tiistai 30. marraskuuta 2010

Uutisia ja vanhisia

Ensimmäinen uutinen (NBC) ei varmasti yllätä ketään: Pakistanissa nainen tuomittiin kuolemaan huudeltuaan profeettaa herjaavia lauseita. Tapahtuma tapahtui kylän juomapaikalla, jossa muslimit alkoivat sättiä naista, joka kastoi juomakuppinsa yhteiseen astiaan, siitä, että astian vesi muuttui juomakelvottomaksi. Koska nainen on kristitty (kaksi miljoonaa maan 175 miljoonasta asukkaasta on kristittyjä), hän on tietysti syyllinen moiseen salajuoneen.

Toinen uutinen on samoilta nurkilta (Debka). Iranin johtavia ydinaseteknikoita joutui väijytykseen. Kuollut, professori Majih Sahriari, johti Iranin ydinvoimaloiden ohjausjärjestelmiä jumittavan viruksen tuhoamista ja vakavasti loukkaantunut, professori Feredoun Abbassi-Davani, on yliopiston opiskelijoita valvova politrukki.

Tämä kaikki tuli niin äkkiä. Päivälleen 71 vuotta sitten politrukkien valvoma sosialismin nimiin vannova maa hyökkäsi lyhyen ajan sisällä aseellisesti toiseen Länsi-Eurooppalaiseen maahan painostettuaan sitä ennen useita muita myöntymään Saksasta levitetyn kanssa-aatteen johtajille. Politrukkien maa myi satoja tuhansia tonneja viljaa pääkallokoristein pukeutuneiden kanssa-aatteen kansalle näännyttäen arviolta seitsemän miljoonaa omaa kansalaistaan nälkään.

Kaikki vain siksi, että aate himoitsi elintilaa Euroopasta, jossa sen kannattajiin suhtauduttiin monin paikoin hyvin epäilevästi. Mm. Suomessa heidän toimintansa oli kielletty, koska sen arvioitiin olevan niin räikeästi maan etujen vastaista. Tätähän tuon ajan pahimmat vallankumousta suunnitelleet kommunistit, kuten Arvo Tuominen, ei myöhemmin 70-luvulla edes yrittänyt kieltää muistelmissaan, vaan päinvastoin varoitti, että Eurooppa tulee säilymään alttiina ideologioille, joiden jäsenet ovat valmiita uhraamaan henkensä aatteensa puolesta.

maanantai 29. marraskuuta 2010

Jumaltenrannan nousu ja tuho

Illan MOT lähetti ohjelman verotuksesta. Lyhyesti, ohjelman perussisältö oli, että viimeisten 20 vuoden aikana verotuksessa on alennettu suurituloisten veroastetta noin yleisesti ja pääomatulojen erityisesti. Täytyy muistaa, että kun viimeksi 90-luvun lamassa tehtiin suuri verouudistus, suurituloisten verotus yleisesti ja yritysten verotus erityisesti nähtiin ongelmana, joka haluttiin korjata ja siis korjattiinkin. Suomi vuonna '90 ajautui lamaan pitkälti siitä syystä, että yritysten taseet oli suunniteltu suljetuille pääomamarkkinoille ja yllättäen niiden pelikentäksi avautuikin avoimet pääomamarkkinat. Lyhykäisyydessään tämä tarkoitti sitä, että velkavipu ei ollut yksittäisten yritysten tai Suomen Pankin hallussa vaan osa kansainvälisten sijoittajien pelikenttää.

MOT julisti, että pieni- (ja keski)tuloisten verotus on kireää, koska julkisen sektorin tuloista vain 7% tulee ansioveroista ja 30% kulutusveroista. Olen ohjelman tekijöiden kanssa samaa mieltä, että painopisteen siirto on tapahtunut osin demokratian ulkopuolella, koska päättäjät eivät ole käyneet arvokeskustelua julkisuudessa. Tästähän esimerkiksi Perussuomalaisten nousukin pitkälti kumpuaa, että kansalaiset ovat kyllästyneet asioiden hoitamiseen julkisuudelta pimennossa. Kun jokunen vuosi sitten mm. Jussi Halla-aho nosti esiin sen ajatuksen, että laajamittainen sosiaalitukien paisuttaminen ns. humanitäärisen maahanmuuton tukemisella johtaa veropohjan (tai fiinimmin sanottuna "huoltosuhteen") heikkenemiseen, häntä arvosteltiin voimakkaasti vasemmistolaisten arvojen vastustamisesta. Vasemmistolaisilla arvoilla tarkoitan nyt laajojen kansanjoukkojen asettamista riippuvaiseksi valtion holhouksesta omien valintojen ja itsensä elättämisen sijaan.

Nyky-Suomi ei paljoa eroa muista eurooppalaisista maista, joissa on otettu tavoitteeksi sosialismin tasa-arvoon ja tulontasaukseen perustuvat opit. Suomen tapaisessa valtiossa todella rikkaita on noin prosentti. Lienee päivän selvää, että yksi prosentti kansasta ei voi elättää puolta väestöstä. Kuitenkin puolet (tarkasti ottaen reilusti yli) elää tällä hetkellä enemmän ja vähemmän julkisella tuella.

Työssäkäviä suomalaisia (2,4 miljoonaa) on noin puolet koko maan 5,3 miljoonasta asukkaasta. Tästä porukasta kuitenkin lähes kaikki saavat tulonsiirtoja - tyypillisesti lapsilisiä, mutta merkittävässä määrin myös asumis- ja toimeentulotukea. Samaan aikaan - ja tässä on ongelman ydin - valtaosa väestöstä nauttii valtavasta julkisen palvelun verkostosta. Kun eläkeläismummo käy lääkärissä, hän maksaa lääkärissä käynnin tavalla tai toisella itse, koska se yhden prosentin rikas väestönosa ei kertakaikkiaan voi kustantaa muun kansan sairaanhoitoa.

Aiemmin, siis vielä 80-luvulla, terveydenhuolto oli lapsenkengissä verrattuna nykyaikaan. Ihmiset kuolivat nuorempina, sairastelivat omalla kustannuksellaan ja maksoivat yleensä itse hoitonsa. Kun tämä on sosialistisessa yhteiskunnassa nähty kuitenkin valtion velvollisuutena, on ajauduttu tilanteeseen, jossa mummot ja vaarit maksavat omat hoitonsa osin itse (alv ja muut välilliset verot) ja osin pakottamalla valtion velkaantumaan, eli elävät tulevien sukupolvien kustannuksella. Tämä on ihan ok, jos asia olisi sovittu jollain tavalla käymällä keskustelua yhteiskunnan arvoista.

Koska arvoista ei kuitenkaan ole keskusteltu, verotuksen painopisteen siirto kulutukseen (jota muuten Vihreät ajavat kaikkein voimakkaimmin osana keskusjohtoista valtioihannettaan) on tehty tavallaan piilossa. Eläkeläisillä on asiassa tavallaan puhtaat jauhot pussissa, koska eläkeläisten tulotaso on Suomessa Länsi-Euroopan maaksi varsin matala. Meillä Suomessa on, toisin kuin muualla Euroopassa, ajateltu, että ehtoopuolen väestöön ei kannata kauheasti investoids ja lapsiperheiden etuudet ovat ylikorostuneita. Valinta on mielestäni hyvin perusteltu, mutta asiasta olisi ollut syytä käydä arvokeskustelu. Tämäkin on yksi Perussuomalaisten laariin sataneista asioista, koska tarkoituksellinen huoltosuhteen heikentäminen on aina pois niiltä, jotka tarvitsevat tulonsiirtoja. En puhu nyt pelkästään (humanit.) maahanmuuttajista vaan yhtälailla työikäisestä väestöstä, josta yhä useamman ei katsota voivan elättää itseään. Se taas on osa Vihreää yhteiskuntamallia, jonka mukaan "kaikille tarpeidensa mukaan ja kaikilta kykyjensä mukaan".

Alla oleva taulukko puhuu rumaa kieltään siitä, mikä on sosialismin valinneiden länsimaiden kohtalo. Mitä luulette, kauanko näin voidaan jatkaa?

sunnuntai 28. marraskuuta 2010

Soininvaara ja vasemmistolaisuus

Wikipedian mukaan konservatismin olemukseen kuuluu, että
Yhteiskunnallisia oloja kehitettäessä on seurattava perinteitä ja uudistuksissa on edettävä varovasti

ja ainakin omasta mielestäni se on järkevä lähtökohta. Euroopassa konservatismi - käsittääkseni - ymmärretään erityisesti uskonnosta kumpuavaan arvomaailmaan. Uskonnot ohjaavat ihmisten käyttäytymistä erityisesti seksuaalisen toiminnan alueilla. Yksikään uskonto ei hyväksy riettailua, jollaiseksi homosuhteet ja naisten aktiivisuus luetaan.

Konservatismi onkin suomalaiselle sekulaarille arvoliberaalille ja nihilismiin taipuvaiselle punavihreän sosialismin kannattajille kirosana. Katsotaanpa muutama Osmo Soininvaaran lausahdus:

Hänen [Vanhasen] käsityksensä oikeasta tavasta elää on arkkikonservatiivinen. (Vanhanen pääministerinä)

Vatikaani ja Puola tekivät vahvaa yhteystyötä konservatiivisten arabimaiden kanssa, kun kyse oli homojen tai naisten oikeuksista (Sekularismin ja islamismin konflikti)

uusissa ammateissa [palvelualojen kaupunkilaiset] äänestetään usein vihreitä tai konservatiivisia (Demareiden alamäki Euroopassa)

Monessa maassa vihreät ovat nousemassa konservatiivien vastavoimaksi demarien tilalle (Euroopan demarit vapaassa pudotuksessa)

[Vihreiden] päävastustajia olivat islamilaiset maat ja niiden kanssa liittoutuneet katolilaiset, jotka eivät hyväksyneet oikein mitään ja tukivat toisiaan arvokonservatismissa (Islamin haaste 3: uskon haalistuminen)

Kaikista uskontokunnista löytyvät omat konservatiiviset siipensä ja omat humaaninsa. Kiihkomielinen uskonnollisuus on kovin samanlaista uskonnosta riippumatta. Uskontoihin liittyy myös tuhoisia piirteitä. (Uskonto ja politiikka)
Soininvaara määrittelee siis konservatiivit oman poliittisen ajatusmaailmansa vastakohdaksi, jonkinlaiseksi antivihreydeksi. Olemme tutustuneet sanapariin haukat ja neokonservatiivit eli amerikkalainen uskonnollinen oikeisto. Tämä on se poliittinen liike, jota Soininvaara tuntuu suorastaan vihaavan (Obaman voitto ja ilmastopolitiikka). Kummallista siten on, että Wikipedian mukaan
Uuskonservatiiveiksi kutsutaan erityisesti vasemmistolaisia, jotka vasemmistolaiseen politiikkaan pettyneinä ovat siirtyneet oikeammalle mutta ovat yhä idealistisia
Uuskonservatismi on yhdistetty Reaganin talouspolitiikkaan ja myöhemmin George W. Bushin talous- ja ulkopolitiikkaan

Konservatismia on 1900-luvulla arvostellut erityisesti vasemmisto. Sitä on syytetty köyhien ja huono-osaisten hylkäämisestä sekä kyvyttömyydestä yhteiskunnan uudistamiseen ja ongelmien poistamiseen. Toinen konservatismin vastapuoli oli liberalismi
ja
Useat uuskonservatiivit ovat juutalaisia
Suoraan sanottuna olen hiukan äimän käkenä. Ok, tiedän, että Bush ja jossain määrin Reagankin eivät ajaneet mitään small government -politiikkaa, mutta että voiko heitä silti pitää sosialismiin pettyneinä vasemmistolaisina?

Kuten tiedetään, vasemmistolaisilla on jokin erityinen juutalaisvastainen ohjelmansa, jonka taustalla voi olla se tosiasia, että juutalaiset mnestyvät taloudellisesti selvästi tavallista vasemmistolaista paremmin. Niinpä tuossakin Wikipedian kirjoituksessa on oikein erikseen mainittu, että monet uuskonservatiivit ovat juutalaisia. Veikkaanpa, että vastaavaa toteamusta ei voisi todeta esimerkiksi afrikkalaisten taipumuksesta raiskaamiseen, vaikka asiasta on oikein uutinen ja toinenkin.

Ei sillä, ei tämä tämmöinenkään villahousuja kutova vihernössökään mitään arvostusta ansaitse (Hesari)


Kuvateksti: Onnille neulomistaan pöksyistä Henrik Lyra pitää eniten raitaisista. "Ne istuvat parhaiten."

perjantai 26. marraskuuta 2010

Rakkaus on sokea

Tämä mies on nimeltään Alvaro Alfonso de Miranda Neto:


Alfonso oli naimisissa brasilialaisen Playboy-mallin Cibele Dorsan kanssa,


mutta jätti hänet rakastuttuaan tähän naiseen:


Rillipää on nimeltään Athina Onassis, jonka varallisuus on 2 miljardia euroa.

maanantai 22. marraskuuta 2010

Soininvaara ja korruptio

Illan Yleisradion MOT-ohjelma kertoi City Car Clubin hämäristä liiketoiminnoista. Liiketoimintaan liittyy aina riski, ellei julkinen hallinto tue taloudellisesti epäkelpoa toimintaa. Ilmastonmuutoksen varjolla julkista tukea saavat tuulimylly-yrittäjät (joiden johdossa Soininvaara pyörii , pyörii ja mankaloituu) ja mainittu CCC, CCC ja CCC (tulee mieleen CCCP ja eräs KKK).

Kuten sanoin, liiketoimintaan kuuluu, että yritykset menevät nurin ja riski - eli konkurssi - on osa pääomamarkkinoiden ns. allokaatiota eli sitä prosessia, jossa pääomat hakeutuvat valitulla riskitasolla alansa parhaisiin yrityksiin. Vihreiden - tai siis Soininvaaran, Jyrki Käteisen and you name it - ongelma on, että he haluavat pönkittää veronmaksajien tuella epäkelpoa liiketoimintaa. Olipa kyse Irlannista, tuulimyllyistä tai citycarclubista. Suunnitelmatalous ei vaan onnistu. Kun työssäkäyvät parasiittikuntien asukkaat maksavat jo nyt kaikki verot, professori haluaa oikeutuksen viedä loputkin. Ainoa vaihe ihmisellä, jolloin hänelle jää jotain kouraan on 40-50 -vuotiaana, professorit tukevat valtiota ryöstämään loputkin. Kun ei se sosialismi toiminut aiemmin, miksi se toimisi nyt?

Vihreät astrologit

Uudessa Ekonomi-lehden kolumnissaan Vihreiden propagandaministeri Jarkko Tontti haukkuu homeopatiat ja muut ns. uskomushoidot. Tontin mielestä niiden markkinointi on kiellettävä, koska ne ovat huijausta. Vaikka tieteelliseltä kannalta tarkasteltuna Tonti on oikeassa, asiaan sisältyy kuitenkin inhimillinen puoli. Osalle ihmisistä usko - Jumalaan tai horoskooppeihin - on tärkeä osa elämänhallintaa ja minuutta. Tällaisten asioiden kieltäminen muistuttaa meitä uskonnonvapaudesta. Jos minä halua uskoa johonkin, minulla on oikeus haaskata vaikka kaikki rahani kyseiselle alttarille.

Surullisinta Tontin kirjoituksessa on se, että hän antaa ymmärtää, että hänen ja IPCC:n näkemys ihmnisen toiminnan seurauksena ilmakehään päässeestä hiilidioksidista on tuhoamassa Maapallon. Jos tuota näkemystä saa vapaasti julistaa ja sen vastustamisesta leimataan vääräuskoiseksi, niin Tontin vaatimus horoskooppien kieltämisestä joutuu omituiseen valoon.

sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Kunnian kulttuuria Kalasatamassa

Olin koko päivän mukana erään musiikkivideon kuvauksissa. Siitä tarkemmin tulevaisuudessa.


Matkalla tapahtuman keskipisteeseen keskellä rauhallista sunnuntaiaamupäivää Hermannin Rantatien ja Verkkosaarenkadun risteyksen lähettyvillä kiinnitin huomioni vastaani kävelevään romanialaiseen (tai bulgarialaiseen, en tiedä) nelikymppiseen pariskuntaan. Ollessani heidän kohdallaan mies ykskaks tämäytti naista suoraan päin näköä. Nainen tipahti polvilleen ja sen jälkeen sai toisella kädellä iskun takaraivoonsa. Kun takanani ei tullut ketään, tein lukkojarrutuksen ja peruutin heidän kohdalleen. Kun en tiedä, mitä näillä veijareilla on povarissa, otin pitkävartisen pulttiavaimen apumiehen penkin alta ja laitoin hätävilkut päälle. Tässä vaiheessa mies äkkäsi minut ja repi muijaansa perässään kohti Vanhaa Talvitietä. Kun olin tälläytynyt parhaimpiini eikä huvittanut ottaa juoksukilpailua, kaivoin puhelimen taskustani, mutta tässä vaiheessa pariskunta oli jo kadonnut kahden talon välistä. Käsittääkseni siinä ns. Kalasataman alueella on joku taivaasta muuttanut mustalaisleiri, joten nämä koijarit tuntuvat tuntevan tienoon kuin meidän taskumme.

Mietiskelin jälkikäteen, että mitä minun olisi pitänyt tehdä? Anteeksi vaan, mutta mustalaisnaisen takia en ottaisi riskiä joutua pahimmillaan puukotetuksi. Vaikka poliisi olisi tullut ajoissa paikalle, mitä luulette, olisiko mies ymmärtänyt, että muijaa, koiraa ja lapsia ei vaan saa piestä, vaikka ne käyvätkin hermoille? Tilanne oli aika turhauttava. Mitään ei voi tehdä auttaakseen, eikä auttamisesta olisi siis mitään hyötyä ollutkaan. Sitä vaan ihmettelee, kun keskellä päivää muija saa päin näköä. Suomalaisessa versiossa se tapahtuu kännissä ja kotona - ei kadulla ja vesiselvänä. Ja entistä useammin nainen on lyöjän osassa. On kaverilla pokkaa.

Toinen, kenellä on pokkaa, on Vihreiden pääideologi Osmo Soininvaara. Hän haukkuu (Metropolihallinnosta päätettäneen hallitusneuvotteluissa 20.10.2010) loisiksi ja syöpäläisiksi ne perheelliset työssäkäyvät keskiluokkaiset ja -ikäiset ihmiset, joilla ei ole varaa ostaa kantakaupungista reilua sadan neliön perheasuntoa. Eihän semmoinen maksaisikaan kuin vajaan miljoonan, joten lienee ihan aiheellista kutsua näitä vätyksiä verenimijöiksi. Kaikkihan muistava, millä retoriikalla natsit kutsuivat juutalaisia ja kuinka nämä oli oikeutettua murskata saappaan alle, vai muistavatko? Nykyiset pendelöivät esikaupunkilaiset "saastuttavine autoineen, energiasyöppöinen koteineen ja argentiinalaisine sisäfileineen" muistuttavat erheellisesti niitä vääräuskoisia, jotka Weimarin Saksassa puukottivat oikeamielisiä selkään.

lauantai 20. marraskuuta 2010

Persujen menestyksen salaisuus

Media ja poliitikot ihmettelevät Persujen menestystä. Syitä haetaan Soinista ja Kreikan populistisesta kulttuurista. Menestys on kuitenkin onnistumista vaikuttaa muiden mielipiteisiin. Menestyminen vaatii paljon onnea, eli olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kun olet ollut oikeassa baarissa samaan aikaan kuin tuleva puolisosi tai hakenut työtä hyvän esimiehen alaisuuteen - mitä kumpaakaan et ole voinut tietää ennakkoon - joudut tekemään pirusti töitä pitääksesi saavutuksesi, mikä on toinen menestymisen välttämätön edellytys. Kolmas on suhtautuminen elämään. Menestyneet ihmiset eivät aliarvioi niitä (lapset, puoliso, asiakkaat, työkaverit, sota tai poliittinen ideologia), joiden kanssa ovat tekemisissä. Lyhyesti sanottuna,menestyminen on seurausta onnesta eli sattumasta,toistojen määrästä eli kovasta työstä ja rakentavasta asenteesta eli ylimielisyyden karttamisesta.

perjantai 19. marraskuuta 2010

Burkha ja Partapuoli

Kervålta niin hauska bloggaus, että tähän on turha lisätä mitään:
Norjalainen rasisminvastainen järjestö katsoo, että jos burkan käyttö kielletään Norjassa, myös silikonirinnat on kiellettävä.

"Yksinkertaisen
[nimenomaan!] logiikan mukaan silloin pitäisi kieltää koko joukko naisia alistavia käytäntöjä", sanoo Antirasistisk Senterin johtaja Kari Helene Partapuoli VG Nett -verkkolehdelle.
Hesari.

Pelolle on syynsä

Kiitos kaikille kommentoijille jokaiselle erikseen. Pääsin vasta nyt bittiavaruuteen pitkästä aikaa. Lainaan tähän Matti Pulkkisen ajatusta (kirjassaan Romaanihenkilön kuolema):

Tilanne on pelottava, kun politiikan tekijät pelkäävät enemmän toisiaan kuin niitä, jotka heidän päätöksensä maksavat.

On se jännää.

keskiviikko 10. marraskuuta 2010

Kiitos ja kuulemiin

Työmarkkinatilanteeni - kaunis sana - muuttuu niin paljon, että joudun ilmeisesti siirtymään huomattavasti harvempaan tahtiin bloggaamisessa. En tällä iällä enää kuvitellut joutuvani "uraputkeen", mutta niin näyttää "olosuhteiden pakosta" käyvän. Osa lukijoistani tuntee minut henkilökohtaisesti, osa nimeltä ja osalle pysyn anonyymina. Työskentelen suuressa kansainvälisessä yhtiössä tehtävässä, jossa en voi omalla nimelläni tulla esiin ajatuksineni leimaamatta työnantajaani, enkä halua myöskään perheeni saavan leimaa otsaansa. Sukunimeni on niin harvinainen, etten voinut enkä voi jatkossakaan kommentoida omalla nimelläni. Se kuvastanee suomalaista poliittista tilannetta varsin hyvin.

Olen työskennellyt sekä afrikkalaisen että muslimin alaisuudessa viimeisen viiden vuoden aikana. Kolleegojani ja asiakkaitani ovat olleet australialaiset, ryssät, israelilaiset, armenialaiset, virolaiset, korealaiset, saksalaiset, iranilaiset, libanonilaiset, amerikkalaiset ja pari somalia. En koe olevani kenellekään heistä mitään velkaa, vaikka olenkin oppinut heiltä paljon, koska olen myös opettanut heille jotain suomalaisesta kulttuurista.

Toivon, että voin jatkossakin kommentoida asioita, jotka tukevat sananvapautta. Minua oikeasti ja vilpittömästi harmittaa, että sananvapauden puolustajia on Suomessa niin vähän, mutta raha se on mikä ratkaisee, kuten Dumari lauloi jo aikoinaan.

Linkkilistastani näkee, keitä bloggaajia arvostan eniten. Ehdin olla tässä blogi-maailmassa kovin lyhyen aikaa, mutta omalla henkilökohtaisella panoksellani jatkan tietoisuuden, välittämisen, ymmärtämisen ja suomalaisen kulttuurin levittämistä työkavereideni, asiakkaitteni ja ystävieni keskuudessa.

Erityisesti haluan kiittää Pikkupoikaa, jonka blogiin vuosia sitten tutustuin hakusanalla "ilmastonmuutos" sekä Tundra Tabloidsia, joka opetti minut ymmärtämään sosialismin nykyiset piirteet. Lisäksi haluan kiittää Igoria, Vasarahammeria, Matruunaa, Jaskaa, Tiedemiestä ja Juhaa, jotka ovat näkemyksineen minua huomattavasti edellä monissa asioissa. Kiitos myös monille muille kommentoijille, kuten Vieraalle, jotka ovat auttaneet levittämään sanomaa klassisesta liberaalista maailmankuvasta.

Lyhyesti sanottuna, haluaisin jatkaa kirjoittamista, enkä varmaan koe Stanislawin kohtaloa, mutta first things first. Mahdollisuuksien mukaan jatkan kommentoimasta hyviä blogeja, joista haluan mainita vielä Kullervon ja Ykän. Tervetuloa meille saunaan - meiliosoite on tiedossanne. Haluan myös kannustaa kaikkia teitä tilaamaan ainoaa todella hyvää suomalaista aikakauslehteä Politikaa. Ilman sitä en voi kuvitella suomalaista tulevaisuutta. Se ei maksa meille paljoa, mutta merkitsee meille paljon. Lopuksi Puolan merkittävimmän filosofin sanoin:

Nollien rivistä saa helposti ketjun.

tiistai 9. marraskuuta 2010

Komsii komsaa

Tässä kiteytyy niin terävästi punavihreä poliittinen maailmankuva, että tupee irtosi päästä. Niin kuin että "helkutinmoisella flaksilla pääsin aikoinani eduskuntaan ja nyt saan sopeuttamiseläkettä niin paljon että nolottaa. Koska katson sen olevan riittävä korvaus kattoon räkimisestä, niin kiellän muita omalla työllään tavoittelemasta yhtään enempää - tai vaadin ainakin saman itselleni, koska muuten olen tilastollisesti tarkasteltuna köyhä. Ja sehän ei sovi, kun fyffet pitää tasata ja elää niin ku sillee lungisti, duud."

Voi vittu mikä motivaatioruiske tuli heti aamusta päin näköä. Jos minä yritän itse ja omalla työlläni saada laveamman elintason kuin tuo yksi takkutukka minulta ryöstämällä, niin se perkele ihan vakavalla naamalla syyttää minua keinottelijaksi ja taudinkantajaksi.

Ville Komsi kirjoitti 8.11.2010 kello 10:03
Olen keskituloinen enkä tarvitse mitään lisää. Tästä voi laskennallisesti päätellä, ettei minun mielestäni kansakuntakaan välttämättä tarvitse mitään lisää. Tasataan fyffet ja eletään iisisti.

Ville Komsi kirjoitti 5.11.2010 kello 18:05
Tänään olen valtion syöttiläs, melko pahan masennustaipumuksen takia työkyvyttömyyseläkkeellä ja suotuisen sattuman kautta keskituloinen kansalainen. Ei mitään valittamista taloudellisesti. Enintään vähän nolottaa.

Hölmöjä mahtailijoita, härskejä vapaamatkustajia ja vastuuttomia keinottelijoita – taudinkantajia ja tartuttajia niin sanoakseni – on niin paljon, että jonkinlaisia sitovia ryhmäpäätöksiä pelisäännöistä ja sallitun rajoista tarvitaan. Tällä tarkoitan mm. haittaveroja, tulontasausta ja sosiaalipolitiikkaa.

Poikien panopulmat

Hesari kirjoittaa, että pojat soittelevat tukipuhelimiin, kun eivät löydä tyttöystävää tai sellaisen löydettyään eivät tiedä, mitä sille pitäisi tehdä. Muinoin poikien pelättiin saavan sodan käyneistä, viikonloppujuopoista juroista isistään mallia, ja feminismin nimissä yhteiskuntaan ajettiin malli pehmoisistä, joilta käy imettäminen ja vaipanvaihto. Toisella työkalulla kannustettiin naisia eroamaan tukemalla yh-äitejä sekä taloudellisesti että henkisesti ottamalla maan tavaksi lasten siirtymisen melkein poikkeuksestta äidille erotilanteessa.

Poikien tukipuhelimessa testattiin kahden viikon ajan sitä, että puheluihin vastaavat naiset. Puheluiden luonne muuttui. Poikien oli vaikeampaa puhua naisille seurustelusta, seksuaalisesta suuntautumisesta, rajoista ja laittomuuksista sekä moraalikysymyksistä. Naisten kanssa voitiin puhua murrosiästä, kehon muutoksista ja päihteistä.

Tämä on yksi kasvava uhka, joka homoparien adoptio-oikeudesta seuraa. Kun huolehditaan aikuisten tasa-arvosta suhteessa avioliittoon, lapsen oikeudet jäävät taustalle. Lasten oikeuksien nimissä on tietysti kiva puolustaa mitä vaan päihteistä ja aseenkantoluvista alkaen, mutta tässä yhteydessä näemmä lapsen etua eivät aja ne, jotka muuten sen perään aina katsovat.

Sukupuoli ei ole kasvatuksen seuraus vaan todellinen biologinen ilmiö. Punavihreillä on käsitys, että ihminen voidaan kasvattaa toisenlaiseksi. Tällaiset tukipuhelimet kuitenkin osoittavat, että luonto ajaa tikanpoikaa puuhun, vaikka kasvattaja väittää puitten kuolleen sukupuuttoon. Se ilmastonmuutos varmaan.

maanantai 8. marraskuuta 2010

Poliitikko puhuu - toimari tekee

Länsimaisessa yhteiskunnassa jako menee jokseenkin niin, että yritysten tehtävä on tuottaa sijoitetulle pääomalle tuottoa ja poliitikkojen tehtävä on huolehtia maan ja kansalaisten turvallisuudesta. Osana turvallisuutta nähdään nykyisin myös tuloerojen tasaus, jolloin poliitikoksi onkin helpompi ryhtyä erilaisten julkkisten ja muiden laholatvojen. Toisilta vietyjen rahojen jakaminen on nimittäin aika helppoa puuhaa, vaikka kansanedustajat usein vaikertavatkin, kuinka palkkataso ja etuudet ovat surkeita työn vaativuuteen nähden.

Verotuksen taas valmistuttua iltapäivälehdet otsikoivat, kuinka vähän poliitikot tienaavat suhteessa yritysjohtajiin. Katselin viime viikolla dokumenttia Robert McNamarasta, joka jätti Fordin pääjohtajan paikan siirtyäkseen Kennedyn pyynnöstä maansa puolustusministeriksi. Palkkataso romahti alle puoleen. Yritysjohtaja saa usein palkkionsa optioina, jotka ovat varallisuutta, jonka muut omistajat luovuttavat pois eikä rahaa, joka olisi yrityksen kassasta pois toisin kuin mm. sosialistien merkittävimpiin yhteiskunnallisiin ajattelijoihin kuuluva Tommi Uschanov vielä viime viikolla väitti Soininvaaran blogin kommenteissa (5.11.2010 kello 13:07 Hyödyttääkö Suomen rikkaimpien vaurastuminen kaikkia suomalaisia?).

Nykyisin pidetään normaalina, että poliitikot voivat puuttua yksittäisten yritysten johdon tekemiin valintoihin (Yle, Helsingin energia, Storaenso, Sonera, Fortum, Nokia muutamia mainitakseni). Vielä normaalimpana pidetään sitä, että poliitikot rutiininomaisesti muistavat väittää, että yritykset lähtökohtaisesti riistävät työntekijöitä, polkevat näiden oikeuksia ja ylipäätään niitä johdetaan lähtökohtaisesti omaa etua silmällä pitäen. Paljon tuossa onkin totta ja jokainen on jossain vaiheessa törmännyt esimieheen, joka peittää osaamisensa puutetta kiukuttelemalla alaisilleen.

Yrityksiltä vaaditaan eettistä toimintatapaa, ja yksikään länsiyritys ei voi käyttää alihankkijoina kiinalaista orjatyövoimaa tajuamatta, että siitä jää kiinni ja näkyy varmasti suurena moraalisena närkästymisenä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yrityksen johto joutuu käsittelemään vaikeiden asioiden lisäksi myös ikäviä asioita, puhumaan niistä ja nostamaan ne pöydälle. Sen sijaan poliitikot, joilla ei ole rasitteenaan taloudellisen hyvän kartuttaminen vaan ainoastaan sen tuhoaminen, eivät vaivaudu keskustelemaan vaikeista asioista, kuten toisinajattelijoiden vainosta ja mielipidevangeista. Suomalaisen poliitikon ei tarvitse kantaa huolta suomalaisten yritysten menestymisestä kansainvälisessä kaupassa - kyllä he voisivat puhua suunsa puhtaaksi niin halutessaan. Minkälaisen kuvan antaa presidentti, joka sättii yrityksiä huonosta henkilöstöpolitiikasta mutta ei pihahdakaan toisen maan presidentille tämän vangituttamista mielipidevangeista?

sunnuntai 7. marraskuuta 2010

Homo on hyvä ja maksaa vaan

Tämä on niin hauska, että on pakko tyytyä pyhäpäivän ratoksi lainaamaan itseäni parempia bloggaajia ja katsoa vuokraleffa. Vitsikkyydestä tai hyvästä mausta voi olla eri mieltä, mutta pointtini on antaa hatun arvoinen nosto sille, että jossain vielä voidaan heittää hurttiakin huumoria. Meidät suomalaiset demla on jo hyvin kuohinut.

Mitä lukee laskussa, kun tilaat Australian sydänmailla Bacardi Breezerin? (Western Heart)


Poof?

lauantai 6. marraskuuta 2010

Sairas uskonto - mikäköhän?

Vuoden teema on viharikos, joita nähdään siellä sun täällä. Viharikos on lievimmillään poliittisesti korrektin kielenkäytön rikkomista. Eivätkö nyt ne samat tahot, Osmo Soininvaara ym., jotka kiljuivat suoraa huutoa Mavi Marmaran välikohtauksessa kesäkuussa, voisi esittää mitä jyrkimmän paheksuntansa siitä, että valtiollinen tv-kanava näin räikeästi rikkoo ns. lastenoikeuksien julistusta?


Egypti mainitaan Turkin ohella esimerkkinä maltillisesta islamilaisesta valtiosta. Egyptiläinen tv-asema lähetti viime vuoden keväällä tuon yllä olevan videon.

Tampere on Suomen paras paikka

Tamepereella tehdään Suomen korkeatasoisinta tieteellistä tutkimusta. Tampereen yliopistossa opettaa mies nimeltä Risto Harisalo, joka kirjoittaa uudessa Politika -lehdessä, että
Vihreän politiikan harjoittaminen vastaa hyvin Talmonin määritelmää totalitarismista. Asioita on katsottava ainoastaan luonnon - ilmastonmuutoksen - näkökulmasta. Jos jokin käyttäytymisen ja tuotannon muoto on jollain tavoin ristiriidassa tämän opinkappaleen kanssa, sitä on joko korjattava tai siitä on luovuttava. Vihreys määrittää merkittävän totuuden ja sulkee pois muut totuudet.
Tampereella vaikutti eräs kotkanpoika nimeltään Matti Apunen, joka ehdotti journalistin uran jätettyään, että journalistien tulisi paljastaa poliittinen motiivinsa.

Tamperelainen Aamulehti otti Apusen vinkistä vaarin ja selvitti toimituksensa poliittiset kannat (Iltalehti). Ketään tuskin yllättää, kun kerron, että suurimman kannatuksen saivat Vihreät huikealla 37,3%:n osuudella. Vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen tyytyykin kommentoimaan edustusjoukkueensa huonoa suoritusta näin:
- Varsinkin nuoremmat toimittajat tekevät mielellään uutisia ympäristöaiheista. Se on vain hyvä asia.
Jos se on vain ja ainoastaan hyvä asia, niin sittenhän Risto Harisalo on väärässä.

Apupappi Saarikko ei pihtaa tavaraansa

Euroopassa ja Suomessa on viimeiset parikymmentä vuotta ajettu demokratian vastaisia tavoitteita. Pieniä kuntia yhdistetään toisiinsa, kun valtio on ensin käskenyt kunnat tuottamaan palveluita, joita kunnan asukkaat eivät halunneet, koska tietävät, että rahkeet eivät kestä. Valtiopäivien tasolla demokratian halveksunta näkyy kansallismielisten puolueiden avoimena syrjimisenä. Koko mantereen tasolla kuvaavaa on, että EU:lle piti saada presidentti ilman vaaleja ja vaalikampanjaa, missä yhteydessä olisi voitu keskustella EU:n tulevaisuudesta. On lähes käsittämätöntä, kuinka helposti kansanvallasta luovuttiin. Hesari vaatii yhdistämään pääkaupunkiseudun kunnat, jotta "palvelunverkon kustannukset voidaan optimoida". Yhden miljoonan asukkaan kunnan jälkeen olisi luonnollista, että muu maa jaettaisiin pariin kuntaan ja kymmenen vuoden jälkeen taas "optimoitaisiin palveluverkkoa" lopettamalla kunnat, ja Arkadianmäeltä "optimoitaisiin" keskusjohtoisesti kuntalaisten kaikki asiat.

Vihreälle totalitarismille itsensä myynyt Hesari tunnistaa myös toisen merkittävän yhteiskunnallisen ongelman: syyttömiä miehiä ei saada tuomituksi vankilaan riittävän helposti, joten rikosoikeudenprofessorin Terttu Utriaisen mukaan lakia tulisikin pikaisesti muuttaa niin, että tuomion perusteeksi riittää pelkkä naisen sana. Täytyyhän naisen sanaan voida luottaa - vai mitä? Jostain syystä humalassa harrastettu seksi, jota aamulla kadutaan, on siis täysin miehen vika. Vihreät feministit vastustavat kaikkein voimakkaimmin ajatusta seksuaalisesti aktiivisesta naisesta, mikä feminismin historian huomioon ottaen on uskomatonta. Itse jonkun kerran seksiä harrastaneena voin suositella, että myös naisten kannattaisi opetella nauttimaan siitä. Se on ihan kivaa puuhaa, vaikka ei tietenkään voita homomarssille osallistumisen antamaa fiilistä.

Minulla ei onneksi ole ollut mahdollisuutta tutustua Keskustapuolueen varapuheenjohtaja Annika Saarikkoon, josta Hesari rakentaa päivän kolmannen uutisensa. Rouva Saarikon mukaan suomalaisen veronmaksajan tehtäväksi tulee kustantaa islaminuskoisten imaamien koulutuskeskus. Ajatus on jotain niin sairasta ja typerää kuin vaan voi kuvitella tulevaksi sellaisen ihmisen suusta, joka ei ole perehtynyt islamiin, mutta muodin mukana ja virran viedessä pitää vaan tuoda esiin oma suvaitsevaisuus ja rasismin vastainen tahtotila. Jos ihan itsessään tarkastelee tuota Saarikon toteamusta, niin se kuulostaa julkiselta uskontunnustukselta, eikö kuulostakin? Jos olisi pahantahtoinen, voisi epäillä Saarikon käyneen vieraissa ja tämä olikin pelkkä ripittäytyminen.

perjantai 5. marraskuuta 2010

Viha ja vihaaja

Vaikka

SS Halonen huolissaan viharikoksista

niin tällaiset viharikokset, joissa

Israel-tietoa jakavalle nettisivulle hyökättiin

eivät ole viharikoksia, koska vihaaja on oikealla asialla.

Soininvaaran sosialistinen sakramentti

Olen yllättynyt, kuinka avoimesti Vihreiden pääideologi Osmo Soininvaara tunnustaa oman vasemmistolaisuutensa. Hesarin "viisaiden kysymykseen" Hyödyttääkö Suomen rikkaimpien vaurastuminen kaikkia suomalaisia? Soininvaara vastaa, että ei hyödytä. Vastaus on lähes identtinen sen kanssa, kun Tarja Halonen sanoi tv-tentissä, että "aina jonkun rikastuminen on pois toisilta".

Vapaa markkinatalous antaa mahdollisuuden vaurastua siten, että vaurastuminen ei köyhdytä muita. Esimerkki: joku keksii tuotteen tai palvelun, josta sadat, tuhannet tai miljoonat ihmiset ovat valmiita maksamaan jotain saadakseen oman elämänsä mielekkäämmäksi. Tällä tavoin muut ihmiset "köyhtyvät" ja yksi rikastuu. Mutta "köyhtyneet" ovat saaneet jotain sellaista säästöjensä tilalle, mistä on heille iloa, hyötyä ja nautintoa. Näin ollen jo määritelmällisesti Soininvaaran näkemys on virheellinen.

Järkyttävä on raadin jäsenen Jaakko Hämeen-Anttilan vastaus:
Rikkaiden vaurastuminen on pitkälti tulonsiirtoa pois köyhemmiltä
Uskomatonta. Tämä selittänee sen, miksi Jaakon mielestä islam on niin ihanaa. Kuten tiedämme, islam on sosialistinen aate, vaikka se keksittiinkin ennen kuin Marx ja Engels termin tunntuksi tekivät.

Toivotan kaikille tasapuolisesti mukavaa viikonloppua ja kannustan tekemään asioita, joita meitä huonommissa kulttuureissa kasvaneet eivät tee: grillatkaa makkaraa ja vetäkää kohtuudella kaljaa illalla!

[Lisäys klo 17:30
Tulihan se avoin antiamerikkalaisuuskin esiin sieltä Soininvaaran aivokopasta:
Tulonjako on revennyt sen takia, että Eurooppaan on amerikkalaisen omistuksen myötä tullut amerikkalaisia tapoja, eikä tämä muutos hyödytä koko kansaa.
]

torstai 4. marraskuuta 2010

Lohta, lehtiä ja lahopäitä

Kävin eilen Korkeakoskella, jossa silmiini sattui tällainen ilmoitus

Kuten tiedetään, vihreiden maailmankuvaan ei kuulu, että ihmiset huolehtivat itse ympäristöstään. Vihreään maailmankuvaan kuuluu, että jokaista asiaa säädellään lailla ja jokaista tapahtumaa valvoo virkamies. Onneksi kaikki eivät alistu siihen.

Kalastuskaverini oli aikakauslehden kustantaja, joten keskustelimme luonnollisesti myös bisneksestä. Alla oleva kuva on mielenkiintoinen

Olen samaa mieltä, että ihmisten halu maksaa "uutisista" laskee. On paljon mielekkäämpi bisnes, että mainostaja maksaa lehden tekemisen eikä kuluttaja. Toki ongelma on, että kustantaja tekee vain sellaisia uutisia, jotka houkuttelevat lukijoita ja sitä kautta mainostajia. Mutta siihen suuntaan maailma vääjäämättä kulkee. Ne ihmiset, jotka haluavat perehtyä asioihin, eivät halua tilata sanomalehtiä, koska ei kukaan halua maksaa siitä, että saa/joutuu lukemaan toisen ihmisen mielipiteitä. Koko suomalainen mediakenttä on nostanut kädet ylös punavihreän tasa-arvoon perustuvan poliittisen opin edessä. Ihmiset ovat pienissä määrin valmiita maksamaan uutisten taustoittamisesta, kuten Suomen Kuvalehdestä, tai vielä syvemmästä poliittisesta analyysista, kuten Kanava-lehdestä. Kuitenkin bloggaaminen syö näidenkin markkinarakoa, koska tässä viiteryhmässä, johon minä ja lukijani kuulumme, haetaan keskustelukumppania, ja eihän kukaan hullu pyydä rahaa jos etsii keskustelukumppania.

Mutta mutta - blogi nimeltä Antisemitismi (Jutkuperseen nuolemista ja ihmeellisiä väitämiä (valkoiselta?) henkiseltä juutalaiselta) on nähnyt aikaa ja vaivaa kirjoittaakseen minusta, joten vastavuoroisesti osoitan hieman huomiotani antisemitistiä kohtaan, ja kommentoin hänen hengentuotoksiaan lyhyesti.

Seuraava antisemitistin analyysi lienee seurausta siitä, että hän ei ole perehtynyt sen enempää kirjoituksiini, mutta kiteyttää silti ilmeisen hyvin hänen maailmankuvansa:
todennäköisesti [Kumitonttu] kannattaa jotain muuta juutalaispuoluetta, vasemmistovastaisen kommentin takia ilmeisesti Kokoomusta, joka ei niin vihreistä kuin Vasemmistoliitostakaan eroa ollenkaan.
Vaikka olenkin jälkimmäisen virkkeen osalta samaa mieltä, erityisen räikeänä erottuu edellinen virke, jossa antisemitisti syyttää Vihreitä jutkumyönteisiksi. Voin toki olla väärässä, mutta pidän omaa mielipidettäni siitä, että Vihreät yleisesti ja Soininvaara erityisesti sympatiseeraavat pikemmin palestiinalaisia kuin juutalaisia selvästi paremmin perusteltuna kuin antisemitistin mielipidettä.

Antisemitistin mielestä
onkin surullisella tavalla hupaisaa, että tämä bloggaaja vastustaa Soininvaaran ideaa, että JewK:n pitäisi perustaa satama Gazaan. Tämän takana on tietysti uskotella teviksille, että kyseinen rappion pesä olisi toimiva järjestö, jossa saa jopa olla juutalaisvastaista mieltä, mikä tietystikään ei pidä ollenkaan paikkaansa.
Kuitenkin on olemassa yksiselitteistä näyttöä siitä (Wiki), että YK:n ihmisoikeusneuvosto keskittyy tuomitsemaan Israelin kaikesta mahdollisesta samalla, kun muslimimaat saavat vapaasti teurastaa naisia, lapsia, homoja, heteroita, mustia, valkoisia ja niin edelleen.

Sitä vaan ihmettelen, että jos antisemitisti niin kovasti vihaa juutalaisia, miksei hän etsi väitteilleen todisteita vaan tyytyy levittämään moneen kertaan tyrmättyjä iskulauseita juutalaisten salaliitosta, holokaustin valheesta ja sosialismin juutalaismyönteisestä olemuksesta? Takkiraudassa on kattavasti käsitelty sosialismin antisemitistinen perusvire (Natsit, sosialistit ja kansallismieliset).

keskiviikko 3. marraskuuta 2010

Sosialismin kolmet kasvot

Lisään vanhemman kollegan Pyhän Yrjänän kehotuksesta edellisen kirjoituksen (Ajatuksen siemen syöksyy 2.11.2010) kommenteissa käydyn keskustelun. Aina asiallinen ja uusia näkökulmia oivaltava nimimerkki Vieras aloitti keskustelun ympäristöpolitiikasta, joka on menettänyt jo kaikki mittasuhteensa.
Blogger vieras sanoi...Päivää! Uutisissa sanottiin että Virheet-de röda kieltäisi uraanikaivokset. Sinänsä siinä ei ole uutta koska hörhöiltä voi odottaa tuommoisia ehdotuksia. Pahempi on jos noihin hörhöjen vaatimuksiin suostutaan, ja niihin on jo liian monen asian osalta suostuttu. Vasemmistoliitto vaati joskus uraaniveroa mutta ei tainnut sentään vaatia uraanikaivosten kieltämistä. Tehdään sovellus tuosta logiikasta. Miksei ehdoteta pakolais-, turvapaikanhakija-, ja maahanmuuttajakieltoa? Tai lievempänä, miksei ehdoteta pakolais-, turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajaveroa, jonka siis maksaisi pakolainen, turvapaikanhakija tai maahanmuuttaja itse valtiolle säännöllisin väliajoin? Sanon tämän poliittisesti epäkorrektin mielipiteen. Ottaisin mieluummin naapuriini uraanikaivoksen, uraanin rikastuspaikan ja/tai ydinjätteen loppusijoituspaikan kuin pakolaiskeskuksen. Menisin mieluummin duuniin noihin kuin pakolaiskeskukseen. Niihin sentään perustetaan suoria ja epäsuoria työpaikkoja. Niistä sentään saa verotuloja työntekijöiden palkoista ja yrityksen voitosta. Ja työntekijät ylläpitävät nettopalkallaan kysyntää ja sitä kautta työllisyyttä.
2/11/10 3:05 ip.
Poista
Blogger Kumitonttu sanoi...
Heh, hauska kommentti, kiitos sitä! Tuo ydinvoiman vastustaminen saa aivan neuroottisia piirteitä. Ensin kokeiltiin hiilidioksidia, nyt sitten sitten saastuttavaa kaivosta. Ei ihme, että kuvitelma siitä, että Vihreillä on joku agenda tuhota länsimainen elinkeinoelämä voi hyvin. Tai siis, onhan heillä se agenda, mutta se perustuu puhtaasti sosialismin oppeihin eikä ympäristöasioihin. Mietiskelin tuossa tuota toista päivän kirjoitusta työstäessäni, että kovasti tämä gaia-uskonto itseään tunkee läpi. Kristinusko on samanlaisessa murroksessa kuin Rooman aikaan silloinen valtion uskonto. Sen paikan nappasi kristinusko ja nyt sitä kampeaa paikaltaan sokea usko asketismiin, internationaalisiin arvoihin ja etuihin, feminismiin ja pasifismiin. Omituista tuossa on, että vaikka sellaista yhteiskuntaa tuossa meidänkin naapurissa pitkään saatiin katsella, niin edelleen on ihmisiä, jotka aloittaisivat sen alusta. Jopa meillä Suomessa.
2/11/10 3:31 ip.
Poista
Blogger vieras sanoi...
Jos mensevismi oli "kansallinen sosialismi" niin oliko silä sitten htymäkohtia Hitler & Kumppanit GmbH:n kansallissosialismiin? Törmäsin myös semmoiseen termiin kuin kansallisbolsevismi. Semmoista nimitystä kuin "kansalliskommunismi" ei kovin usein näe tai kuule. Hyvinvointivaltio vaatii, toimiakseen edes jotenkuten, sitä että veroja maksavien työllisten määrä on mahdollisimman suuri; työllisyysaste on mahdollisimman suuri; työttömien määrä on mahdollisimman pieni; työttömyysaste on mahdollisimman pieni; sosiaaliturvan varassa elävien määrä on mahdollisimman pieni; vain kansalaisuuden omaavat ovat oikeutettuja hakemaan mitään sosiaaliturvaa; ulkomaalaiset eivät saa hakea mitään sosiaaliturvaa (tehkööt työtä tai hakekoot tukirahaa alkuperämaistaan jos se maksaa); kansalaisilla on luottamus toisiin kansalaisiin ja ovat rehellisiä toisiaan kohtaan; kansalaisilla on luottamus systeemiin sinänsä; veronmaksumoraali on korkea; veroja ei kierretä; pimeää työtä ei ole; laki, kuri ja järjestys sekä turvallisuus on järjestetty niin että ne ansaitsevat kansan arvostuksen; yhteiskunta on kansallisesti mahdollisimman homogeeninen; maahan asumaan päästetyt ulkomaalaiset on valittu tiukkojen kriteerien mukaan. Nuo tuli ekana mieleen, voi tuohon lisätä jotain jos keksii.
2/11/10 3:31 ip.
Poista
Blogger vieras sanoi...
Joo, Neukkula kuoli, kun se eli vain yhden ihmisen eliniän verran. Sen sijaan länsimaalaiset hyödylliset idiootit eivät kuolleet Neukkulan mukana. He ovat yhä olemassa, mutatoituneena toiseen olomuotoon ja heidän jälkeläisensäkin jatkavat samaa. Neukkula vaihtui ilmastohumppaan, ydinvoiman vastustamiseen, työnteon vastustamiseen sekä islamin ja mamujen pokkuroimiseen. Tsaarin Venäjä oli jotenkin helpompi kuin Neukkula. Ei se ollut ongelmaton, mutta siitä tiesi tai sai selville mikä se on, hyvine ja huonoine puolineen. Sillä ei ollut länsimaisia hyödyllisiä idiootteja niinkuin Neukkulalla oli.
2/11/10 3:45 ip.
Poista
Blogger Kumitonttu sanoi...
Sillä tiedolla, jonka minä olen kartuttanut aiheesta, niin kaikki viittaukset "marxilaisesta dialektiikasta" ja "teesi, antiteesi ja synteesistä" ovat silkkaa paskan jauhantaa. Marxilaista talousteoriaa ei ole, ellei pidä vitsiä tosiasiana. Koko sosialismi on väline, jolla myydään kansalle pullaa ja sirkushuveja, mikä on mukavampaa kuin myydä tulevaisuus kovasta työnteosta niska limassa. Helmpompi on varastaa niiltä, jotka ovat omaisuutensa ahkeruudella luoneet. He kun eivät yleensä pistä vastaan, jos varas ei ole liian ahne. He kun tietävät, että antamalla pikkaisen se jättää kuitenkin rauhaan. Eli vastaus kysymykseesi on, että kaikki ne (mensevismi, bolsevismi ja natsismi) ovat kietoutuneet toisiinsa kuin hiukset. Niiden ainoa ero on asenteessa väkivaltaan. Sosiaalidemokraateille, joita tässä yhteydessä on parempi kutsua sosiaalidemokraateiksi erotuksena 20-luvun mensevikkeihin, ensisijainen pyrkimys on saada vallankumous aikaan ilman väkivaltaa. Demarit eivät myöskään usko, että vallankumousta kannattaa viedä muihin maihin väkivalloin.
2/11/10 3:48 ip.
Poista
Blogger vieras sanoi...
Ja noissa sosialismin suuntauksissa on tyypillistä se että se on aatelistojärjestelmän tapainen. Aatelistolla oli etu-ja erioikeuksia ja erivapauksia joita ei ollut muilla säädyillä eikä rahvaalla. Sama homma on puolue-elitillä joka on käytännössä aaelisto, niinkuin oli Neukkulan puolue-eliitti. Leikö tuo syy siihen miksi monet tunnetut länsimaiset kommunisti-intellektuellit olivat syntyperältään aatelisia tai akateemisia? He kannattivat sitä siksi kun päättelivät että itse pääsisi hyviin asemiin kunhan kommunismi koittaisi. Toinen syy on siinä että jos on liikaa aikaa ajatella, niin voi humaltua äärimmäisiin aatteisiin. Akateemisissa piireissä noin voi käydä tiettyjen tieteenalojen opiskelijoiden ja tutkijoiden osalta. En tiedä olenko oikeassa, mutta mulla on semmoinen tuntuma, että pPorvari, talonpoika, työmies ja käsityöläinen sekä palvelijakin käyttää aikansa työhön eikä sillä ole aikaa miettiä tuommoisia, aatteet ovat "herrojen kotkotuksia". Ja jos ei tehdäkään työtä niin ollaan perheen, ystävien tai harrastusten parissa. Siksi porvarit, talonpojat, työmiehet, käsityöläiset ja palvelijatkin olivat yleensä immuuneja hömpötyksille.
2/11/10 4:08 ip.
Poista
Blogger Kumitonttu sanoi...
Perussyy on varmaan vallankaipuu ja ylenpalttinen aika käytettäväksi. Mutta kyllä sekin pitää muistaa, että nämä tyypit olivat häikäilemättömiä väkivallan käyttäjiä. Monet vallankumousjohtajathan tunnustivat Stalinille osoittamissaan kirjeissä, etteivät he kestä kidutusta - siis itseensä kohdistuvaa. Liekö sattumaa, että sosialismi ja sadismi ovat niin samankaltaisia sanoja ;)
2/11/10 4:17 ip.
Poista
Blogger Yrjöperskeles sanoi...
Kommenteissa oli sen verran asiallista keskustelua, että Kumitonttu voisi julkaista sen vaikka erillisenä juttuna.
2/11/10 5:28 ip.
Poista
Blogger pjt sanoi...
Tuosta vihreiden louhintakannasta muuten: vihreät ovat (Espoon vihreät poislukien) kannattaneet pääkaupunkiseudulla vahvasti sitä, että kaivetaan maasta uraanipitoista malmia ja kipataan se sitten uusien asuinalueiden alle täytemaaksi. Miten moinen jätteiden dumppaaminen - vieläpä julkisen vallan suurella rahallisella tuella - oikein voi olla vihreää politiikkaa?
2/11/10 5:41 ip.
Poista
Blogger Kumitonttu sanoi...
Kiitos Ykä kannustuksesta. Toimitus mitä luultavimmin toteuttaa lukijoiden ehdotukset huomenna. Iltaa PJT ja kiitos terävästä huomiosta. Onneksi on tämä blogimaailma, niin tuollaisetkin asiat saavat laajempaa julkisuutta kuin ennen. Ei siinä siis niin kuin mitään halvatun järkeä ole, mutta ninhän se oikeusistuin totesi, että uskonasioita ei voi rationaalisesti perustella kun opasti Havukka-ahoa, vai mikä se nyt oli. Olen pitkään miettinyt, keksinkö mitään hyvää vihreästä liikkeestä, enkä toistaiseksi ole keksinyt. Ehkä joskus vielä keksin.

tiistai 2. marraskuuta 2010

Ajatuksen siemen syöksyy

Olin niin tyytyväinen tuohon edelliseen kirjoitukseeni, etten ajatellut tänään muuta tehdä. Olikin, Juhaa lainatakseni (Voiko vitutukseen kuolla), virhe käydä lukemassa Vihreän langan otsikot. Paha virhe. Silmiini tarttui SDP:n politbyroonpoliittisen osaston päällikön Esa Suomisen kirjoitus (Siniristi avoimuuden puolesta):

Merkitystä on arvoilla ja yhteiskunnallisella asemalla, ei kansallisuudella tai kulttuurilla.

miksi suomalaisuuden käsitteen sisällön saavat nykykeskustelussa määritellä ne, jotka määrittelevät sen takertuen syntyperään?

...miten yhteistä, tasa-arvoista solidaarisuutta ja sitä kautta sosiaalista eheyttä voidaan luoda yhteiskunnassa, jossa erityisesti kulttuuriset erot ovat kasvaneet.

Eräs vastaus voi löytyä uudelleenmääritellystä suomalaisuudesta. Suomalaisuuden ei tarvitse eikä tule määrittyä veren kautta, vaan se voi olla arvomaailma. Kansalaisiksi voidaan tulla arvoyhteisön kautta, syntyperään katsomatta. Tämä jaottelu antaa ihmisille itsellensä mahdollisuuden päättää itse haluavatko he kuulua yhteisöön vai eivät.

Suomalaisuus voisi tarkoittaa tietynlaista asennetta maailmaa ja kanssaihmisiä kohtaan: avoimuutta, vapaamielisyyttä, rohkeutta ja itseluottamusta. Meillä ei ole mitään pelättävää, koska me pärjäämme kyllä. Suomalaisuuteen kuuluu tinkimätön vaatimus yhdenvertaisuudesta, rehellisyydestä ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta.


Tuo on niin kuin ihmeellistä, että kaveri tajuaa, että hyvinvointivaltiota ei voi rakentaa muille kuin kansalliselle eheydelle. Ei sillä, että minä kaipaan hyvinvointivaltiota eli sosialismia, mutta sama pätee kaikkiin turvallisiin, vakaisiin ja vauraisiin maihin. Sitten se vielä ymmärtää senkin, että suomalaiset arvostavat naisten tasa-arvoista kohtelua ja ovat suvaitsevia. Mutta kuitenkin päättää lyödä vielä kerran päänsä seinään ja vaatia "monikulttuurisuutta", joka vaarantaa vaurauden, vakauden ja suvaitsevaisuuden. Vieläkö lobotomialeikkauksia muka jossain suoritetaan?

Kun Vihreiltä on loppunut loogiset perustelut, he turvautuvat opintojen vanhaan äitiin - kertaukseen. Jotkut opettamisen ammattilaiset kutsuvat sitä aivopesuksi.

[Lisäys heti perään: Esa siis ihan oikein huomaa, että demarit ovat vain puheissaan "kansainvälisen sosialismin" tukena, mutta todellisuudessa demarit rakensivat Forssan unelmiaan "kansallisen sosialismin" säännöillä. Kansainvälinen eli internationaalinen sosialismi on bolsevismia eli kommunismia kun taas kansallinen sosialismi on mensevismiä eli bolsevismin pahin vihollinen eli "äärioikeistolaisuutta". Kun Esa siis ilmoittautuu kansainvälisen sosialismin kannattajaksi on kaksi vaihtoehtoa. Joko hän tietoisesti ja julkisesti julistautui kommunistiksi tai - mitä itse veikkaan - hän ei tunne sosialismin historiaa. Jos ei tunne aatteensa historiaa, mutta näppis sauhuten vaatii muita tuekseen, luo vaarallisen kuvan kyseiseen aatteeseen uskovista ihmisistä.]

Kristinuskon nousun perusteet

Eurooppalaisen yhteiskunnan ylivertaisuus juontaa useista yksittäisistä tekijöistä, mutta lyhyesti ilmaistuna eurooppalainen kulttuuri on avoin uusille asioille. Esihistoriallisen ajan jumalista vain ylijumala Zeus on selkeästi eurooppalainen (so. kreikkalainen eli helleeninen), ja sen myöhempänä roomalaisena vastineena toimi Jupiter. Rooma oli siitä omituinen peluri omana aikanaan, että se valloitti laajat alueet, mutta ei vienyt vaan omaksui valloittamiensa alueiden kulttuureista parhaat puolet itselleen. Viikonloppuna tuli elokuva Mission impossible II, jossa viitattiin antiikin myyttiseen sankariin Kheironiin (Wiki). Olemme monessa suhteessa lähempänä vanhoja esi-isiämme kuin tulee ajatelleeksi. Nykyihmisen kaipuu kulttuurimme juurille suorastaan roihuaa! Mistä siis on kyse, kun keskustelemme maahanmuutosta, homoliitoista, kirkollisvaaleista ja muista ajankohtaisista asioista? Maarit Kaimion kirja Antiikin myytit ja uskonnot (Otava 1979) kuvailee tapahtumia pari tuhatta vuotta sitten, mikä edelleen vaikuttaa elämäämme.

Olympolaisen uskonnon merkitys oli yhtenäisen helleenisen yhteiskunnan muodostuminen ja mikä tärkeintä, humaanin elämänkatsomuksen synty. Kreikkalaiset jumalat tekivät virheitä ja uskontoa sai arvostella ja arvosteltiinkin jatkuvasti ja kuuluvasti. Idän uskonnoissa mystiikka ja usko kohtaloon ovat keskeisiä ominaisuuksia siinä, missä Kreikassa kuolleiden henget eivät puuttuneet elävien elämään vaan joutuivat manalaan. Sitäkin suurempi syy oli ottaa ilo irti elämästä! Raskasta uskonnollista koneistoa pappeineen ei tarvittu. Uskonnon suuntaviivoja ei ollut puolustamassa laumaa pappeja, vaan uskonnolliset päätökset tehtiin demokraattisesti yhdessä muiden hallinnollisten päätösten kanssa. Uskonto oli siis dualistinen, eli maallinen ja uskonnollinen valta pysyivät erillään.

Kreikka sai vähäisessä määrin vaikutteita itäisistä uskomuksista paratiiseineen ja helvetteineen, jotka alkoivat näkyä myyteissä eli kertomuksissa jumalten ja sankareiden elämistä. Idän mysteeriuskontojen kehitykseen Kreikka vaikutti myös omien filosofisten lähtökohtiensa kautta. Tasa-arvo sukupuoleen ja syntyperään katsomatta yhdistyi näkemykseen yksilön omien moraalisten tekojen merkityksestä tässä elämässä. Kehitys eurooppalaiselle humanismille ja filosofialle valistusaikoineen oli käynnistynyt. Idän uskontojen symbolina on Kuu - pimeys ja usko kohtaloon. Kreikkalaisille Aurinko ja valo symboloivat ylijumalan valtaa. Kristinuskokin omaksui juuri kreikkalaisen symboliikan puhuen valon lapsista. Kreikkalainen uskonto jatkoi kehittymistään ja loi käsityksen elämässään kärsivistä sankareista, jotka kuolevat mutta nousevat hetkeksi kuolleista palatakseen takaisin ennen lopullista poistumistaan jumalten luo – kuulostaako tutulta?

Natsi-Saksan yhteydessä usein mainitaan Rooman tuhatvuotinen valtakunta (jota muuten juhlittiin v. 248), mikä puolestaan syntyi sitä edeltäneen etruskien tuhatvuotisen valtakunnan raunioille (Wiki). Roomalaiset valtasivat alueita, mutta kulttuurisesti olivat siis omaksujien puolella. Italiaan muuttaneet kreikkalaiset siirtokunnat (Uusikaupunki eli Nea Polis eli Napoli) siten istuttivat hedelmälliseen maaperään omat jumalansa. Toisin kuin kreikkalaiset, roomalaiset eivät kuitenkaan koskaan täysin omaksuneet kreikkalaisten filosofista ja kriittistä lähestymistapaa jumaliinsa, joiden toiminta oli ymmärrettävästi epärationaalista ja –uskottavaa. Roomalaisille muodostui seuraavien satojen vuosien aikana tarve yhteen ylijumalaan, Auringonjumalaan, jota edusti Mithra. Synkretistinen (uskontojen toinen toisiltaan kopioiva piirre) uskontopolitiikka huipentui sitten aikanaan paljon myöhemmin kristinuskon voittoon, kun Rooman valtakunnan voimien hiipuessa hallitsijat hakivat apua yhdestä yhteisestä uskonnosta yhtenäisyyden turvaamiseksi.

Roomalainen Cicero (106-43 eKr.) on kaikkien konservatiivien isä, perityn yhteiskuntajärjestyksen puoltaja ja esi-isien tapojen vankkumaton puolustaja. Kansakunnan uskonnollisen perustuksen särkeminen oli hänestä kapinaa jumalaista järjestystä vastaan. Vasta keisari Trajanuksen (98-117 jKr.) päätös olla ”hyväksymättä rikosasioissa nimettömiä ilmiantoja, jotka eivät ole meidän aikamme hengen mukaisia” (mikä tärkeä oppi muuten nykyisille johtajillemme!) avasi kristityille ovet valtakunnan kaikille tasoille. Onkin sanottu, että ellei Jeesus olisi valloittanut maailmaa, sen olisi tehnyt Mithra (Wiki).

Cicero oli julkisessa roolissaan pappi ja ennustaja. Kirjassaan Ennustamisesta hän lyttää astrologian, joka vetosi jo silloin lähinnä kouluttamattomiin kansanosiin. Virallisen uskon ennustamisen hän varovasti, kuitenkin, hyväksyy sen poliittisen käyttökelpoisuuden perusteella – todellinen leipäpappi siis! Kun johtavien roomalaisten näkemys oli tämä, ei ihme että muilta peritty uskonto riitteineen menetti merkitystään jääden lopulta vain poliittisten riitojen lyömäaseeksi, mikä teki siitä kansan syville riveille entistä vastenmielisemmän. Temppelit rapistuivat ja halukkaita ei riittänyt pappisvirkojen täyttämiseksi varsinkaan, jos niihin ei sisältynyt poliittista valtaa. Hautakivien muistosanat, kuten tämä, saavat monen ateistin sukat pyörimään jaloissa: ”Kulkija, älä ohita kirjoitustani vaan pysähdy, kuuntele ja poistu viisaampana. Hadeksessa ei ole lauttaa eikä lautturi Kharonia, ei portinvartija Aiakosta eikä Kerberos-koiraa. Kaikki me kuolleet olemme maan alla tuhkaa ja luita, ei muuta”.

Tämä skeptinen välivaihe kesti kuitenkin vain hetken, kunnes filosofi Poseidonios (Wiki) aikansa (136-51 eKr.) suurimpana stoalaisena filosofina yllättäen hyväksyikin ennustamisen ja käsityksen kuolemattomasta sielusta. Sielu on samaa ainetta kuin taivaankappaleet eli hienon hienoa tulta. Taivaalla tuikkivat tähdet olivat siis samaa ainetta ja taivaaseen kuolleet siis palaisivat. Ciceroa vain sata vuotta myöhemmin elänyt Seneca puhuikin jo niin nykyisen kristinuskon maailmankuvan mukaisesti, että varhaiset kristityt sepittivätkin kirjeenvaihdon hänen ja Paavalin välille. Seneca ei varmasti edes tiennyt orastavasta uudesta uskonnosta, ja hänen kirjoituksensa kuvaavatkin niitä uskonnollisia virtauksia, joita tuona aikana oli ja jotka myöhemmin johtaisivat juutalaisperäisen kristinuskon ja kreikkalaisen filosofian sulautumiseen.

Olemme omineet roomalaisilta uskonnollis-poliittisen hallinnon papistoineen, jonka tehtävä on suojata uskontoa muutoksilta. Kristinuskon Jumala on aina oikeassa, joten sitä ei voi arvostella toisin kuin kreikkalaiset arvostelivat omiaan. Religiones on monikko ja tarkoittaa sitoumuksia, jotka velvoittavat yksilöä ja yhteiskuntaa mutta myös jumalia, jos säädetyt muodot täytettiin. Niinpä roomalaisille tärkeät rukoukset, uhrikivet (hautakivi), tabut ja puhdistusmenot ovat siirtyneet meidän päiviimme asti. Kannattaa kuitenkin miettiä, onko punavihreä sosialismi se vaihtoehto, josta ikivanhan uskontomme olisi nyt aika ottaa oppia…

maanantai 1. marraskuuta 2010

En finne igen!

Sigtuna on Lundin ohella Ruotsin vanhin kaupunki. Perimätiedon mukaan kaupungin perusti Erik Sylikuningas 900-luvulla, ja vuonna 1187 karjalaiset kävivät pistämässä paikat tasaiseksi kostona. Kustaa Vilkuna epäili syyksi, että merkittävät lohijoet oli suomalaisten heimojen keskinäisellä sopimuksella jaettu siten, että pirkot eli hämäläiset kalastivat Tornionjoella ja karjalaiset Kemijoella.

Ruotsalaiset takavarikoivat karjalaisten lohipyydykset, mistä kostoksi siis karjalaiset nousivat veneillään kauas sisämaahan Mälarille asti tuhoamaan ryöstäjien pääkaupungin. Kun kaupunki oli poltettu, tarina kertoo, että kuningas käski kerätä kaikki arvoesineet suuren onton tukin sisään ja laskea sen järveen. Tukki tulla kolkutteli jokia pitkin aina merelle asti, jossa se törmäsi saareen. Näin syntyi Stockholm, tukkisaari.

700 vuotta myöhemmin kaupungissa vieraili muuan karjalaisnainen, joka avioitui Oskari Nurmen kanssa. Oskari oli ahkera työmies, joka viljeli kasviksia sivutoimenaan. Koska maa oli köyhää, Nurmesta tuli lannankerääjä. Hän rakensi kärryn, johon sopi tynnyri, johon hän tyhjensi 15 kilometrin säteellä ulkokäymälöitä aina aamuisin ennen töihin menoaan. Nurmi sai paikallisilta arvostusta ja kunniaa, ja kun Paavo myöhemmin juoksi Suomen maailmankartalle, tukholmalaiset muistuttivat lantamaratoonari Oskarin olleen poikaansakin nopeampi juoksija.

Ja lopuksi vielä linkki Ragnar Granitiin, joka on ainoa suomalainen lääketieteen Nobelisti. Harmi vaan, että tuli sota ja pysti meni sen seurauksena Ruotsiin. Toinen suomalainen, Erik Jorpes keksi hepariinin, joka on pelastanut miljoonien ihmisten hengen. Jorpes oli Nobel-ehdokkaana 1945, mutta palkinnon saivat penisilliinijn kehittäjät Fleming, Florey ja Chain. Vastakkain olivat siis kaksi sodasta tutuksi tullutta lääkettä, joista penisilliini siis voitti.

Niin että kun meillä perustellaan tätä holtitonta maahanmuuttoa sillä, että meniväthän suomalaisetkin Ruotsiin... Seuraavaa ei-etnistä suomalaista nobelistia odotellessa!