keskiviikko 11. elokuuta 2010

Korkotuki

Eurokriisin yhteydessä on väläytelty ajatusta, että keskusjohtoisuutta tulisi lisätä, jotta kaikkien maiden fiskaali-politiikka eli verotus ja budjetit olisivat jonkin ylikansallisen epädemokraattisesti valittujen tahojen hallussa. Mietitäänpä asiaa hiukan. Ylikansallisen valvonnan tiukentamista on vaadittu lähinnä Kreikan takia. Yhdysvalloissa yksittäiset osavaltiot voivat ottaa lainaa riippumatta Yhdysvaltain Keskuspankista, joka määrää dollarin korkotason. Ei se puutu yksittäisten kaupunkien tai osavaltioiden lainan ottoon.

Miksi siis Euroopassa pitäisi? Jos joku lainaa Kreikalle rahaa, se voi vaatia siitä korkeampaa korkoa kuin millä EKP myy omia velkakirjojaan. Näinhän tilanne on jo nyt. Kreikan valtion kauppaamat velkapaperit ovat euromääräisiä, mutta ne eivät mene kaupaksi sijoittajille samalla tuotolla kuin esimerkiksi Suomen valtion. Ei tähän mitään ylikansallista valvontaelinta tarvita. Riittäisi jos poliitikot pitävät sitoumuksistaan kiinni, eivätkä kiertäisi valuuttaliiton peruskirjan säädöstä, joka kieltää EKP:ia lainaamasta rahaa Kreikalle. Markkinat hoitavat raha-asiat paremmin kuin poliitikot.

Eurooppalaisessa keskustelussa yleisemmin ja Suomessa erityisesti Perussuomalaisia pidetään "äärioikeistolaisena" puolueena. Kuten tiedetään, puolueen virallinen linja on vasemmistolainen vaatimuksineen valtion keskeisestä roolista milloin minkäkin asian ratkaisemiseksi. Myös muiden vasemmistopuolueiden (Sdp, Vihr, Vas) korostuneen säikähtänyt hyökkäily Persuja kohtaan johtuu luultavammin siitä, että kilpailevat samoista äänestäjistä.

Populismi on "fasismin" ja "neuvostovastaisen" kaltainen leimakirves, jolla vallitsevaan tilaan tyytyväiset (lue: siitä hyötyvät) koittavat syyttää poliittisia vastustajiaan siitä, että ne vetoavat kansan tahtoon. Populismi on siis poliittisesti korrektin aatteen tukemista nyky-Suomessa. Todellisuudessa populismi on sitä, että hanakasti lupaa ja vannoo tehdä jotain, jonka tietää mahdottomaksi toteuttaa. Todellista populismia on myös luvata, ettei puolue korota veroja.

Sekoomuksen naureskeleva puheenjohtaja Jyrki Katainen on näin kuitenkin tehnyt (HS). Toki Katainen puhuu vain tuloverotuksesta - ei muista veroista, joita Sekoomuksen toinen suurisuu, Jan Vapaavuori (De Dorka) vaatii tiukennettavaksi asuntolainan verovähennysoikeuden osalta (HS). Asuntojen hinnat ovat tällä hetkellä aivan järjettömän kalliita, joten veronmaksajien jakaminen kahteen toisistaan eriarvoiseen ryhmään on perusteltua. Asuntojen hintataso taas on seurausta poliittisesta valinnasta, josta A-P Pietilä kirjoittaa paljastavasti kolumnissaan Uusimaa-lehdessä (Asuntokauppa on politiikkaa). Lainaan tähän yhden kohdan:
Meillä ei ole uusien asuntojen vapaita markkinoita. Äänestäjät eivät ole
ymmärtäneet, että tiettyä puoluetta äänestämällä tehdään myös valinta
asuntorakentamisen ja palvelutuotannon puolesta. Puoluepolitiikka rusikoi
yhdyskuntarakenteita ja ihmisten arkielämää ilman mitään rajoitteita.
Jos verovähennysoikeuteen puututaan, pitäisi vastaavasti puuttua vuokratukeen, joka lienee joka toisen vuokralla asuvan automaattiseksi muodustunut nautintaoikeus. Vuokralla asutaan joko tilapäisesti tai siksi, että omistusasuntoon ei ole rahaa. Yhteiskunnan etu on, että ihmiset säästävät, ja asunto on yleisin säästämisen kohde, koska korkean verotuksen takia tavalliselle perheelle ei jää yli millä säästää.

Vastustan verotusta tulontasaukseen yleensä ja erityisesti tässä laajuudessa. Kannatan sosiaalista hyväntekeväisyyttä ja muuta toimintaa, mutta en vähäosaisia passivoivia suoria taloudellisia tukia kuin poikkeustapauksissa. Jos tulontasausta kuitenkin päätetään tehdä, ylivoimaisesti järkevintä on verottaa perinnöstä, koska sukua ei voi itse valita. Perillinen saa syntyperästään, johon ei siis ole itse vaikuttanut, johtuen taloudellista hyötyä. On oikeudenmukaista verottaa suvun omaisuutta kerran sukupolvessa, jos verotuksella halutaan tuloja tasata (mitä siis sinänsä vastustan).

Energiavero iskee samalla prosentilla kaikkiin, joten sen suhteellinen rasitus on suunnilleen sama tulotasosta riippumatta, koska varakas asuu suuremmassa talossa kuin köyhä, ja energiaa kuluu samassa suhteessa. Helsinkiläispoliitikot vastustavat hiilidioksidiveroa, koska Helsingin energia tuottaa sähkön ja lämmön hiilivoimalla. Hesalaisten mukaan hiilivoiman verotus on puhdasta aluetukea muualle maahan. Ja oikeassahan he ovat, en kiistä, koska Helsinki on Suomen varakkain alue ja siellä käytetään eniten energiaa. Vihreät ovat Helsingin toiseksi suurin puolue. Vihreät ovat vuosikausia vaatineet ilmaston lämpenemisen varjolla hiilidioksidiveroa eli päästöoikeuskauppaa. Nyt helsinkiläiset äänestäjät ovat saaneet sitä, mitä ovat halunneet.

[Lisäys 12.8.2010 Myös Hypoteekkiyhdistyksen tj. Matti Inha, joka on kunnostautunut asuntojen hinnan romahtamisen ja korkojen rajun nousun ennustamisesta jo vuosia, toteaa, että asuntojen korkeat hinnat eivät ole ostjien vika (MTV3).]

Ei kommentteja: