keskiviikko 22. toukokuuta 2013

Mitä fascismi on?Party for Freedomin sivuilla oli hyvä artikkeli, jonka suomensin alle.Sotien jälkeen syntynyt ja yhä edelleen elävä myytti siitä, että fascismi olisi oikeistolainen liike ja että nykyiset oikeistolaiset ovat puolifascisteja, jotka vain odottavat pienintä mahdollista tekosyytä pukeakseen päälleen ruskeat paitansa ja maihinnoususaappansa alkaakseen hakata ihmisiä, on suurimpia poliittisia harhaluuloja. Poliittinen vasemmisto käyttää tätä myyttiä lyömäaseenaan nuijiessaan hiljaisiksi vastustajansa: maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta vastustavat ja länsimaisen elämäntavan puolustajat, joita haukutaan rasisteiksi, fasisteiksi ja/tai natseiksi.

Tässä artikkelissa osoitetaan, että fascismi on vasemmistolainen ideologia, tarkalleen ottaen oikeisto-sosialistinen, eikä sillä ole mitään tekemistä poliittisen oikeistolaisuuden tai ”äärioikeistolaisuuden” kanssa. Kirjoituksen lopussa on muutamia viitteitä ja suosituksia jatkolukemista varten.

Poliittisen vasemmiston ja oikeiston taustasta

Käsitteet “oikeisto” ja “vasemmisto” juontavat juurensa Ranskan suureen vallankumoukseen 1789-99 [1]. Valtaa pitäneet ja olemassa olevan tilanteen säilyttämistä puolustavat istuivat salin oikealla puolella ja muutosta kannattaneet vasemmalla. He vastustivat nykytilanteen säilymistä ja kannattivat ”ihmisoikeuksia”.
Siitä lähtien nuo mielivaltaiset termit ovat vaikuttaneet käytännön politiikkaan, ja yhä edelleen Suomessakin työväenpuolueet istuvat vasemmalla ja elinkeinoelämän etuja ajavat oikealla.

Mitä fascismi on?

Lyhyesti sanottuna fascismi [2] on totalitaarinen yhden puolueen johtama valtio, joka kannattaa sosialismin ihanteita mutta sallii jossain määrin yksityisomistuksen ja –yrittäjyyden tiukasti virkamiesten valvomana, ja joka uskoo kansallisuusaatteeseen yhteiskunnan eri tahoja yhteen sitovana voimana. Tunnetuin fascistinen valtio on luonnollisesti kansallissosialistinen Saksa 1930-luvulla ennen Toista maailmansotaa.

Mitä on marxismi?

Marxilaisuus [3] on sanut nimensä Karl Marxin mukaan. Hän loi talousteorian, jonka mukaan työläinen omistaa työpanoksensa (toisin kuin kapitalisti, joka hänet on palkannut) ja jonka mukaan yksityisomistus pitää sosialisoida yhteisomistukseen. Tämä johtaa kommunismiin, jossa yksi totalitaarinen (eli kaikkea hallitseva) puolue johtaa maata – aivan kuten kansallissosialismissakin. Ainoa merkittävä ero on siinä, että kommunismissa vallitsee keskusjohtoinen talouspolitiikka ja ne kannattavat internationalismia eli kaikkien maiden työläisten yhdistymistä (solidaarisuus). Kommunisteja voi kutsua ”ylikansallisiksi sosialisteiksi” erona ”kansallissosialisteista”.

Eikö fascismi ole äärioikeistolaisuutta?

Ennen Toista maailmansotaa fascismi nautti laajaa arvostusta sosialistien joukossa. Aikansa lupaavimpana fascistina pidettiin yleisesti italialaista Benito Mussolinia. Mussolini oli Italian sosialistipuolueen näkyvin hahmo ja sen sanomalehden ”L’Avanti” päätoimittaja. Mussolinin eroon sosialisteista johti Italian osallistuminen Ensimmäiseen maailmansotaan ja Mussolini perusti oman lehtensä ”Il Popolo D-Italia” eli ”Italian kansa”. Nykyvasemmiston tapaan hän vastusti porvareita, parlamentarismia ja kapitalismia. Hänen Fascistinen julistuksensa rakentui sosialismin oppien varaan:
·        Kaikkien ase- ja räjähdysainetehtaiden kansallistaminen
·        Progressiivinen pääomaverotus tavoitteena sosialisointi
·        Uskonnollisten yhteisöjen omaisuuden pakkolunastus ja seurakuntien lopettaminen, joiden varallisuus jaetaan köyhille
·        Neuvostojen perustaminen työvoimaa, teollisuutta, kuljetusalaa, terveydenhuoltoa, tiedonvälitystä jne. varten. Neuvostot muodostavat lainsäädäntövaltaa omaavan, keskitetyn kattojärjestön ohjaamaan elinkeinoelämän toimintaa.
·        Minimipalkka
·        Työntekijöiden edustus elinkeinoelämän johdossa. [4]

Oswald Mosley oli myös tunnettu sosialisti ennen ryhtymistään Britannian johtavaksi fascistiksi. Mosleyn suhteet isäänsä, tunnettuun konservatiiviin, katkesivat hänen ryhdyttyään sosialistiksi:
”Suhteeni isääni pysyivät hyvinä kunnes liityin Labouriin vuonna 1924. Kaikki tyyneys väliltämme räjähti kun ryhdyin hänen mielestään palvelemaan paholaista sosialistina.” [5]

Mosley pääsi parlamenttiin konservatiivipuolueen eli Toryn listoilta, ja siksi häntä pidetään ”äärioikeistolaisena”. Kuten hän muistelmissaan tunnustaa, hän liittyi konservatiiveihin päästääkseen läpi helpommin. Pian kansanedustajaksi päästyään hän loikkasi Labouriin ja jatkoi sosialistista julistustaan:
”Niinä aikoina pidin yliopistoissa paljon puheita ja uskoakseni tein ensimmäisen sosialismiin siirtymiseksi aloitteen, joka sai 20 ääntä ja erään toisen hävisimme vain neljällä.” [6]

Mosley kuului Fabianilaisiin sosialisteihin [7] ja hänen nimensä näkyy liikkeen vuosikertomuksissa. Hän tunsi London School of economicsin perustajat, jotka kuuluivat järjestöön nimeltä The Fabian Society. Näiden kahden tunnetun fascistin kytkökset sosialismiin esiteltyäni voimme tarkastella vielä kolmattakin.

Hitler oli sosialisti [8]

Hitleriä pidetään “äärioikeiston” ruumiillistumana, ja kuten Mussolini tai Mosley niin myös Hitler edusti sosialistien oikeata laitaa. Samalla tavalla nykyään puhutaan SDP:n oikeasta tai vasemmasta siivestä. Pohjimmiltaan marxilaisuus edustaa työväenliikkeen vasenta laitaa ja fascismi oikeaa.

2010-luvun sosialistit eivät halua tunnustaa, että fascismi perustuu sosialismiin. Fascismin kutsuminen oikeistolaiseksi ideologiaksi on syvälle juurtunut yleiseen kielenkäytöön ja on yksi nykyajan suurimmista valheista.

Vaikka Hitlerin puolueen (Saksan työläisten kansallis-sosialistinen puolue – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) nimessäkin mainitaan sosialismi, nykyajan sosialistit väittävät sen olevan väärinkäsitys ymmärtämättä, että fascismi edustaa sosialismin ”äärioikeistoa”. Natseissa oli erilaisia sosialisteja äärivasemmalta maltillisiin. Toki moni sosialisti tänä päivänä tietää, että natsit olivat sosialisteja, mutta eivät voi sitä julkisesti myöntää. Hitler itse tunnusti olevansa “äärioikeistolainen” sosialisti:
“Meillä on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä bolsevistien kanssa. Molemmat uskomme aitoon vallankumoukseen, johon Venäjällä uskotaan kaikkialla muualla paitsi juutalaisten sosialistien keskuudessa. Olen aina käskenyt ottamaan jäseniksemme kaikki entiset kommunistit. Sosiaalidemokraatteja ja ammattiyhdistysten johtajia en usko koskaan voitavan saada kansallissosialisteiksi, mutta kommunistista saa aina.” [10]

”Miksi on tärkeää pitää tiukkaa kuria ja järjestystä? Yksityisomistus ei minua haittaa. Tärkeintä on se, että valtio Puolueen kautta päättää asioista. Omistaminen on toissijaista – minun sosialismini on syvällisempää kuin se. Siinä yksilö yhdistyy osaksi kansallisvaltiota. Miksi ottaa pankkien ja tuotantolaitosten johtaminen harteillemme? Me sosialisoimme yksilöt.” [11]

Sosialistien mielestä Hitler ei voinut olla vasemmistolainen, koska kansallissosialismissa ei tunnettu tuotantovälineiden yhteisomistusta. Väite on tosiasiassa virheellinen, koska Puolue valtuutti virkamiehet valvomaan elinkeinoelämää ja puuttumaan yksittäisten yritysten toimintaan hyvinkin yksityiskohtaisesti tarvittaessa. Virkamiehet päättivät, keitä yritykset saavat tai eivät saa palkata. Jos yritys ei pysynyt sille annetuissa puitteissa, se otettiin valtion haltuun. Leonard Peikoff [11] paljastaa nykysosialistien väitteiden onttouden:

”Natsit eivät vaatineet tuotantovälineiden sosialisointia toisin kuin kommunistit. Sen sijaan he vaativat julkishallinnolle oikeutta valvoa ja johtaa talouselämää. Heidän mielestään omistaminen on toissijaista ja se, mikä on tärkeää on VALVONTA. Kansalaisten yksityisomistukseen ei puututtu niin kauan kuin valtio sai päättää omaisuuden käytöstä.”

Natsien juutalaisviha oli yleistä tuon ajan sosialisteille. Marxilaisuus on leimallisesti antisemitistinen ideologia. Nuoren Hitlerin ajattelua ohjasivat Saksan sosialistien vahvat antisemitistiset julistukset. Yhä edelleen vasemmistopiireissä juutalaismyönteisyys ja valkoisen miehen ylivalta ovat herkkiä puheenaiheita. Se on yksi syy, miksi sosialistit tukevat islamia.

Sosialismissa on kautta aikain nähty jotkut ihmisryhmät arvottomina, kuten neuvostososialistit tuhosivat ukrainalaisia ja puolalaisia Katynin metsässä, kansallissosialistit juutalaisia, Punaiset Khmerit, Vietkong ja maolaiset omia vastustajiaan. Jonah Goldberg toteaa:
”Vasemmistossa puhutaan valkoisen miehen taakasta samalla tavalla kuin kansallissosialistit puhuivat pyrkimyksistään vapautua juutalaisten ylivallasta.”

Viimeisen sadan vuoden aikana verilöylyjen taustalta löytyy aina jonkin sortin sosialismia: bolsevistien gulagit, natsien keskitysleirit, maolaisten Suuri harppaus, punaiset khmerit Kamputseassa, Vietnamin vietkong, Ku Klux Klan 1800-luvun Amerikassa ja niin edelleen.

Sosialismi ja fascismi eivät ole niinkään toistensa vastakohdat vaan toistensa pahimmat kilpakumppanit. Kahden toisensa tuntevan ihmisen keskinäinen vihanpito on voimakkaampaa kuin kahden toisilleen tuntemattoman, joilla ei ole mitään yhteistä. Sosialismilla ja fascismilla on – sama ideologinen alkuperä ja osin yhteinen äänestäjäkunta. Fascismin vaiettu tausta on aikamme suurimpia virhetulkintoja. Nykyaikainen fascismi on kuitenkin todellinen uhka ihmisten vapaudelle.

Yhteiskunta ei ole vakaa vaan jatkuvassa muutoksessa. Nykyaikainen fascismi ei kerää sokeasti johtajiaan seuraavia kannattajia vaan niitä, jotka kuvittelevat omaavansa oikeuden päättää päivittäisestä elämästämme. Ei ole sattumaa, että nykyajan sosialistien ajatushautomot ovat jatkuvasti kasvavan sääntelyn ja valvonnan taustalla. Ns. ”hyvinvointivaltio” valvoo elämäämme paljon yksityiskohtaisemmin kuin mitä varhaiset fascistit olisivat ikinä uskaltaneet edes unelmoida. ”Poliittinen korrektius” on niin laajalle levinnyttä, että se hallitsee elämämme kaikkia osa-alueita: mitä luemme, mitä kuulemme uutisista, väärät sanavalinnat ja teot oikeuttavat työsuhteen päättämiseen ja jopa sakkoihin tai vankeuteen – siis pelkät puheet tai kirjoitukset! Eikä oikeudessa totuus käy puolustuksesta.

Poliittista korrektiutta vaativat radikaalit sosialistit ovat onnistuneet hienosti saadessaan ihmiset uskomaan, että juuri he puolustavat yksilönvapautta ja taistelevat fascismia vastaan. Tosiasiassa asia on juuri päinvastoin. Fabianilaisten sosialistien symboli oli susi lampaan taljassa, eikä sen valinta varmasti ollut sattumaa, koska he tiesivät joutuvansa piilottamaan todellisen päämääränsä.

Tässä kirjoituksessa on käsitelty lyhyesti fascismia ja sosialismia yhdistäviä tekijöitä. Päämääräni ei kuitenkaan ole puhtaasti akateeminen. Jos haluamme vapaamman yhteiskunnan, meidän on pystyttävä vastustamaan fascismia ja jotta se onnistuu, meidän on kyettävä tunnistamaan nykyajan fascistit – hyvinvointivaltiota ajavat sosialistit, radikaali vasemmisto ja kaikki ne, jotka kannattavat poliittisen korrektiuden nimissä sananvapauden rajoitamista.  

Suosittelen lukemaan:
Viitteet:
 1. French Revolution ~ http://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution
 2. Fascism ~ http://en.wikipedia.org/wiki/Fascism
 3. Marxism ~ http://en.wikipedia.org/wiki/Marxism
 4. Modern leftism as recycled Fascism ~ John J. Ray (http://jonjayray.tripod.com/musso.html)
 5. My Life ~ Oswald Mosley.
 6. Ks edellinen
 7. Fabian Society Annual Report 1929-31.
 8. Hitler was a Socialist, John J. Ray (http://jonjayray.tripod.com/hitler.html)
 9. Hitler Speaks ~ T. Butterworth
 10. Ks edellinen
 11. Ks edellinen

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

NSDAP oli työn puolue, Arbeitspartei eikä Arbeiterpartei.

Anonyymi kirjoitti...

Naulan kantaan. Tämä "hyvinvointivaltio" ja sen touhut vituttavat raskaasti lapsiemme puolesta. Ja on turha syyttää mitään kasvotonta valtiota. Valtiokin, ja sen väkivaltakoneisto koostuvat ihmisistä. Johtopäätös: Suomessa asuu likaa vittumaisia, harhaisia ja mielisairaita ihmisiä, jotka kuvittelevat, juuri kuten mainitsit, omaavansa oikeuden toisten asioista päättämiseen.

Ainoa ratkaisu lienee pois muutto. Papua Uusi Guinea vaikuttaisi muuten tällä hetkellä varteenotettavalta vaihtoehdolta, mutta siellä on varmasti liian kuuma. Alaskasta voisi löytyä joku pikkukaupunki, jossa eivät kommarit hypi jatkuvasti silmille.

t. Pörri Orava

Anonyymi kirjoitti...

"NSDAP oli työn puolue, Arbeitspartei eikä Arbeiterpartei."

Suomen- ja saksankielisten wikien mukaan puolueen nimi oli Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. BBC käyttää puolueesta käännösnimeä National Socialist German Workers' Party. Siis puolue oli näiden lähteiden mukaan Arbeiterpartei.

acc


http://preview.tinyurl.com/ngghfpg
http://preview.tinyurl.com/ppshclw
http://preview.tinyurl.com/55dznl