torstai 2. huhtikuuta 2015

Nicolai Sennels - Miksi vastustan islamia


Alla uusin Nicolai Sennelsin kirjoitus:

Minulta kysyttiin äskettäin, miksi vastustan islamia. Lyhyesti sanottuna, islam on sodassa meitä vastaan, eikä se tunne rajoja tai armoa. Se jatkaa taisteluaan niin kauan että saa meidät alistettua tai – toivottavasti – me saamme sen pysäytettyä lopullisesti.

Islamin tavoite on hallita koko maailmaa ja jokainen hurskas muslimi on sitoutunut tähän päämäärään kaikin mahdollisin keinoin. Perustamisestaan asti islamin perustajan ja itsensä profeetaksi julistaneen Muhammedin (joka ei ehkä koskaan ole elänytkään) opein se on ryöstänyt naapurinsa, tappanut, silponut, raiskannut ja orjuuttanut. Se on levittänyt alistavia ja tuhoavia oppejaan niin kauas kuin on kyennyt. Kristityt, juutalaiset, hindut ja buddhalaiset kansat ja kulttuurit on tuhottu pyhän sodan jihadin oikeuttamana. Sen seurauksena 270 miljoonaa ei-muslimia on menettänyt henkensä pääasiassa erittäin raaoin menetelmin.

Islamin äskettäinen nousu valtaan Afrikassa, Lähi-idässä ja länsimaiset lähiöt, jotka eivät aiemmin olleet sharia-lain alaisia, on uusi ilmiö. Se on vain uusin vaihe 1.400 vuotta jatkuneessa sodassa ei-muslimeita vastaan tarkoituksenaan alistaa ei-muslimit islamilaisen lainkäytön alaisuuteen pois demokratiasta ja ihmisoikeuksista. Miljoonien muslimien paetessa itse aiheuttamaansa kurjuutta länsimaihin, islam leviää alueille, jotka ovat aiemmin olleet lähes täysin ilman islamin vaikutusta. Itä-Euroopan ja Baltian asukkaat luulevat Länsi-Euroopan hoitavan ongelman, mutta ovat luulossaan lapsellisia ja itsekkäitä: läntisten demokratioiden on pysyttävä yhtenä rintamana. Koska islamin pyrkimys on levitä kaikkialle, yksikään valtio ei ole turvassa.

Mitä he haluavat?

Islamin lopullinen päämäärä on maailmanlaajuinen kalifaatti, jossa eletään sharia-lain mukaisesti. Muslimit haluavat maapallon, jolla eletään Allahin ja hänen profeettansa oppien mukaisesti. Siinä maailmassa ei ole sananvapautta, koska pienestäkin uskonpuutteesta rangaistaan kuolemalla. Siinä ei ole edes ajattelun vapautta, koska jokaisen on uskottava Allahiin ja Muhammediin hänen profeettanaan, rukoiltava viidesti päivässä, syötävä halal ja tapettava uskostaan luopuvat lähisukulaisensa ja muut. Islamin mukaan nainen on isänsä, veljiensä tai miehensä omaisuutta ja miehellä saa olla neljä vaimoa, joiden hakkaaminen on laillista. Juutalaiset ja kristityt näännytetään suojeluverolla jizyalla, jos he hyväksyvät asemansa alistettuina dhimmeinä, toisen luokan kansalaisina, joita muslimit saavat käyttää hyväksi ja raiskata aina niin halutessaan. Vanhan Testamentin kansojen ulkopuoliset hindut, buddhalaiset, ateistit ja muut tapetaan, jos he eivät käänny muslimeiksi (mihin sisältyy psykologinen raiskaus ja tiukka sitoutuminen sharian säädöksiin sisältäen velvoitteen tappaa ei-muslimeita).

Yhteiskunta, jonka tieteen ja tutkimuksen tulee kunnioittaa 500-luvun maailmankatsomusta lapsiavioliittoineen, on tietenkin mahdotonta luoda vakaat taloudelliset ja poliittiset olosuhteet tai tarjota nykyaikaista sairaanhoitoa, teknologiaa ja infrastruktuuria.

Mitä tulee ihmisoikeuksiin ja yksilönvapauksiin, Neuvostoliiton utopia muistutti islamilaista kalifaattia, jota voi ilottomuudessaan ja rakkaudettomuudessaan verrata totalitaarisiin vihan hallitsemiin maailmoihin, joita Tolkien kuvaili kirjoissaan tai George Lucas elokuvissaan. Jos yhteiskuntamme romahtaa islamin alle – mitä omat poliitikkomme poliittisella korrektiudellaan, henkisellä laiskuudellaan ja pelkuruudellaan edesauttavat – ainoa tuntemamme älyllistä elämää kantava planeetta ajelehtii pimeänä ja tuhottuna avaruudessa miljardeine lähinnä lähisukulaisia naivine ihmisineen vaipuneena kurjuuteen ja vapaudenvihaajien, kuolemaa rakastavien, väkivaltaisten aivottomien sharia-lain tulkitsijoiden orjuuttamina. Mikä voisi olla pahempi tuho ihmiskunnalle?

Voiko se tapahtua?

Luultavasti aikaisemmin islamin valloittamien alueiden asukkaat ovat kysyneet itseltään aivan saman kysymyksen. Vastaus on kyllä, jos emme pysäytä islamin etenemistä. Länsimaiden tiedustelujärjestöjen mukaan kotimaissamme jo nyt asuu tuhatpäin muslimeita, jotka ovat omistautuneita toteuttamaan uskontonsa vaatimukset.

Samaan aikaan me uskomme hyvinvointivaltion ja säyseän mediakohtelun kotouttavan heidät samanlaisiksi kuin itse olemme muuttuneet.

Islam ei tunne rajoja eikä armoa. Jos meidän sukupolvemme ei pysäytä sen leviämistä, seuraavalla sukupolvella ei ole siihen enää edes mahdollisuuksia yrittää. Isoisämme pysäyttivät kansallis-sosialismin, vanhempamme kommunismin. Meidän suuri haasteemme on islam – suurempi uhka vapaudelle kuin yksikään aiempi fanaattinen ja suurta kannatusta nauttinut totalitaarinen järjestelmä ennen sitä. Tällaista vihollista emme ole aiemmin kohdanneet: vihollista, joka rakastaa kuolemaa enemmän kuin elämää, ei voi pelotella.

Poliisi on jo kykenemätön säilyttämään järjestystä monissa muslimighetoissa, joita nousee kuin sieniä sateella jopa pieniin kaupunkeihin. Yhä useammin saamme todistaa oman aikamme sisällissodan yksittäissattumuksia, jotka antavat esimakua tulevasta (Al-Qaidan 1990-luvulla tehdyn ennusteen mukaan tämä tapahtuu vuonna 2016 – arabidiktatuurien piti kaatua 2010 ja Islamilainen valtio perustaa 2013). Islamin valloittamat alueet kasvavat ja tulevat julkeammiksi – länsimaiden viranomaisten niitä siihen kannustaessa – ja on enää ajan kysymys, koska ne eristyvät omiksi paikallishallinnoikseen hyläten perustulakimme sharia-lain tieltä. Itseaiheuttamamme maahanmuutto luo uusia Gazoja, joista johdetaan loppumattomia hyökkäyksiä ympärillä olevaan ei-islamilaiseen yhteiskuntaan ja sen vääräuskoiseen väestöön. Muslimien maahanmuutto rasittaa talouttamme ja tuhoaa huolella rakennetun yhteiskuntarauhan, rajoittaa sananvapauttamme ja muuttaa kaupunkikuvaamme tunnistamattomaksi, ulkopuolisille vaaralliseksi osaksi islamilaista maailmaa.

Jihadin oikeutukseen uskovat muslimit eivät edusta ääriajattelua eivätkä vähemmistöä. Jihad on keskeinen osa islamia, kuten koraani ja Muhammedin elämästä kertova hadith yhdessä yksiselitteisesti ja toistuvasti määräävät. Euroopassa elävistä noin 56 miljoonasta muslimista noin 75% uskovat koraanin opetuksiin kirjaimellisesti ja 65% pitää sharia-lakia maallisia lakeja tärkeämpänä (Ruud Koopmansin tutkimus). 80% Hollannissa asuvista turkkilaisnuorista hyväksyy vääräuskoisiin kohdistuvan jihadin. 27% ranskalaisnuorista ja 14% briteistä – sisältäen maassa asuvat muslimit - tukevat Islamilaista valtiota. Mitä nämä luvut tarkoittavat? Ne paljastavat, että länsimaisten kaupunkien lähiöissä asuu satojatuhansia tai miljoonia jihadia kannattavia nuoria ihmisiä. Mitä seuraa, kun he kokevat olevansa riittävän vahvoja tuhotakseen yhteiskuntamme ja ottaakseen vallan? Pysyvätkö he passiivisina ja rauhanomaisina vai tarttuvatko he mahdollisuuteensa? Moni varmasti tarttuu. Sen sijaan, että Euroopan muslimit osoittaisivat kiitollisuuttaan lansi-eurooppalaisille veronmaksajille, he keräävät voimiaan toteuttaakseen islamilaisen kansanmurhan jihadin antamalla oikeutuksella.

Mitä voimme tehdä?

Tai pikemminkin, mitä meidän täytyy tehdä säilyttääksemme vallan inhimillisyyden ja tulevien sukupolvien vuoksi?

Meidän pitää demokraattisin menetelmin päättää ottaa se valtava voima ja organisointikyky, joka maailmanhistorian vapain, vaurain ja teknologisesti edistyksellisin kulttuuri kykenee antamaan ja keskittyä oman selviytymisemme turvaamiseen. Mikäli kykenemme herättämään sen nukkuvan jätin ennen kuin barbaarit tuhoavat kulttuurimme – kuten kaikki korkeakulttuurit ennen meitä ovat tuhoutuneet – voimme voittaa sisäsiittoisen rosvojoukon ilman paniikkia ja heitä kohtaan tuntemaamme vihaa. Emme voi luopua omasta inhimillisyydestämme ja niistä arvoista, joita nousemme puolustamaan näinä historiallisina hetkinä. Meidän täytyy olla rehellisiä, suorapuheisia ja omata realistinen näkemys tarvittavista keinoista ja voimasta menettämättä kykyämme ymmärtää pitkäjänteistä, molempien osapuolien saavuttamaa hyötyä. Jis voimme kohdata ongelman ilman pelkoa ja tiedostamme henkisen kapasiteettimme suuruuden ja avarakatseisuuden, voimme voittaa aiheuttamatta ylimääräistä vahinkoa. Vastaamalla totalitaarisen ideologian luomaan uhkaan rajoittamalla sananvapauttamme ”tasa-arvoisuuden” nimissä tai antamalla periksi epäkypsille tunteenpurkauksille, emme aja omaa etuamme.

Rauhanomaisia yhteiskuntiamme ja sen sosiaalisia arvoja ja korkeaa moraalia on käytetty järkyttävässä määrin hyväksi – taloudellisesti, kulttuurisesti ja demografisesti – lukemattomien maahanmuuttaneiden ja pakolaisina saapuneiden muslimien voimin.

Nykyinen elintasomme ja vuosikymmeniä jatkunut rauha on piilottanut eloonjäämisvaistomme. Sen takia meidän on vaikea hyväksyä ajatusta, että tästä historiallisesta hetkestä ei enää selvitä käyttämättä raakaa voimaa. Ymmärtäväinen lähestymistapa toimii normaalissa yhteiskunnassa, mutta se on itsetuhoisa jos vastassa on islamin kaltainen joukkotuhoase. Olemme ajautuneet tähän, koska olemme pitäneet rauhan aikaa itsestään selvyytenä liian kauan.

Muslimit tulevat kokemaan suorapuheisuuttamme ja oikeuttamme itsepuolustukseen hyökkäyksenä uskontoaan vastaan ja kutsuna Allahin määräämään hyökkäykseen islamin puolustamiseksi kaikin mahdollisin keinoin. Kun muslimit kokevat uskontonsa olevan uhattuna, kaikki koraanin antamat viittaukset väkivallan oikeutukseen aktivoidaan. Itsemme ja lastemme yhteiskunnan suojaaminen tältä olemassa oloamme uhkaavalta tuholta vaatii suunnatonta poliittista sitkeyttä ja päättäväisyyttä. Puolustautumisemme tulee lisäämään itse luomamme vihollisen maailmankuuluja, lapsellisia vihan ja uhrimentaliteetin purkauksia. On turha välttää vastakkainasettelua, koska yhteentörmäystä ei enää voi välttää – mitä nopeammin se tulee sen heikompi ja huonommin valmistunut vastustajamme on. Muutaman Facebook-kaverin menettäminen tai ylennyksettä jääminen työpaikalla osallitumalla mielenosoitukseen tai jopa puhumalla julkisesti on pieni hinta verrattuna siihen, miten tappava vaara on ja mitä menetämmekään pysyvästi, jos emme reagoi näinä kohtalokkaina vuosina.

Islamin uhka on todellinen eikä se katoa pois itsestään, kuten historia on osoittanut.

On tehtävämme täyttää velvollisuutemme samoin kuin esi-isämme ennen meitä, usein raskain menetyksin: suojella ja jatkaa arvojamme ja vapauttamme tulevien sukupolvien takia. Antaen heille mahdollisuuden tavoitella onneaan ja mahdollisuutta hyödyntää kaikkia inhimillisiä voimavarojaan.

Islamin pysäyttäminen ja poliittisen korrektiuden julkinen vastustaminen käynnistää ja kasvattaa jaloimmat inhimilliset arvot: kunniallisuus, urheus, sisu, yhteistyö, ahkeruus, älykkyys ja myötätunto. Ei ole sattumaa, että islam-vastaisuus yhdistää yhteiskuntamme parhaita yksilöitä.

On päivänselvää, että poliitikkojen ja joukkoviestimien tulkintaan islamista ja sen seurauksista ei voi enää luottaa. On jäänyt meidän – tavallisten kansalaisten – tehtäväksi paljastaa alaston totuus, kertoa tarinamme, jakaa tärkeät uutiset, tosiasiat ja tilastot sekä kannustaa lähimmäisiämme äänestämään vastuullisia johtajia valtaan. Facebook- ja Twitter-päivitykset muiden sosiaalisten medioiden lisäksi vain muutaman kerran viikossa on helppoa ja melkeinpä pakollista. Sama pätee toimittajille ja poliitikoille lähetettäviin oikaisuvaatimuksiin virheellisistä väitteistä. Mielipidekirjoitusten laatiminen terävöittää ajatuksiamme ja vaikka kirjoituksia ei julkaistaisi, niiden lähettäminen muistuttaa päätoimitukselle, mistä heidän lukijansa ovat kiinnostuneita – ja mistä heidän tulee kirjoittaa saadakseen lehtensä myydyksi.

Meidän tulee vastustaa äänekkäästi ja näkyvästi, jos kouluissa valehdellaan lapsillemme islamista tai vaaditaan tarjottavaksi halal-ruokaa. Sama pätee, jos virkamiehet aikovat sallia moskeijoiden ja ”islamilaisten kulttuurikeskusten” rakentamisen – koska ne tosiasiallisesti toistavat koraanin kansanmurhaan yllyttävää sanomaa, jolla johdetaan ja valvotaan paikallisia muslimeita. Puolueiden, ehdokkaiden ja järjestöjen rohkaisu siihen, että ne vastustavat islamia, muslimien maahanmuuttoa ja poliittista korrektiutta kuuluu luonnollisesti samaan sarjaan. Jos haluat vahvistaa henkilökohtaista osaamistasi, pysy kunnossa, opettele itsepuolustuslajeja tai liity vapaaehtoisena maanpuolustustoimintaan.

Jos olet mukana politiikassa, pyri rajoittamaan virkakunnan kasvua, tutustu ja ystävysty anti-islamilaisiin äänestäjiisi. Meidän pitäisi arvostaa sitä, että toimimme eri tavoilla ja tasoilla: asioilla on monia puolia ja tarvitaan eri näkemyksiä siitä, miten meidän tulee toimia. Aloita kertomalla lukevasi sellaisia sivustoja kuin EuropeNews.dk, JihadWatch.org, 10News.dk, VladTepesBlog.com, TheReligionOfPeace.com (tai Suomessa Rahmispossu.net, MVLehti.net, Tundratabloids.com). Saat näistä perustietoa kertoaksesi ja kääntääksesi maanmiehillesi, toimittajille ja poliitikoille uutisia. Osallistu mielenosoituksiin ja tuo kaverisi mukaan, pukeudu yksilönvapauden puolesta kantaa ottaviin T-paitoihin, opettele muutama oleellinen tilasto ja koraanin säe.

Välinpitämättömyyttä vastaan ja rohkeuden puolesta

Demokraattisin keinoin, kuten yllä, vaikuttaminen poistaa rauhanomaisesti tietämättömyyttä, joka on niin monen elämän osa-alueen kärsimyksen syynä – tietämättömyys tässä tapauksessa voi johtaa yhteiskuntamme häviämiseen ja tulevien sukupolvien orjuuttamiseen.

Innosta muita omalla esimerkilläsi ja vältä vihan tunnetta: voimme vihata järjestelmää mutta emme saa vihata toisia ihmisiä. Ihmisten käyttäytymistä ohjaa tunne, ja voimme vain toivoa heille positiivisia tunteita ja tarvittava määrä välttämättömiä, henkistä kasvua tukevia vaikeuksia. Pitäkää mielessänne, että muslimit itse ovat islamin uhreja, jotka kärsivät ideologiansa epäinhimillisistä säännöistä ja rangaistuksista. Muslimit ovat pahimman luokan islamofobeja: vain pelko selittää heidän alistumisensa sellaisen ilottoman, rajoittavan ja tuskallisen järjestelmän alaisuuteen, joka pakottaa heidät ajattelemaan ja käyttäytymään omaa kärsimystään lisäävillä tavoilla.

Ennen kuin muslimit itse vapautuvat sharia-lain kahleistaan, meidän tehtävämme on pitää riittävä etäisyys turvataksemme itsemme seurauksilta, joita heidän uskonnollinen aivopesunsa aiheuttaa. Niinpä meidän on saatava islamilainen maahanmuutto loppumaan ja tehtävä tuon alistavan uskonnon harjoittaminen länsimaissa mahdollisimman vaikeaksi rajoittamalla islamin lähetystyötä. Halutessaan lisää moskeijoita, halalia, rukoushuoneita, serkusavioliittoja ja viettää pyhäpäiviään, on heidän muutettava pois. Emme halua moskeijoita tai minareetteja emmekä koti- tai ulkomaista rahoitusta heidän johtajiensa uskonnolliseen koulutukseen.

Kaikkien maahanmuuttavien muslimien tulee omatoimisesti ja julkisesti irtisanoutua pyhien kirjojen väkivaltaisista ja rikollisista säkeistä. Jihadiin osallituminen tai sen tukeminen on maanpetos ja johtaa kansalaisuuden menettämiseen. Meidän lienee syytä selvittää, mihin majoitamme suuret määrät kansalaisuuden menettäneitä ihmisiä (katso yllä Hollannin, Ranskan ja Englannin tilastot) joko islamilaiseen maailmaan tai lähelle sitä, jotta he voivat elää kulttuurinsa vaatimusten mukaisesti. Ainoa kaikkia osapuolia hyödyttävä asia tässä on se, että jihadistien karkottamisesta säästyvä raha (jokainen maksaa satoja tuhansia euroja yhteiskunnallisina ja oikeusjärjestelmän kuluina) voidaan ohjata kehitysmaiden perheensuunnitteluun (lapsimäärän kääntäminen laskuun, mikä on yksi keskeinen pakolaisuuden syy) ja muslimimaiden pakolaisten ja länsimaiden kansalaisuuden menettäiden jihadistien majoittamiseen.

Tällä tavalla voimme suojella ihmiskuntaa sen historian luultavasti pahimmalta onnettomuudelta: jättimäiseltä massatuhoaseelta, joka on jo tappanut kymmeniä miljoonia ihmisiä ja lukuisia kulttuureja ja yhteiskuntia ennen meitä. Uskonnolta, joka ottaa kannattajiensa ihmisoikeudet ja pakottaa heidät alistamaan ja tappamaan toisiaan. Uskonnolta, joka pyrkii alistamaan kaikki ihmiset – muslimit ja ei-muslimit – barbaarisen ja kaikkia elämän osa-alueita kattavan lainkäytön alle. Uskonnolta, joka on paljon enemmän kuin vain uskonto. Uskonnolta, joka ylistää kuolemaa enemmän kuin syntymää. Uskonnolta, joka ei tunne rajoja eikä anna armoa.

Uskonnolta, jonka nimi tarkoittaa ”alistumista”.

Uskonnolta, jonka nimi on islam.

3 kommenttia:

Ibn Matti kirjoitti...

Kiitoksia tästä! Pistetään jakoon.

Sennels puhuu rohkeasti.

Muita samanlaista kieltä käyttäviä ovat Geert Wilders, Eric Allen Bell ja Ali Sina. Kahden viimeksi mainitun tekstejä olen jättänyt suomentamatta, kun ne ovat tuntuneet jopa liian suorapuheisilta. Suomessa niistä teksteistä voisi saada vaikka syytteen jostain ajatusrikoksesta.

Paul Weston pidätettiin Englannissa, kun hän siteerasi Winston Churchilliä julkisesti: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2614834/Arrested-quoting-Winston-Churchill-European-election-candidate-accused-religious-racial-harassment-repeats-wartime-prime-ministers-words-Islam-campaign-speech.html

Kari kirjoitti...

Kiitos Kumitontulle, kun jaksaa kääntää tanskalaisten tonttujen mongerrusta! (Linkki Sennelsiin ei toimi)

Suomesta ei löydy politiikkoa, joka kannattaisi ainakaan julkisesti kirjoituksen teesejä.

Maahanmuuttokriitikkojen kärkinimetkin päinvastoin vastustavat islamin vastustamista ja juuri Sennelsin kuvailemista syistä. Heille tärkeintä on ainoastaan tunkea muslimit sosiaaliluukkujen jonoissa vain hieman taaksepäin, kuten Jussi Halla-ahon eduskunta-avustaja ja piirini kansanedustaja ehdokas Heikki Tamminen toteaa vaalisloganissaan:

"Suomi on suomalaista varten. Olemme olleet liian pitkään maailman ja Euroopan sosiaalitoimisto. On tehtävä politiikkaa, jossa suomalainen on jonon kärjessä."


Eli politiikkaa, jossa tehdään suomalaiset sosiaalijonojen kärkiasiakkaiksi ohi somalien, muslimien ja muiden sosiaali-ja terveyspalveluja enemmän kuormittavien.
Huh huh!
Eihän ruotsalaisillakaan ole pallo noin hukassa, kun eivät vaaliteemanaan vaadi ruotsalaisia tai saamelaisia sosiaalijonojen ohi, jihadi syistä kärkisijaa pitävien muslimien.

Nimenomaan sosiaalipalvelujen lopettaminen olisi ratkaisu maahanmuuton pääongelmaan, eikä suomalaisten tai ruotsalaisten suosiminen eri luukkujen sosiaalijonoissa.

Bogreol kirjoitti...

Islam on maailman suvaitsemattomin uskonto, mitä monien ihmisten mielestä on suvaittava, ettei heitä itseään pidettäisi suvaitsemattomina. Douglas Murray.