sunnuntai 21. syyskuuta 2014

Muslimien sisäsiittoisuus - osa II

Olen aikaisemminkin kääntänyt Nicolai Sennelsin artikkelin (Muslimien sisäsiittoisuudella vakavat seuraukset 17.6.2013). Alla uudempi, päivitetty artikkeli suomeksi.

Laajamittainen sisäsiittoisuus islamilaisessa kulttuurissa 1.400 vuoden ajan on aiheuttanut vakavaa tuhoa heidän perimälleen. Serkusavioliitot heikentävät lasten älykkyyttä, terveyttä ja mielenterveyttä.

Tunnetuin sisäsiittoisuuden esimerkki on faaraoiden Egypti, jossa dynastiat kaatuivat parin sadan vuoden välein. Säilyttääkseen vallan ja varallisuuden suvullaan, faaraot naivat sisarensa tai puolisisarensa, ja alle kymmenessä sukupolvessa jälkeläiset muuttuivat henkisesti kykenemättömiksi hoitamaan valtakunnan asioita. Myös Euroopan kuningashuoneet ovat naineet keskenään ristiin säilyttääkseen siniverisyytensä. Henkiset sairaudet ja muut vammaisuudet paljastavat sisäsiittoisuuden aiheuttamat ongelmat Euroopassakin. Onnekseen siniveriset saavat nykyisin avioitua myös rakkauden eikä ainoastaan aseman perusteella.

Muslimit avioituvat edelleen sukulaistensa kanssa, ja ovat tehneet niin pidempään kuin yksikään egyptiläinen dynastia. Käytäntö ylittää myös maailman vanhimman monarkian (Tanska) iän 300 vuodella. Maailman muslimeista lähes puolet ovat lähisukulaisten jälkeläisiä: Pakistanissa 70% kaikista avioliitoista on serkusten välisiä (”veriveljeys”) ja Turkissa 25-30% (Jyllands-Posten 27.2.2009 http://jyllands-posten.dk/livsstil/sundhed/ECE4116348/flere-doedfoedsler-blandt-indvandrere/).

34% avioliitoista Algeriassa on lähisukulaisten välisiä, Bahrainissa 46%, Egyptissä 33%, Nuubiassa 80%, Irakissa 60%, Jordaniassa 64%, Kuwaitissa 64%, Libanonissa 42%, Libyassa 48%, Mauritaniassa 47%, Qatarissa 54%, Saudi-Arabiassa 67%, Sudanissa 63%, Syyriassa 40%, Tunisiassa 39%, Arabiemiraateissa 54% ja Jemenissa 45% (Reproductive Health Journal http://www.reproductive-health-journal.com/content/6/1/17/table/T1).

Suuri osa muslimeista syntyy jo valmiiksi lähisukulaisten liitoista syntyneille vanhemmille, mikä lisää entisestään henkisten ja fyysisten sairauksien todennäköisyyttä. Länsimaissa asuvien muslimien serkusavioliittojen määrä on matalampi. Tanskassa asuvista pakistanilaisista 40% ja turkkilaisista 15% avioituvat serkkunsa kanssa. (Jyllands-Posten http://fpn.dk/liv/krop_valvare/article1616165.ece).

Britannian pakistanilaisista yli puolet ovat naimisissa serkkujensa kanssa: BBC:n teettämän tutkimuksen mukaan 55% oli aviossa serkkunsa kanssa. Tämä on ilmeisesti selitys sille, miksi pakistanilais-perheen lapset sairastuvat 13 kertaa keskiarvoa yleisemmin resessiivisiin eli väistyviin perinnöllisiin sairauksiin (Times of India 17.11.2005 http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/msid-1298135,curpg-1.cms).

Matalampi määrä johtuu joko siitä, että lähisukulaisia on vaikeampi tuoda Eurooppaan tai sitten terveyskasvatus tehoaa paremmin.

Matala älykkyys

Useat tutkimukset osoittavat, että serkusavioliitoista syntyneiden lasten älykkyysosamäärä on matalampi kuin yleensä. Ero on keskimäärin 10-16 ÄO-pistetta ja näiden vauvojen sosiaaliset taidot kehittyvät hitaammin: ”Lähisukulaisten saamien lasten kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja on tutkittu Intian Bhalgapurin muslimien keskuudessa Biharissa. 8-12 -vuotiaiden lasten älykkyys oli matalampi (69 maaseudulla ja 79 lähiöissä) verrattuna ei-lähisukulaisten kanssa tehtyihin lapsiin (79 ja 95 vastaavasti). Sisäsiittoisilla lapsilla on heikommat sosiaaliset taidot kuten katsekontaktin luominen, hymy, ääneen reagointi, suullinen ilmaisu ja kädenpuristus” (Indian National Science Academy 1983 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005bbc_407.pdf).

Intian 13-15 -vuotiaista muslimipoikia, joiden vanhemmat olivat serkuksia, verrattiin ei-sukulaisten saamiin lapsiin Raven's Matrices -testillä, joka on ei-suullinen älykkyystesti. Lähisukulaisten lapset menestyivät huonommin verrattuna muihin sekä raakadatalla että iän ja taloudellisen aseman mukaan korjatuilla tuloksilla (Behavior Genetics 1984 http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01068128).

Toisen tutkimuksen mukaan alle 70 ÄO-pisteen jäämisen riski nelinkertaistuu 1,2%:sta tavallisten vanhempien lapsilla, 6,2%:iin lähisukulaisten lapsilla (Proceedings of the National Academy of Science 1978 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC392897/?page=1). Tutkimuksen mukaan ”pahalaatuiset synnynnäiset epätnormaaliudet, henkinen jälkeenjääneisyys ja fyysiset vammat ovat merkittävästi korkeampia lähisukulaisten lapsilla kuin muilla” (http://www3.interscience.wiley.com/journal/119830633/abstract).

Henkiset ja fyysiset sairaudet ja kuolemat

Kuolleena synnyttämisen riski kaksinkertaistuu lähisukulaisten avioliitoissa (Jyllands-Posten 27.2.2009 http://jyllands-posten.dk/livsstil/sundhed/ECE4116348/flere-doedfoedsler-blandt-indvandrere/). Eräässä tutkimuksessa analysoitiin vastasyntyneen kuolema, vauvakuolema ja vakavien perinnöllisten sairauksien yhteys: ”Vastasyntyneen kuolleisuus pakistanilaisilla lapsilla oli 1,5 kertaa korkeampi kuin norjalaisilla lapsilla ja vauvakuolema kaksi kertaa yleisempi. Pakistanilaislasten kuolleisuus vakaviin perinnöllisiin sairauksiin oli 18 kertaa yleisempi kuin norjalaislapsilla. Useasta epämuodostumasta johtuneet kuolemat olivat 10 kertaa yleisempiä.” (BMJ 1994 http://www.bmj.com/content/308/6929/659.1.extract)

On myös näyttöä, että lähisukulaisten jälkeläiset kärsivät muita useammin henkisistä ongelmista: ”Kliiniset tutkimukset paljastavat, että masentuneisuus on hyvin korkea joissain lähisukulaisten muodostamissa yhteisöissä (Indian Journal of Psychiatry 2009 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738415/)”.

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin lähisukulaisten avioliittoja ja skitsofreniaa: ”Mitä läheisempi oli sukulaissuhde sitä todennäköisempää oli sairastua skitsofreniaan” (American Psychiatric Press 1982 http://books.google.fi/books?id=0xHOzXpELE8C&pg=PA93&lpg=PA93&dq=%22The+closer+the+blood+relative,+the+more+likely+was+there+to+be+a+schizophrenic+illness.%22&source=bl&ots=bJEwf5BqBA&sig=6MFg24y0Okh6CxsgiMVH9VqJOSQ&hl=en&ei=KidfTO3uFYb-Ob7vvbEP&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=%22The%20closer%20the%20blood%20relative%2C%20the%20more%20likely%20was%20there%20to%20be%20a%20schizophrenic%20illness.%22&f=false)

Lähisukulaisten saamien lasten mielenterveysongelmat voivat selittää, miksi maahanmuuttajat kuormittavat niin kovasti psykiatrisia hoitolaitoksia ja miksi heidän osuutensa on korostunut mielenterveysongelmista kärsivien rikoksentekijöiden joukossa: ”Sct Hans Hospitalin, joka on Tanskan suurin vankimielisairaala, potilaista yli 40% on maahanmuuttajia.” (Kristeligt Dagblad 26.6.2007 http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/etniske-minoriteter-overrepr%C3%A6senteret-i-retspsykiatrien).

Länsimaat ja islamilainen maailma

Serkusavioliittojen seuraukset ovat epämiellyttävän selvät: kuolleisuus, matala älykkyys ja kehitysvammaisuus, muut vammat ja sairaudet johtavat usein hitaaseen ja tuskalliseen kuolemaan. Muita seurauksia ovat: heikot sosiaaliset taidot, koulunkäyntivaikeudet, työnsaannin vaikeudet ja tuskalliset hoidot. Huonot kognitiiviset ominaisuudet madaltavat kykyä tulla omillaan toimeen. Keskittymiskyvyn puute ja tunteiden hallitsemattomuus johtaa yleensä epäsosiaaliseen käytökseen.

Taloudelliset seuraukset ovat luonnollisesti toisarvoisia sisäsiittoisuuden luomaan inhimilliseen kärsimykseen verrattuna. Muslimien sisäsiittoisuus vaikuttaa kuitenkin länsimaisiin yhteiskuntiin ja muslimimaihin. Henkisesti ja fyysisesti sairaiden maahanmuuttajien hoitokustannukset rasittavat julkista taloutta: ”Serkusten todennäköisyys saada vammainen lapsi on kaksinkertainen – se maksaa julkiselle sektorille huomattavia summia. Maahanmuuttajien vammaiset lapset maksavat Tanskalle miljoonia. Yksin Kööpenhaminassa vammaisten lasten lukumäärä kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa. Meredith Lefelt on tavannut 330 perhettä, joilla on vammainen lapsi. Hänen mukaansa kolmasosa oli maahanmuuttajia.” (BT 10.11.2003 http://www.bt.dk/nyheder/indvandreres-indavl-koster-millioner).

Muslimimaahanmuuttajien kustannukset näkyvät – serkusavioliittojen seurauksena – kyvyttömyytenä työllistyä: muslimimaahanmuuttajilla ja heidän jälkeläisillään on erittäin korkea työttömyysaste. Sama asia paljastuu myös Yhdysvalloissa, jossa Gallup Institute haastatteli 300.000 ihmistä: ”Muslimeilla on yleensä keskimääräistä heikommat ansiot, matalampi koulutus ja huonommat työpaikat kuin keskimäärin.” (Berlingske Tidende 3.3.2009 http://www.b.dk/verden/muslimer-trives-i-usa).

Muslimien sisäsiittoisuus voi selittää, miksi he reputtavat armeijan älykkyystestin kolme kertaa todennäköisemmin kuin tanskalaiset: ”19,3% maahanmuuttajista ei läpäise armeijan älykkyystestiä. Tanskalaisista vain 4,7% reputtaa.” (TV2 Uutiset 13.6.2007 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-7248606.html?ss).

Se voi myös selittää – ainakin osittain – miksi 10 vuoden koulunkäynnin jälkeenkään kaksi kolmasosaa arabialaistaustaisista koululaisista Tanskassa ei osaa lukea: ”Arabiaa vanhempiensa kanssa puhuvilla on vakavia ongelmia lukemisen kanssa – 64% on lukutaidottomia... Sama ilmiö näkyy lukemisessa, matematiikassa ja muissa tiedeaineissa: kaksikieliset (pääosin muslimit) maahanmuuttajat menestyvät erityisen huonosti verrattuna tanskalaislapsiin.” (Rockwool Foundation Research Unit 2007 http://www.bkchefer.dk/uploads/File/Rockwoolfonden.pdf).

Erityisopetus hitaasti oppiville vie kolmanneksen Tanskan koululaitoksen budjetista. ”Maahanmuuttajien lapset ovat selkeästi yliedustettuina Kööpenhaminan kouluissa henkisesti ja fyysisesti sairaiden osalta... 51% Kööpenhaminan vammaisille lapsille tarkoitettujen koulujen oppilaista on maahanmuuttajien lapsia ja yhdessä kouluista jopa 70%... Tämä on huomattavasti korkeampi kuin heidän osuutensa paikallisesta väestöstä, mikä on 33%. Vammaisten suuri lukumäärä todistaa maahanmuuttajien sisäsiittoisuudesta.” (Jydske Vestkysten 4.4.2009 http://nordjyske.dk/nyheder/danmark?ctrl=10&data=2%2c3195839%2c5%2c2&count=1)

Koululaitoksemme on vaativa, mikä saattaa osaltaan vaikeuttaa sisäsiittoisten lasten kykyä seurata opetusta ja saada päättötodistus: ”Maahanmuuttajien lapsilla on huomattavasti suurempi riski keskeyttää toisen asteen opintonsa verrattuna tanskalaisnuoriin. Kauppaoppilaitoksissa keskeyttävien määrä on 60%, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin syntyperäisillä nuorilla.

Maahanmuuttajien lähtömaalla on huomattava vaikutus koulumenestykseen. Esimerkiksi libanonilaiset tai iranilaiset menestyvät huomattavan paljon heikommin kuin vaikkapa vietnamilaiset. (Center for Knowledge on Integration in Randers 2005 ”Youth, education and integration”). ”Joka kolmannella maahanmuuttajanuorella ei ole tutkintoa. Syntyperäisistä tanskalaisista 20% jää ilman tutkintoa (Statistics Denmark 2007 http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer.aspx). Koko muslimimaailma kärsii sisäsiittoisuudesta. Se voi selittää, miksi vain yhdeksän muslimia on saanut Nobel-palkinnon (niistä viisi on Rauhanpalkintoja – lyhytikäiseksi jääneen rauhan).

Rajallinen kyky ymmärtää, arvostaa ja tuottaa tietoa johtuen matalasta ÄO-tasosta lienee syynä siihen, että muslimit tuottavat vain 10% tieteellisestä tutkimuksesta: ”Vuonna 2003 tuotettiin koko maailmassa 137 tieteellistä artikkelia miljoonaa asukasta kohden. 47 islamilaista maata tuottivat keskimäärin 13 (Nature 444, p. 26-27, 1.11.2006 ”Islam and science: The data gap”.)

Vähäinen kiinnostus tieteeseen ja edistykseen muslimimaailmassa paljastuu myös YK:n Arab Human Development Reports (AHDR):ssä. AHDR:n mukaan arabiaksi on käännetty tuhannessa vuodessa vähemmän kirjoja kuin mitä espanjaksi käännetään vuosittain: ”Arabiaksi käännetään keskimäärin 330 kirjaa vuodessa. Se on yksi viidesosa kreikan käännöksistä. 800-luvulta asti arabiaksi on käännetty noin 100.000 kirjaa – saman verran kuin espanjaksi vuosittain” (Eugene Rogan ”Arab Books and human development”. Index of Censorship, vol 33, issue 2 April soo4, p. 152-157). ”70% turkkilaisista ei koskaan lue kirjoja.” (APA, 23 February 2009).

Johtopäätökset

Ei ole epäilystäkään, etteikö laajalle levinnyt tapa avioitua serkusten kanssa ole vaikuttanut negatiivisesti muslimien perimään. Koska islam kieltää (naisia) avioitumasta ei-muslimin kanssa ja siten estää tuomasta uutta perimää väestöön, 1.400 vuoden ajan profeetalta saatu lupa serkusavioliittoihin on dramaattisesti heikentänyt muslimien geeniallasta. Valtavat suorat ja epäsuorat negatiiviset vaikutukset on mainittu yllä.

Myötätunnosta tulevia sukupolvia kohtaan serkusavioliitot tulisi kieltää. Taloudelliset ja sosiaaliset tekijät ovat myös tärkeitä. Kielto vähentäisi muslimien maahanmuuttoa, koska monet muslimiperheet edelleen pitävät perinteitä arvossaan ja haluavat naittaa serkukset pitääkseen suvun vaurauden ja päätösvallan suvun sisällä. Lainsäädännön muuttaminen on looginen ja myötätuntoinen teko sekä muslimimaailmalle että EU:lle.

11 kommenttia:

RH kirjoitti...

Mielenkiintoinen artikkeli! Nyt vaan takaisin juurille ja odaliskeja muslimimiehille, niin geenipooli vähän laajenee.

Kumitonttu kirjoitti...

Sennelsin näkökulma poikkeaa mukavasti valtavirtamedian levittämästä käsitteestä mitä on "oikea islam". Sisäsiittoisuus yhdessä islamilaisissa maissa olevan vammaisia halveksivan perinteetn kanssa luo otollisen maaperän itsemurhapommittajille. Kun ei muuten voi kunniallisesti lopettaa kärsimyksiään, Allah on varannut onneksi jihadin mahdollisuudeksi.

Bogreol kirjoitti...

"Vähäinen kiinnostus tieteeseen ja edistykseen muslimimaailmassa..."
Lännessäkin on ollut näyttelyjä "Sultans of Science", missä islamin saavutuksia tieteen alalla ylistetään, vaikkei moderni länsimainen tiede ole mitään velkaa islamille. Islamin maailmassa oli jonkinlaista tieteellistä ajattelua niin kauan kun se oli vähemmän tuomiteva muita uskontoja kohtaan ja hyötyi vuorovaikutuksesta (esim. Espanjassa). Nyt islam ei tule toimeen ilman lännen keksintöjä, länsimainen teknologia on pelastanut islamin, islam käyttää lännen tietotaitoa levittäytyessään kaikkialle. Kauppaa käydään, mutta esim. öljy on maantieteellinen sattuma, ei oman toimeliaisuuden tulosta.

Kumitonttu kirjoitti...

"Islamilainen tiede" oli pelkästään bysanttilaisen kulttuurin säilömistä, mikä sittemmin käännettiin - munkit ja juutalaiset - latinaksi.

Becker kirjoitti...

Mielisairas uskonto jota harjoittavat mielisairaat ihmiset ja joiden mielisairaiden hoidon me maksamme.

Kyllä on aika mielisairasta, eikö vain.

Kumitonttu kirjoitti...

Kyllä vain.

Kari kirjoitti...

Kaikki arabien ja muslimien mainostetut saavutukset ovat heidän alistamiensa kristittyjen, tai juutalaisten tekemiä.

Ainoat asiat missä he ovat kunnostautuneet on toisten alistaminen ja orjuuttaminen, sekä tietysti hulvattomien satujen kerronta.
Siinä he ovat niin hyviä, että Suomen poliittinen johtokin kuuntelee heitä korvat höröllä vanhan Erkin johdolla, ja uskoo sokeasti kaiken.

Unknown kirjoitti...


S.S. Montefiore sivuaa teoksessaan Jerusalemin historiasta arabien tieteen tekemistä. Vuosien 740 - 1090 välillä mm. Bagdadiin perustettiin yliopisto joka kunnostautui erityisesti tuhansien Bysantista (Konstantinopoli, Itä-Rooma) kopioitujen tekstien säilyttämisessä nykypolville. Lisäksi tiedettä edistettiin aj eräs projekti sisälsi maaPALLON ympärysmitan laskemisen, aikana jolloin Euroopassa monin paikoin uskottiin maan pannukakkumuotoon! Perintönä mm. käsitteet al-manakka, al-gebra, al-kemia, al-koholi yms. 1095 vaikutusvaltainen sunni-filosofi sulkeutui assassiini-tappajien pelossa Jerusalemiin ja kirjoitti kaksi kirjaa uskonnollisen islamin filosofian elvyttämiseksi. Tuosta hetkestä katsotaan alkaneen tieteen degeneraation islamilaisen kulttuurin sisällä. Degeneraatio joka on jatkunut nykyaikaan saakka. Ilmiö peilautuu mm. s.e. kaikista tiede-Nobeleista halki vuosien on saanut vain kaksi islamlaisen kulttuuritaustan omaavaa henkilöä. Heistäkin toinen joutui käytännössä maanpakoon. Länsimaiden kolonisaatio ei selitä tilannetta, sillä degeneraatio alkoi jo reilusti Osmanien nousun aikaan, eli aikaan jolloin Euroopan kohtalokin oli veitsen terällä 1529 ja 1683 Wienissä. Köyhyys ei selitä asiaa. Arabian niemimaalla on öljytuloja joiden murto-osalla perustaisi edistyksellisen yliopiston, johon voisi korkealla palkalla houkutella huippututkijoita. Kyseessä ei ole kansallinen ominaisuus, 1,4 miljardin islamyhteisöön kuuluu kymmenittäin kansakuntia tuhansien kilometrien etäisyydellä toisistaan. Demokratian puute ei selitä tilannetta: Kiina ei eurooppalaisen mitan mukaan kovin demokraattinen ole, mutta tieteen eturivissä on kasvava määrä kiinalaisia tutkijoita. Islamin filosofia yksinkertaisesti kääntää selkänsä kriittiselle ajattelulle, joka on empiirisen tieteen tekemisen ja tutkimisen kulmakivi.

Kari kirjoitti...

Kun noita arabien tekemiksi väitettyjä inventioita tutkitaan tarkemmin, niin keksinnön takaa löytyy poikkeuksetta joko kristitty, juutalainen, tai persialais-intialaisia kuten matematiikan kohdalla.

Tarinan iskennässä arabit ja muslimit ovat aina olleet hyviä, kuten tuo tarina muslimien keksimästä Al-Coholista.

Unknown kirjoitti...

@Kari, ilmaisin itseni väärin. Tarkoituksena ei ollut esittää arabien tekemäksi tiedettä ,jonka tekijä vain sattuu taustaltaan olemaan muslimi. Kaikki Bagdadin asukkaat tuohon aikaan eivät olleet arabeja, eivät edes muslimeja. Kaupungissa oli noihin aikoihin juutalaisia, joista osalla oli juuret jo juutalaisvaltioiden hävittämisessä n. 600 eaa. osan juuret olivat niissä juutalaisissa, jotka pakenivat Rooman suorittamia hävityksiä Palestiinan alueella kahta puolen ajanlaskun alkua....

Kari kirjoitti...

Näin on JZane100.

Muistinvaraisesti Baghdadin asukkaista pikinä ajanjaksoina noin neljännes oli juutalaisia.