sunnuntai 26. heinäkuuta 2015

Immonen ja kanssasoturit-termin käyttö

Blogikollega Oinomaos jo kirjoittikin kansanedustaja Olli Immosen facebook-päivityksestä, mutta kommentoin sitä parilta mielestäni merkittävältä näkökulmalta, joita ei ole käsitelty niin laajasti, että ne voisivat vaikuttaa yleiseen mielipideilmastoon. Immosen alkuperäinen englanninkielinen teksti kuului siis näin:
Unelmoin vahvasta, itsestään ylpeyttä tuntevasta kansakunnasta, joka voittaa painajaisen nimeltä monikulttuurisuus. Tuo vastenmielinen kupla, jossa vihollisemme elävät, on pian hajoava miljooniksi kappaleiksi. Elämme kovia aikoja. Olemme käännekohdassa, joka määrää maamme tulevaisuuden suunnan. Luotan lujasti kanssasotureihini. Taistelemme loppuun asti isänmaamme ja oikean suomalaisen kansakunnan puolesta. Voitto on meidän.
Sanapari kanssasoturi ja verbi taistella sai punavihreän eliitin muistamaan breivikit, minkä Immonen kuittasi ytimekkäästi:
Grönlundille tiedoksi, että Suomi ei ole kuin Ruotsi, jossa eristetään puolueita kansallismielisyyden vuoksi ja käsketään kansallismielisiä puolueita erottamaan jäseniään eliitin vihervasemmistolaisen maailmankuvan loukkaamisen vuoksi. Itse en peräänny tuumaakaan kansallismielisen Suomen puolustamisen linjaltani. Jos Grönlund kaipaa rajoitettua sananvapautta ja poliittisesti eri mieltä hänen kanssaan olevien vainoamista, hän voisi muuttaa vaikka Ruotsiin.
Immonen siis yksinkertaistettuna väittää, että Suomi on sodassa muslimien kanssa, mutta grönlundit ja muut punavihreät suvakit kiistävät tämän jyrkästi. Miksi? Koska se ei sovi heidän tyrkyttämäänsä maailmankuvaan. Kuinka voimme päätellä, kumpi maailmankuva on oikeassa? Annetaanko asiantuntijan ratkaista?

Tässä linkissä on kokonaisuudessaan pdf-tiedostona uusin Kylkirauta-lehti. Koska lehti on vapaasti verkossa, tyydyn lyhyesti vain siteeraamaan Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaa kapteeni Antti Parosta:
Ranskalaiset kumouksellista ja vastakumouksellista sodankäyntiä teoretisoineet ajattelijat olivat jo vuosikymmeniä sitten esittäneet, että terrorismia on käsiteltävä sodankäynnin muotona ja siten pidettävä sen tietoista käyttöä sotataidollisena valintana. Mikäli sotataito ymmärretään sodan voittamisen taitona ja sillä kuvataan tietyn osapuolen käyttämien periaatteiden ja menetelmien käyttämisen taitoa sodan päämäärän saavuttamiseksi, voidaan myös terrorismi ymmärtää sotataidon ilmentymäksi. Globaali jihadistinen liike on tässä suhteessa erinomainen esimerkki terrorismin soveltamisesta sotataitona.

Globaalin jihadistisen liikehdinnän eräs merkittävimmistä strategeista, Abu Musaq al-Surin mukaan on olemassa tuomittava terrorismi, irhab madhmum, joka tarkoittaa väkivaltaa syyttömiä kohtaan. Tämä terrorismin muoto ilmenee niin henkisinä, psyykkisinä kuin fyysisinäkin väkivallantekoina sivullisia kohtaan ilman selkeää tarkoitusperää ja tavoitetilaa. Toinen terrorismin mää­ritelmä taas on suosittava terrorismi, irhad mahmud. Se on ymmärrettävissä pelotteluksi tai terrorisoinniksi syyllisiä kohtaan. Tämä terrorismin muoto pohjaa käsitykseen, jossa oikeamieliset ja sorretut poistavat heille tehdyt vää­ryydet terrorisoimalla ja kapinoimalla sortajaa vastaan. Näin al-Suri tulee seuraavanlaiseen päätelmään: ”Vihollisten terrorisointi on uskonnollinen velvollisuus ja vihollisjohtajien salamurhaaminen on profeetan aikainen perintö.”

Tällä hän perustelee terrorismin sodankäynnin oikeutusta islamin vihollisia vastaan. Al-Surin mukaan taistelija, joka puolustaa ja suojelee sorrettuja, on aina nähtävissä terroristina vihollisensa silmissä. Näin terroristi-nimitys monelle jihadistille edustaakin erityistä kunnianosoitusta.
Kuten huomaatte, tuossa vilahtaa sana "sorrettuja", joka on punavihreän sosialismin ydintermi samoin kuin se oli kommunismin ja natsisminkin. Antaa Parosen jatkaa:
Vastaavasti terrorismin käytön kannalta Afganistanissa neuvostomiehitystä vastaan taistelleiden vapaaehtoisten virtaa 1980-luvulla organisoinut Abdullah Azzam on merkittävä henkilö modernille jihadistiselle liikehdinnälle. Islamilaisena uskonoppineena Abdullah Azzamin käsitykset oikeutetusta sodasta – ja jokaisen muslimin yksilöllisestä velvollisuudesta jihadiin – ovat laajasti lainattuja käsityksiä myös terroritoiminnan oikeutuksille.

Azzamin mukaan ”...moni muslimi tuntee hadithin, jossa profeetta käskee seuraajiaan olla surmaamatta naisia tai lapsia... Vastaavasti monikaan ei tiedä, että tähän sääntöön on löydettä­vissä poikkeuksia. Lyhyesti sanottuna muslimien ei tarvitse keskeyttää hyökkäystään mushrikeenia (polyteisteja) vastaan, vaikka paikalla olisikin naisia ja lapsia. Heidän tappamistaan tulisi kuitenkin välttää, eikä heitä saisi ottaa hyökkäyksen kohteeksi.”

Azzam kuitenkin samassa yhteydessä antaa tietämättään pohjan jihadistien myöhemmille perusteluille huolimatta siitä, että hänen itsensä tiedettiin olevan nimenomaisesti siviiliväestöä kohtaan kohdistuvia iskuja vastaan. Azzamin lausuman mukaan ”islam ei itsessään yllytä uskovaisia surmaamaan ketään vääräuskoisten parista, paitsi heidän taistelijoitaan ja kaikkia, jotka tukevat polyteisteja ja muita islamin vihollisia rahallisesti tai muulla tavalla, sillä kuten Koraanissa sanotaan: taistele Allahin vuoksi niitä vastaan, jotka häntä vastaan asettuvat. ”

Al-Qaidan vaikuttaja šeikki Adil al-Abbab Arabian niemimaan al-Qaidan organisaation julkaisemassa Inspire-lehdessä vastauksena kysymykseen siviilien asemasta määrittelee, ettei siviili ole islamilaisen juridiikan mukainen käsite lainkaan, ja pitää valitettavana sen käyttöä myös muslimien parissa. Hänen mielestään vääräuskoiset ovat jaettavissa periaatteessa kahteen ryhmään: niihin, jotka eivät käy taistelua muslimeja vastaan, ja niihin, jotka ovat suorassa konfliktissa muslimien kanssa. Molemmat ryhmät ovat legitiimejä kohteita iskuille.

Jälkimmäisten status määräytyy loogisesti vihollisuuksiensa vuoksi, ja ensin mainitut taas ovat vihollisia jo pelkän vääräuskoisuutensa takia. Tämä päätelmä jo itsessään tekee siviili–sotilas-määritelmien välisen pohdinnan epäluontevaksi ja mahdollistaa al-Surin kuvaaman suositeltavan terrorismin käytön kaikkia vääräuskoisia vastaan.
Kuten huomataan, sodan tutkija Paronen toteaa, että länsi on sodassa islamin kanssa. Niinpä Olli Immosen valitsemat sanat ovat kaikessa rajuudessaan oikeutettuja ja perusteltuja. Kaikki Immosen puheita haukkuvat tai vähättelevät ovat joko valehtelijoita tai typeryksiä.

23 kommenttia:

Oinomaos kirjoitti...

Onko olemassa mitään tai ketään, joka ei olisi sodassa islamismin kanssa tai sitä vastaan? Onko olemassa yhtään valtiota, missä tämä niin sanottu "monikulttuurisuus" oikeasti toimisi, oikeasti hyödyttäisi yhteiskuntaa? "Monikulttuurisuus" tietysti tässä kontekstissa tarkoittaa islamin ja muslimien nöyristelyä, kaikkea sitä mikä edesauttaa Euroopan islamisaatiota.

On aivan oikein, että tämä kupla pitää "hajottaa miljooniksi kappaleiksi". Immosen arvostelijoista, nimiä mainitsematta, suurin osa on sekä tyhmiä että valehtelijoita, mutta joista yksikään ei kykene esittämään ainuttakaan pätevää vasta-argumenttia.

Toivon, että tämä "kausti" on monikulttuurisuusihannoillille edes jonkinlainen käännekohta ja että tästä alkaa tämän tuhoisan ideologian ihannoijien pitkä ja jyrkkä alamäki.

Suomalaisen Suomen puolesta!

Kumitonttu kirjoitti...

Näinhän se on. Immosen avaus on erinomainen juuri sen tähden, että hän ensimmäisenä näkyvyyttä saavana julkisuuden henkilönä painottaa, että Suomi on sodassa islamin, jota monikulttuurinen ideologia kannattaa, kanssa. Immosen kirjoituksesta tulee jonkinlainen merkkipaalu sille hetkelle, josta tätä asiaa joudutaan käsittelemään. Kaikki ozanyanarit ja muut kummajaiset kauhistuneissa kommenteissaan edesauttavat keskustelun käynnistymistä ja sen ylläpitämistä.

Kannattaa muuten lukea kaikki tuon Kylkiraudan artikkelit. Siellä on hyviä näkökulmia sekä suomalaisesta maanpuolustuksesta että tulevaisuuden sodankäynnistä.

Historix kirjoitti...

"Grönlundille tiedoksi, että Suomi ei ole kuin Ruotsi, jossa eristetään puolueita kansallismielisyyden vuoksi ja käsketään kansallismielisiä puolueita erottamaan jäseniään eliitin vihervasemmistolaisen maailmankuvan loukkaamisen vuoksi."

Yllä ote Olli Immosen naamakirjasta. Mutta tämän päivän uutisointi ja muiden puolueiden kommentit Immosesta osoittavat, että hyvin lähellä ollaan Ruotsin henkistä ahdinkoa. Rinne, Stubbi, Sipilä ja Tuomioja joko haukkuvat Immosta natsiksi, breivikiksi tai muuten peräänkuuluttavat sanktioita häntä vastaan. Niin ja sitten pisteeksi iin päälle ollaan huolissaan suomikuvasta maailmalla.

Kyllä Suomi on nyt todella vaarallisessa vaiheessa historiaansa: viime sotien aikana maahantunkeutujat sentään pystyttiin pitämään pois Suomesta, mutta nyt ne ovat jo täällä. Kansa jakautuu maahanmuuton perusteella ja yhtenäisyys on mennyttä. Mädättäjät ovat olleet tehokkaita, pevrkele sentään!

Kumitonttu kirjoitti...

Kuten tuossa Kylkiraudan artikkelissa todettiin, on perusteltua väittää Suomen joutuneen sotaan islamia vastaan muiden länsimaiden mukana. Sodassa voidaan olla omasta halusta johtuen tai siitä täysin riippumatta. Asian toteaminen ei voi olla mitenkään paheksuttavaa saati rikollista.

Vasarahammer kirjoitti...

Timo Soinin johtama Perussuomalaiset on autoritaarisesti johdettu puolue. Liian "itsenäiset" poliitikot, jotka menestyvät ilman Timo Soinia nujerretaan. Immonen on seuraavana vuorossa. Hirvisaari ei taipunut vaan ajettiin ulos.

Halla-aho on saanut osakseen samanlaista käsittelyä aiemmin. "Nujerrus ja armo", kuten Soini jossain totesi.

Pahat kielet ovat kertoneet, että Soini suosii itseään tyhmempiä tai kuuliaisia keskinkertaisuuksia lähipiirissään.

Samalla Soini kuitenkin tanssii valtamedian pillin mukaan ja mitä ilmeisimmin on kiinnostunut, mitä media ja muut poliitikot hänestä ajattelevat. Äänestäjät tulevat jossain kolmannella sijalla. Soini ei puolusta tiukassa paikassa omiaan vaan vie heidät teuraalle. Selkäänpuukottajista eli niistä, jotka käyvät yöllä lyömässä saippuapalalla töpeksinyttä kaveriaan Full Metal Jacket -tyyliin, ei ole tällaisessa ympäristössä pulaa. Viimeisimpänä tähän joukkoon on liittynyt Tom Packalen.

korpisoturi kirjoitti...

Tämä menossa oleva vaihe muistuttaa mun mielestä sortokautta reilu 100 vuotta sitten, kun maatamme yritettiin venäläistää. Sillonkin oli myöntyväisyysmiehiä tukemaan sortopolitiikka, joka olis merkinny suomalaisuuden ikeen alle painamista. Eräs suomalainen myöntyjä/petturi ammuttiinkin.

Samanlaista sortokautta elämme taas, kun meitä alistetaam multikulttuuri-uskoon ja EU-ikeeseen. Kansallismielisyydestä on tehty kirosanaksi. Loiset tulevat kuppaamaan resurssimme ja vain muruja jää omiin tarkotuksiimme. Tällä menolla hommalle ainoa ratkaisu lienee sota, valitettavasti. Tuskinpa järki voittaa.

Kari kirjoitti...

JH-a kyseli, että tuleeko PS:n multikulttuuri-kriittisyys yllätyksenä?

Tulisi, jos sitä laajemmin olisi, sillä kaikki valtapuolueet, SMP:n(Sirkka, Minä ja Pekka) vennamolaiset mukaanlukien, edustavat käytännössä vain sosiaalidemokratian eri koulukuntia.

Norjan hallituspuolue Fremskrittspartiet Frp, on kokenut saman kohtalon.

Pohjoismaissa Tanskan Folkeparti DF, ja Ruotsin SD ovat aidosti sosialidemokratiaan sisäänleivotun islamisaation ja maahanmuuton kautta tapahtuvan multikulturalismin vastaisia puolueita.

Suomessa olisi tarvetta SuomiDemokraateille kampeamaan maata pois nykyiseltä katastrofikurssilta. Persuista ei juuri siihen ole. Jos jostakin olisikin, niin hän joko mukautuu puoluekuriin, tai sitten lähtee.Kumitonttu kirjoitti...

Vasara, tuo "nujerrus ja armo" on tosiaan Timon tavaramerkki. Timo Vihavainen kirjoitti blogissaan hienosti:

Kansakuntaa ehkä eniten jakava ja koko sen tulevaisuuden kannalta keskeisin seikka lienee tällä hetkellä maahanmuuttopolitiikka. Olisi luonnotonta, ellei tässä asiassa olisi vastakkain toisistaan jyrkästi poikkeavia mielipiteitä. Demokratian periaatteiden kannalta olisi rikos, ellei niitä sallittaisi ja tässä yhteydessä asia koskee erityisesti vähemmistön mielipiteitä. Enemmistöllä on aina valtaa tukahduttaa poikkeavat äänet. Ellei se ole henkisesti kypsää demokratiaan, se pyrkii käyttämään tätä valtaansa sekä rehellisin että epärehellisin keinoin.
Vastenmielisintä on, mikäli demokratiaa halvennetaan hyökkäämällä jonkin kansanosan poliittista kantaa vastaan epärehellisin keinoin. Useimmat muistanevat ns. hihamerkkijupakan, josta paisutettiin valtava, kansainväliset mitat saavuttanut skandaali täysin valheellisin perustein.
Olli Immosen some-päivityksen kohdalla yritetään näköjään taas samaa.


Korpisoturi, hyvän analogian löysit. Kyse on tosiaan uudesta myöntyväisyyslinjasta, mutta tällä kertaa Brysselin suuntaan. Halla-aho kirjoitti, että Kreikassa tarvitaan tankit kadulle, jos halutaan toteuttaa Brysselin vaatimukset. Nyt saman sanoo Immonen ja tarkoittaa Helsinkiä.

Kari, Pekka Vennamon ulostulo oli aivan järkyttävä. Hän on täydellinen luuseri. Sitä ihmettelen, että kun Soini on tehnyt gradunsa populismista, niin miksi hän on heti luopumassa keskeisestä dynamostaan ja generaattoristaan pääsrtyään hallitukseen. Tai ehkä hän ei ole, mehän emme tiedä vielä.

Euvostotaivas kirjoitti...

Tuo sortokausiaika tuli aamulla minunkin mieleeni. Siihenkin vastattiin nimilistoilla [vrt. kansalaisaloitteet], eikä hallitsija niitä juuri vilkaissut. Eliitin ylimielisyys kostautui sittemmin traagisesti. "Mulle kaikki nyt" -sukupolvet eivät kykene näkemään hitaasti kehittyvien ja kiihtyvien prosessien hahmottumista. Massoilla on omat lainalaisuutensa, joita ei humaanilla jalan polkemisella kyetä muuttamaan.

Kumitonttu kirjoitti...

Kävinkin lukemassa blogisi, ja hyvää tekstiä oli.

Ymmärrän hyvin, että Immosen lausuma taistelutovereista, kanssasotureista, aseveljistä tai mitä nimeä haluaakaan käyttää suututtaa monikulttuurisuuden kannattajia, sillä heidän keskeinen väitteensä tai teesinsä on, että islam on rauhan uskonto. Kun Immonen vain toteaa sen, minkä nuivat väestönosat ovat tienneet jo jonkin aikaa, hän iskee niin arkaan paikkaan eliitin valheeseen, että suojellakseen valettaan loppuun asti, ollaan valmiita uhraamaan kaikki itsekunnioitus ja pitkät kunniakkaat demokraattiset perinteet.

Vasarahammer kirjoitti...

Kari:
"Pohjoismaissa Tanskan Folkeparti DF, ja Ruotsin SD ovat aidosti sosialidemokratiaan sisäänleivotun islamisaation ja maahanmuuton kautta tapahtuvan multikulturalismin vastaisia puolueita."

Molemmat ovat pitäneet linjansa. SD tosin on hyvin ankara jäsenilleen, jos nämä töppäävät julkisuudessa. Jatkuvan demonisoinnin alla elävän puolueen on pakko toimia noin.

Persut ja FrP ovat sukua toisilleen. Liian hyvä alkumenestys on mennyt puoluejohdolla hattuun. Breivikin vaikutusta FrP:n linjaan voi myös miettiä.

Kumitonttu kirjoitti...

Media ja monikulttuuriset julkisuuden hahmot tekevät kaikkensa hajottaakseen Persujen rivit ja voivat hyvinkin onnistua. Sen jälkeen ei ole mitään vastavoimaa, mikä on pelottava visio sekin.

Anonyymi kirjoitti...

Lähetin Soinille sähköpostia siihen ulkoministeriön osoitteeseen. En tiedä onko siitä mitään apua ja lukeeko hän edes niitä. Sanoin että mediaa ei kannata yrittää miellyttää, koska media on kaikesta huolimatta perussuomalaisia vastaan. Sanoin että multikulturalismi on haitallinen ja todisteeksi riittää vertailu Ruotsiin.

Kumitonttu kirjoitti...

Hyvä että lähetit. Kyllä niillä aina on vaikutusta. Soinihan on moneen otteeseen todennut, että kuuntelee vain puolueensa jäseniä, joten vaikutusmahdollisuutesi paranevat huomattavasti, jos laitat vaikka otiskoksi että "Palautetta jäsen nro xxxx:ltä".

IDA kirjoitti...

Hammerin kuva tilanteesta on turhan synkkä. Tosin ei tilannekaan mitenkään hyvä ole. Toisaalta sen verran ehkä parannusta, että nyt kukaan ei ole lähtenyt esittämään mitään hätiköityjä erottamisia. Packalenin kirjoitus oli turha, mutta Packalen on yksi edustaja ryhmässä.

PS aika vahvasti pyritään demonisoimaan kuten SD, mutta Suomessa joko ollaan liian sivistyneitä tai sitten ei vain osata.

Kari kirjoitti...

Jos persut hajoaa, niin onko tuo nyt niin kauhea asia?
Nykyään moni kannattaa persuja, koska heidät mielletään islamvastaisiksi ja maahanmuuttokriittiseksi. Käytännössä vennamolaiset kuitenkin pitävät immoslaiset poissa päätöksen teosta ja kriittisten äänet menevät parempiin tarkoituksiin.

Parasta olisi, jos saataisiin aidosti Suomen etua ajava demokraattinen puolue joka keräisi multikulturalismin vastaiset voimat yhteen. Sen ei tarvitsisi olla persujen vastainen. Silloin Soini voisi rauhassa keskittyä lapsilisiin ja isyysrahoihin, kulttuurisotien sijaan, kuten hän Immostakin neuvoi

Kumitonttu kirjoitti...

IDA, en mäkään usko että Soini repeää miljooniksi paloiksi. Hänellä on mahdollisuus jopa kääntää tilanne omaksi edukseen ja saada takaisin nuivien luottamusta. Odotetaan ja katsotaan. Juho Eerola antoi Ylelle hyvän haastattelun.

Kumitonttu kirjoitti...

Hyvä huomio Karilta.

Anonyymi kirjoitti...

Ei nyt mennä asioiden edelle mutta jos pitää ottaa plan B tai plan C niin mitä kumis arvelee seuraavasta? Jos nuivat persut perustaisivat oman puolueen niin tällöin siihen pitäisi kerätä kerätä myös kepuleiden ja sekoomuksen nuivat. Sen nuivapuolueen pitäisi olla kansalliskonservatiivinen, kristillissosiaalinen sekä talousrealistinen. Sen tulisi repiä Kepua ja Sekoomusta hajalle, muuten se ei toimi. Tällöin sekä soinilaiset että nuivat hyötyisivät. Nuivat saisivat oman puolueen joka kooltaan 20 prossaa tai yli, ja Soini saisi johtaa vennamolaista rötösherrojen jahtaaja-puoluetta joka olisi sen "normaalin" 10 prosentin kokoinen, mikä oli vanha Smp parhaina päivinä. Nuivapuolue ja smp:läis-soinilainen puolue voisivat silti olla samassa hallituksessa ja pärjätä suhtkoht hyvin.

Kumitonttu kirjoitti...

Vieras, Suomessa samanlainen nuiva puolue kuin Ruotsissa ei ole mahdollista. Siis että puolue eristettäisiin täysin. Samasta syystä meillä ei ole tilausta nuivalle puolueelle. Se jäisi jonnekin Kristillisten tasolle.

Tilanne muuttuu kun muslimit aktivoituvat mikä tapahtuu tätä menoa 2020 paikkeilla. Sen jälkeen Suomessa on pakko reagoida ja toisin kuin Ruotsi, niin mehän ollaan totuttu sotiin. Siinä tilanteessa sitten käy kuten Ruotsissa että Suomidemokraatit syrjäytetään ja syntyy kapina tai sitten Suomidemokraatit ottaa homman haltuun ja muslimit tyrkytetään.

Kumitonttu kirjoitti...

No niin. Siis piti lukea tylytetään.

Kari kirjoitti...

Minusta 5%:n nuiva, aidosti oikeistolainen konservatiivipuolue
piristäisi Suomen poliittista elämää enemmän kuin 15%:n
puolinuiva hyvinvointipuolue.

thule kirjoitti...

Kyllä Immosen retoriikka on suorastaan kesyä, kun vertaa mihin tahansa vasemmiston normipäivitykseen. Runolliset taisteluvertaukset ovat tosiaan ongelma vain silloin, kuin tietyt henkilöt niitä käyttävät.