisi. Ja näin on tapahtunutkin. Ayman Abu Hussein, Fatahin palkkaama 38-vuotias virkamies ei voinut suorittaa uuden lainansa ensimmäistä erää viime syksynä, kun terroristijärjestönä pidetty Hamas lähenteli liian innokkaasti Fatahia. Ayman kertoo haastattelussa, että "Nyt kun minun on kannettava vastuuta elämässäni, päähuoleni on yhteiskunnallinen vakaus. En halua tukea mitään, mikä vaarantaa palkanmaksuni." Tässäkin on pientä ironiaa mukana, sillä asenne vastaa täysin suomalaisen virkamiehen asennetta.

Ayman Abu Husseinin vastuut liittyvät vaimoon ja hänen ansiostaan lapsiin. Vaikka islamissa ei naisella arvoa ole setelin puolikkaan vertaa, joku pankki Länsirannalla mainostaa asuntolainojaan valokuvalla nuoresta parista kuvatekstillä: "Naisesi haluaa oman kodin." Pipari se on, mikä rauhoittaa arabimiehenkin. Mutta tiukka seksuaalinen kontrolli, rahallista panostusta edellyttävät naimakaupat ja siitä seuraava korkea avioikä yhdistettynä moniavioisuuteen aiheuttaa nuorisossa ymmärrettävää turhautumista. Lähtökohtaisesti voi sanoa, että islamin tinkimätön asenne naisten yksilönvapautta vastaan ylläpitää yhteiskunnallista levottomuutta.

maanantai 26. maaliskuuta 2012

Taas IPCC huijaa

Tsekkiläinen Lubos Motl on kirjoittanut Gerard Roen tutkimuksesta, jossa selvitetään jääkausien syntyä. Ilmastouskovaiset ovat pitäneet napajäätiköistä kairattujen näytteiden osoittamaa hiilidioksidipitoisuuden kasvua jääkausien päättyessä epäsuorana todisteena kasvihuonekaasuteorialleen. Milankovicin tunnetun havainnon mukaan Maapallon kallistuskulma vaihtelee jaksoittain, mikä muuttaa napapiirin alueelle Auringosta tulevan säteilyn määrää ja aiheuttaa jääkausia.

Roe ymmärsi, että on väärin verrata jään paksuutta ja napapiirille saapuvan säteilyn määrää kallistuskulman muuttuessa. Sen sijaan, pitää verrata jään paksuuden muutosta napapiirille saapuvan säteilyn muutokseen. Roen havainto osoittaa yksiselitteisesti, ettei CO2 vaikuta millään tavalla jääkausien syntyyn tai päättymiseen. Yleisemminkin voi todeta, että lämpötila muuttuu, kun alueelliset säätilat muuttuvat. Ilmastouskovien teoriassa ensin lämpenee ilmasto, mitä seuraa alueellisten lämpötilojen nousu maanpinnalla.

Motl viittaa toisessa kirjoituksessaan laskelmiin, joiden mukaan elämme nyt Milankovicin syklin mukaista lämpöisintä vaihetta. Seuraava jääkausi tulee noin 60.000 kuluttua täysin siitä riippumatta, mikä on ilmakehän hiilidioksidipitoisuus. Muutokset maan lämpötilassa tapahtuvat hitaasti tuhansien vuosien kuluessa, eikä nykyinen hiilidioksidipitoisuuden nousuvauhti riitä millään aiheuttamaan minkäänlaista vähäistä merkittävämpää uhkaa ihmiskunnalle.

Poliitikot luovat uhkakuvia, joita juuri he väittävät kykenevänsä ratkaisemaan. Nyt merkittävin uhkakuva on pelottelu äiti-Maan tuhoutumisesta. Ihmisiä pelotellaan maksamaan erilaisia ympäristöveroja ja uskontunnustusta varten tehdään kierrätysrituaaleja ja kahvipöytäkeskusteluissa vertaillaan eri hyödykkeiden energiapiheyttä. Ihmiselle 100 vuotta on pitkä aika, koska harva elää niin vanhaksi, vaikka todellisuudessa taivaankappaleet pyörivät radallaan aivan siitä riippumatta, miten teknokraatit meitä pelottelevat kyvyllämme tuhota rakas Maapallomme. Miettiessäsi seuraavan autosi hankintaa, voit lohduttautua ajatuksella, että 60.000 vuoden kuluttua talosi päällä on 3.000 metriä jäätä.

Vaan - tämähän ei tietenkään hetkauta IPCC:n johtajia väärentelemästä poliitikoille tarkoitetun yhteenvedon tuloksia. Lähivuosikymmenten lämpötila voi olla nykyistä matalampi (ks. alin kuva most-likely) ja joka tapauksessa lämpötilan nousu on maltillisempaa kuin vuosina 1905-1945 (kuva). Koska IPCC:n on ollut pakko alkaa noudattaa amerikkalaisten julkisuuslakia, sen tieteellisiä menetelmiä voidaan ensi kerran seurata. Niistä paljastuukin heti, että IPCC:n neljännessä yhteenvetoraportissa todisteltu lämpenemisen kiihtyminen on huijausta tieteellisessä mielessä. Raporttiin liitetty väite on tehty vertaisarvioinnin jälkeen.

sunnuntai 25. maaliskuuta 2012

Kaikkia ei voida valvoa

Penaali Jouko Juonala Ilta=Sanomista kirjoittaa (23.3.12 s. 26) Mohammed Merahia käsittelevän uutisen yhteydessä kovin, kovin poliittisesti korrektisti:
On helppo sanoa, että hänet olisi pitänyt pysäyttää. Euroopassa piileskelee kuitenkin useita tuhansia Merahin kaltaisia jihadisteja.
Jaa... No mutta toisaalta, tässähän on kuultu vuosia, että ainoastaan ääri-islamistit syyllistyvät silmittömään väkivaltaan. Eli suomeksi: Merahin kaltaisia ääri-islamisteja ei onneksi Euroopassa ole paljoa, joten tästä tulevasta entisestä yksittäistapauksesta ei tarvitse olla huolissaan.

Senpä takia onkin todella, todella mielenkiintoista lukea, kuinka Sanoma-konsernin lippulaiva arvioi Merahia ja hänen suhdettaan islamiin:
Merahin tuttujen mukaan mies ei ollut erikoisen uskonnollinen, vaan piti lähinnä jalkapallosta ja juhlimisesta.
Aivan - tragikoomista kyllä, toimittajien todistellessa Merahin tapauskovaisuudesta ja siitä, ettei "ääri-islam" ole nostamassa Euroopassa päätään, he ilmesesti huomaamattomuuttaan tulevat todistaneeksi vastajihadistien keskeisimmän huolenaiheen.

Eikä toista ilman kolmatta. Sanoma-konsernin Geo-lehden numerossa 2/2012 kerrotaan seuraavaa:
Eurooppalaiset orjat ja afrikkalaiset isännät on ilmiö, jota on alettu tutkia vasta aivan viime aikoina. Orjuus jäi 1900-luvulla kolonialismin käsitelyn varjoon. Orjuudesta tulee ensiksi mieleen 20 miljoonan mustan afrikkalaisen ryöstö Amerikkaan vuosina 1500-1880. Sen sijaan eurooppalaisista orjista ei jäänyt Pohjois-Afrikkaan lainkaan jälkiä. Arvioidaan, että eurooppalaisia oli samaan aikaan miljoona muslimien orjina.

Vuonna 1625 orjien metsästäjät nousivat maihin heinäkuun kolmannella viikolla Englannin rannikolla Cornwallin tienoilla. He veivät ihmisiä majatalon pöydistä, jumalanpalveluksista tai kodeistaan kesken unien. Toisinaan orjien piti raahata kirkonkellot mukanaan barbareskien tykkien raaka-aineeksi.

Vuonna 1627 algerialaiset ihmismetsästäjät nousivat maihin islannissa ja veivät satoja perheitä Afrikkaan. 12.000 barbareskia ryösti Etelä-Italiaa vuonna 1543. He tunkeutuivat jopa 20 kilometrin päähän Vatikaanista. He ottivat niin paljon vankeja, että joutuivat myymään osan takaisin omaisilleen käteistä vastaan. Ihmiset panttasivat tilojaan rahanlainaajille. Orjakaupan vuoksi maaseudut kurjistuivat ja talonpojat joutuivat tosiasialliseen maaorjuuteen.

Vuosina 1613-1621 kaapattiin tuhat laivaa Algeriin. Yhdysvaltain laivaston perustaminen oli seurausta barbareskien hyökkäyksistä. Nuori liittovaltio käytti 1796 kuudesosan budjetistaan ostaakseen orjiksi joutuneita kansalaisiaan vapaiksi. Yhdysvaltain ensimmäinen merentakainen operaatio kohdistui Libyassa islamilaisten tukikohtaan 1800-luvun alussa.

Muslimeille orjien kääntyminen islamiin ei ollut toivottavaa, koska se haittasi liiketoimintaa. Käännynnäisiä ei voitu yhtä häikäilemättömästi riistää kuin tavallisia "kristittyjä koiria". 1700-luvun alusta asti jokaisessa vankileirissä oli katolinen kappeli. Niitä pitivät yllä munkit, jotka olivat saaneet luvan toimia merirosvometropoleissa. Muslimi-isännät arvostivat kappelien sielunhoito- ja lääkintäapua, koska ne estivät epäedulliset joukkokääntymiset islamiin.

1721 Lontoossa valtava ihmisjoukko tervehti voittosaatossa kulkevia vapaiksi ostettuja orjia. Tanskan kuningas lähetti ihmisryöstäjille aseita 1700-luvun lopulla vastikkeeksi siitä, että nämä jättäisivät tanskalaisalukset rauhaan. Wienin kongressi 1814-15 toi Eurooppaan uuden järjestyksen. Elokuussa 1816 ankkuroitui 18 englantilaista sotalaivaa, jossa kussakin oli yli 100 tykkiä, Algerinlahdelle. Kun määräaika oli kulunut umpeen, laivat avasivat tulen. Aamunkoitteessa osa Algerista oli raunioina ja barbareskien ylipäällikkö vapautti kaikki orjat ja antautui. Ranskalaiset valloittivat 1830 Algerin ja löysivät vielä viimeiset 122 orjaa kaupungin vankileiristä.

Jos ja kun historiasta jotain voi oppia, niin Merah oli omalla tavallaan vain pelkkä jatkumo siinä pitkässä Euroopan ja Pohjois-Amerikan keskinäisessä kanssakäymisessä. Meille orjuus on vastenmielistä ja muslimien pitäminen alempiarvoisena rasismia, mutta jakavatko Pohjois-Afrikan miljoonat merahit meidän arvomaailmamme?

lauantai 24. maaliskuuta 2012

Raippaa, homoja ja pieniä vihreitä miehiä

Eilinen Ilta=Sanomat lojui aamiaispöydässä houkutuksiaan tarjoten. Hallituksen tekemiä "säästöpäätöksiä" (siis verojen korotuksia ja tulevien vuosien tukiaisten korotuksista luopumisia) uutisoidaan laajasti. Kuten eilisessä kirjoituksessani (Oikeudenmukainen vai vapaa?) jo totesinkin, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat ainoat asiat, jotka nykypolitiikassa määräävät. Penaali Mika Lehto töräyttää asiat halki kommentillaan:
Kansa säästyi raipalta, ainakin toistaiseksi.
Toisin kuin keskivertososialisti, minä en itse erityisemmin pidä toisten pieksemisestä, jollaiseksi raipparangaistuksen luen. Kun en ole pyytänyt tulla verotetuksi enkä ehdottanut varojani muille jaettavaksi, en oikein osaa olla onnellinen siitä, että vältyi raipalta.

Mika Lehto uutisoi muutenkin koko asiaa käyttämällä sanaa oikeudenmukaisuus kahteen kertaan lyhyessä kolumnissaan. Lihatiskillä asioinut Timo Pyhälahti kuvansa kera kauhistelee, kuinka "leikkaukset" kohdistuvat niihin, joiden elintaso jo nyt perustuu tukiaisiin! Kauheaa - ja epäoikeudenmukaista - kun maksajien nauttimista veroeduista olisi voinut leikata vieläkin enemmän.

Sivulla 12 komeilee Riitta Lätti, joka avoimesti tunnustaa kuin parhaassa näytösoikeudenkäynnissä ainoan lapsensa homoseksuaalisuuden paljastumisen olleen kova paikka ennakkoluulloiselle äidille, jolle täysin yllättäen paljastui, ettei hänestä tule isoäitiä.
Olihan minulla ollut aavistuksia, kun Oraksella ei ollut tyttöystävää. Tieto hämmensi noin vuoden verran. Itkin ja syytin itseäni.
Jumankekka miten ahdasmielinen ja suvaitsematon nainen! Kehtaa itsekkäästi toivoa lapsenlapsia. Yhteiskunta kuuluu meille kaikille, eikä täällä ole sijaa ruikuttaa joistain lapsista. Kasva, nainen!

Toimittajat ovat myös listanneet Suomen vauraimmat kunnat autojen keski-iän perusteella:
Kauniainen 6,1 vuotta
Espoo 6,4
Helsinki 6,5
Kirkkonummi 7,0
Vantaa 7,3

Sipoo 7,6
Tuusula 7,6
Kerava 7,8
Nurmijärvi 7,9
Järvenpää 8,0
Keskimäärin autojen ikä on rapiat 10 vuotta, eikä toimittajille varmaan tullut mieleen, että pääkaupunkiseudulla on paljon työsuhdeautoja. Monessa yhtiössä uusi auto nähdään panostuksena avainhenkilöiden turvallisuuteen eikä ökyilynä. Omasta mielestäni vastenmielisin auto on se sitruunankeltainen BMW 530i, jossa lukee Intrum Justitia. Ilmeisesti yhtiössä halutaan luoda mielikuva, että ihmisten maksuvaikeuksilla tehdään hyvää bisnestä. Pari vuotta sitten katukuvasta kadonnut saman yhtiön Hummer H2 ei onneksi enää laita aamuruuhkassa pohtimaan, onko laskut maksettu.

Mutta autoiluhan on pahasta, joten oululainen Auli Ervasti ei tuomiossaan säästele: "Vaikka suojatiellä palaa vihreä, on pakko katsoa ettei kukaan ole ajamassa päälle."

Niin, onhan se aika rasittavaa, ettei yhteiskunta huolehdi siitäkin, vaan jalankulkija joutuu itse huolehtimaan omasta turvallisuudestaan. Enää ei voi luottaa edes Vihreisiin.

perjantai 23. maaliskuuta 2012

Oikeudenmukainen vai vapaa?

Suomessa on hallitus, joka hallitusohjelman otsikossa keskellä lukee OIKEUDENMUKAISUUS. Pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu ajatukseen, että tulonsiirto rikkailta köyhille on oikeudenmukaisuutta. Valtaosa ihmisistä pitää oikeudenmukaisena ottaa hyvätuloisilta varoja ja siirtää ne pienempituloisille. Kaikkein köyhimmän ihmisen alla ei ole enää pienempituloista, joten tulonsiirron logiikka toimii siten, että tuloja siirretään aina köyhimmälle, joka siirtyy pykälän ylöspäin, sitten siirretään kahdelle köyhimmälle, joiden alle tipahtaa uusi pienituloisin ja niin jatketaan, kunnes ei ole enää ketään, keneltä ottaa pois.

Toinen ryhmä, joka saa yhteiskunnalta tukea on se, joka toteuttaa poliitikkojen haluamaa yhteiskunnallista mallia: uusiutuva energia, terveydenhuolto ja vaikkapa monikulttuurisuusprojektit. Heidän projekteihinsa rahaa riittää, vaikka he olisivat valmiiksi hyvätuloisia.

Suomessa hyvätuloisille säädetään väliaikainen solidaarisuusvero, joka nimeään myöten kuvaa erinomaisesti vasemmistolaista sanakikkailua, jossa alkuperäinen merkitys saa irvokkaan luonteen uudessa viitekehyksessään. Puolassa oli aikoinaan Solidaarisuus-liike, joka taisteli ihmisarvon ja -oikeuksien puolesta. Solidaarisuusvero on samanlainen sanahirviö kuin ovat "vastuunkanto" ja "talkoot", eli rahan heittäminen Ateenan katukaivoon ja veronkorotukset.

Monelle epätasaisesti jakautunut varallisuus edustaa epäoikeudenmukaisuutta. Mutta valtaosa näistä myös ajattelee, että jos joku elättää itsensä varastamalla muilta, niin se on epäoikeudenmukaista. Jos joku on keksinyt tuottavan hyödykkeen, jonka muut ihmiset haluavat hankkia, keksijälle kertyy varallisuutta toki, mutta hyödykkeen ostajat vapaaehtoisesti haluavat vaihtaa rahojaan tähän hyödykkeeseen, koska he kokevat saavansa siitä suuremman hyödyn kuin rahojensa menetyksestä.

Ihmisiä on erilaisia - osa ahkerampia, osa älykkäämpiä, osa kuuluu vauraaseen sukuun ja osalla käy vain hyvä onni. Hallituksen ei tulisi puuttua siihen, mitä heidän varallisuudelleen tulisi tehdä vaan siihen, että ihmiset voivat vapaasti kilpailla ja tarjota osaamistaan markkinoilla.

Valtio on luonut menoautomaatin, jonka ylläpitoon eivät mitkään suomalaisten rahat riitä: terveydenhuolto. Minkälainen valtio ottaa velkaa niin paljon, että ainakin kaksi seuraavaa sukupolvea maksaa velkaa pois? Ainoa vaihtoehto on alentaa rahan ostovoimaa, ja se kyllä kuvaakin erittäin hienosti vasemmistolaisten ylenkatseista suhdetta rahaan. He eivät tarvitse rahaa, kunhan sitä on riittävästi. Yritysjohtajilla rahaa on enemmän kuin riittävästi (mistä todisteena käy heidän säästämisasteensa), joten heiltä on oikeutettua varastaa.

On järkevää, että hallitus tukee pyrkimyksiä oikeudenmukaisuuteen. Mutta varastaessaan yhteiskunnan tuottavimmilta yksilöiltä vähiten tuottavimmille, se tukee epäoikeudenmukaisuutta. Kansakunta köyhtyy, kun parhaiten tuottavat yksilöt eivät saa luoda varallisuutta. Onko oikein, että tuottavin 16% maksaa veroja yhtä paljon kuin muut yhteensä (tilastokeskus)? Onko se ihan oikeasti oikeudenmukaista - käsi sydämmelle nyt?

Oikeudenmukaisuus on itseasiassa vasemmistolainen tasa-arvoon liittyvä ominaisuus, jonka sijaan tulisi puhua vapaudesta: ihmisten oikeudesta hallita itseään ja omaisuuttaan ja ihmisen oikeudesta säilyttää valinnanvapautensa. Vapauden toteuttamiseksi julkisen hallinnon valtaa on pienennettävä. Ei etuoikeuksia kilpailtaessa markkinoilla työpanoksesta tai jostain hyödykkeestä kuten sähköstä. Valtio voi tietenkin oman turvallisuutensa nimissä - ja sitä parantaakseen - osallistua itse markkinaosapuoleksi, mutta silloin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden määrärahat ovat avoimesti arvioitavissa ja kaikkien nähtävillä. Voidaan käydä keskustelua turvallisuusuhista ja punnita panoksen ja tuotoksen hintaa.

torstai 22. maaliskuuta 2012

Pohjoismainen hyvinvointivaltio yhdellä sanalla

Ineptocracy

(in-ep-toc'-ra-cy) - a system of government where the least capable to lead are elected by the least capable of producing, and where the members of society least likely to sustain themselves or succeed, are rewarded with goods and services paid for by the confiscated wealth of a diminishing number of producers.

Yhteiskunnan hallinto, jossa kyvyttömimmät johtavat tultuaan valituiksi vähiten tuottavien toimesta, ja jossa huonoiten asioitaan hoitamaan kykenevät palkitaan hyödykkeillä, jotka ryöstetään jatkuvasti pienenevältä vaurautta tuottavalta kansanosalta.

keskiviikko 21. maaliskuuta 2012

Me - ne - he

Eliitti käyttää valtaa, ja eliitin vallankäytön kohteena seistä nököttää tavallinen kansa, rahvas. Eliitti jakaantuu toimittajiin, talouseliittiin, poliittiseen eliittiin ja virkaeliittiin. Virkaeliitti koostuu tutkijoista, tuomareista ja valtionhallinnon ylimmistä johtomiehistä, tai joutomiehistä, kuten Yrjöperskeles kirjoittaa.

Talouseliitin suurin rikos tuntuu nykyaikana olevan ahneus, joka kulminoituu erilaisiin bonuksiin ja optioihin. Talouseliitti kykenee toimimaan hyvin riippumattomasti muusta eliitistä, eikä heidän arvomaailmansa kovin lähellä olekaan. Poliittinen eliitti on eri aikoina valjastanut taloudellisen eliitin nöyräksi käyttäen hallitsemaansa väkivaltakoneistoa hyväkseen. Taloudellisen eliitin synti onkin siinä, että se ei muun eliitin mielestä saa toimia itsenäisesti hakematta hyväksyntää muiden eliittien edustajilta.

Toimittajalle lukijamäärät ovat työn laadun mittari. Mitä enemmän lukijoita, sen tärkeämpi on toimittajan tekemä havainto. Olipa kyse mattinykäsestä tai -vanhasesta, uutiselle haetaan yhteiskunnallista oikeutusta lukijoiden määrästä. Siksi kaksinaismoraali kuuluu sisäänrakennettuna toimittajien työtapaan. Selvä enemmistö kansasta myötäilee mediaeliitin mielipiteitä, ja vain pieni vähemmistö kyseenalaistaa toimittajien omat mielipiteet.

Kun toimittajat ovat tutkitusti huomattavasti enemmän vasemmalla kuin rahvas keskimäärin, myös uutisointi on kallellaan vasemmalle. Toimittajien paatos muokkaa lukijoiden eetosta. Lapin Kansasta potkut saanut päätoimittaja Johanna Korhonen kuvaakin kirjoituksessaan hyvin omaa viiteryhmäänsä sanalla "me", talouseliitin ollessa "he" ja rahvaan "ne".

Tällä hetkellä toimittajien asialistalla on poliittisen eliitin arvostelu, mikäli se poikkeaa vasemmistolaisesta valtalinjasta (vrt. eduskuntavaalit 2011). Talouseliittiä toimittajat arvostelevat lähinnä vasemmistolaisuuteen kuuluvan tasa-arvokäsitteen kautta, mikä siis ruumiillistuu rahaan: bonuksiin ja optioihin. Muistan itse hyvin ajan, jolloin talouseliittiä arvosteltiin epäisänmaallisuudesta. Minusta talouseliitin toimia tulisi nykyaikana arvioida puheiden ja tekojen ristiriidasta eikä rahan, bonusten tai optioiden kautta. Monessa yrityksessä puheet ja teot ovat käsittämättömän kaukana toisistaan. Onhan se toki vaikeaa eikä sillä saa lukijoita, mutta ahneella on paskainen loppu. Toimittajillakin.

Eläköön blogit. Ja kiitos Ykälle hyvästä kirjoituksesta ja inspiraatiosta.

maanantai 19. maaliskuuta 2012

Äärivasemmisto ryhtyy väkivaltaiseksi - osa VI

Ranskassa terroristi on hyökännyt juutalaiseen kouluun tappaen neljä henkilöä, joista kolme alaikäisiä. En edes jaksa alkaa etsiä tekijän tarkempia kuvauksia, joten heitän lonkalta melko varman napakympin: vasemmistolaiseen ryhmittymään kuuluva nuorehko islaminuskoinen mies [Lisäys 21.3.2012 24-vuotiaan miehen luona oli aina paljon väkeä paikalla ja ampuja itse kertoo kuuluvansa al-Qaidaan]. Tässä kohtaa Jussi K. Niemelä toteaa kirjoituksessaan merkillisesti:
halla-aholaisuus muistuttaa huomattavasti fundamentalistista islamia
Enpä äkkiseltään keksi tuohon mitään järkevää sanottavaa. Niemelä syyttää Halla-ahoa samassa kirjoituksessaan "täydellisestä sokeudesta omalle toiminnalleen", ihan kuin juuri hänellä siihen olisi varaa.

Olen kirjoittanut runsaasti siitä poliittiseen korrektiuteen läheisesti kuuluvasta uuskielestä, joissa merkityksiä käännellään päälaelleen (Saksan demokraattinen kansantasavalta, joka oli venäläisten hallinnoima epädemokraattinen harvainvalta). Jussi K. Niemelä ei sinänsä ansaitse minulta minkäänlaista vastakirjoitusta ja vastentahtoisesti laitoin edes linkin tuohon ylemmäs, mutta hänen toimintaansa ajatusmaailmaansa kannattaa kurkistaa lähemmin.

Daniel Pipes toteaa erinomaisessa kirjoituksessaan seuraavasti:
Saksan Sosialidemokraattisen puolueen entinen puheenjohtaja Oskar Lafontaine onnistui löytämään: "Islam on riippuvainen yhteisöstä, mikä asettaa sen äärimmäistä yksilöllisyyttä vastaan,. Tämä yhteisömalli uhkaa epäonnistua Lännessä. Lisäksi vakaumuksellista muslimia vaaditaan jakamaan vaurautensa toisten kanssa. Myös vasemmistolaiset haluavat nähdä vahvan auttavan heikkoa".

Kuten brittiläinen poliitikko George Galloway selittää, ensinnäkin "maailman edistyksellisellä liikkeellä ja muslimeilla on samat viholliset". Näitä ovat länsimainen sivilisaatio yleensä ja USA, Iso-Britannia sekä Israel erityisesti; lisäksi juutalaiset, uskovat kristityt sekä kansainväliset kapitalistit.

Iranilainen analyytikko Azar Nafisi toteaa laajemmin että islamismi "ottaa kielensä, tavoitteensa ja pyrkimyksensä yhtä paljon karkeimmista marxismin muodoista kuin uskonnostakin. Sen johtajiin vaikuttavat yhtä paljon Lenin, Sartre, Stalin ja Fanon kuin profeettakin.".

Islamistit ja vasemmistolaiset voivat saavuttaa yhdessä enemmän kuin erillään. Iso-Britanniassa ne muodostivat yhdessä liiton nimeltä Stop the War Coalition (Estäkää Sota -koalitio) jonka johtokomiteaan kuuluu edustus sellaisista organisaatioista kuin Britannian kommunistinen puolue ja Britannian Muslimiyhdistys.

Lontoolaiseen Spectatoriin kirjoittava Douglas Davis kutsuu koalitiota "jumalan lahjaksi molemmille osapuolille. Vasemmisto, joka oli kutistuva porukka kommunisteja, trotskilaisia, maoisteja ja castroisteja, oli tarrautunut kuluneen aatteensa viimeisiin rippeisiin; islamistit kykenivät tuomaan lukumäärää ja intoa, mutta he tarvitsivat välineen antamaan heille otteen poliittisella areenalla.

Jussi K. Niemelä on entinen Vapaa-ajattelijain järjestön puheenjohtaja. Järjestö on ateistien äänitorveksi puettu pahemman luokan vasemmistoänkyröillä täytetty yhteenliittymä. Vaikka Niemelä ei itse olisi talouspoliittisesti tarkasteltuna vasemmistolainen, ei minulla ole mitään syytä olettaa hänen toisaalta ajavan julkisen sektorin pienetämistä, saati uskoa hänen olevan libertaari. Niemelä on siis tässä mielessä melko tyylipuhdas pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolustaja omine uskontovastaisine lähtökohtineen.

Kuten Pipesin kirjoituksessa hyvin paljastuu, vasemmisto on liittoutunut islamistien kanssa, koska se saa tukijoita, ja mitä enemmän muslimeita tänne muuttaa, sitä varmemmin vasemmiston ikiaikainen unelma läntisen kapitalismin tuhosta toteutuu. Joten pakko on kysyä: kukahan tässä nyt on sokea?

Vihollisesi (muslimiradikaalit) viholliset (halla-aholaiset) ovat JKN:n ystäviä.

sunnuntai 18. maaliskuuta 2012

Naurava koira

Suurpetotutkija Ilpo Kojola kertoo Tiede-lehden 2/2012 numerossa, että viisi vuotta sitten Suomessa oli 250-300 sutta, mutta nyt luku on vain 150. Suurin syy on "tilastoimaton poisto" eli salakaato. Viimeisen kerran susi on tappanut ihmisen 1880-luvulla Varsinais-Suomessa. Ilmeisen nälkiintynyt naarassusi tappoi 22 pikkulasta, kun hirvet oli tapettu koko maasta sukupuuttoon.

Senaatti päätti suuressa viisaudessaan tappaa myös sudet sukupuuttoon, mikä luonnollisesti palautti hirvikannan ylisuureksi. Mielenkiintoista kyllä, toisin kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, Suomessa hirvi pakenee susilaumaa eikä yritä puolustautua potkimalla. Tämä muutos hirven käytöksessä voi juontaa juurensa niiltä ajoilta, kun hirvet saivat rauhassa tarpoa metsissä ilman muita uhkia kuin ihminen, jota oli syytä paeta. Kun sudet ovat palanneet, hirvet eivät enää osaa kuin paeta.

Norsuilla - mistä muuten tuo nimi on suomenkieleen tullut elefantin sijaan? - tiedetään olevan pitkä muisti. Tutkijoiden mukaan 1990-luvulla Afrikkaa kuristaneessa suuressa kuivuusjaksossa vain ne laumat, joissa vanhimmat yksilöt olivat yli 35-vuotiaita, säilyivät hengissä. Edellinen suuri kuivuus oli nimittäin 35 vuoden takaa, ja silloiset laumat etsivät vettä kaukaa suojelualueen ulkopuolelta, mihin norsut eivät yleensä salametsästyksen takia halua mennä. Tällä kertaa rajojen rikkominen kuitenki pelasti hengen.

Mielenkiintoisin lehden artikkeli on liittyy - kuinkas muutenkaan - seksiin. Tutkijat ovat seuranneet Amazonien alkuperäiskansojen elämää, ja havainneet, että siellä aikuiset elävät avioliiton kaltaisessa parisuhteessa, mutta seksiä harrastetaan kaikkien kanssa ristiin. Niinpä jokaisessa lapsessa on heimojen uskomusten mukaan jokaista miestä, ja isä tarkoittaakin yleisesti vain miestä. Heimoissa vallitsee yleinen harmonia, kun heimon heikoinkin lenkki saa piparia, eikä urosten aika kulu naaraidensa vahtimiseen.

Kuten monessa parisuhteessa tiedetään, vaimon seminaarimatkaan kuuluu "pakolliset ennen ja jälkeen". Tutkijoiden mukaan miesten siemennesteen tuotanto lisääntyy jo pelkästään toisen parin aktia netistä katsellessa, kun taas naisparin puuhastelun toljottaminen ei aiheuta samaa reaktiota. Miesten suoritus yhdynnässä perustuu nopeuteen, jotta ulkopuoliset häiriöt jäävät minimiinsä, kun taas naisten kannalta useat orgasmit parantavat raskauden todennäköisyyttä. Apinanaaraat lähestulkoon myös äänetelevät seksin aikana, mikä saa tutkijat olettamaan, että se onkin viesti lauman uroksille.

On luultavaa, että länsimainen parisuhdestandardi poikkeaa ihmisen alkuperäisestä simpanssien kaltaisesta hyperseksuaalisesta kulttuurista. Jos näin on, kädellisten naaraiden piilo-ovulaatio on jäänne siitä, että naaraan on luonnonmukaisessa heimossa eläessään syytä salata isyys, ja varmistaa lauman kaikkien urosten osallistuminen jälkeläisen hoitoon. Tiiviillä laumalla oli parempi mahdollisuus säilyä hengissä kuin eripuraisella. Modernin yksiavioisuuden eduille ei ole tieteellistä näyttöä alkuperäiskansojen elinolosuhteissa, joten luonnollisesti ihminen on moniavioinen.

Ja lopuksi vielä hauska uutinen kaikille eläinrakkaille ihmisille Tiede-lehden arkistosta: Koirasi nauraa sinulle. Sitä vaan ihmettelee, että miten kulttuuri, jossa koiria vihataan ja naisten seksuaalisuutta pelätään, voi olla ihmisellekään hyvä? Mutta ei kai sellaista kulttuuria missään ole olemassa...

lauantai 17. maaliskuuta 2012

Kuoliaaksi loukkaantujat

RKP:n puheenjohtaja puolustautumattomuuskanisteri Stefan Wallin on jäänyt kiinni valehtelusta. Tietojen mukaan hän, toisin kuin eduskunnassa väitti, on vaikuttanut Dragsvikin varuskunnan säilymiseen puolustusvoimien suurimittaisessa alasajossa. Monelta taholta on vaadittu hänen eroaan, koska ministeri ei muka saisi valehdella. Koko poliittinen kenttä on suurta huijausta ja perustuu valehteluun, kuten nyt vaikkapa puheet ilmastopolitiikassa ja verotuksen oikeudenmukaisuudesta karusti paljastavat. Jos jokainen valehteleva poliitikko tiputettaisiin keskelle Itämerta, olisi seurauksena minimivaltion kannattajien nousu valtaan.

Näitä minimivaltion vastustajia edustaa Jussi K. Niemelä, joka on sopivasti uhriutunut häneen kohdistuneista vihamielisistä nettikirjoituksista. Niemelän metelöinti tekee todellisen karhunpalveluksen niille, jotka oikeasti joutuvat elämään tappouhan alla, ja joiden suojelusta (tai sen puutteesta) pitäisi oikeasti olla huolissaan. Niemelä voisi itse kantaa vastuuta omasta elämästään, mutta hän mieluummin kannattaa aseenkanto-oikeuden rajoittamista ja vaatii muita maksamaan hänen turvallisuden kaipustaan - siis poliisista.

Omassa lähipiirissäni on henkilö, joka työnsä puolesta sai tappouhkauksen taholta, joka todistettavasti sellaiseen myös kykenee. Virkavallan puolelta tullut "konsultaatio" oli melko vaatimaton, mutta uhkaajille se riitti ja asia jäi sikseen. Asiasta ei nostettu julkista mediamylläkkää eikä siihen vedetty mukaan politiikkaa, vaikka siihen olisi ollut otollinen tilaisuus siirtolaisten mustamaalaamiseksi. Jussi K. Niemelän temppu nostaa itsensä mediaan on hyvin vastenmielistä politikointia. Paradoksaalista kyllä, Jussi K. Niemelä omalla toiminnallaan edesauttaa julkisen keskustelun jyrkentymistä. Niemelän poliittinen linja on konsensusta, hyssyttelyä ja vaientamista, mihin iso osa kansasta on täysin kyllästynyttä. Jos olisi varmuus siitä, että Jussi K. Niemelä oikeasti pelkää itseensä kohdistuvaa uhkaa, niin hän saisi minulta sympatiaa ja tarvittaessa tukeakin, mutta näillä tiedoilla pidän häntä lähinnä itsekeskeisenä hienohelmana.

Se yhteiskunnallinen viitekehys, johon itse lähinnä samaistun, ei hekumoi toisten pahoinpitelyillä. Blogimaailmassa näin ei ole käynyt kertaakaan, toisin kuin vasemmistolaisten - nationalistit tai internationalistit - nettikirjoituksissa toistuvasti:
Minä, Suklis, olen oikeasti [kai?] oppimassa pois pahasta, aggressiivisesta politikoinnista! Mietin vain, kun en enää [oikeastaan] tunne persuraivoa.


Voisinkin suositella kaikille anarko-arkoille ja muille raukoille paroille siirtymistä pois poliittisesta vasemmistosta oikeaan (sic!) viitekehykseen. Vaatiihan se vähän rohkeutta ottaa vastuuta omasta elämästään, mutta eipä tarvitse tulla uhkailluksi oman viiteryhmän sisältä ja ruikuttaa yhteiskunnan apua joka asiaan.

perjantai 16. maaliskuuta 2012

Finnairin viimeinen erhe

Maailman vanhin edelleen toimiva osakeyhtiö on nykyisin suomalaisessa komennossa oleva StoraEnso, joka on perustettu vuonna 1288. Suomen vanhin yhtiö on 200-vuotias Senaatti-kiinteistöt (1811) ja eläkeyhtiöistä puolestaan Apteekkien eläkekassa (1864). Finnair taas on maailman toiseksi vanhin hengissä olevista lentoyhtiöistä. Nyt Finnairissa kuohuu kuin business luokan skumppalaseissa. Minusta on ikävää, jos Finnair kaatuu, koska sillä on vahva kansallinen identiteetti. Finnairin ahdinkoa kuvaa se, että sen markkina-arvo on todellakin vain muutaman uuden lentokoneen arvo. Käytännössä yhtiö siis tuhoaa omistajiensa varallisuutta.

Finnairin johtajien palkkiot eivät vastaa nykyistä moraalikäsitystä. Nykyisessä liberaalissa fascismissa - samoin kuin 30-luvun Italiassa ja Saksassa - yrityksen tärkein tehtävä on "kantaa yhteiskuntavastuunsa". Yrityksen tärkein tehtävä ei ole tukea kulloistakin poliittista hypeä vaan maksimoida pääoman tuotto (markkina-arvo), koska pääoma on ns. niukka resurssi. Yrityksellä ei voi olla mitään muuta vastuuta, ja muun vaatiminen on moraalitonta, jos moraalittomaksi katsotaan yhteisen varallisuuden haaskaaminen. Kuluttajat puolestaan tekevät hankintapäätöksillään ratkaisunsa, haluavatko he tukea yrityksen arvoista kumpuavaa toimintaa. Nyt muodissa oleva itkeminen johtajien palkkioista on silkkaa kateutta. Ei Finskin taloudenpito minunkaan moraalikäsitykseni mukaan oikein ole, mutta ei ne rahat ole minulta poiskaan.

Nyt rakennetaan ns. Kehärataa, joka on julkisen liikenteen uusi tuomiokirkko. Alun alkaenkin järkyttävän kallis kuljetusmuoto, joka kuitenkin täyttää nykyisen poliittisesti korrektin ideologian keskeiset tavoitteet. Nyt on paljastunut, että lentokentällä käytetty glykoli on vuosikymmenten saatossa saastuttanut Kehä III:n ympäristössä maaperää siten, että lisälaskua tulee ainakin 45 miljoonaa euroa. Varovaisesti arvioiden tuo summa tullaan veloittamaan ns. "ruuhkamaksuilla" eli saamme jälleen uuden työssäkäyntiveron.

torstai 15. maaliskuuta 2012

Kapitalismin moraali - osa I

Eetos-kustannuksen kirja Kapitalismin moraali hahmottaa vasemmistolaisen opin kaikkein keskeisintä kysymystä: onko tulonjaon epätasaisuus oikein tai väärin. Koko asetelma on lähtökohtaisesti älytön, koska se sisältää oletuksen, että köyhät maat ovat päättäneet olla köyhiä. Köyhän maan johtajat ovat kuitenkin päättäneet olla vauraita. Niin on muuten rikkaidenkin maiden, mikä toisaalta kuvaa poliittisen toiminnan moraalittomuutta. Poliitikot ovat ottaneet oikeuden elää muiden synnyttämällä vauraudella verottamalla muita.

Jaetaan maat neljään lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään köyhimmistä rikkaimpiin, ja tarkastellaan niissä kussakin köyhimmän 10%:n tuloja. Köyhimmässä ryhmässä, johon kuuluu Syyrian ja Zimbabwen kaltaisia maita, kansantulosta meni 2,47% köyhimmälle 10%:lle väestöstä. Seuraavan ryhmän köyhin kymmenys sai 2,19%, toiseksi varakkaimman ryhmän köyhin kymmenys sai 2,27% ja rikkaimpien maiden köyhimmät saivat 2,58% kansantulosta. Rahassa mitattuna köyhimpien ja rikkaimpien maiden köyhien tulot olivat 910 ja 8.474 dollaria. Köyhän on siis parempi syntyä vapaaseen länsimaahan kuin taloudellisesti säädeltyyn yhteiskuntaan.

Vaurauden jakautumisen moraalinen ongelma ei siis liity köyhien ja rikkaiden väliseen eroon vaan köyhien ja rikkaiden maiden erilaisiin yhteiskuntamalleihin. Jos palaamme alussa esittämääni näkökohtaan, tärkein kysymys siis on: koska köyhät maat päättivät jäädä köyhiksi? Mistä syystä ne päättivät jäädä köyhiksi? Ja tärkeimpänä kaikesta: mikä köyhiä maita yhdistää, miksi ne ovat köyhiä?

Lyhyt vastaus on yksilönvapauteen perustuva ja taloudellista toimeliaisuutta tukeva markkinatalousjärjestelmä on ylivoimainen muihin järjestelmiin verrattuna. Länsimaiden ongelma on, että toisten verorahoilla elävä poliittinen eliitti väittää kansalle, että korkea verotus - jonka avulla eliitti itsensä elättää - on moraalisesti oikein. Kuitenkin, kuten köyhien maiden osalta havaitsimme, maa on köyhä siksi, että siellä ei yksilöiden sallita tuottaa taloudellista lisäarvoa. Jos joku tuottaakin, se kerätään veroina pois.

Tiedämme jo, että vasemmisto kääntää merkitykset päälaelleen (demokraattinen tasavalta ei ole demokraattinen eikä tasavalta). Kun vasemmistolainen väittää, että kapitalismissa ei ole moraalia, hän itseasiassa tarkoittaa, että vain kapitalistisella talousjärjestelmällä on hyvä moraali.

tiistai 13. maaliskuuta 2012

Uskonnonvapaus ja todellinen suvaitsevaisuus

Eurooppalaiseen ajatusmaailmaan on vaihtelevalla menestyksellä kuulunut uskonvapaus, eli oikeus uskoa haluamaansa jumalaan ja toisinaan oikeus jopa olla uskomatta jumaliin. Suomen tärähtäneistön oma lempilapsi James Finlayson oli kveekari, joka sai turvapaikan Suomesta monien muiden paetessa Englannista Yhdysvaltoihin. Suomen pieni muslimiyhdyskunta ennen nykyistä islamisaatiota muodostui tsaarin armeijan tataareista, jotka jäivät viettämään eläkepäiviään tänne. Ruotsin vallan aikaan vaihdoimme katolilaisuudesta luterilaisuteen ja tsaarin aikana ortodoksien vaikutus varsinkin Itä-Suomessa oli tuntuva.

Uskonvapaus on satakunta vuotta vanha käytäntö, ja sillä halutaan varmistaa, että vanhemmilla on oikeus kasvattaa lapsensa itse. Olisihan se kieltämättä hankalaa, jos vanhemmat olisivat lastensa mielestä vääräuskoisia. Sosialistisissa maissahan usein näin on käytännön tasolla tapahtunut, kun maa kertarysäyksellä on muutettu uskonnottamaksi. Tai tarkalleen ottaen, vanha valtauskonto on korvattu uudella panteistisella (gaia-uskonto) tai muulla pakanallis-vaikutteisella (arjalaisuus) uskonnolla.

Tämän hetken johtava uskonnollinen ideologia Suomessa on edelleen kristinusko ja luterilaisuus, mutta ns. uskovaisia lienee puolet väestöstä, neljäsosa tapauskovaisia ja saman verran ateisteja ja muita uskontoja tunnustavia. Voimakkainta kannatusta - siis eniten näkyy mediassa ja vähiten sortoa saa jos sitä tunnustaa - on kerännyt uuspakanallinen gaia-uskonto, jonka tunnuksena on maapallo, eläinten oikeudet ja asketismi. Tämän uskonnon vahvuus perustuu siihen, että se vastaa hyvin nykyihmisen käsitykseen maailmankaikkeudesta: ei ole ikuista elämää, elämä on sattumanvaraisesti syntynyt ja ihmisen kehittyminen on evoluution tulos.

Gaia-uskonto nojaa vahvasti moderniin tieteelliseen maailmankuvaan, ja sen pyhät kirjoitukset ovat vertaisarvioituja tutkimuksia, joilla perustellaan erilaiset yhteiskuntapoliittiset vaatimukset. Näitä vaatimuksia voivat olla maaorjuuden syrjäyttänyt tehdastyöhön perustuva tulovero, lääketieteen nimissä tehdyt sairauden määritykset ja vaikkapa kierrätys ja muut rituaalit. Niitä ei yleisesti juurikaan kiistetä, sillä niin hyvin ne sopivat nykyihmisen maailmankuvaan. Kaikki muut siihen sopimattomat maailmankuvat leimataan nykyaikaan kelpaamattomaksi taikauskoksi.

Liberaaliin fascismiin, johon pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta kuuluu, ominaiseen tapaan kaikki yksilönvapaudet ovat sallittuja, kunhan ne tukevat yhteiskunnallista päämäärää. Päämäärä on käytännössä fascismilta peritty "ketään ei jätetä - yhteiskunta huolehtii kaikista" -sosiaalipolitiikka. Kuten tiedetään, kansallissosialistinen Saksa sai epäoikeudenmukaisen kunnian tulla liitetyksi fascistiseksi yhteiskunnaksi, vaikka siinä ei noudatettu tuota fascismin keskeisintä oppia.

Kun kirkko, suurpääoma ja jopa pienet perheyritykset saivat jatkaa toimintaansa, kunhan ne sovittivat arvomaailmansa ja toimintatapansa siten, että niiden voitiin sanoa "huolehtivan yhteiskuntavastuustaan". Yhteiskuntavastuuhan tarkoittaa sitä, että virkakoneisto kerää tuottavien yksilöiden luoman taloudellisen lisäarvon ja jakaa sen omille kannattajilleen. Tämän seurauksena yhteiskunta vähitellen pysähtyy ensin taloudellisesti (kuten olemme esimerkiksi Ruotsin tapauksesta nähneet) ja sitten henkisesti (esimerkiksi käyvät mitkä tahansa sosialistiset maat).

Seneca nuoremman sanoin, kansa pitää uskontoa totena, viisaat epätotena ja hallitsijat hyödyllisenä. Uskontoa siis käytetään massojen hallitsemiseen, koska täytyy olla joku keino erottaa hyvät pahoista ja meidät muista. Uskonnonvapaus on siis suunniteltu suojaamaan yhteiskuntaa siltä varalta, että valtaan nousee joukko ihmisiä, jotka omaa vallassa pysymistään turvatakseen kieltää muut perimätavat ja uskomukset korvaten ne omillaan. Jostain syystä ympärileikkauksen vastustajat ovat usein kiivaimpia aborttioikeuden puolustajia. Heidän suvaitsevaisuutensa rajoittuu vain heidän omien ajatustensa mukaisen elämäntavan suvaitsemiseen.

Tästä aiheesta käytiin keskustelua Takkiraudan blogissa, ja ei-niin-yllättäen kommenttiosiolla todettiin, että
lapsella oikeus säilyttää fyysinen koskemattomuutensa. Ja jälkimmäinen jyrää kyllä allekirjoittaneen mielestä kaikkien vanhempain oikeuksien yli.
sekä
Lapsen oikeus kehoonsa ja fyysiseen koskemattomuuteensa on uskonvapautta syvempi oikeushyvä.
Tässä on kuluneiden vuosien aikana käyty sananvapauskeskustelua ja yhtenä sen osa-alueena voimakkaasti kritisoitu islamia ja sen tapoja. Olen itsekin siihen voimakkaasti osallistunut, enkä halua sen tapoja tänne. Kannatan kuitenkin sitä, että perhe on yhteiskunnan mikroyksikkö, ja perheen oikeudet ajavat yhteiskunnan väliintulon oikeuden ylitse. On keksittävä muita tapoja puuttua perheiden tapoihin ja uskomuksiin kuin valtaa pitävän eliitin oikeus murtaa kotirauha. Jonkin verran historiaan perehtyneenä allekirjoitan vanhan totuuden, että "parempi huonokin perhe, kun ei perhettä ollenkaan".

Kritiikki Yhdysvaltojen uuskonservatiiveja, haukkoja, kohtaan on siltä osin perusteltua, että eri maissa on eri kulttuureja, joiden muuttaminen pakolla voi siis olla oikeudetonta. Todellisessa monikulttuurissa hyväksytään, että eri tapoja pitää vaan hyväksyä tosiasiana, joihin voi vaikuttaa vain kulttuurien vuorovaikutuksella, koulutuksella ja taloudellisella yhteistyöllä. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän täytyy hyväksyä sellaisten kulttuurien rantautumista Eurooppaan yleisesti ja Suomeen erityisesti. Sellaista asennetta kaiketi voi perustellusti pitää todellisena suvaitsevaisuutena.

Kirjoituksen tarkoitus on pohtia asiaa puolesta ja vastaan, ja esitetyt mielipiteet voivat poiketa toisistaan.

maanantai 12. maaliskuuta 2012

Kreikan psykoanalyysi

Uudessa Kanava-lehdessä (2/2012) Georges Tassiopoulos kirjoittaa, että Kreikan romahdukselle on suomalaisittain katsottuna aika erikoisia syitä. Minulle nämä asiat tulivat yllätyksenä ja keskustelin Kreikkaa tuntevien tahojen kanssa varmistaakseni ettei Tassiopoulos kirjoita omiaan.

Ensiksi, Kreikkaa on sotilasjuntan kaatumisesta asti (1974) hallinnut kolme sukua: sosialistien Papandreou, keskustalainen Karamanlis ja liberaalien Mitsotakis. Suomessakin on vahvoja julkisen sektorin elätteinä toimivia perinteitä useilla suvuilla, mutta Kreikassa valtiolliset instituutiot ovat puolueiden suosiollisen rahanjaon varassa eikä valtion itsenäisen budjettivallan. Vielä vuoden 2009 vaaleissa Papandreoun slogan oli "Rahaa löytyy!", jolla hän selkeästi halusi alleviivata, että Pasokilla on rahaa - vaikka valtiolla ei ole. Näin luotiin laajoja joukkoja viranhaltijoita, joiden oman etunsa tähden kannatti äänestää häntä.

Samat suvut muuten ovat hallinneet Kreikkaa jo ennen sotilasjuntan vallankaappausta, jolle alkaa näemmä hahmottua ihan oma tarinansa. Kyseessä ei ollutkaan mikään pahapaha oikeistodiktatuuri, kuten eurovasemmisto mielellään muistuttaa, vaan paljon laajempi huoli maan tilasta suku- ja puoluevetoisen järjestelmän vuoksi.

Toiseksi kreikkalaiset edelleen kokevat olevansa muinaisen antiikin helleenien jälkeläisiä. Heistä on vain kohtuulista elää muiden siivellä, koska he ovat antaneet Euroopalle demokratian ja klassisen sivistyksen. Kreikkalaisista heidän maansa on supervalta yhä edelleen. Muiden eurooppalaisten tavoin kreikkalaiset eivät miellä Eurooppaa Kaarle Suuren valtakunnan ja sen luomien perinteiden jatkumona vaan heidän ajatteluaan hallitsee Euroopan muodostuminen Bysantin keisarikunnasta ja Konstantinopolin ryöstöstä vuonna 1204. Ateenassa kuulee ihan yleisesti, kuinka Kreikka ja kreikkalaiset ovat ihmiskunnan puolijumalina muiden kansojen yläpuolella, eikä heitä koske samat säännöt kuin muita.

Koko Kreikan talous rakentui EU:lta saatavien tukiaisten varaan. Kotimaista teollisuutta tai maataloutta ei ole kehitetty vaan se on kuihtunut koko sen ajan kun EU on maata tukenut. Samalla tavalla kuin Norjan oma tuotanto on kuihtunut öljytulojen aikana, Kreikka on ajautunut EU:n syliin kuin vanheneva isoäiti. Koko talouden buumi on ollut ulkomaisen kulutustavaroiden tuonnin varassa, mikä taas on rahoitettu EU:n tukiaisilla.

Lisäys klo 13:30

Vasarahammer kommentoi:
Kreikan jäsenyys EU:ssa oli alkujaankin virhe, ja maan mukanaolo eurossa on saman virheen jatkamista.
Saman toteaa myös Tassiopoulos:
Ranskan presidentti Valery Giscard d'Estaing oli antiikin kulttuurin suuri ihailija, ja hän käytti vaikutusvaltaansa taivuttaakseen silloiset EEC:n jäsenmaat hyväksymään Kreikan 12. jäseneksi vuonna 1981. Vuoden 2009 velkakriisi muutti dramaattisesti pelin säännöt ja se oli kova kolaus poliittiselle eliitille ja äänestäjille. Muutos uhkasi lopettaa pitkään jatkuneita perinteitä, kuten äänten osataminen lupauksilla hyväpalkkaisista töistä virkakoneistossa.

Kreikan hallitus ei ole tehnyt mitään pysäyttääkseen korruption, eikä se ole vastannut edes yksinkertaiseen kysymykseen maan virkamiesten ja muiden julkisen sektorin työntekijöiden lukumäärästä. Kreikan poliittisen eliitin ainoana tavoitteena on säilyttää omien puolueidensa ylin määräysvalta koko maassa. Eliitti syyttää eurooppalaisia konniksi, jotka haluavat orjuuttaa kreikkalaiset. Vallan pitäminen on poliitikkojen päätavoite, ja eurossa pysyminen tai drakmaan siirtyminen on toisarvoista. Eurooppalaisia nimitellään yleisesti natseiksi, vaikka he tarjoavat Kreikalle satoja miljardeja euroja rahaa.

sunnuntai 11. maaliskuuta 2012

Turhaa nöyristelyä

Missä kasvihuonekaasuteorian arvostelijat menevät harhaan
John O'Sullivanin (10.3.2012)kirjoitus suomennettuna:

Jopa keskeiset ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen teoriaa arvostelevat henkilöt sivuuttavat puhdasoppisen ”kasvihuonekaasu”-teorian sisältämät merkittävät virheoletukset. Arvostelijoiden mielestä ilmiön tieteellisestä perustasta tulee käydä kattava julkinen keskustelu.

Tässä kirjoituksessa haastetaan kaikki avoimin mielin olevat keskustelemaan, missä oletusta ”kasvihuonekaasujen lämmittävästä vaikutuksesta” arvioidaan (1) saaduilla mittaustuloksilla, (2) yleisesti hyväksytyillä tieteen perusoletuksilla ja (3) tehdyillä yleisillä havainnoilla.

Kriitikoiden mielestä ilmaston lämpenemisestä huolestuneiden määrän vähetessä ja lämpötilojen laskiessa – vaikka hiilidioksidin (CO2) määrä ilmakehässä on jatkanut kasvuaan - ilmastotieteilijöiden pitäisi kertoa totuus havaituista poikkeamista. Viime aikoina skeptikoiden joukossa on yleistynyt julkinen ihmisen aiheuttaman lämpenemisen vastainen liikehdintä, koska uusi tiede osoittaa kasvihuonekaasujen lämmittävän vaikutuksen mielikuvitukseksi.

Tämä ”uusi” tiede nojaa ainoastaan perinteisten ”vanhojen” tieteenalojen – avaruustiede, termodynamiikka, matematiikka ja käytännön insinööritaidot – ammattilaisten osaamiseen. Vasta vähän aikaa sitten näin merkittävä joukko eri alojen asiantuntijoita alkoi yhdessä arvioida ilmastotieteen taustalla olevan teorian keskeisiä väitteitä.

Tarvitaan perehtyneisyyttä kapealle sektorille

Ilmastotutkija Tim Ball, paremmin kuin kukaan, kuvaa hienosti tätä tapahtumaa, jossa eri alojen ammattilaiset paljastavat virheitä, joita yleisellä tasolla teoriaa luodessa on tehty. Myös Oxburgh Review pitää sitä kaikkein merkittävimpänä asiana teorian kannalta. Se oli Ison-Britannian hallituksen virallinen tutkimusraportti ”Climategate”-skandaalin selvittämiseksi. Siinä todetaan, että ilmastotutkimuksen perustavaa laatua oleva heikkous on siinä, että se koostuu tutkijoista, jotka tuntevat useita kapeita eri tieteenaloja vain yleisellä tasolla. Oxburgh suositteli, että Climategaten myötä paljastuneita virheitä voitaisiin vähentää, mikäli ilmastotutkijat eivät olisi niin sisäänpäin kääntyneitä ja käyttäisivät hyödyksi eri alojen asiantuntijoiden antamaa palautetta. Oxburgh tunnistaa oikean ongelman mutta ei oikeaa syytä.

Todetaan heti alkuun, että ei ole mitään väärää siinä, että tuntee eri tieteenaloja pintapuolisesti. Ilmastotiede on yleistiedettä, ja sen on toimittava yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa, joilla on osaamista kapeilta erikoisalueilta. Ilmastotutkijoiden tehtävänä on selvittää ja yhdistää eri alojen asiantuntijoiden saamia tuloksia. Oxburgh on oikeassa, että ilmastotutkimuksessa tarvitaan palautetta erikoisasiantuntijoilta, kuten Ball on tehnytkin erityisesti hiilidioksidiin perehtyneiden tutkijoiden kanssa.

Tämä on juuri se tapa, jolla kymmenet tiedemiehet ja tutkijat toimivat Principia Scientific Internationalissa. Sen seurauksena on saatu useita korkean tason vertaisarvioituja tutkimustuloksia, joissa arvostellaan yleistä kasvihuonekaasuteoriaa, ja jotka ovat saaneet laajaa julkisuutta (pl. ilmastotutkijoiden veljeskunnassa). [1] Puolueettomaan tieteentekoon pyrkivät eivät voi pahastua, jos nostan esiin Richard Lindzenin, Roy Spencerin ja Christopher Moncktonin selkeimmät virheet.

Virhepäätelmät, joista tarvitaan julkista keskustelua

Monckton ja musta kappale: musta kappale säteilee. Musta kappale määritellään siten, että se imee ja luovuttaa kaiken säteilyn, joka osuu siihen, eli se on siis itsessään heijastava kappale. Mustan kappaleen säteilyn kaava johdettiin säteilystä, jota havaittiin aukoista, joissa ei ole mitään heijastavaa pintaa. Maapallo ei tietenkään ole aukko, ja sen vertaaminen aukkoon on vain mukavuudenhalua eikä perustu fysikaalisiin tosiasioihin.

Monckton puhuu harmaista kappaleista – jälleen eräs kuviteltu yksikkö, joka seuraa Stephan Boltzmanin lakia vähennettynä jokaiselle aallonpituudelle annetulla vakiolla. Sekään ei vastaa Maapallon todellisuutta. Aallonpituudeltaan lyhyt säteily heijastuu ja pitkä imeytyy Maahan. Tämä on muuten se perustavaa laatua oleva väite aallonpituuden heijastuksesta, johon kasvihuonekaasuteoriaan uskovat perustavat väitteensä, että Maapallon lämpötila on 33 astetta lämpimämpi ilmakehän sisältämien kasvihuonekaasujen takia kuin se muuten olisi. Joseph Postma on julkaissut kolme tutkimusta kasvihuonekaasun vaikutuksesta, ja selittää Moncktonin tekemät virheet. [1]

Roy Spencer ja teoria kasvihuonekaasuista

Roy Spencer on kirjoittanut tutkimuksen, joka tukee teoriaa kasvihuonekaasuista. Vastauksessaan Pierre Latour kyseenalaisti Spencerin laskelmien tulokset. Latourin laskelmat paljastavat kasvihuonekaasuteorian tukena olevat valheelliset tulokset. Vaikuttaa siltä, että niin Monckton kuin Spencerkin joutuvat perehtymään uudestaan mustan kappaleen säteilyn kaavoihin. Lyhyesti sanottuna, Latour todentaa, että ilmakehä EI toimi kasvihuonekaasuteorian esittämällä tavalla, ja hän esittää laskelmansa julkisesti todistaakseen väitteensä. Mutta mitäpä kemistit voisivat tietää? Hehän eivät ole IPCC:n tunnustamia ilmastotutkijoita.

Lindzenin kasvihuonekaasuteoria on ristiriidassa Spencerin kanssa

Lindzenin kasvihuonekaasuteorian mukaan ilmakehän lämpeneminen tapahtuu ylhäältä alaspäin. Professori Spencer väittää, että kasvihuonekaasut lämmittävät ilmakehää alhaalta ylöspäin. Ristiriita tulisi käydä läpi julkisuudessa ilman pelkoa siitä, että virallisen IPCC:n tulkinnan kannattajat pääsevät hyötymään skeptikkojen erimielisyydestä.

Ei näyttöä hiilidioksidin kyvystä imeä säteilyä

Tässä on vertaisarvioitu tutkimus perustuen 14-vuoden mittauksiin infrapunasäteilystä Yhdysvaltojen keskiosista. Sen mukaan säteily on vähentynyt mittausaikana ja se seuraa lähinnä pilvisyyden muutoksia. Lisääntynyt hiilidioksidipitoisuus ei selitä tulosta.[2]

Ilmasto”tieteen” tulisi vahvistaa tämä CO2:n puuttuva vaikutus, koska se on ainoa tieteellinen tapa selvittää ihmisen aiheuttamaa lämpenemistä tai ilmastonmuutosta.

Tunnettujen skeptikoiden tulisi näyttää esimerkkiä

Syystä osoitamme arvostusta niille johtaville julkisuudessa esiintyville tutkijoille, jotka ovat kyenneet paljastamaan ilmastotutkimuksen pahimmat ylilyönnit. On silti syytä muistaa, että tiede ei ole tosi-tv-ohjelmaa. Skeptikkojen tulisi myös kyseenalaistaa väite, jonka mukaan kasvihuonekaasuteoria on ”yleisesti hyväksytty”.

Richard Dimbleby -luennollaan hetki sitten, Kuninkaallisen tiedeseuran puheenjohtaja ja Nobel-palkittu Paul Nurse sanoo asian osuvasti:
“Tieteen tekeminen onnistuu parhaiten silloin, kun tutkijoiden keskuudessa vallitsee ajattelun vapaus. Tutkijoiden on voitava kertoa epäilyksistään vapaasti, kyseenalaistaa vallitseva puhdasoppisuus, eikä heitä saa ohjata liikaa ylhäältä päin, mikä tappaa luovuuden.”

Nursen sanoissa on tahatonta kohtalon ironiaa, koska hän ja edustamansa tiedeseura ei ole noudattanut omia periaatteitaan ilmastotutkimuksen osalta. Meidän skeptikoiksi kutsuttujen – kuten kaikkia tiedemiehiä pitäisi kutsua – täytyy elää kuten opetamme ja osoittaa rohkeutta epävarmuuden edessä: Kun tiedemiehet eivät osallistu julkiseen keskusteluun, suuri yleisö kysyy syystäkin – miksi?
________________________________________________________________________
[1] Postma, J.E., The Model Atmospheric Greenhouse Effect, (July 22, 2011), Principia Scientific
International; Postma, J.E., Copernicus Meets the Greenhouse Effect, (Sept. 10, 2011), Principia
Scientific International;Postma; J.E. Postma, Understanding the Thermodynamic Atmosphere Effect,
(March, 2011), www.tech-know.eu
[2] P. J. Gero, D.D. Turner, Long-Term Trends in Downwelling Spectral Infrared Radiance over the U.S.
Southern Great Plains, (September 2011), American Meteorological Society, Volume 24, Issue 18
********
John O'Sullivan is Co-founder of Principia Scientific International
Acknowledgements: This article is inspired by the work of Malcolm Roberts, Pierre Latour, Alan
Siddons, Hans Schreuder, Tim Ball, Nasif Nahle, Martin Hertzberg, Jinan Cao, Matthias Kleespies,
Claes Johnson, Gerhard Gerlich and Ralf Tscheuschner

lauantai 10. maaliskuuta 2012

Kataisella ei valtuuksia sopia salassapidosta

Demokraattisessa yhteiskunnassa asioista voidaan sopia, ja sopimuksista tehdään virallinen asiakirja, jonka allekirjoittaa molemmista osapuolista siihen tehtävään valtuutettu henkilö. Sopimukseen merkitään erikseen, mikäli asiakirjaa ei saa julkistaa, tai mitä osia siitä ei saa julkistaa.
Pääministerin mukaan salassapito on kuitenkin sopimusta tehtäessä luvattu kreikkalaisille pankeille ja sovitusta on pidettävä kiinni.
Jyrki Katainen

Nyt keskeinen kysymys kuuluu, että mitä allekirjoitetussa sopimuksessa lukee salassapidon osalta, ja onko sopimuksen allekirjoittaneella henkilöllä ollut oikeutta hyväksyä sellaista ehtoa. Vaikuttaa ettei sopimuksessa mainita salassapidosta mitään, joten vetoaminen kreikkalaisten osapuolten vaatimuksiin on puhdas vale ja oman edun tavoittelua.

Hallitusta kuultiin eduskunnan suuressa valiokunnassa ennen sopimuksen tekemistä, ja se ohjeistettiin olemaan sopimatta mitään sellaista, joka nostaa Suomen vastuita ilman vastaavia takuita. Jotta valiokunta voi valvoa antamiaan ohjeita, sen on luonnollisesti voitava tarkistaa, mitä on sovittu.

Sopimushan ei ole salainen sinä mielessä, että kansanedustajat pääsevät sen näkemään. En tunne lakia asiakirjojen julkisuudesta, mutta veikkaan, ettei siellä ole erikseen tuollaista ehtoa, vaan Katainen on sen hätäpäissään keksinyt yritykseksi tukkia kansanedustajien vaatimukset.

Käsittämättömän farssin on tämä savolainen kukonpoika taas aiheuttanut. Asiahan ei miksikään muutu, kun asiakirja viimeistään seuraavan hallituksen aikana julkaistaan. Siihen mennessä tuo virnuileva mulkku on jo saanut jonkun pääjohtajan toimen jossain verovaroin ylläpidetyssä turhuuden linnakkeessa. Ja satanen vetoa, ettei tuon pässin aikana laitoksen toimintakulut senttiäkään vähene. (Kaikki on höylätty)

Seuraavalla hallituksella on mahdollisuus haastaa Katainen oikeuteen, mutta poliittinen eliitti on siihen kykenemätön, koska se sahaisi omaa oksaansa. Suomalainen poliittinen vastuu on aika heikoissa kantimissa. Toivottavasti oikeuslaitos ottaisi asian itsenäisesti selvittääkseen.

torstai 8. maaliskuuta 2012

Atomiaseella taivaaseen

Uutiset tietävät kertoa, että Amerikan presidentti Barack Obama on "rauhoitellut" Israelin pääministeriä Benjamin Netanyahua, ettei israelilaisilla ole syytä huoleen Iranin rakentaessa itselleen ydinasetta. Netanyahu ilmoitti Israelin käyttävän asevoimaa tuhotakseen Iranin aikeet, kun vastapuheenvuorossaan Obama ilmoitti uskovansa odotuksen ja pitkäjänteisyyden kantavan joskus hedelmää.

Saksalaismedian mukaan läntiset tiedustelupalvelut ovat 11 kuukauden ajan tienneet, että Pohjois-Korean kaksi vuotta sitten suorittamat ydinkokeet kuuluivat itse asiassa Iranin ydinaseohjelmaan. Nyt tiedetään seuraavat seikat:
1. Pohjois-Korea suoritti kokeet huhti-toukokuussa 2010.
2. Kokeiden jälkeen ilmakehässä havaittiin deuterimia ja tritiumia.
3. Erityisesti tritium-havainto herätti epäilyt, että nimeomaan Iranin piti testata ydinkärjen laukaisemista.
4. Ilmakehän tutkija Lars-Erik De Geer Ruotsin maanpuolustus-tutkimuslaitoksesta tutki sitä mahdollisuutta, että Pohjois-Korea olisi räjäyttänyt ns. likaisen pommin Iranin puolesta. De Geerin tulokset julkaistiin Nature Magazinessa.
5. Iranin ja Pohjois-Korean yhteistyön puolesta havaittiin lisäksi
a) huhtikuisen kokeen jälkeen iranilaisia tutkijoita lensi Pjongjangiin
b) huhtikuun lopussa Iran lähetti yli 20 prosenttiseksi rikastettua uraania Pohjois-Koreaan seuraavaa koetta varten
c) toukokuun kokeen jälkeen Iran maksoi Pohjois-Korealle 55 miljoonaa dollaria.

Jos mietitään Libyan entisen diktaattorin Muammar Gaddafin suorittamia terrori-iskuja eri puolilla maailmaa, en pidä mitenkään mahdottomana, että joku iranilainen mullah päättää laivata ydinpommin tavalliseen rahtilaivaan kuormatussa pakettiautossa keskelle mitä tahansa satamakaupunkia. Tämä on se suurin uhka, jonka mielessäni näen tässä tapauksessa. Mikä tahansa länsimaa on sen jälkeen vapaasti uhattavissa. Meillä ei ole mitään keinoa pitää kiinni omista arvoistamme - jos nykyvasemmiston ohjauksessa muutenkaan pidämme - ja ajaa omaa etuamme, jos joku hullu mullah esikuntineen päättää viedä henkiriepumme arvottomina vääräuskoisina.

keskiviikko 7. maaliskuuta 2012

No good deed goes unpunished!


In Stuttgart, Germany, a court judge must decide on a case of honorable intentions in a situation where a man hired his neighbor to get his wife pregnant.

It seems that Demetrius Soupolos, 29, and his former beauty queen wife, Traute, wanted a child badly, but Demetrius was told by a doctor that he was sterile.

So, Soupolos, after calming his wife’s protests, hired his neighbor, Frank Maus, 34, to impregnate her. Since Maus was already married and the father of two children, plus looked very much like Soupolos to boot, the plan seemed good.

Soupolos paid Maus $2,500 for the job and for three evenings a week for the next six months, Maus tried desperately, a total of 72 different times, to impregnate Traute.

When his own wife objected, he explained, "I don’t like this any more than you. I’m simply doing it for the money. Try and understand."

When Traute failed to get pregnant after six months, however, Soupolos was not understanding and insisted that Maus have a medical examination, which he did.

The doctor’s announcement that Maus was also sterile shocked everyone except his wife, who was forced to confess that Maus was not the real father of their two children.

Now Soupolos is suing Maus for breach of contract in an effort to get his money back, but Maus refuses to give it up because he said he did not guarantee conception, but only that he would give an honest effort.

Buzzfeed

tiistai 6. maaliskuuta 2012

Ruuhkamaksun vaihtoehto

25 vuotta sitten Suomeen rakennettiin suurella tohinalla saksalaismallista päätiet kattavaa hätäpuhelinverkostoa. Puhelinkoppeja piti ilmaantua moottoriteiden varsiin kilometrin välein, muualle harvemmin. Muistaakseni niitä joitain kymmeniä ehdittiin rakentaakin, ennen kuin matkapuhelinverkon nähtävillä olevat edut korvasivat suunnitelman.

Vuosikymmen myöhemmin tien vierustat rakennettiin täyteen kameratolppia, joiden tehtäväkään ei ole parantaa liikenneturvallisuutta, vaan tuoda rahaa valtiolle. Pian kameratolppien rakentamisen jälkeen matkapuhelimiin ilmestyivät kartastot, joihin käyttäjä sai ladattua tolpista varoittavan paikannustiedon.

Nyt valtio suunnittelee ilmaston lämpenemisen nimissä tiivistä kaupunkirakentamista. Kuten tiedetään, Neuvostoliitossa kansa pakkosiirrettiin taajamiin, kyliin ja kaupunkeihin, joissa toisinajattelijoiden kyttääminen oli helpompaa ja halvempaa. Valitettavasti ilmaston lämpenemistä ei voidakaan estää keskittämällä ihmiset kettutarhaa muistuttaviin betonikoppeihin radan varsille, kertoo tuoreessa väitöskirjassaan maisteri Jukka Heinonen:
Ilmastonmuutoksen suhteen tiivis aluerakenne ei Heinosen mukaan kuitenkaan ole merkittävä tekijä, eikä sen pitäisi ohjata kaupunkien hiilijohtamista.
Tämä ei varmasti tullut kellekään realistille yllätyksenä, mutta gaia-uskossaan vahvoille alarmisteille tulos on hyvin kiusallinen.

Pääsin tänään kokeilemaan aamuruuhkassa uutta keksintöä uudessa koeajoautossa: vakionopeudensäädin etäisyysvalvonnalla. Kuvassa näkyy pieni vihreä piste 110 km/h -kohdalla, mikä tarkoittaa asetettua nopeutta ja todellinen nopeus kuvanottohetkellä on tietenkin tuo viisarin osoittama 70. Oranssi auto kuvaa, että autoni kamera on tunnistanut omalla kaistallani minun edelläni auton. Sen alla olevat vaakapalkit kuvaavat, kuinka pitkän turvavälin olen asettanut oman autoni ja edellä menevän väliin - tässä tapauksessa yksi palkki eli lyhin matka: ehkä 25 metriä TÄSSÄ NOPEUDESSA.


Mikä ihmeellisintä, niin järjestelmä toimii kuin unelma. Se hiljentää vauhtia liikenteen mukaan, pitää turvavälin aina oikeana ja kiihdyttää liikenteen rytmiä herkeämättä seuraten. Kun peileissä on vielä varoitusmerkit viereisillä kaistoilla katvealueelle jäävistä autoista, en voi kuin kehua järjestelmää! Auton hands-free -järjestelmää käytettäessä liikkumista ei tämän turvallisemmaksi voi enää tehdä. Millään ruuhkamaksuilla ei liikennettä saada yhtä sujuvaksi kuin näillä uusiin autoihin saatavilla ajoturvallisuutta ja -mukavuutta lisäävillä varusteilla. Mutta sehän ei alun alkaenkaan tainnut olla ruuhkamaksuja suunnittelevien mielessä, vai mitä?

Miksi sosialismin väri on punainen?

Yhteiskunnallisen toiminnan järjestämiseksi on käytännössä kaksi päälinjaa. Toisen mukaan yhteiskunnan tulee puuttua yksilöiden elämään ja ohjata heitä tekemään järkeviä päätöksiä. Tämän linjan sisällä painotukset "järkevästä" ovat jakautuneet useisiin erilaisiin oppeihin tulonjaon kohdentamisesta. Puhutaan kyllä tulonjaon "oikeudenmukaisuudesta" mutta ei puhuta tulonjaon "oikeutuksesta". Kutsun tätä vasemmistolaisuudeksi, koska opeista riippumatta linjan kannattajat tukevat voimakasta julkista sektoria vaatimustensa toteuttamisen varmistukseksi.

Toisen päälinjan muodostavat erilaiset opit, joiden mukaan muilla ihmisillä ei ole oikeutta puuttua toisten ihmisten tekemisiin. Selvyyden vuoksi lienee syytä todeta, että Suomessa ei tällaisia puolueita enää edes ole. Oppi kiteytyy ajatukseen "jumalallisesta vapaudesta" (god-given freedom), joka ei kuitenkaan viittaa uskontoon. Sillä tarkoitetaan, että jokaisella ihmisellä on oikeus hallita itseään, koska kukaan ei ole tänne syntynyt (tiettävästi) omasta pyynnöstään. Joten: minkä ihminen on antanut, sen ihminen voi ottaa pois. Jos siis vapautemme hallita itseämme perustuu vain johonkin yhteiskunnalliseen sopimukseen, milloin tahansa voimme tämän vapauden myös menettää - täysin omasta toiminnastamme riippumatta.

Kuluneiden viiden vuoden aikana, jolloin olen blogeja seurannut, olen huomannut, että monet vasemmistolaiset liikkeet tukevat toinen toisiaan, koska niille ei pohjimmiltaan ole mitään merkitystä sillä, millä tavalla valtio rajoittaa yksilöiden elämää, kunhan vaan rajoittaa. Niinpä olemme nähneet hullunkurisia tilanteita, joissa feministit ja seksuaalivähemmistöt tukevat uskonnollista islamilaista fanatismia, ateistit ajavat yhteisiä uusia uskonnollisia rituaaleja panteistien kanssa, humanistit kannattavat humaaneihin arvoihin perustumatonta monoteistista uskontoa monikulttuurisuuden nimissä ja niin edelleen. Esimerkkejä on loputtomiin, mutta kaikkia yhdistää uskomus oman maailmankuvan oikeellisuudesta.

Uutisen mukaan Helsingin 28 uimarannasta osa halutaan muuttaa vain naisille tarkoitetuiksi, koska naiset tuntevat tulevansa häirityiksi nykyisillä rannoilla. En ollenkaan epäile sitä, jos häirinnäksi lasketaan tuijottaminen. Kovin nuoret naiset eivät sankoin joukoin nudistirannoilla viihdy, joten kypsään ikään ehtineiden vanhojen piikojen syytökset laajamittaisesta häirinnästä ovat hiukan koomisia. Varmaan vanhat patut ja erilaiset pervot heitä pusikoissa seuraavat, mutta kaikesta huolimatta pidän nuorten naisten kohtaamaa seksuaalista häirintää paljon merkittävämpänä ongelmana. En tosin rohkene edes kuvitella mitä seuraisi, jos joku uimaranta varataan vain nuorten naisten käyttöön...

No, näin kaikesta huolimatta on päätetty tehdä. Nimittäin, samassa aloitteessa eläkeläisrouvien nudistirantojen kanssa on ehdotettu, että metroradan varteen varataan oma ranta musliminaisille ja -tytöille. Metroradan varteen syystä, jota ei kerrota, mutta joka luo hauskan mielleyhtymän ja mitä mainioimpia sketsejä koomikkojen käyttöön. Aloitteen ikävin puoli on kuitenkin se, että - jälleen kerran - yhteiskunnan katsotaan olevan oikeutettu päättämään nuorten tyttöjen puolesta asioita, joita ahdasmieliset uskonnolliset fanaatikot vaativat.

Siksi vasemmistolaiset aatteet ja niiden lopulliset tavoitteet ovat kaikki järjestään huonoja ja vaarallisia ihmiskunnalle. Vasemmistolaisuus on kuin tuli, jossa on kaukaa katseltuna jotain kaunista, mutta lähelle päästyään se tappaa kivuliaasti ja satavarmasti.

maanantai 5. maaliskuuta 2012

Koraanin häpäisy


80-luvulla suomalaisia lapsia näki kävelevän noloina vanhempiensa perässä työväen vappumarsseilla (a). Sen jälkeen lapsia on häikäilemättömästi käytetty ilmastouskossaan vahvojen mielenosoituksissa (b). Uutena ilmiönä on lasten käyttö poliittisen väkivallan ihannoimisessa (c). Kaikkihan me muistamme kuvia palestiinalaisvauvoista pommivöissä ja niin edelleen. Kuvan vasemmassa laidassa oleva poikanen joutuisi varmasti lastensuojeluviranomaisten toimien kohteeksi, jos hänen ideologiansa olisi joku muu kuin se ainoa, oikea, virallinen rauhanuskonto.

Turun Sanomien uutisessa on poikkeuksellinen lipsahdus:
islam on enemmän kuin uskonto. Se on elämäntapa
Toisin sanoen islam on lakiuskonto, joka ylittää maallisen lain. Suomen Kuvalehdessä (17.2.2012) Helsingin yliopiston islamtutkija Sylvia Akar toteaa saman asian toisin sanoin:
Islamissa on kiistatta tekijöitä, jotka eivät sovi yhteen universaalien ihmisoikeuksien kanssa.
Tai kuten tuore norjalainen poliisipäällikkö totesi yks'kantaan:
Men det finnes sider av islam som er problematisk i vårt demokrati

Tilannehan on siis kutkuttava ainakin parista eri näkökulmasta. Ensiksi: kuvan turkulaiset eivät ole fanaatikkoja vaan tavallisia valtavirtaa edustavia muslimeita. Siinä tapauksessa voidaan sanoa, että muslimien enemmistön mukaan islam on lakiuskonto, jonka pyrkimys on alistaa muut poliittiset aatteet. Toiseksi: miehet eivät edusta valtavirtaa vaan ovat fanaatikkoja, mutta on tärähtäneis-suvaitsevaistolle varmasti vaikea myöntää, että maahamme on hiipinyt islamilaisia ääriaineksia sosiaalituilla notkumaan. Kummin vain, tilanne on huolestuttava. Vasta kun pääsimme neuvostososialismista (a) ja vihersosialismin (b) hegemonia näyttää ensimmäisiä murtumisen merkkejä, olemme saaneet riesaksemme arabisosialismin (c).

(HS1, Sikolätti, Roope)

sunnuntai 4. maaliskuuta 2012

Harva kai viitsii maksaa propagandasta

Iltalehden pääkirjoitus lauantaina 3.3.2012:

Median myllerryksen symbolina voi pitää niin Helsingin Sanomain siirtymistä tabloid-kokoon kuin Työmiehen seuraajan uusinta nimenvaihdosta Demokraatiksi.

HS:n levikki on kuitenkin pudonnut US:n kuoleman jälkeisestä huipusta eli reilusti yli puolesta miljoonasta yli sadalla tuhannella kappaleella.

kannattaisi kysyä, miksi Työmies menetti markkinajohtajuutensa. 1910-luvulla se oli tuplasti Helsingin Sanomia suurempi. Harva kai viitsii maksaa propagandasta.

lauantai 3. maaliskuuta 2012

Uskonto, perhearvot ja ydinaseet

Obama teki swingin ja Vladimir putin.

Noin puisevan alun jälkeen päästään asiaan, eli Putiniin, Venäjän entiseen ja tulevaan presidenttiin. Nykyajan vladtepesiin, joka heitti vastustajiaan vankilaan ilmeenkään värähtämättä. Viime viikon Putin-dokumentissa näytettiin, kuinka Putin pani oligarkit allekirjoittamaan paperin, jossa he lupasivat kantaa yhteiskuntavastuuta. Kuten olen lukemattomia kertoja todennut, yrityksiltä vaadittava yhteiskuntavastu edustaa klassista fascistista poliittista näkemystä. Dokumentissa Putin tv-kameroiden edessä nöyryytti Oleg Deripaskaa, joka vahingossa pisti Putinin kynän taskuunsa. Tätä arojen gepardihattua entinen muumimamma niin kovasti halusi tavata, että antoi jopa lapsivaltuutetun hahmoon puetun suden vierailla lampaana maassamme.

Kuten tiedetään, Venäjän kansantalous lepää raakaöljyn, maakaasun ja eräiden muiden raaka-aineiden varassa. Vajaa 10 vuotta sitten puhuttiin, että raakaöljyn hinta voisi laskea alle 10 dollariin tynnyriltä. Sitten vihreät maailmanlopun ennustajat laukaisivat hiilidioksidiverollaan öljyn hinnan nousun, joka osoitti paljastavasti energian huonon hintajouston. Energiateollisuus käytti tilanteen taitavasti hyväkseen ja sai lopulta uskomatonta vetoapua velkakriisiin ajautuvien länsimaiden aiheuttamasta markkinoiden ylilikviditeetistä. Nyt öljyn hinta huitelee sadassa dollarissa tynnyriltä, missä on noin 1/3 ylilikvidin rahamarkkinan aiheuttamaa hintapiikkiä ja hieman pienempi osuus yleisen fosiiliseen polttoaineeseen kohdistuvan inhon tuomaa lisää.

Uusien öljy- ja kaasulähteiden käyttöönotto ja etsiminen tuli taloudellisesti mahdolliseksi, mikä Norjan esimerkin mukaisesti on yksipuolistanut alueen taloudellista perusteollisuutta. Enää ei kukaan puhu mistään oil-peakista eli tarjonnan pysyvästä alijäämästä. Venäjän kannalta tilanne on erityisen huolestuttava, koska sen valtion budjetti perustuu oletukseen, että öljyn maailmanmarkkinahinta säilyy yli sadassa dollarissa. En lähde arvioimaan, koska tuo taso pysyvästi alitetaan, mutta näin tulee käymään.

Maakaasun osalta tilanne on Venäjän kannalta vielä huonompi, jos mahdollista. Bloggari Anton Nikolenko kirjoittikin terävästi, että
Venäjän myymän kaasun hinta ei heilu kuten markkinahinnat, vaan se muutetaan tietyin väliajoin vastaamaan öljyn hintaa. Kaasun hinta vapailla markkinoilla ei kuitenkaan ole kohta neljään vuoteen seurannut öljyn hintaa. Nämä pitkäaikaiset sopimukset ovatkin Euroopalle äärimmäisen epäedullisia ja he ovat yrittäneet oikeusteitse päästä niistä eroon.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen havainto, sillä Vihreiden suuri nero, Osmo Soininvaara, on johdonmukaisesti jeesustellut sillä, kuinka maakaasu on halpaa. Se ei siis ole halpaa, jos sitä ostaa Venäjältä. Tätähän ei media tietenkään käsittele, mikä tukee blogien suosiota.

Venäjällä tehdään abortteja yhtä paljon kuin lapsia syntyy, 1.3 per nainen, mikä johtaa väestön vähenemiseen (po. 2.1/nainen). Enää joka kymmenes nuori mies kelpuutetaan palvelukseen erilaisten sairauksien runnellessa loppujen terveyden, kun vain yksi sukupolvi sitten hylättyjä oli puolet. Kahdessa sukupolvessa venäläisten määrä putoaa nykyisestä 140 miljoonasta alle sataan vuoteen 2065 tultaessa.

Amerikka poikkeuksellisena länsimaana tuottaa sukupolvi sukupolvelta riittävästi lapsia, ja siirtolaisuus tulee kaiken sen päälle. Uskonnollisuuden tiedetään korreloivan lasten määrän kanssa (kts. muslimimaat), ja Amerikkaa syytetäänkin eurooppalaisessa vasemmistossa "uskonnolliseksi fanatismiksi". Sinänsä kuvaavaa on se gaiauskovaisten ilmastoalarmistien huutelu, että lapsen tekeminen ei ole ekoteko vaan ympäristörikos. Eurooppalainen sosialistinen arvomaailma on Suomenkin nykyhallituksen päätöksen takana lasten kotihoidontuen lakkautuksessa yli kaksivuotiailta.

Suomen hallituksen ajaessa perhearvojen vastaista vasemmistolaista politiikka, luo Putin oikeutusta itse itselleen voimakkaan kansallismielisellä uhoamisella, joka perustuu armeijan näyttävään varusteluun. Miehiä ei tarvita aseisiin niin paljoa, jos armeijan sotaoppi eli doktriini perustuu valmiuteen ydinaseilla tehtävään ensi-iskuun, kuten se Venäjällä nykyisin perustuu. Pikkuruisen Suomen leikatessa omaa puolustustaan ja öljyn hinnan laskun painaessa Venäjän sisäpoliittisen nenän pinnan alle, voi tsaari Putinille tulla mieleen aloittaa arktisten alueiden falklandin sota Pietarin lähialueella.

perjantai 2. maaliskuuta 2012

Töihin Kelaan

Kyllä minäkin kaikkea kestän, mutta tämä alkaa mennä niin överiksi, että penkat vaan pölisee. Parasta suomalaista tosi-tv-viihdettä! Paitsi ettei naurata. Tai siis, nauroinhan minäkin tälle vedet silmissä, kunnes se loppui ja totuus paljastui.

Men are like Bluetooth