lauantai 18. lokakuuta 2014

Massakeskipiste

On epäkohteliasta väittää toista ihmistä tyhmäksi. Kuitenkin on tilanteita, joissa ihmisen joku väite ja sen perustelu, yleinen arkikokemus ei puolla väitettä ja sen perustelua. Nykyisen länsimaisen valtavirtaa edustavan sekulaarin sosialismin perusta nojaa kristillisten uskomusten kyseenalaistamiseen perustuen arkikokemuksiin. Sosialismi ei kuitenkaan tarjoa tilalle uskonnottomuutta, vaan ns. tiedeuskontoa, joka kulminoituu uskomukseen ihmisen aiheuttamasta katastrofaalisesta ilmaston lämpenemisestä. Arkikokemus viittaa katastrofaaliseen lämpenemiseen, koska sukupolven mittainen aikajänne on liian lyhyt arvioimaan teorian todenperäisyyttä.

Teististen maailmankatsomusten perusta nojaa jumalan olemassaoloon. Arkikokemukset voivat todistaa väitteen perustaa: uskovaiset ovat monien tutkimusten mukaan onnellisempia ja kokevat elämänsä turvallisemmiksi kuin erilaisiin katastrofaalisiin ennusteisiin uskovat. Arkikokemus voi kuitenkin heittää häränpyllyä, kuten CAGW-teoria osoittaa. Yleisen arkikokemuksen mukaan ihmiset eivät yleensä ole suurissa populaatioissa väärässä: vieras on epäluotettavampi kuin läheinen, uusi on pelottavampi kuin totuttu, reaktio on turvallisempi kuin aktio. "Suuri populaatio" on tieteellisen tutkimuksen perusta, koska tavalliselle ihmiselle "suuri populaatio" muodostuu suurimmillaankin vain omasta perheestä, suvusta tai kulttuurista. On turvallista väittää, että "suuri populaatio" on oikeasti pieni, kun puhutaan arkikokemuksesta. Siksi tarvitaan tiedettä - sen teoriaa, mitattavissa olevaa todellisuutta ja siitä tehtyjä päätelmiä.

Tiedemies kirjoitti hyvin blogissaan, miten nykyinen valtavirta nojaa mukatieteelliseen eettiseen tulkintaan oikeasta ja väärästä. On "oikein" olla samaa mieltä omien arkikokemustensa kanssa ja "väärin", jos kyseenalaistaa kulttuurisen kasvatuksensa. Sama pätee niin teistisiin kulttuuripiirien kasvatustuloksiin kuin deistisiin (gaia-uskonto) tai ateistisiinkin. Ateismin perustavaa laatua oleva katsantokanta nojaa kuitenkin mitattavissa olevaan todellisuuteen - yliluonnollisuus ei ole mitattavissa olevaa muilta osin kuin se, miten isot populaatiot käyttäytyvät.

Niin Sam Harris, Richard Dawkins, Ilkka Pyysiäinen kuin vaikkapa aivotutkijat perustelevat näkemyksiään juuri mitattavissa olevalla todellisuudella. He eivät - yleensä - väitä, että olisivat oikeassa. He väittävät, että mitattavissa oleva todellisuus ei useinkaan tue "arkikokemusta" eli yhteisön omaksumia uskomuksia. Kautta historian sivun, yleiset uskomukset ovat usein paljastuneet vääriksi. Eroa on ideologioiden suhtautumisessa siihen, miten vääräuskoisia tulee kohdella.

Niin orjuus kuin jesuiittojen toimintakin on jälkikäteen todettu vääräksi; siis toiminnaksi, jota kristinusko ei tue. Kristittyjen enemmistön mielestä Jumala ei opeta tappamaan tai kohtelemaan kaltoin vääräuskoisia. Sen sijaan islam ja sosialismi oikeuttavat väkivallan vääräuskoisia kohtaan. Väkivalta voi olla tappamista tai puhtaasti henkistä laatua olevaa eristämistä, kiusaamista ja ahdistelua. Molemmat ideologiat ovat luonteeltaan edistyksellisiä, progressiivisia. On kiire muuttaa maailma ja perinteistä kiinni pitävät konservatiivit tulee raivata pois tieltä ihmiskunnan edistyksen nimissä.

Nykyisen aivotutkimuksen mukaan uskonnollisilla ja ei-uskonnollisilla ihmisillä on erilainen kognitiivinen aivotoiminta. Uskonnollisella ihmisellä erilaisten keskenään ristiriitaisten tapahtumien kokeminen ei aiheuta omien uskomusten kyseenalaistamista. Ei-uskonnollisilla ihmisillä ristiriitaiset tapahtumat aiheuttavat halun selvittää ristiriidan syvällisen olemuksen. Ristiriidalle tulee saada joku selitys - järkeenkäypä kuvaus, miksi ja miten kaksi keskenään ristiriitaista selitystä ovat muodostuneet.

Uskonnollinen ihminen voi yksinkertaisesti todeta, että ristiriidat johtuvat jumalan tahdosta tai ihmisen puutteellisesta ymmärryksestä. Ei-uskonnollinen ihminen ei kognitiivisesti voi hyväksyä molempia ristiriitaisia väitteitä todeksi. Tiede voi antaa tähän selityksen, mutta usein tieteeseen nojaavat vievät johtopäätökset liian pitkälle ulottaen ne kattamaan myös asiat, joita tieteen menetelmät eivät voi tutkia. Siksi pidättäytyminen tieteen menetelmissä ja niiden rajallisuuden hyväksyminen on perusta, johon voi nojata. Sen sijaan tieteen venyttäminen sellaisille osa-alueille, joita tieteellisillä menetelmillä ei voida tutkia, on puhdasta tiedeuskontoa. Sana joka on okysmoroni, mutta silti yhtä totta kuin varmuus jonkun uskomuksen todellisuudesta. Usko ja tieto ovat eri asioita.

Tiedemies omassa kirjoituksessaan perustelee hyvin, miksi länsimaisen kulttuurin on näemmä helppo hyökätä oman kulttuuripiirinsä ulkopuolella kokemiinsa "vääryyksiin". Kuitenkin nuo "vääryydet" ovat vain meidän tulkintojamme todellisuudesta, johon uskomukset - siis kristillinen arvomaailma - ovat lyöneet leimansa. Muslimille tai sosialistille kristilliseen arvomaailmaan perustuva käsityksemme "väärästä" on virheellinen. Eettinen näkemys oikeasta ja väärästä kehittyy kulttuurien mukana, ja oma käsityksemme oikeasta väärästä ei oikeuta väkivaltaan toisinajattelijoita kohtaan. Itsepuolustus on sallittua, ja länsimaiden sota islamia vastaan on itsepuolustusta. Tämän myöntäminen on välttämätön askel siihen, että tunnustetaan joidenkin ideologioiden olevan parempia ja toisten huonompia, jos paremmuus on mitattavissa esimerkiksi inhimillisen elinympäristön saavuttamisella.

Länsimaissa tuntuu olevan vaikeuksia myöntää, että inhimillistä elinympäristöä voisi jotenkin mitata. Ymmärtääkseni kyse on siitä, että länsimainen deistinen valtavirta joutuisi tällöin myöntämään, että sen oma arvomaailma - sosialismi - ei juuri eroa islamin arvomaailmasta.

5 kommenttia:

buuri johannesbuurista kirjoitti...

Ei ilimaston lämpenemisellä nyt saa tarpeeksi rahaa.

Nyt on EBOLA!!! Sillä tekee enemmän rahaa.

Maksakaa ja luovuttakaa rahaa, koska EBOLA tulee ja tappaa. Vielä -70 luvulla se ei tullut, vaikka koeputki särkyi Brysselin lentokentällä. Hymy, APU, Seura, SK, Kaleva, Liitto, Maaseudun Tulevaisuus... ja ... YLE:n uutiset toitoyyi, että EBOLA tulee ja tappaa. Ja iverot nousi ja ihmiset heitti tuhkaa päälle.

Mutta nyt se tulee, jos ette maksa. EBOLA tappaa ennen ilimastoa.

/////////

Ja minä sanon, että EBOLA ja ilimaston lämpeneminen on helppoheikien hommaa. Pelotellaan ensin ja sitten otetaan rahat pois kuleksimasta.

////////

Pitää antaa rahaa Afrikalle ja hyväntekeväisyysjärjestöille, ettei EBOLA tule ja...

Maailma putoaa päähän (tiputip, kukkoukko, ankkavankka ja kettupettu)

Valkea kirjoitti...

Pidän todennäköisenä sitä, että tutkijat ovat pyrkineet saamaan uskovaisia ansaan esittämällä heille potentiaalisia uskontoon liittyviä kognitiivisen dissonanssin lähteitä, joita uskovaiset eivät ole ajatelleet ja ratkaisseet, eivätkä pysty koetilanteessa ratkaisemaan, ja sitten kontrastina sille esittäneet oman ajattelunsa koherenttina ja mahdolliset kognitiiviset dissonananssit ratkaisevina. Tavallisen kristityn ei tarvitse keksiä ratkaisuja jokaiseen potentiaaliseen ongelmaan kristinuskossa, sen tekevät kristityt intellektuellit. Samalla tavalla sopivalla kysymyksenasettelulla ateistiset tutkijat saadaan ateistisen uskon ristiriitojen verkkoon ja upotettua ratkaisemattomien kognitiivisten dissonanssien suohon.

Kumitonttu kirjoitti...

Valkea, kun puhun ristiriitaisuuksista uskonnoissa, viittaan perustavaa laatua oleviin ilmiöihin enkä uskonnon sisäisiin ristiriitoihin. Toisin sanoen, mihin uskoivat ne ihmiset, jotka elivät ennen Jeesusta. Miten heille käy, voivatko he saada ikuisen elämän jne. Tai miten shiiat ja sunnit voivat molemmat palvoa Allahia, kun eivät edes tiedä kumpi on oikeassa jne.

Oleellista on ymmärtää, että jokaisella uskonnolla on alkuhetkensä, ja kaikkein keskeisin ristiriita muodostuu tuon hetken ja sitä edeltävän ajan kesken. Kun uskonto ensin on syntynyt, sen jälkeen uskonnon sisälle muodostuu ristiriitaisuuksia, mutta niitä ratkovat uskontojen intellektuellit, kuten itsekin totesit. Mutta siis se suurin ristiriita sisältyy uskonnon syntymistä edeltävään aikaan.

buuri johannesbuurista kirjoitti...

Pojat, te puhutta nyt niin monimutkaisia, että putosin kärryiltä.

Mulle on vain true tai false, 1 tai 0. Suoraviivaista toimintaa, joko tai, ei ehkä.

Kumitonttu kirjoitti...

Olen aikalailla samaa mieltä. Se, että on asia josta ei tiedetä mitään, ei tarkoita että siihen tulisi ottaa joku näkökanta. Kaikkiin asioihin ei tarvitse olla mielipidettä.