perjantai 21. joulukuuta 2012

Vuoden lyhin päivä

Ilmastorealismia-blogissa Mikko on käsitellyt uusinta skandaalia, joka liittyy teoriaan ilmaston lämpenemisestä. Skandaalin keskiössä on viidennen yhteenvetoraportin nettiin vuodetut ensimmäiset luonnokset, joiden mukaan ilmasto on lämmennyt kertaluokkaa vähemmän kuin tietokoneohjelmoijat ovat ennustaneet. Pahin ongelma on silti se, että kuluneella vuosituhannella lämpeneminen on pysähtynyt. Se on vakava ongelma, koska ilmiselvästi ohjelmoiduista muuttujista puuttuu joitakin, jotka vaikuttavat lämpötilan muutokseen enemmän kuin nyt tiedetyt ja käytetyt. Kyse ei ole mistään pikkujutusta vaan valtavan suuruusluokan pyrkimyksestä huijauksesta, jolle vetää vertoja Neuvostoliiton tai Kiinan suuret kommunistiset yhteiskuntakokeilut.

Kuten Björn Wahlroos mainitsee kirjassaan Markkinat ja demokratia, Karl Marxin 1867 julkaiseman Pääoman ensimmäisessä osassa kuvailtu taloustieteen perusta on täyttä tuubaa, tai paskaa suomeksi sanottuna. Marx lainasi työn arvon teoriansa David Ricardolta, jonka elinaikana ihmiskunnan historiassa tapahtui jotain aivan ennennäkemätöntä: ihmisten elintaso alkoi kasvaa. Siihen asti käytännössä Jeesuksen ajoista oli eletty samalla elintasolla. Ei siis ihme, että tuon ajan ihmiset pitivät itsestään selvänä, että talous on nollasummapeliä, jossa yhden rikastuminen on toisilta pois. Ihmiskunta eli kädestä suuhun, ja hallitsijoiden vauraus todellakin oli maaseudun asukkaiden elintasosta pois. Marx syntyi vähän myöhemmin, mutta hän ei ilmeisesti itse ymmärtänyt tilanteen historiallisuutta vaan piti sitä tilapäisenä poikkeamana. Marx omaksui Thomas Malthusilta näkemyksen, jonka mukaan miehen seksinhimo tuottaa maailmaan lapsia enemmän kuin pellot ja työaika kykenee niitä elättämään. Sen takia ihmiskuntaa riivaavat nälänhädät niittävät kansaa kuin jyrsijöiden vähyys Lapissa pöllöjä.

Malthusin ajatus oli omana aikanaan totta, mutta ei hänkään osannut aavistaa, että pian teollisuus oli tuottava välineitä maanviljelyksen tehostamiseen ja lopputuotteiden edulliseen kuljettamiseen toiselle puolelle maapalloa. Kun ylijäämää alkoi kertyä, naisten fysiologiset rajat tulivat vastaan ennen kuin teknologisen kehityksen tuottama ruoan ylijäämä uhkasi loppua ja ihmiskunta alkoi vaurastua. Jokaista syntyvää lasta kohti tuli enemmän vaurautta kuin tämän ruokkiminen ja kouluttaminen tuotti kustannuksia. Tätä nyt jälkikäteen päivänselvää asiaa eivät tajunneet Malthus eikä hänen oppipoikansa Marx. Kuitenkin heidän ajatuksensa elivät ja voivat hyvin vielä toista sataa vuotta, ja yhä edelleen vasemmistolaiseen ideologiaan uskoo satoja miljoonia ihmisiä korkeasti koulutetuissa länsimaissakin. Vaikka kaikki tosiasiat puhuvat Marxin talousoppeja vastaan, näille ihmisille tosiasiat ovat samanarvoisia kuin ilmaston lämpenemistä julistaville askeetikoille.

Uskossa ihmisen aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen on Jeesuksen toiminnan kanssa yhteisiä ominaisuuksia. Askeetikot vaativat - Jeesuksen tavoin - luopumista kaikesta materiaalisesta ylijäämästä ja paluuta hengellisyyteen, paastoon ja lapsettomuuteen. Hyvinhän nämä opit ovat ainakin helsinkiläisnaisiin uponneet, kun 40-vuotiaista on lapsettomia melkein 40% ja heidän suurin huolensa liittyy oman materialistisen elämäntapansa johtavan luonnonvarojen loppumiseen ja ilmaston lämpenemisestä johtuviin lopunajan enteisiin tulvineen, heinäsirkkoineen ja helleaaltoihin. Itse nämä eivät huomaa tätä ironiaa, vaan suurimmalle osalle heistä Raamatun ennustuksiin uskovat kanssaihmiset ovat tieteestä mitään ymmärtämättömiä kouluttamattomia typeryksiä.


Palatakseni vielä Marxiin, joka loi siis pohjan yli sadaksi vuodeksi ihmisten ajattelutavalle markkinoiden toiminnasta, on syytä lyhyesti kuvata hänen oppinsa keskeinen sisältö, koska uskoakseni kovin moni ei siitä mitään tiedä. Marxin mukaan "tavaroiden hinnan määrää niihin käytetty työ(aika). Tuotteen hinta on käytetyn työn rahallinen ilmaus". Tämä on Marxin talousoppi kaikessa ytimekkyydessään. Koska "kapitalisti" ei luovuta eteenpäin työntekijöidensä tuotoksia ilman "lisäarvoa" (jota nykyisin kutsutaan voitoksi), työläisiä Marxin ja nykysosialistien mukaan riistetään, koska heille ei makseta heidän tuotoksensa täyttä arvoa. Vaikka jokainen lukijani jo tässä vaiheessa varmaan ymmärtää (kokemusperäisesti), että väite on väärä, niin vien vielä tovin aikaanne perustellakseni sen hiukan paremmin.

Marx ei ottanut huomioon maan, pääoman tai edes osaamisen hintaa. Ennen kuolemaansa hän kuitenkin näyttää itsekin oivaltaneen tekemänsä virheen, koska hän teki useita uusia korjauksia oppiinsa estääkseen sitä uppoamasta. Pääoma ei jäänyt kesken ja julkaisematta kokonaisuudessaan ajan puutteen vuoksi vaan siksi, että Marx ei kyennyt pelastamaan teoriaansa. Engels julkaisi Pääoman osat II ja III Marxin kuoleman jälkeen todeten alistuneena, että "työn arvon teoria päti ennen kapitalismin aikaa, mutta ei enää varsinaisella kapitalismin aikakaudella". Tämä koko parivaljakon tärkein oivallus jäi valitettavasti unholaan, ja ihmiskunta maksoi karmean hinnan niistä yhteiskunnallisista kokeiluista, joita marxilaisuudella perusteltiin. Ilmaston lämpeneminen on "teoria", jolla ennen marxilaisiksi kutsutut ihmiset nyt oikeuttavat oman totalitarisminsa tueksi.

Marxin pysyvin ja tuhoisin perintö on lainattu ranskalaisilta kirjoittajilta, joita hän kutsui "utooppisiksi sosialisteiksi". Tällä Marx pyrki vetämään rajan omaan "tieteelliseen" sosialismiinsa ja muiden vähäpätöisempiin yritelmiin. Marx väitti kapitalismin hävittävän keskiluokan ja jättävän jäljelle vain miljonäärejä ja keppikerjäläisiä. Älymystölle Marx jätti Hegelin tavoin tehtäväksi valmentaa ja johtaa tulevaa hallitsevaa luokkaa, joka loisi "proletaarin diktaturin". Tässä kohtaa Marx kuitenkin nojasi ranskalaiseen aatelismieheen Henri de Saint-Simoniin, joka täysin kursailematta vertasi itseään Kopernikukseen, Galileohon, Descartes'hen, Newtoniin - ja Napoleoniin.

Pohtiessaan sitä, tuleeko "viisaiden miesten" johtaa yhteiskuntaa, vai voiko kansa johtaa itse itseään Marx noudattaa Saint-Simonin oppia ja päätyy "hyvien" hallintoon demokratian kustannuksella. Tämä on toiminut syntymästään asti avoimena valtakirjana diktaattoreille ympäri maailmaa olla piittaamatta alamaistensa tahdosta. "Tieteellisestä sosialismista" tuli johtamismalli ensin Leninille, Maolle ja joukolle muita nilkkejä, mutta edelleen poliittisella areenalla vaikuttaa sivilikkien suuri joukko, joista kotimaista kyvyttömyyttä huipussaan edustaa Vihreiden Osmo Soininvaara.

Marxin nimiin vannoivat ympäri maailmaa johtajat, jotka näkivät sen oivaksi perusteluksi sosialisoida haltuunsa teollisuuslaitokset, pankit ja kaupankäynnin. Ainoastaan Yhdysvallat ja Englanti säästyivät sosialismin ikeeltä 1900-luvulla, vaikka niissäkin horjuttiin erityisesti sotien jälkeen, kun ihailtiin sotaponnistuksia keskitetyn taloudellisen suunnittelun tuloksena. Kahden sosialistisen järjestelmän (kommunismi ja kansallis-sosialismi) keskinäisen yhteenoton seurauksena juuri Euroopasta tuli sotien jälkeen yhteiskunnallisten mallien laboratorio. Englanti, Hollanti, Tanska, Norja ja Ruotsi säästyivät vallankumouksellisilta mullistuksilta, koska niihin oli syntynyt jo edellisellä vuosisadalla uudistuksia toteuttava työväenliike. Yhdysvalloissa ja Sveitsissä äärivasemmistolla ei ole koskaan ollut merkittävää kannatusta kun taas Saksassa, Espanjassa ja Kreikassa kommunismi kukistettiin aseellisesti 30-luvulla. Ainoa väliinputoaja on Suomi, joka Ruotsin aikana oli selvästi "länsimaa" mutta 1800-luvulla ilmeisesti Venäjän vaikutuksesta loi vanhasta emämaastaan poiketen kommunismista merkittävän poliittisen voiman nostaen sen reformistisena esiintyneen sosiaalidemokraattisen puolueen todelliseksi kilpailijaksi.

Kun Eurooppa vihdoin 1800-luvulla ponnisti ulos "malthusin loukusta", sen talous alkoi kasvaa nopeasti. Jo 1800-luvun lopulla talouskasvu ylitti väestönkasvun usealla prosenttiyksiköllä. 1900-luvulla oli jo selvää, että teollisuus noudattaa maataloudesta alkanutta kehitystä ja sen osuus työvoimasta tulisi laskemaan. Markkinatalous on järjestelmä, joka tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan. Lisäksi se antaa keinon mitata laatua ja tuottaa lisätietoa. Markkinat eivät käytännöllisesti katsoen haaskaa hetkeäkään mihinkään epäolennaiseen tai turhan tiedon säilyttämiseen. Markkinat eivät tarjoa argumentteja, ne eivät osoita syitä ja seurauksia. Ne eivät ota huomioon kilpailevia selityksiä ja vaihtoehtoisia hypoteeseja. Taiteen, kirjallisuuden, antropologian ja kulttuurihistorian kiehtoviin ja moniselitteisiin nokkeluuksiin kietoutuneen mielen on vaikea ymmärtää kaiken oleellisen tiivistymistä yhteen ainoaan lukuun - hintaan. Se on monelle älyllisesti loukkaavaa.

Milton Friedmanin tunnettu vertaus lyijykynäpuun-kasvattajasta on erinomainen. Marxin kuoleman jälkeen kului melkein tarkalleen sata vuotta ennen kuin syntyi nykyisenkaltaiset vapaat pääomamarkkinat. Vaikka pääomamarkkinoilla käydään kauppaa pääomasta, todellisuudessa siellä vaihdetaan tietoa riskeistä tai oikeammin ehkä epävarmuudesta. Rahamarkkinat eivät ole musta aukko eivätkä ne vie rahoja pois "tuottavimmista kohteista". Taloudellisen menestyksen kannalta on olennaista, että tämä toimii. Kun vertaa nykyistä markkinoiden toimintaa, tuntuu ihmeelliseltä että yhä edelleen on ihmisiä, jotka uskovat keskusjohtoisen suunnittelun voivan kilpailla niiden kanssa. Siksipä myös hallituksemme into pankkiveroa kohtaan asettuu tämän luettuanne oikeaan valoon.

12 kommenttia:

IDA kirjoitti...

"Pahin ongelma on silti se, että kuluneella vuosituhannella lämpeneminen on pysähtynyt"

Venäläiset tutkijat esittivät jo vuosia sitten, että ilmasto viilenee auringon toiminnasta johtuen. Tämä oli uutinen, koska itsekin huomasin sen, vaikka en asiaa seuraakaan. Olisi aika kummallista, jos ilmastomallien tekijät olisivat jättäneet auringon toiminnan täysin vakioksi, koska ihan maalaisjärjelläkin ajatellen muutokset sen toiminnassa ovat suurin vaikuttaja ilmaston muutoksiin.

Mitä Jeesukseen tulee, niin hän ei kyllä vaatinut lapsettomuutta, eikä kristinusko vaadi sitä. Se, että jotkut asiat ovat perversoitunutta kristinuskoa tarkoittaa juuri sitä, että ne ovat perversoituneita.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitokset hyvästä teksistä. Seuraava seikka jäi hampaankoloon:

mielestäni lisäarvoa / arvonlisää ei kutsuta voitoksi ja jos joku kutsuu, hän ei ole aivan perillä asioista. Lisäarvo tarkoittaa tuotteen hintaa sen jälkeen kun sille on tehty jokin työvaihe verrattuna tätä vaihetta edeltäneeseen hintaan. Tämä hinta voi olla joko kustannus, tai sitten asiakkaan maksama hinta. Mikäli se on vain kustannus (tuotteen "arvo" nousee vähintään omassa kirjanpidossa), mutta asiakas ei suostu maksamaan siitä yhtään enempää, ei kyse kyllä ole voitosta, vaan lähinnä tappiosta.

Rauhallista joulua toivottaa Pörri Orava

Kumitonttu kirjoitti...

Ida, Jeesus ei vaatinut tietenkään lapsettomuutta, mutta askeetikko asettaa suhteensa Jumalaan ohi perheen perustamisen.

Pörri, vaikuttaa että sotket nyt lisäarvon ja arvonlisän (ALV). Marxin teorian mukaan tuotteen hinta koostuu vain ja ainoastaan siihen käytetystä ajasta, ja sen päälle laitetusta voitosta eli "lisäarvosta". Juuri tästä nimenomaisestra syystä johtuen hänen teoriansa on väärä. Joulurauhaa sullekin.

Jussi kirjoitti...

Markkinoiden informaation käsittely roolia yleensä paljolti vähätellään. Nykytalouksissa nimenomaan informaation käsittely ja välitys on hyvin tärkeää.

IDA kirjoitti...

"Ida, Jeesus ei vaatinut tietenkään lapsettomuutta, mutta askeetikko asettaa suhteensa Jumalaan ohi perheen perustamisen."

Eikä tuossa tarvitse olla edes askeetikko. Hyvää olutta munkitkin tekevät ;)

Kumitonttu kirjoitti...

Sitähän sää kysyit?

Tiedemies kirjoitti...

Mitä sun juomaveteesi oikeasti on laitettu? Ei se ainakaan fluoria ole.

Tosiasiassa raportti sanoo kyllä aivan päinvastaista. Väite siitä että lämpeneminen olisi pysähtynyt on yksinkertaisesti paskapuhetta.

Minä ihmettelen lähinnä sitä, että toistuvasti selität ettet ole asiantuntija. OK, en ole minäkään, mutta yksikään linkittämistäsi lähteistä ei pääse edes lähelle uskottavaa tai edes vakavastiotettavaa. Tämä on juurikin sitä postmodernismia, sinusta homeopaatti on yhtä luotettava kuin lääkäri tekemään diagnooseja - ja luotettavampi jos siltä tuntuu, tai kreationisti on yhtä luotettava kuin geologi arvioimaan maapallon ikää.

Minusta tämä ei eroa kommunistien "taloustieteestä" ja siitä miten joku metalliseiskan pääluottamusmies tupakkatauolla keksii miten ratkaistaan Suomen talouden ongelmat, mutta kun pahat porvarit vaan pitävät salaliittoa.

Kumitonttu kirjoitti...

Voihan se tietty olla niinkin, että minä olen ainoana sitä mieltä, että AGW-teoria ei pidä paikkaansa ja olen ymmärtänyt kaiken teoriaa arvostelevan tutkimuksen väärin. Mitä luulet, voiko asia oikeasti olla niin?

Tiedemies kirjoitti...

Teoriaa arvostelevaa tutkimusta varmaan on mutta se on vähäistä eikä kumoa tosiasioita. Teoria on yksi asia. Toinen on sitten se mitä todella tapahtuu. Faktoja ovat että maapallo on lämmennyt keskimäärin, että napajäät ovat ohentuneet ja että auringon säteilyn muutokset ovat mitättömän pieniä näihin muutoksiin verrattuna.

Co2 voi olla toki vähäisemmässä roolissa kuin valtavirrassa uskotaan. En ota kantaa nyt siihen. Lämpötila on kiistatta noussut.

Kumitonttu kirjoitti...

Teoriaa arvostelevaa tutkimusta varmaan on...

Eli et ole itse perehtynyt mutta kovin hanakasti tunnut asiaa kommentoivan.

Tiedemies kirjoitti...

Ei vaan että minä en yllä ottanut kantaa teoriaan. Sitä voivat kommentoida paremmin perehtyneet. Olennaista on se että väite jonka mukaan mitään lämpenemistä ei olisi tapahtunut on vain yksinkertainen vale, ei sen kummempaa. Sinä väität vuorotellen että ei ole lämmennyt ja että on lämmennyt mutta teoria syistä on väärä. Päätä nyt kumpaa tarkoitat.

Kumitonttu kirjoitti...

Siis havaintoaineistot osoittavat, että pallomme on lämmennyt jo vuosisatoja. Tästä käy hyvänä esimerkkinä aineisto Tornionjoen jäiden lähdöstä. Viime vuosisadalla on tapahtunut sekä lämpenemistä, viilenemistä ja taas lämpenemistä. Kovin selkeää näyttöä siitä, että vuosisadan lopun lämpenemisen syy olisi ollut yksin CO2 ei kuitenkaan ole voitu esittää. Niinpä, kun sanon ettei lämpenemistä ole tapahtunut, viittaan ensisijaisesti siihen, ettei AGW-teorian mukaista lämpenemistä ole tapahtunut. Muutoinhan lämpötila nousee ja laskee - en kai minä sitä suinkaan kiistä.

Jos siis puhumme, että lämpenemistä ei ole tapahtunut, niin kaupunkisaarekeilmiö on asia joka vaikuttaa tuloksiin, ja vaikka mitattua "lämpenemistä" on tapahtunut, niin nousu ei johdu hiilidioksidista.