maanantai 10. syyskuuta 2012

Maahanmuuttajat roikkuvat perässä

Tätä lukiessa alaleuka tipahti lattiaan (penaali Virve Kähkönen: Eipäs tööttäillä naisille):
Tun­te­mat­to­mat mie­het la­te­le­vat Suo­mes­sa sil­loin täl­löin tör­keyk­siä ja eh­do­tuk­sia yleen­sä sii­hen kel­lo­nai­kaan, kun si­suk­siin on imais­tu jo­tain vet­tä vah­vem­paa. Brys­se­lis­sä huu­te­luun ja ah­dis­te­luun on saa­nut tot­tua vie­lä useam­min.

Tääl­lä epä­toi­vo­tus­sa huo­mios­sa saa kyl­peä myös ka­dul­la kirk­kaas­sa päi­vän­va­los­sa. Hi­ki­se­nä ja mei­kit­tä juok­su­len­kil­lä, fark­kui­hin ja pit­kä­hi­hai­seen pai­taan pu­keu­tu­nee­na lii­ken­ne­va­lois­sa, pik­ku­me­kos­sa mat­kal­la ra­vin­to­laan.

Mie­het tööt­täi­le­vät, ki­li­syt­tä­vät pyö­rän­kel­loa, huu­ta­vat pe­rään, yrit­tä­vät sul­kea kul­ku­tien ja pyy­te­le­vät il­lal­li­sel­le lii­ken­ne­va­lois­sa.

Vaik­ka mies­ten kon­tak­tin­ot­to oli­si­kin pe­ri­aat­tees­sa koh­te­lias­ta – ul­ko­näön ke­hu­mis­ta ja kah­vi­kut­su­ja –, ti­lan­ne on nai­sel­le ah­dis­ta­va, jos eh­do­tuk­sia tu­lee puo­len tun­nin len­kin ai­ka­na yli kym­me­nen.

Asia nou­si ke­sän ai­ka­na kiih­keän kes­kus­te­lun koh­teek­si Bel­gias­sa, kun Brys­se­lis­sä asu­van So­fie Pee­ter­sin opis­ke­li­ja­työ­nä te­ke­mä do­ku­ment­ti­fil­mi tu­li jul­ki­seen esi­tyk­seen.

Pii­lo­ka­me­ran kans­sa ku­va­tul­la fil­mil­lä nä­kyy ku­vot­ta­va to­del­li­suus: se, mi­ten jul­keas­ti mie­het eh­dot­te­le­vat ka­dul­la kä­ve­le­väl­le Pee­ter­sil­le, ni­mit­te­le­vät hän­tä huo­rak­si ja roik­ku­vat pe­räs­sä.

Pu­keu­tu­mi­nen burkhaan pit­kiin hou­sui­hin ja pit­kä­hi­hai­seen pai­taan ei au­ta. Jos liik­kuu ka­dul­la il­man mies­tä ja var­sin­kin täy­sin yk­sin, on kaik­kien ta­ka­puo­len­tui­jot­te­li­joi­den nä­kö­kul­mas­ta va­paa­ta riis­taa ja ha­lu­kas sek­si­seik­kai­lui­hin.

Useim­mi­ten huu­te­li­jat ovat maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia.

2 kommenttia:

Igor kirjoitti...

Ja tuohon on tietenkin oikea reagointitapa järjestää ns lutkamarsseja
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lutkamarssi

Kumitonttu kirjoitti...

Lutkamarssi on jotenkin vähän epäuskottava. Jos vanhat miehet menisivät munasillaan heilumaan keskikaupungille, niin varmaan kukkahatut laittaisivat poliisit perään etteivät mokomat pedofiilit esittele vehkeitään pikkupojilla. Mutta kun naiset tekevät saman, se on rohkeaa kansalaisaktivismia. Vaan eipä sillä, kiva se on katsella alastomia naisia lehdissä. Vaikka olisivat lepakoita.