maanantai 18. lokakuuta 2010

Isänmaa ja äidinkieli

Uudessa Kylkirauta-lehdessä Maanpuolustuskorkeakoulun mediatutkija FM Sampo Terho kirjoittaa otsikolla "Nuorison maanpuolustustahto 2010". Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää 15-19 -vuotiaiden maanpuolustustahtoa puhelinkyselyllä. Otos oli 530 henkilöä, joista 255 oli naisia ja 275 miehiä ja virhemarginaali neljä prosenttiyksikköä.

Tulosten mukaan suomalaisista nuorista 2/3 on sitä mieltä, että suomalaisessa elämäntavassa on jotain niin erikoislaatuista, että sen vaihtuminen johonkin muuhun ei ole suotavaa ja he ovat valmiita oman henkensä uhallakin puolustamaan Suomea. Tämä on merkittävää siksi, että ns. romahtaneissa valtioissa kansalaiset eivät ole valmiita puolustamaan omaa elintilaansa. Myönteinen suhtautuminen osoittaa suomalaisten nuorten omaksuneen jo useiden sukupolvien ajan Suomessa vallinnutta käsitystä, että demokraattista kansalaisyhteiskuntaa arvostetaan erittäin paljon.

Yksittäisinä asioina, joista suomalaista kansalaisyhteiskuntaa arvostetaan nousi esille kristinusko, suomalainen elämäntapa ja perinteet, hyvinvointivaltio, kansalaisoikeudet, henkilökohtainen turvallisuus ja itsenäisyys. Näistä neljä viimeistä saivat eniten kannatusta. Tytöt pitivät poikia enemmän hyvinvointivaltiota, kansalaisoikeuksia ja kristinuskoa puolustamisen arvoisina asioina. Tutkimuksen mukaan pojat ovat selvästi tyttöjä maanpuolustustahtoisia, sillä tytöistä lähes puolet ilmoitti pyrkivänsä poistumaan maasta aseellisen konfliktin sattuessa. Vain Suomen osallistuminen kansainvälisiin sotilasoperaatioihin - joihin naisten osallistuminen on muutenkin vain harvalukuisten yksilöiden varassa - sai tytöiltä enemmän hyväksyntää kuin pojilta. Ammattikoululaiset ja pohjoissuomalaiset olivat maanpuolustahtoisempia kuin lukiolaiset ja uusmaalaiset.

Hyvin on punavihreä aivopesu siis istunut korkeakoulussa opiskelevien naisten päähän, kun maastapako on puolustamista parempi vaihtoehto. Tämä ehkä selittää naisten miehiä sallivamman linjan Suomeen kohdistuvan humanitaarisen maahanmuuton osalta. Eikä liene sattumaa, että puhutaan isänmaasta ja äidinkielestä. Tosin sitä vaan ihmettelee, että mitä kieltä ja missä maassa ne maasta poistuneet äidit sitten lapsilleen opettaisivat ja keitä varten suomalainen mies maatamme puolustaisi...

Ei kommentteja: