keskiviikko 27. kesäkuuta 2012

Yhteenveto ilmaston lämpenemisestä

Christopher Booker on kirjoittanut BBC:n uutisoinnin yksipuolisuutta käsittelevän mainion kirjasen The BBC and climate change: A triple betrayal. Esipuheen kirjoittanut Antony Jay toteaa, että BBC on 85 vuoden ajan saanut rahoituksensa valtiolta, joten BBC:n yrityskulttuurissa pidetään normaalina ja toivottavana sitä, että valtio ohjaa kansalaisten toimintaa ja rahoittaa itselleen myönteisiä hankkeita. Kuten yleisradiolaitosta. Vastaavasti sinne ei ole kehittynyt asiantuntemusta yritysmaailmasta, jota sieltä eronneiden toimittajien mukaan avoimesti jopa vihataan.

BBC:n toimittajakunta, kuten myös suomalaisessa yleisradiossa, koostuu valtaosin humanisteista. Suurimmalle osalle humanisteja tuntuu olevan hankala ymmärtää tieteen luonnetta ja tieteelle ominaisia menettelytapoja. Siinä missä BBC uskoi IPCC:n väitteisiin siitä, että "tutkijoiden kesken vallitsee konsensus" ilmaston lämpenemisen syistä, todellinen keskustelu vasta alkoi vuoden 2005 paikkeilla. Vuonna 2009 vuodettiin alarmistien sähköposteja julkisuuteen, ja niissä selvästi näkyi, kuinka politisoitunutta tutkimuksesta oli tullut. Se, mikä joskus oli alkanut tieteenä, alkoi muokata tuloksia turvatakseen rahoituksensa.

Vuonna 1974 BBC teki parituntisen dokumentin (The weather machine) sen aikaisesta muotivillityksestä: ilmaston kylmenemisestä. Ohjelmassa haastateltu ruotsalainen Bert Bolin ennusti, että ihmisen laskema hiilidioksidi johtaa kylmenemisen sijaan hallitsemattomaan lämpenemiseen. Eipä kukaan osannut ennustaa tuolloin, että Bolin nimitettäisiin uuden YK:n alaisen elimen (IPCC) johtajaksi ja keskeiseksi mielipidevaikuttajaksi seuraavien kahden vuosikymenen ajaksi.

Vuonna 1988 NASA:n tutkija James Hansen vannoi Yhdysvaltain senaatin ja valtavan toimittajajoukon edessä, että Bolinin havainnot vastaavat uusimpia mittauksia, ja maapallo lämpenee kiihtyvällä vauhdilla, ja että kaiken takana ovat fossiilisen polttoaineen käytöstä johtuvat hiilidioksidipäästöt. Vuosien 1990 ja 1996 julkaistut yhteenvedot ilmastontutkimuksesta poliittisille päättäjille loivat pohjan keskustelulle. Poliittisia päätöksiä ei Riossa (1992) eikä Kiotossa (1997) kuitenkaan tehty, vaikka EU sitoutuikin vähentämään omia päästöjään yksipuolisesti ja otti myöhemmin käyttöön kauppapaikan Euroopassa tuotettaville CO2-päästöille. Fascistisen kielenkäytön perinteiden mukaisesti aloitettiin "sota ilmaston lämpenemistä vastaan". Arvostelijat olivat denialisteja, millä viitattiin juutalaisten joukkotuhon kieltäviin uusnatsien tasoiseen älylliseen osaamiseen.

Vuoden 1998 raportoitiin olevan tunnetun historian lämpimin, joten Bolinin ja Hansenin uskottavuus nousi raketin lailla. Pystysuoraan ylöspäin näytti myös kolmannen yhteenvedon kansikuvaksi valittu surullisen kuuluisa lätkämaila, jolla havainnollistettiin suurelle yleisölle ilmaston historiallinen lämpeneminen. Vuosien 2004-2007 väliin osui ilmaston lämpenemisen kritiikittömin suosio, jota symbolisoi Yhdysvaltain edellisen varapresidentin Al Goren puolifiktiivinen Epämiellyttävä totuus -dokumentti. Seuraavana vuonna julkaistu neljäs seurantaraportti uskotteli, että Maapallo on juuri nyt suistumassa lopullisesti ilmaston lämpenemisestä johtuvaan syöksykierteeseen.

Toimituksissa uskottiin IPCC:n väite, että IPCC:n yhteensä yli 1500:n ilmastontutkijan keskuudessa vallitsee täysi yksimielisyys lämpenemisen syistä. Sen seurauksena teorian arvostelijoille ei juurikaan annettu näkyvyyttä, sillä he edustivat toimitusten uskomusten mukaan täysin marginaalista vähemmistöä. Tulevina vuosina valtavaa näkyvyyttä saivat tieteelle täysin vieraat julistukset, että keskustelu ilmaston lämpenemisen syistä pitää lopettaa, kuten silloinen pääministerimme Matti Vanhanen vaati.

Vuonna 2001 Richard Lindzen todisti Yhdysvaltain senaatille, että hänen neljänteen yhteenvetoraporttiin toimittamansa johtopäätökset poistettiin, koska ne eivät tukeneet IPCC:n virallista näkemystä lämpenemisestä. Hurrikaanitutkija Chris Landsea totesi saman vuonna 2004, kun IPCC vakuutti hurrikaanien määrän olevan kasvussa. Vuonna 2005 Paul Reiter vuorostaan pääsi todistamaan, kuinka tutkijoiksi kutsuttavat ympäristöaktivistit muodostivat IPCC:n näkemyksen vaarallisten tartuntatautien leviämisestä vastoin Reiterin itsensä hankkimaa tieteellistä näyttöä. Saman vahvisti Nils-Axel Morner merenpinnan nousun osalta. Steve McIntyre ja Ross McKitrick kykenivät vihdoin 2003 todistamaan, että IPCC:n ikoniksi noussut Michael Mannin lätkämaila ei perustu väitettyyn havaintoainistoon.

Vuodesta 2007 alkaen teoria ilmaston lämpenemisestä alkoi pahasti huojua. Huolimatta kiihtyvästä fossiilisten polttoaineiden käytöstä, vuoden 1998 lämpöennätystä ei lyöty. Vielä vakavampaa oli, että teorian mukaista ilmakehän keski- ja yläkerroksen lämpenemistä -jonne CO2-molekyylien piti kohota - ei havaittu, vaan lämpeneminen mitattiin maanpinnalla. Erityisen ongelmallista oli Martin Durkinin väite, että lämmetessään meristä vapautuu hiilidioksidia, joten kasvava CO2-pitoisuus voikin olla seuraus eikä syy. Lisäksi tanskalainen Henrik Svensmark esitti, että Maan pinnalle saapuva kosminen säteily vaikuttaa pilvien muodostumiseen, mikä puolestaan ohjaa lämpötiloja. Svensmarkin teoria haukuttiin pystyyn sillä perusteella, että muutokset Auringon säteilyssä ovat aivan minimaalisen pieniä. Erityisen ongelmallista teoriasta johdettujen tietokoneohjelmien kannalta oli se, ettei se antanut mitään selitystä sille, miksi lämpötilat voivat tasaantua, kuten vuoden 1998 jälkeen kävi. Jos CO2-pitoisuus kasvaa, myös lämpötila kasvaa, oli teorian vankkumaton perusta.

Durkinin tv-ohjelma The great global warming swindle sai gaia-uskonnon jäsenet raivoihinsa ja valittamaan sen esittäneen Channel 4:n toimintatavoista lautakunnalle (Ofcom), joka arvioi tv-ohjelmien tiedollista laatua. Lautakunnassa istui muuan Phil Jones, Itä-Anglian yliopiston ilmastontutkimuslaitoksen johtaja, jonka sähköpostiviestit paljastivat (19.11.2009) hänen tehneen parhaansa hankaloittaakseen minkäänlaisen kritiikin läpimenoa tieteellisiin julkaisuihin. Lautakunnan työtä juhlistivat poikkeukselliset runsaat lumiolosuhteet ympäri maailmaa, joiden selitettiin vain kuvaavaan yhä yleisemmiksi tulevia äärimmäisiä sääilmiöitä. Niiden takana lymysi todellinen uhka - lämpeneminen.

IPCC:n asema tieteellisen tutkimuslaitoksen sijaan vahvistui poliittisen ideologian pääasialliseksi tukijaksi. Se otti käyttöönsä irvokkaan lausahduksen, jonka mukaan 90%:n varmuudella lämpeneminen on ihmisen aiheuttamaa. Lausahdus kuulostaa kovin tieteelliseltä, mutta ei sitä ole. Jokainen mediaa seurannut on huomannut, kuinka yksipuolisesti asiaa käsitellään. Media ei ole käsitellyt teorian arvostelijoita silkkinhansikkain, ja sivullisesta on ollut suorastaan pökerryttävää lukea arvioita, joiden mukaan arvostelijat saavat aivan liikaa julkisuutta ja ääntään kuuluviin. Vainoharhaisuuden lisäksi tuollaiset väitteet muistuttavat kovasti väitteitä monikulttuurisuuden arvostelusta.

Öljyn hinnan jatkuva nousu osana maailmankaupan noususuhdannetta loi mielikuvan, että öljyvarat ovat loppumassa, ja uusiutuva energia on ihmiskunnan ainoa toivo. Monikulttuurisuuden mukaisesti kehitysmailta ei vaadittu päästörajoituksia, koska länsimaiden vauraus perustui vain valkoisen miehen historialliseen kolonialistiseen virheeseen pumpata arabien öljy poltettavaksi öljykattiloissaan. Kun talous romahti 2008 ja markkinoiden likviditeettiä voimakkaasti lisättiin, öljyn hinta nousi uusiin ennätyksiin, mikä edelleen vauhditti käsitystä loppumaisillaan olevista öljyvaroista. Uudet teknologiat ja länsimaiden talouskasvun hiipuminen ovat painaneet öljyn hintaa alaspäin, ja tehnyt uusiutuvasta energiasta täysin kannattamattoman hankkeen.

Kun Ofcom vuotta myöhemmin julkaisi vastauksensa saamiinsa valituksiin Channel 4:n ohjelmasta, media uutisoi sen kuin suurena tieteellisenä todisteena ilmaston lämpenemisen puolesta. Ofcom ei ottanut tieteelliseen näkemykseen mitään kantaa, vaan totesi Channel 4:n toimineen IPCC:n suuntaan liian lyhyellä aikajanteellä vastineen hankkimiseksi.

Mikään toinen maailmanlaajuinen järjestö ei ole nauttinut samanlaista rajatonta luottoa kuin IPCC. Vasta 2010 BBC:n Intian-toimittaja Pallava Bagla kiinnitti huomiota väitteeseen, jonka mukaan Himalaja sulaa vuoteen 2035 mennessä. Koska asialla on Intialle melkoinen merkitys, hallitus ryhtyi selvittämään asiaa. Paljastui, että intialainen jäätikkötutkija Syed Hasnain oli antanut haastattelun vuonna 1999 pienelle ympäristölehdelle. WWF lainasi haastattelua 2005 ja IPCC julkaisi väitteen 2008 totena, vaikka mm. itävaltalainen jäätikkötutkija Georg Kaser totesi IPCC:n tutkijaryhmässä moisen väitteen olevan täyttä mielikuvitusta. Sittemmin paljastui, että alkuperäisen väitteen esittänyt Hasnain palkattiin IPCC:n intialaisen pääjohtajan Rachendra Pachaurin yhtiöön nimeltä TERI jäätikköjä tutkivaksi ympäristökonsultiksi ryhmään, joka sai huomattavat tuet selvittääkseen Himalajan jäätiköiden sulamista vuoteen 2035. Ympyrä sulkeutui.

Ympyrä avautui, kun vastaavanlainen petos paljastui Amazonin sademetsien odotettavissa olevasta tuhosta. WWF:n mukaan 40% sademetsistä tuhoutuu ilmaston lämmetessä, vaikka tässäkin oli takana pieni brasilialainen ympäristöjärjestö, joka vuonna 1999 pelkäsi hakkuiden - ei lämpenemisen - johtavan metsien tuhoutumiseen. Afrikassa IPCC ennusti tulevien satojen romahtavan puoleen perustuen yhden ympäristöpolitiikalla ratsastaneen tutkijan selvityksiin - joita ei tietenkään koskaan löytynyt.

IPCC:n vuoden 2007 yhteenveto oli 40 tutkijan käsialaa 12 eri maasta. Noin 3.000 sivuisessa yhteenvedossa viitattiin 18.531 kertaa "tieteelliseen julkaisuun", joista 5.587 (kolmasosa) oli todellisuudessa viittauksia lehtikirjoituksiin, uutisiin ja vastaaviin. Samaan aikaan Pachaurin valtava nepotismi ja korruptio alkoi paljastua, ja hänen eroaan vaadittiin. Omistamansa TERI laajeni samaan aikaan maailmanlaajuiseksi konserniksi kun valtiot rahoittivat tutkimuksia ilmaston lämpenemisestä.

Tulevaisuudessa on varsin mielenkiintoista seurata, mihin suuntaan tiede ja erityisesti uutisointi tieteestä menee. Toisaalta on James Delingpolen ja (oli) Michael Crichtonin kaltaisia monilahjakkuuksia, jotka seuraavat maailmaa huomattavasti laajemmin kuin yhdestä kapeasta katsantokannasta. Sitten meillä on verovaroin ylläpidetty valtava yleisradiolaitos, jonka tehtävä on tuottaa ja ylläpitää "euron vakaudesta", "monikulttuurisuudesta" ja "kestävästä kehityksestä" ohjelmia myönteisessä sävyssä. On vaikea ymmärtää, kuinka tällainen julkea, häpeilemätön agitointi ja propagointi voivat edesauttaa ihmisten luottamusta massatiedostusvälineisiin ja poliittiseen eliittiin. Minä luulen, että pitkän päälle kaikki propagandaan nojaavat järjestelmät häviävät tiedolle, koska tietoa ei voi piilottaa.

28 kommenttia:

Tiedemies kirjoitti...

Onhan se hieno tarina, paitsi että se on täyttä sontaa.

- Kukaan täysijärkinen ihminen ei ole missään väittänyt, että öljy olisi loppumassa, vaan että se kallistuu.
-Lämpötilan nousu ei ole tasaantunut. 1998 oli lämpötilapiikki, mutta jos vuosi 1998 otetaan pois, niin nousu on aivan ilmeistä viimeisen 10 vuoden ajalla.
-Climate-gate ei osoittanut yhtään mitään väärinkäytöksiä. Tämä on puhdasta valetta. Kun editorialboardit keskustelevat ihmisten metodeista, arvioinnissa esitetyistä vaatimuksista ja laatukriteereistä, on aivan tavanomaista, että huonoja metodeja tai huonoja arviointikriteerejä käyttävien henkilöiden arvioiden ja paperien painoarvoa pyritään vähentämään. Sähköposti"skandaali" oli skandaali lähinnä siksi, että se perustui tahalliseen väärinymmärrykseen.

Viimeisestä osut naulan kantaan:Minä luulen, että pitkän päälle kaikki propagandaan nojaavat järjestelmät häviävät tiedolle, koska tietoa ei voi piilottaa.

Jos kerran asia on näin, niin voit siis vallan hyvin antaa asian olla, eikö niin?

Oma veikkaukseni on, että tosiasiassa kyllä itsekin tiedät että puhut sontaa, mutta olet investoinut tähän sonnan puhumiseen niin paljon omaa "arvovaltaasi", ettet voi myöntää olleesi väärässä.

Tässä on meidän eromme: Minä uskon aivan vilpittömästi, että IPCC:n tai minkä tahansa muun tahon arviot ilmastonmuutoksesta ovat todennäköisesti melko lailla pielessä. En ole tästä tietenkään varma. Minä myös uskon aivan vilpittömästi, että vaikka nyt itäanglialaiset tutkijat ovat toimineet täysin hyvässä uskossa ja ilman mitään salajuonia tms.

Tiede kyllä korjaantuu ennen pitkää ja evidenssi puhuu puolestaan.

Sensijaan näissä jutuissa annat ikäänkuin oman todellisuutesi muodostua siitä, mitä erilaiset sosiaaliset tekijät, ja omat tunteesi tai mielikuvasi joistain ihmisryhmistä ja näiden poliittisista (tai sellaiseksi kuvitelluista) sidoksista sanovat.

Sivuutat aivan ilmeiset täysin kiistämättömät ja väistämättömät lainalaisuudet, koska mielikuvasi ihmisistä, jotka niitä "kannattavat" on negatiivinen, ikäänkuin tosiasiat olisivat alisteisia tällaisille suhtautumistavoille, ja se mikä on totta, riippuisi siitä, mitä poliittista katsontakantaa tosiasian esittäjä edustaa.

Öljy on hyvä esimerkki. Markkinatalouden rautaiset lait sanelevat, että halvimmat ja helpoimmat esiintymät hyödynnetään ensin, ja että öljyn kysynnän ja hinnan pitää nousta, ennenkuin kalliimmin hyödynnettäviä esiintymiä päästään käyttämään. Sellainen öljy, jota saadaan tökkäämällä 10 metrin pituinen putki maahan ja laskemalla hanasta tynnyriin, on jo loppunut maapallolta, koska se on kaikki hyödynnetty. Lisäksi sellaiset öljykentät, joihin on helppo ja halpa porata reikä ja pumpata öljy pois, alkavat olla lopussa. Nykyään kannattaa jo rakentaa merelle lauttoja. Mutta jossain vaiheessa niistäkään ei saada enää lisää, ja hinta nousee.

Ei öljyhuipussa ole yhtään mistääns en kummallisemmasta kyse kuin tästä. Hinnan nousun nopeus riippuu vain ja ainoastaan kahdesta asisasta: kysynnästä ja tarjonnasta. Tarjonta riippuu siitä, kuinka kallista uudemman teknologia käyttöönotto on, ja kysyntä siitä, kuinka paljon öljyä halutaan käyttää milläkin hinnalla. Öljyn hinta on se, jossa nämä kohtaavat. Ei sen kummempaa, enkä ymmärrä miksi yrität kieltää tämän.

Vasarahammer kirjoitti...

"Tässä on meidän eromme: Minä uskon aivan vilpittömästi, että IPCC:n tai minkä tahansa muun tahon arviot ilmastonmuutoksesta ovat todennäköisesti melko lailla pielessä. En ole tästä tietenkään varma."

Minäkin uskon, että IPCC:n arviot ilmastonmuutoksesta ovat pielessä. En tosin ole sataprosenttisen varma.

Lisäksi on kiistämättömiä todisteita siitä, että IPCC:n raportteihin on vaikuttanut tieteellisten tutkimusten lisäksi myös höttöisellä pohjalla lepäävä ympäristöaktivismi.

"Minä myös uskon aivan vilpittömästi, että vaikka nyt itäanglialaiset tutkijat ovat toimineet täysin hyvässä uskossa ja ilman mitään salajuonia tms."

Kyllä minäkin uskon, että he ovat uskoneet hypoteesiin ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä. Se, että tieteen tekemiseen vaikuttavat pelkästään havaitut tosiat, on idealistinen käsitys.

Tiedemiehillä on myös paineita saada aikaan haluttuja lopputuloksia etenkin poliittisesti merkittävässä ilmastotutkimuksessa, jossa on myös rahoitus pelissä. Nämä vaikuttavat varmasti tutkimukseen.

Väite salajuonesta on olkiukko. On inhimillistä puolustaa omia tutkimustuloksia (vaikka ne osoittautuisivat virheelliseksi), jos oma uskottavuus ja oman tutkimuksen rahoitus on pelissä.

"Tiede kyllä korjaantuu ennen pitkää ja evidenssi puhuu puolestaan."

Tähän minäkin uskon, mutta kyse onkin siitä, kuinka paljon vahinkoa politisoitunut tiede ehtii saada aikaiseksi, ennen kuin korjausliike tapahtuu.

Jo nyt erilaiset ympäristölait ja tukiaiset taloudellisesti kannattamattomalle uusiutuvalle enegialle rapauttavat länsimaiden taloudellista perustaa. Vaikka ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on poistumassa politiikan keskiöstä, päästökauppoja ja uusiutuvan energian tavoitteita ei olla poistamassa tai ne poistuvat erittäin hitaasti.

Pikkupoika kirjoitti...

Osataan sitä muuallakin; tässä tuore esimerkki Australian Näköradiolta. Tausta.


nousu on aivan ilmeistä viimeisen 10 vuoden ajalla

Joo, ainakin siellä Keski-Maan punavirheässä satumaailmassa, jossa tosiasiat eivät paljoa paina. TM:n muutkin väitteet ovat samaa vanhan sonnan kierrätystä, ettei niitä edes jaksa enempää kommentoida.

Tiedemies kirjoitti...

On oikeastaan ihan sama mihin te teidän omassa virtuaalimaailmassanne uskotte. Pikkupojan kirjoitustyyli on varmaan jonkun mielestä hauska, minusta se on kyllä jo vähän väsähtänyttä.

OK, ilmaisin itseäni huolimattomasti; Keskilämpötilan trendi viimeisen kymmenen vuoden aikana on itseasiassa ollut loivasti laskeva. Ikäänkuin tämä olisi olennaista. Viimeisen 10 vuoden aikana kylmin mitattu vuosi oli 2008. Se on kuitenkin 13. kuumin globaalisti koskaan mitattu vuosi. Vuoteen 1998 vertaaminen on yksinkertaisesti valehtelemista.

Trendissä on tietysti ollut kuoppia, heilahduksia jne. Voitte kiistää tosiasiat aivan niin paljon kuin haluatte, se ei minua mitenkään henkilökohtaisesti haittaa. Voitte myös jatkaa noita älyttömiä henkilökohtaisuuksia ihan niinpaljon kuin haluatte, itsestänne te pellen siinä teette.

Palatakseni aihepiiriin, on tietenkin aivan selvää, että teoria voi osoittautua vääräksi, ja voi olla että ihmisen toiminnalla ei ole asiassa mitään sen suurempaa roolia. Se on ihan hyvin mahdollista. Se, että tällaisella mahdollisuudella perustellaan sitä, että kannattaa kaivaa kaikki maahan fossiloitunut hiili ylös ja polttaa sitä taivaalla useampi miljardi tonnia vuodessa, on vaan vähän kummallista.

Ymmärrän toki tuon "keskustelu" strategian, siis sen että yritetään päänaukomisella saada muut suuttumaan ja sanomaan jotain harkitsematonta. Tottakai teillä on oikeus heittää tällaista läppää, se on sananvapautta, ja sananvapaus on minustakin hyvä asia. Vaikken usko että te mitään siitä oikeasti tajuatte.

Pikkupoika kirjoitti...

Väsähtänyttä ainakin on tällainen kommentointi:

Onhan se hieno tarina, paitsi että se on täyttä sontaa.
...
-Lämpötilan nousu ei ole tasaantunut. 1998 oli lämpötilapiikki, mutta jos vuosi 1998 otetaan pois, niin nousu on aivan ilmeistä viimeisen 10 vuoden ajalla.

Ja sitten:

OK, ilmaisin itseäni huolimattomasti; Keskilämpötilan trendi viimeisen kymmenen vuoden aikana on itseasiassa ollut loivasti laskeva. Ikäänkuin tämä olisi olennaista.

Aivan kuin muidenkin hihhuleiden maailmassa, jos faktat ja usko ovat ristiriidassa, sitä huonompi faktoille.

Tottakai teillä on oikeus heittää tällaista läppää, se on sananvapautta, ja sananvapaus on minustakin hyvä asia. Vaikken usko että te mitään siitä oikeasti tajuatte.

Niin, sinä ainakin olet käyttänyt sananvapauttasi oikein luovasti.

Palatakseni aiheeseen suosittelen kaikille kirjoja:
-A. Montford: The Hockey Stick Illusion
-D. Laframboise: The Delinquent Teenager
-(KT:n mainitsema) J. Delingpole: Watermelons: The Green Movement's True Colors

Tiedemies kirjoitti...

Saat toki käyttää "argumentteina" lapsellisia solvauksia ihan niin paljon kuin haluat. En minä siitä pahastu. En pahastu mitenkään myöskään siitä, että jaksat tuoda yhä uudelleen useita vuosia vanhan satiirisen kirjoituksen esiin.

En kiistä lainkaan, ettenkö olisi "ehdottanut" että sensijaan että itkisivät valtiota apuun, ympäristöjärjestöt palkkaisivat palkkamurhaajia poistamaan skeptikot. En edes vaivaudu esittämään mitään vaihtoehtoisia tulkintoja sille. Kuten todettua, sinä tässä itsestäsi naurettavan pellen teet.

Toki, minä teen toisinaan esimerkiksi pilkkuvirheitä, joiden vuoksi osa sanomisistani näyttää tai kuulostaa hölmöltä. Edelleen, näihin saat puuttua ihan niin paljon kuin haluat ja pitää niitä "todisteena" siitä, että mitään ilmastonmuutosta ei ole eikä tule. Sinulla on siihen täysi oikeus.

Tosiasia on, että viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet lämpimämmät keskimäärin kuin mikään sitä edeltänyt 10 vuoden pätkä, niin kauan kun mittausdataa on ollut. Kuten sanoin, kirjoitin huolimattomasti oman kommenttini. Saat tästäkin vetää ihan sellaisia johtopäätöksiä kuin haluat ja heitellä henkilökohtaisuusksiasi aivan vapaasti. Jos saat rääväsuisesta sekoilustasi jotain nautintoa, sen parempi sinulle.

Ainakin olet hyvässä seurassa Crichtonin ja Delingpolen "asiallisen kritiikin" osalta. Jollain tapaa kuitenkin on kummallista, että nämä teidän raudanlujat "asiantuntijanne" keskittyvät aivan samaan tapaan lähinnä nimittelyyn ja solvaamiseen. Ja ovathan nämäkin kirjailijat todellakin hyvin vaikuttava sakki näin ilmastotieteen saralla, siis tottakai, lääkäri, kirjanpitäjä ja naistutkija. Jos jotain, niin kertoo vain kuinka tiukka salaliitto ilmastotieteessä on.

Ilmastoläpästä en kyllä kauheasti jaksaisi vääntää, se on mitä se on. Tosiasiat tulevat esiin sieltä sitten kun tulevat. Itse olen lähinnä viitsinyt kommentoida sitä, miten suurella varmuudella te viitsitte sen julistaa huuhaaksi.

Peak-Oil-läppä on kyllä myös todella hupaisa. Varmaan kohta selitätte ettei öljyn hinta ole mihinkään noussut viimeisen 10 vuoden aikana, ja kuten IMF:n analyytikot pari vuotta sitten, että öljy maksaa vuonna 2050 noin 30 dollaria tynnyriltä.

Ihan vapaasti, saatte uskoa ihan kuulkaa mitä haluatte.

Pikkupoika kirjoitti...

saatte uskoa ihan kuulkaa mitä haluatte

Kiitos, olinkin jo vähän huolestunut että et antaisikaan suostumustasi. Kun lätkämaila on poikki (keskiajalla ja holoseenin lämpöoptimin aikaan oli selvästi lämpimämpää), vastoin kaikkia ennustuksia lämpötila ei enää nousekaan, ilmastomallien selityskyky on nolla ja muukin "rikollisen teinin" "todistusaineisto" on huteralla pohjalla, niin mitä teille CAGW-hihhuleille jää jäljelle? Pelkkä usko. Mielenterveytenne kannalta lienee toivottaa, että usko todellakin tekee autuaaksi.

Kumitonttu kirjoitti...

Vasara kommentoi jo olennaisen. Lisään siihen vielä öljystä omani.

Öljyhuippu: Öljyhuippu on hetki, jolloin öljyntuotannon maksimi saavutetaan ja jonka jälkeen tuotanto alkaa väistämättä vähentyä geologisten ja fysikaalisten syiden vuoksi.

Öljyhuippu ei ole, toisin kuin Tiedemies väittää, hinnasta johtuva kysynnän pysyvä lasku. Kun uskomuksenne öljyhuipusta on osoittautunut vääräksi, keksitte siihen uusia täsmennyksiä.

Tosiasia on, että viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet lämpimämmät keskimäärin kuin mikään sitä edeltänyt 10 vuoden pätkä, niin kauan kun mittausdataa on ollut.

Ensiksi, tämä ei pidä paikkaansa, kuten Pikkupoika osoitti. Toiseksi, mitä sitten, vaikka pitäisi. Mitä se todistaisi AGW:n puolesta?

Ymmärrän toki tuon "keskustelu" strategian, siis sen että yritetään päänaukomisella saada muut suuttumaan ja sanomaan jotain harkitsematonta.

Voin käsi sydämellä vakuuttaa, että meillä kaikilla on varmasti parempaakin tekemistä kuin keksiä joku juttu, jolla sinut saa hermostumaan ja sitten nauramme keskenämme kippurassa harkitsemattomille sanomisillesi. Kun edes esität moista, niin se antaa hiukan foliohattuisen kuvan.

Se, että sinä menetätä malttisi tästä aiheesta aivan kokonaan, on ihmeellistä. Muuten kirjoitat ihan asiallisia kommenttejä, mutta tähän aiheeseen reagoit kuin muslimi pilapiirrokseen.

Vaikken usko että te mitään siitä [sananvapaudesta] oikeasti tajuatte.

Kova väite. Haluaisitko perustella, vai oliko tämä tunnekuohun vallassa kirjoitettu "harkitsematon" tokaisu?

Pikkupoika, kiitos kirjavinkeistä.

Tiedemies kirjoitti...

Et tunnu oikein ymmärtävän, mikä ei ole yllättävää. Minä en "usko" yhtään mihinkään tässä asiassa, paitsi mittausdataan pääosin. Se mihin uskon on epäolennaista muutenkin.

Kysymys on lähinnä siinä kannattaako ihmisten noin yleensä kuunnella sinun juttujasi. Ilmastotiede korjaa kyllä itse itsensä, jos siinä virheitä on, ne eivät kaltaistesi rääväsuiden jutuilla muuksi muutu. Suuret puheet ja joidenkin naistutkimuksen dosenttien läpät todisteina nyt vaan eivät oikein ole minkään arvoisia.

Tämä fanaattisuus on myös kaikenkaikkiaan aika kiehtova ilmiö. Kun siis totean paskapuheet paskapuheiksi, muutun jotenkin kummasti stalinistiksi tai mikä se päivän haukkumasana nyt sattuukin olemaan. Ihan kuinka vaan.

Tiedemies kirjoitti...

Otetaan nyt ne asiat erikseen.
Peak oil on fysikaalinen tosiasia, joka on edessä jossain vaiheessa. Se on kuitenkin sinänsä epäolennainen ilmiö, koska se vain tarkoittaa käytännössä että öljyn tonkiminen kallistuu, öljyn tuotanto vähenee koska kysyntä ja tarjonta määräävät hinnan, ei pelkkä tarjonta.

Lämpötilasta taas pikkupoika "osoitti" että viimeisten 10 vuoden ajalta ei ole lämmönnousun trendiä. Mutta tämä ei todista oikein mitään. 10 vuotta on lyhyt aika. Pidemmällä ajanjaksolla nousu on ilmeinen. Agw:n kannalta tällä ei ole merkitystä suuntaan tai toiseen. Olennaista on se, että ns skeptikot ovat tässä fanaattisuudessaan valmiita tarttumaan vaikka miten epäolennaisiin asioihin.

Minun sanomiseni eivät hetkauta asioita mihinkään suuntaan.

Se, miksi ärsyynnyn näistä teksteistä liittyy aivan samaan ilmiöön kuin se miksi ärsyynnyn siitä että joku on "skeptinen" vaikka evoluutioteoriaa kohtaan. Näissä jutuissa hyökätään henkilökohtaisuuksin niitä ihmisiä vastaan, jotka tekevät tiedettä. Syytetään väärennöksistä, korruptiosta jne. Ja se kaikki on osoitettu virheelliseksi syytökseksi, ja silti sitä jatketaan.

Pachauria tai IPCC:tä kohtaan en koe mitään erityistä tarvetta puolustelulle. Lätkämaila saattoi olla jonkun erehdys ja varmaan sitä käytettiin poliittisesti hyväksi. Tämä on ihan ok kritiikin kohde. Sensijaa cru:n tyyppien leimaaminen ja kaikkien aihetta vähemmän fanaattisesti kommentoivien haukkuminen sosialisteiksi on vaan aivovammaista pelleilyä.

Pikkupoika tehköön niin jos haluaa, hän on pelkkä rääväsuinen suunpieksijä. Kumiksen kohdalla se on valitettavaa, koska sinulla on joskus ihan hyviäkin juttuja. Vaikken samaa mieltä olisikaan.

Tiedemies kirjoitti...

Ja siis, 00-11 välin vuodet ovat kaikki kaikkien aikojen kuumimpien top 20 joukossa. Niiden keskinäinen järjestys on hienoisesti laskeva, mutta ajanjakso oli kuumempi kuin mikään mitattu 10 vuoden jakso ennen sitä.

Ei, tämä ei edelleenkään osoita mitään. Muuta siis kuin että pikkupoikaa ei kiinnosta muu kuin päänaukominen, mutta sen näemme yllä muutenkin. Tämä ei sinänsä minua haittaa. Kirjoitin ensimmäisen kommenttini huolimattomuuttani väärin.

Ei ole mielekästä käydä yhtään mitään keskustelua, jossa tällaiset yksityiskohdat joutuu korjaamaan useammin kuin kerran. Minulle ei tee mitään ongelmaa se, että huomaan virheeni, myönnän ne mielelläni; teen paljon virheitä kirjoittaessani. Jos joku kokee tarpeelliseksi huomauttaa blogikommentissa esitetystä pilkkuvirheestä vielä vuosia sen jälkeen, en näe juurikaan järkeä edes pyrkiä asialliseen keskusteluun.

Kumitonttu kirjoitti...

Se [peak-oli] on kuitenkin sinänsä epäolennainen ilmiö

Kun joku asia ei mene alarmistien teorian mukaisesti, se onkin vain "epäolennainen ilmiö".

viimeisten 10 vuoden ajalta ei ole lämmönnousun trendiä. Mutta tämä ei todista oikein mitään. 10 vuotta on lyhyt aika. Pidemmällä ajanjaksolla nousu on ilmeinen. Agw:n kannalta tällä ei ole merkitystä suuntaan tai toiseen

Taas - ilmiöllä ei ole merkitystä. Huomaatko?

Tässäpä se pointti onkin. JOS tilanne olisi päin vastoin - eli lämpeneminen olisi jatkunut, viimeisen 10 vuoden trendiä pidettäisiin SATAVARMANA todisteena AGW:n kannalta. Nyt sinulla on munaa sanoa, että ilmiöllä ei ole merkitystä "suuntaan tai toiseen". Nyt alarmistit väittävät, että ajanjakso on liian lyhyt, mutta toisin päin eivät väittäisi - tiedät sen itsekin!

Se, ettei sillä ei ole merkitystä alarmistien mielestä, osoittaa, että AGW-teoriassa on valtavia aukkoja. Parasta tässä on tietysti se, että "havaintoaineistokin" on vinoutunut. Kun esimerkiksi Norjasta löytyi sulaneen jäätikön alta ihmisasutuksen jäänteet, tätä ei kelpuuteta "havaintoaineistoksi". Tai kun Niili jäätyi tuhat vuotta sitten, sitäkään ei hyväksytä "havaintoaineistoksi". Pelkkä mitattu lämpötila on käytettävissä, ja myös se on osoittautunut epäluotettavaksi (kaupunkisaareke, maankäyttö jne).

Se mitä tiedetään esimerkiksi Tornionjoen jäidenlähdöstä osoittaa, että lämpeneminen on monisatavuotinen trendi. Joka toivottavasti vielä jatkuisikin.

pelkkä rääväsuinen suunpieksijä

Noh noh...

Unknown kirjoitti...

Johan Nordangårdin tutkimuksessa mielenkiintoista tietoa muutamien ympäristöliikkeiden ja -aktivismin synnystä. AGW:stä tarinaa myös. Ruotsiksi kirjoitettu.

http://files.meetup.com/189080/Thoughts%20leading%20to%20action.pdf

Pikkupoika kirjoitti...

TM, ota nyt se pää pois sieltä pimeästä takaa alhaalla.

Sensijaa cru:n tyyppien leimaaminen

Joo, tässä muutama ote (lisää löytyy noista em. kirjoista) näiden (Henrin) enkelien CV:stä:
-"hide the decline" -väärennös (Jones), joka ei näköjään vieläkään ole auennut kaikille CRU:ssa (Allen).
-FOIA-kyselyn alaisen materiaalin tuhoaminen
-yhden puun Yamal-lätkämaila (Briffa), joka uusimpien todisteiden mukaan tuskin oli vahinko.
-alkuperäisen mittausdatan hävittäminen ja kieltäytyminen julkistamasta hallussa olevaa "jalostettua" mittausdataa (Jones)

00-11 välin vuodet ovat kaikki kaikkien aikojen kuumimpien top 20 joukossa

N. 150 vuoden sosioekonomisten tekijöiden korruptoimassa (tämä löytyisi McKitrickin paperista, jos olisit edes viitsinyt linkkiini tutustua) mittasarjassa. So what?

Vaikka poimittaisiin kirsikoita ja oletettaisiin, että kaikki n. 50 vuoden aikainen lämpeneminen olisi CO2-aikaansaannosta, niin siltäkään ei päästä kuin vajaan kahden asteen ilmastoherkkyyteen. Kaukana ollaan vielä IPCC:n "keskiarvoennusteista" (3 astetta) alarmistien skenaarioista puhumattakaan. Uskovaisille tuo ei tietenkään merkitse mitään, koska aina löytyy poist-hoc selitys. Milloin lämpö piilottelee merten syvyyksissä, milloin syy on puutarhatontuissa ja pahoissa denialisteissa.

Muuta siis kuin että pikkupoikaa ei kiinnosta muu kuin päänaukominen

Niin, olin aiemmin linkittänyt kolme kertaa tieteelisisstä artikkeleista käytävään keskusteluun ja kolmeen aihetta käsittelevään kirjaan ja sinä olit saanut tunteenpurkauksiesi tueksi nolla viittausta. Onnittelut.

Tiedemies kirjoitti...

Otetaan nyt ensin se Peak Oil.
Se on fysikaalisena ilmiönä aivan todellinen ja kiistämätön. Jossain kohtaa öljyntuotanto saavuttaa huippunsa. Tämä on fysikaalinen välttämättömyys. Se on sikäli olennaista tietenkin, että öljy on resurssina rajallinen, mutta kukaan täysijärkinen ei väitä, eikä ole väittänyt, että öljy loppuisi, vaan että se muuttuu kalliimmaksi kun sitä ei voida tuottaa enää yhtä paljon eikä halvalla kuin ennen. Ja tämä kallistuminen pitää huolen siitä, ettei se lopu. Se, mitä alarmistit ovat väittäneet (ja mitä en ole koskaan pitänyt kovin uskottavana) on, että tämä aiheuttaisi jonkinlaisen katastrofin. Ei aiheuta, vaan substituutit tulevat jossain vaiheessa halvemmiksi. Mutta muutoksia siitä kyllä seuraa, ja niitä on jo käynnissä. Tässä nyt ei ole mitään ihmeellistä, minä en ole missään vaiheessa väittänyt että peak-oil johtaa katastrofeihin. Joku varmaan on. Mutta se, että niitä katastrofeja on heitelty ilmaan, ei tarkoita että se fysikaalinen ilmiö (Peak Oil) ei olisi todellinen. Sillä vain ei ole niitä dramaattisia vaikutuksia mitä jotkut sillä kuvittelevat olevan.

Kommentoin erikseen sitä toista juttua.

Tiedemies kirjoitti...

Ja mitä tulee tuohon pikkupojan edelleen jatkuvaan henkilökohtaisuuksiin perustuvaan päänaukomiseen, niin en oikein viitsisi vastata siihen.

Totean sen mitä ennenkin: salaliittoteoriat eivät oikein kiinnosta minua. Enkä jaksa oikein laittaa painoarvoa kolmen kirjan viitteille, kun kirjoittajina ovat lääkäridekkarien kirjoittaja, kirjanpitäjä, ja naistutkija. Muu juttu on tl;dr salaliittokamaa.

En ole väittelemässä siitä, onko ilmastonmuutos totta vei ei, vaan siitä, ovatko nämä voitonriemuiset tarinat rohkeista toisinajattelijoista salaliittoja paljastamassa jotenkin mielekkäitä. Eivät ne ole.

Ja tuo lapsellinen henkilökohtaisuuksiin meneminen ei valitettavasti tehoa.

Tiedemies kirjoitti...

Äh,
kelasin tätä juttua ja tulin siihen tulokseen, että on vähän lapsellista väitellä tästä. Ihan OK, jos olette sitä mieltä että asiat ovat noin, minä en ole asiasta mitään erityisempää mieltä. Otan turhaan pulttia siitä, jos haukutte CRU:n tyyppejä tms, mitä se minulle kuuluu.

Tosiasiat selviävät sitten ajallaan, ja ne voivat olla mitä tahansa, joten turha minun on tästä vääntää.

Kumitonttu kirjoitti...

Kiitos Marko Ollila linkistä. Pitää lukaista se läpi.

Kiitos myös Pikkupojalle hyvistä linkeistä. Huomasitko muuten sen uutisen, kun Nasa oli "löytänyt" planktonia Jäämerestä? Nyt sitten menevät laskut merien hapentuotokyvystä uusiksi, kun äskettäin kauhisteltiin, kuinka planktonin määrä on tasaisesti laskenut prosentin verran vuodessa.

En ole väittelemässä siitä, onko ilmastonmuutos totta vei ei

Ilmastonmuutos on totta, sitä ei kukaan ole kiistänyt. 10 vuotta sitten ei edes puhuttu ilmastonmuutoksesta - puhuttiin ilmaston lämpenemisestä, muistatko?

Ilmaston lämpeneminen on kyseenalaisempi väite. Vielä kyseenalaisempaa on, johtuuko lämpeneminen ihmisen toiminnasta. Ja suorastaan epäselvää on, kuinka paljon ihmisen aiheuttamaa lämpenemistä tapahtuu.

vaan siitä, ovatko nämä voitonriemuiset tarinat rohkeista toisinajattelijoista salaliittoja paljastamassa jotenkin mielekkäitä

Jos sitten siirrytään taas itse kirjoituksen/leipätekstin aiheeseen, niin tätä epävarmuutta on mediassa piiloteltu. Asiantuntemattomat poliitikot ovat uskotelleet, että asiasta ei vallitse epäselvyyttä. Miksi sinun mielestäsi tätä asiaa ei saisi nostaa esiin? Miksi?

Al Gorehan sanoi, että Maapallon ytimen lämpötila on miljoonia asteita. Michael Mann (muistaakseni) käytti jossain yhteydesä Jäämeren sulamista esimerkkinä "negatiivisesta takaisinkytkennästä". Tuolla tasolla ei tehdä tuon mittaluokan virheitä. Tai ei saisi tehdä.

Kumitonttu kirjoitti...

Otan turhaan pulttia siitä, jos haukutte CRU:n tyyppejä tms, mitä se minulle kuuluu.

No sitä minäkin vähän ihmettelin, kun puolustelusi oli enempi ideologista kuin että olisit jotenkin yrittänyt osoittaa vääriksi esimerkiksi sähköpostivuodosta tehdyt tulkinnat "Michael's trick" ja "hide the decline" lausahduksista. Haluttomuus antaa data toisille tutkijoille on jo itsessään järkyttävää toimintaa, mutta erityisesti se, että paljastuu systemaattista toimintaa julkaisujen estämiseksi, niin se on jo täysi skandaali. Miten ihmeessä nuo pöllöt ovat saaneet pitää höyhenensä tervatta näin pitkään, johtuu taas mediasta, joka EI OLE tehnyt elettäkään kyseenalaistaakseen tutkimustoiminnan.

Ja tästäkö ei sinun mielestäsi SAISI tai PITÄISI kirjoittaa?

Tiedemies kirjoitti...

Ei, se minun vastalauseeni perustui lopultakin siihen, että tämä porukka (cru) teki työtään, ja ei saanut tehdä sitä rauhassa. Se vähä mitä noita juttuja luin, niin dataa ei annettu, koska pyytäjät aivan ilmeisesti trollasivat. Mielenkiinto ei riittänyt että penkoisin enempää yksityiskohtia. Luotan siihen jos new scientist ja nature news sanovat, että auditin mukaan mitään väärinkäytöksiä ei näytetty toteen.

Loppu on salaliittokamaa. Mutta kuten sanoin, turhaan minä siitä murehdin mitä te siitä ajattelette. Tämä asenne vaan yleisemmin kyrsii, tutkimus on aika pitkän linjan työtä, datan hankkimista jne joutuu joskus vääntämään muutenkin vuosia ennenkuin pääsee ns hommiin. Sitten on porukkaa joka pistää kampoihin minkä kerkiää. Näitä on nähty yllättävissä paikoissa, ja voin vain kuvitella mitä se on ilmastotieteen tyypeille. Käy sääliksi tällaisten juttujen keskellä, ja ehkä siksi otin jotenkin turhasta pulttia.

Kuten totesin, lämpötila on mitä on. Noussut se on takuulla, mutta mitä tästä eteenpäin, sitä en osaa sanoa, eikä ole minun alaanikaan. Agw lähinnä ärsyttää minua aiheena, koska minua nyt vaan pännii kommunistit, jotka haluavat että ilma ja meri ovat kaikkien yhteismaa jota saa mielensä mukaan sotkea.

Kumitonttu kirjoitti...

Okei, tämä itse asiassa selvensi aika hyvin. Jostain syystä olen aina kuvitellut, että olet perehtynyt ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimukseen ja myös siihen annettuun kritiikkiin. Mutta et olekaan.

Siinä tapauksessa tämä väittely todellakin saa aika koomisen luonteen!!!

Minä kun ihmettelin Pikkupojan tavoin, miten ihmeessä sinä pidät päätäsi niin sinnikäästi pensaassa, mutta tämähän sen sitten selvitti.

En siis väitä, ettet tuntisi aihealuetta, mutta selvästi huonommin kuin olin kuvitellut. Et ole itse perehtynyt kritiikkiin vaan kolmannen osapuolen kautta. Tätä en tiennyt, ja se suoraan sanottuna hiukan myös turhautti.

Valkea kirjoitti...

Kiitos Kumitonttu muuten siitä keväisestä ilmastokirjoituksesta, jossa oli linkin kautta ennustettu tulevien vuosien säätä auringon toiminnan vaihteluiden perusteella. Tämän vuoden kohdalla oli melkoinen pudotus lämpötilassa kylmien ja kuumien vuosien rajamaille (Edeltävät n. kymmenen vuotta ovat olleet auringon aktiivisuuden takia poikkeuksellisen lämpimiä). Seuraavasta vuodesta eteenpäin vuoteen 2023 on taas ensin lämmintä, mutta hiukan kylmempää kuin edeltävänä n. kymmenen vuoden jaksona ja lämpötila laskee hiljalleen vuosi vuodelta. Vuonna 2024 mennään ensimmäisen kerran kylmien vuosien puolelle. Ennustin Kumitontun kirjoituksen perusteella ystävilleni ja sukulaisilleni, että kesästä tulee keskimäärin melko kylmä, ja tähän saakka ennuste on pitänyt hyvin paikkansa.

Olen luottanut aurinkoaktiivisuusennustuksiin vuoden 1986 erittäin kylmästä vuodesta lähtien kun huomasin, että aurinkotutkijoiden globaalin ja keskimääräisen sään ennustukset yli kymmenen vuotta eteenpäin olivat pitäneet paikkansa jo pitkään, ja he ennustivat hyvin myös tulevia vuosia. Vertailukohtana meteorologian laitoksen meteorologit ennustivat tästä kesästä tulevan keskimäärin kuuman ja aurinkoisen. Auringon lämmön, säteilyn ja hiukkastuulten määrä ennustaa n. 99% maapallon lämpötilasta. Ihmisten rypistämisellä kaasujensa kanssa on maapallon säähän minimaalinen vaikutus. Auringon aktiivisuuden ennustukset eivät ole 100%:n luotettavia, koska aurinkon aktiivisuuden vaihtelut saattavat joskus yllättää aurinkotutkijat, mutta niillä päästään niin lähelle luotettavaa pitkäaikaista ja globaalia sään ennustamista kuin se ihmisille on mahdollista.

Olen nauttinut viileästä kesästä, sadetta on ehkä ollut hiukan liikaa. Ensi vuonna on sitten taas kuumempaa:

http://www.youtube.com/watch?v=ZoAvgQ-gN9Q&feature=related

Ps. humpuuki-ilmastonlämpenemistutkimukseen hukattuja varoja tulisi ohjata enemmän aurinkotutkijoille.

Kumitonttu kirjoitti...

Hieno juttu että oli hyötyä!

Viitannet joko most-likely-blogiin tai tähän tutkimukseen: Linkages between solar activity, climate predictability and water resource development.

Suomessa ei juuri missään säätiedotuksessa näytetä suihkuvirtauksien ratoja, jotka kuvaavat erinomaisesti säätiloja suuressa mittakaavassa, ja joilla esimerkiksi Englannissa ja Amerikassa on paljon innokkaita fanittajiaan.

Valkea kirjoitti...

Kiitoksia, se oli erityisesti tuo most-likely blogi (viimeinen kuva sivulla), mutta taisit linkittää molemmat samaan aikaan. En painanut kuvaajaa ja muita sivun tietoja muistiin, vaan laitoin linkin talteen, mutta koneen ohjelmien romahdus söi linkin kaikkien muiden linkkien ohella. Laitoin taas linkin talteen. Ensimmäinen kylmän kauden vuosi on siis tarkemmin sanottuna 2022, ja sitä ennen kylmempiä vuosia ovat 2015 ja 2019. Alueellista vaihtelua vuosien keskimääräisissä säissä on tietysti jonkin verran. Katsotaan miten kuvaaja pitää tulevaisuudessa paikkansa. Luonnollisesti auringon vaikutukseen vaikuttaa myös maapallon radassa tapahtuvat muutokset. Oma kiinnostukseni ilmastoon on lähinnä seurata sivusta vuosien yleissäätilaa, pitkäaikaisten sääennustusten luotettavuutta ja siihen kenelle ja kuinka paljon resursseja ohjataan.

Oletin kirjoituksen perusteella, että tuo kuvaaja liittyy myös auringon aktiivisuuteen?

Unknown kirjoitti...

Linkkaamani tutkijan nimi Jacob Nordangård ei Johan N, kuten aiemmin kirjoitin.

Kumitonttu kirjoitti...

Pääsin vähän alkuun tuossa kirjoituksessa, ja siitä tuli ihan hyvin esiin se, kuinka pitkän kaavan kautta ympäristöliike on kehittynyt.

Itse muistan, kuinka kysyin 70-luvulla saunassa innokkaaksi tietämältäni kansandemokraatilta, että hän kertoisi jonkun hyvän puolen Neuvostoliitosta. Vastaukseksi tuli, että siellä ympäristö on puhtaampaa. Koko muu saunaseurue suorastaan räjähti nauramaan.

Muistan myös jonkun lastenkirjan Elli-Nelli Karamelli, jossa pikkutyttö kamppaili pahaa, saastuttavaa tehdasta vastaan, jonka sikarisuinen ja isomahainen johtaja vain nauroi ja ajeli isolla autollaan pois. Siis tällaista propagointiahan tämä on ollut siitä asti.

Tiedemies kirjoitti...

Osallistun tähän vielä näiltä osin; pidän nuo vähän negatiivisemmat kommentit vähemmällä huomiolla.

Ps. humpuuki-ilmastonlämpenemistutkimukseen hukattuja varoja tulisi ohjata enemmän aurinkotutkijoille.

Tällainen lausunto ja mielipide on yksi esimerkki siitä, mikä minun mielestäni tässä koko asiassa on pielessä. En kiistä, etteikö Pachaurin ja vastaavien tyyppien päteminen ja sohellus olisi tärkeä kritiikin aihe: kyllä on. Erityisesti Suomen politiikassa pidän myös häpeällisenä sitä, että esimerkiksi vihreiden "ilmastopoliittinen asiantuntija" aikanaan teki selonteon, johon hän poimi vain omaa poliittista näkemystään tukevia tutkimuksia ja karsi kylmästi kaikki eriävät mielipiteet pois.

En puhu kuitenkaan tästä. Se, missä minusta tuntuu että teillä on mennyt puurot ja vellit sekaisin, on että asian tieteellinen puoli on aivan eri juttu kuin nämä poliittiset sekoilut. Se, että on näitä poliittisia sekoiluja, liioittelua, kohellusta, rent-seekingiä, jne, ei kerro oikeastaan yhtään mitään asian tieteellisestä puolesta.

Jos tätä ajatellaan säätötehtävänä, niin politisoitumisen pahin ongelma on yhtäältä se, että kun asiasta tulee poliittinen, niin poliitikot alkavat kanavoida rahaa sen perusteella, mitä he pitävät "oikeaoppisena". Tämä on ongelma, mutta se on aivan yhtä suuri ongelma riippumatta siitä, millä asenteella tiedeyhteisön toimintaan mennään sörkkimään.

Crichtonin ja kumppanien kritiikki on vielä enemmän poliittista kuin se, että valtiot laittavat rahaa ilmastototutkimukseen ja riskien korostaminen saa ylisuuren painoarvon.

Tämä "punavihreä" bias tulee siitä, että virkamiehet ovat ylivarovaisia ja kukaan ei halua joutua vastuuseen siitä että jotain pahaa tapahtuu heidän vahtivuorollaan (ns. "not on my watch- ilmiö), eikä kukaan uskalla olla se, joka valitsee BAU-politiikan ja lihavan riskihännän. Se on bias, ja minä tiedän ja myönnän sen, en ole ikinä kiistänyt sitä.

Mutta tuo ehdotus on kuvaava siitä, että ikäänkuin auringon säteilyintensiteetin tutkimustuloksia ei otettaisi huomioon. Ikäänkuin ne eivät olisi mukana niissä malleissa, joita siinä tieteellisessä rintamassa käsitellään, missä uudet tulokset juuri nyt alkavat tulla esiin.

En ota mitään kantaa siihen, ovatko mallit oikein, väärin, vai miten. En kyllä tajua sitä, miksi teidän pitää ottaa pelkästään poliittisista syistä. JA Crichton, joka nimitteli kriitikoitaan lastenraiskaajiksi, siinä teille sankari ja asiantuntija.

Siis, minusta olisi ihan OK, jos näitä juttuja käydään sillä tasolla, että mitä asialle pitää tehdä. En ota siihen edes tässä yhteydessä kantaa; siltä osin voidaan ihan perustellusti puhua korruptiosta ja huuhaasta ja voidaan puhua "punavihreistä" ja vaikka mistä.

Tosiasiat ovat sitä mitä ne ovat. Ne ovat hyvin epävarmoja. Tämä on se, mikä jotenkin ei tunnu menevän kaaliin. Lääkärikin tekee diagnooseja, yleensä niistä luokkaa 30% menee itseasiassa pieleen, ainakin jossain määrin.

Kumitonttu kirjoitti...

minusta olisi ihan OK, jos näitä juttuja käydään sillä tasolla, että mitä asialle pitää tehdä.

Vasemmistolaisessa eetoksessa liike on päämäärää tärkeämpää. Ollaan olevinaan pragmaattisia ja kieltäydytään kertomasta, minkälaisiin arvoihin toiminta nojaa, ja minkälainen yhteikunta niistä arvoista seuraa. Ennakoitavuus on kaiken yhteiskunnallisen vakauden perusta.

Mitä asialle pitää tehdä on mielestäni aika yksinkertaista. Odottaa, että joku osoittaa kärsineensä vahinkoa. Siihen asti asiaa voidaan tutkia normaalin tieteellisen rahoituksen rajoissa. Ihmiskunta ei siihen kuole odottaessamme tuloksia.