lauantai 2. huhtikuuta 2016

Perustuslaillinen tasavalta

Arvostamani blogikollega Professori kirjoitti äskettäin:
"Tavoitteena on säilyttää eurooppalainen elämäntapa, joka on yhteinen meille kaikille. Eurooppalainen yhteiskunta on ainutlaatuinen, sellainen, jota parempaa ei historiassa olla nähty. Täydellinen se ei tietenkään ole, mutta kaikki on tehty, jotta olemme päässeet mahdollisimman hyvään."
Hän lainasi Lasipalatsin Totuuden kirjoitusta, josta vastasi penaali Petteri Tuohinen. Tuohinen siteerasi tuossa yllä ranskalaista sosialistia Huber Védrinea.

Kommentoin tuoreeltaan Professorille, että
Sosiaalidemokratian kilpailija on erityisesti USA:n perustuslaillinen tasavalta, jossa enemmistöpäätöksillä ei voida rajoittaa erilaisia vähemmistöjen oikeuksia. Perustuslaki on siis pysyvä, vaikka siihen voidaankin tehdä erilaisia lisäyksiä. Lisäykset eivät kuitenkaan voi rajoittaa alkuperäisen perustuslain sallimia oikeuksia.
Toinen blogikollegani Tundra Tabloids on vuosia ja vuosia pitänyt ääntä Amerikan perustuslaista. Myönnän avoimesti olleeni tietämättömän ylimielinen kyseisen hallintomuodon sisällöstä. Vasta nyt olen ymmärtänyt, kiitos tuon Professorin kirjoituksen, että demokratia ei todellakaan ole paras mahdollinen hallintomuoto.

Simple Wikipedian artikkeli kertoo lyhyesti perustuslaillisen tasavallan eroista, ja tämä kirjoitus avaa saman ajatuksen laajemmin. Jälkimmäisen kirjoituksen alla oleva kuva tiivistää eron mainiosti.Patsaan teksti kuuluu suomeksi että "jotka uskovat pienen joukon ihmisiä voivan edustavan koko kansaa, kutsuvat hallintomuotoa uudeksi järjestykseksi... Kyse ei ole uudesta eikä järjestyksestä". Toisin kuin suomalaisille, amerikkalaisille opetetaan koulussa isänmaan perustuslaki. Suomen perustuslain toisessa pykälässä säädetään, että "Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta." kun taas nykyisen perustuslain ensimmäiseen pykälään on lisätty kohta "Suomi on Euroopan unionin jäsen". Kannattaa verrata alkuperäistä ja nykyistä. Kuten niistä selviää, Suomi ei ole perustuslaillinen tasavalta vaan edustuksellinen demokratia.

Moni uskoo - kuten itsekin pitkään - edustukselliseen demokratiaan. Huomattuani sen ongelmat, käänsin katseeni sveitsiläistyyliseen suoraan kansanvaltaan. Ymmärsin hyvin siihen liittyvät ongelmat (Curley-ilmiö 20.7.2014), mutta en osannut nähdä sille parempaakaan vaihtoehtoa. Jaoin Professorin tavoin minulle koulussa opetetun mantran, jonka mukaan demokratia on paras hallintomuoto tai ainakin parempi kuin sen vaihtoehdoksi esitetty valistunut monarkia. Nyt ymmärrän vihdoin ja viimein, että sille on myös kolmas vaihtoehto (teokratian lisäksi) eli perustuslaillinen tasavalta.

Perustuslaillisen tasavallan - mikäli perustuslaki on viisaasti säädetty noudattamaan ns. luonnonoikeutta - vahvuus on siinä, että sen lähtökohtana toimii näkemys, jonka mukaan
Luottamus demokratiaan on yhtä pelottavaa kuin luottamus yksinvaltiuteen. Ainoa taho, joka voi viedä kansalaisten vapauden on heidän oma hallituksensa. Joko olemalla liian heikko puolustaakseen kansalaisiaan ulkoiselta uhalta tai liian voimakas valvoakseen kaikkia heidän tekemisiään.
Perustuslaillisessa tasavallassa hallitus on kansalaisia varten eikä kansalaisilla ole velvollisuuksia hallitusta kohtaan vaan hallitus on kansalaisten palvelija, heidän vapauksiensa turvaaja. Demokratiassa vallitsee enemmistön diktatuuri ja se voi säätää lakeja enemmistön mielihalujen mukaan. Enemmistö ei suinkaan tarkoita kansalaisten lukumäärää vaan kansanedustajien enemmistöä. Kun edustajat haluavat ostaa ääniä tullakseen uudelleen valituksi, he jakavat äänestäjilleen taloudellisia etuisuuksia. Etujen jako johtaa kilpajuoksuun, jossa valituksi tulevat ne, jotka jakavat suurimmalle määrälle äänestäjiä (ei kansalaisia) etuja.

Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Viren kirjoittaa sosialistisen "kansalaispalkan" ongelmista. Vihreiden Osmo Soininvaara on ainakin 25 vuotta ajanut kansalaispalkkaa ratkaisuna tulonjaon ongelmiin, mutta kuten Viren toteaa
kun valtio ja kunnat kamppailevat akuuttien rahoitusongelmien kanssa, on hämmentävää että keskustelun kohteeksi nousee suomalaisen tulonsiirtojärjestelmän muuttaminen
Tulonjaon muuttaminen ei Suomessa todellakaan ole ongelma. Meillä on kahdeksan puoluetta, joista voi valita itselleen parhaiten sopivan tulonjakajan. Ongelma on tulonjako, joka ei pääty edes siinä vaiheessa, kun troikka (EU:n komissio, IMF ja EKP) tulee päättämään verovarojen jakamisesta. Ja kuten moiset ylikansalliset epädemokraattiset instituutiot toimivat, ne jatkavat Curley-ilmiön hengessä omien kuvittelemiensa kansanosien elämisen rahoittamista. Suomi sen enempää kuin Eurooppakaan ei selviä nykyisestä ahdingostaan ilman, että ne luopuvat demokratiasta ja siirtyvät perustuslailliseen demokratiaan. Perustuslakia ei tarvitse etsiä Amerikkaa kauempaa.

7 kommenttia:

Professori kirjoitti...

Olen useassa kirjoituksessani tuonut esiin näkemykseni, jonka mukaan suora demokratia on parempi kuin edustuksellinen demokratia. Valistuneen itsevaltiuden ongelma on vallan väärinkäyttö, joka on sitä varmempaa mitä rajattomampaa valta on.

Kansalaispalkkaa kannatan, mikäli se mitoitetaan hyvin alhaiseksi ja samalla palkkoja lasketaan sitä vastaavalla euromäärällä.

Kumitonttu kirjoitti...

Ymmärrän kyllä ja koitin tuoda tässä esiin, että niitä molempia parempi vaihtoehto olisi perustuslaillinen tasavalta.

Kumitonttu kirjoitti...

Palkkojen laskemista en ymmärrä. Lyhyesti sanottuna kyse on samasta asiasta kuin mihin lehdistö on törmännyt. Kukaan ei maksa "tiedosta" mitään, koska kaikki tieto löytyy netistä (jos osaa kaivaa). Tuskin mikään suomalainen mediayhtiö voi perustaa bisnesideansa halpuuteen tai tässä tapauksessa ilmaisuuteen. Jos ei tuo mitään lisäarvoa, ei voi olettaa että kukaan siitä mitään maksaisi (paitsi YLE-veron muodossa).

Palkan alentamisessa (yhteiskuntasopimus) ei ole mitään järkeä, jos myynti ei kasva enemmän kuin palkan alentamisesta syntyvä "säästö". Et ehkä kenties mahdollisesti ole itse hinnoitellut vapailla markkinoilla palveluita, mutta ymmärrät luonnollisesti viisaana miehenä, että saadaksesi 10% lisämyyntiä joudut myymään 22% lisää, jos lasket tuotteen hintaa 10%. Se on melko mahdoton yhtälö Suomen kaltaisessa "hyvinvointi"yhteiskunnassa.

Professori kirjoitti...

Kansalaispalkan suhteen palkan alennus tulee siitä, että valtio tms. maksaa osan palkasta kansalaispalkkana. Näin yritysten kannalta työvoimakustannukset pienenevät ja työllistämiskynnys alentuu.

Minä en ymmärrä kansalaispalkkaa, jonka tarkoituksena on pitää ihmiset työttöminä. Sellainen on käsittääkseni hallituksen suunnittelema kokeilu.

Kumitonttu kirjoitti...

Palkka vapailla markkinoilla muodostuu kansainvälisesti. Vientiyrityksen palkat ovat siis aina markkinahintaisia eivätkä ne tarvi valtion palkkatukea. Kotimarkkinayrityksillä tilanne on käytännössä sama. Vain julkisen sektorin palkkoja voidaan hallinnollisesti korottaa tai laskea nykyiseltä maailmanennätystasoltaan. Suomalainen yksityinen sektori ei kykene elättämään tätä määrää virkakuntaa tällä palkkatasolla.

Heidän tapauksessaan valtion maksama kansalaispalkka ei kuitenkaan ole mikään ratkaisu, koska yksityisen sektorin kannalta on sama missä muodossa virkamies rahansa saa - palkkana vai kansalaispalkkana. Valtiolla ei ole rahaa vaan virkakunnan palkat maksatetaan tulonsiirtoina yksisyiseltä sektorilta.

Siivouspalvelu SOL:n johtaja kertoi joku aika sitten haastattelussa, että heidän yrityksensä työntekijöiden palkkoja pitäisi sopia paikallisesti (siis laskea), koska he saavat vuokratukea ja muita tulonsiirtoja. En ymmärrä, miksi minun pitäisi osallistua SOL:n työntekijöiden palkanmaksuun, joka on heidän asiakkaidensa tehtävä. Jos asiakkaat eivt halua siivousta SOL:lta, siivotkoon itse tai työskennelköön sotkussa.

Jos englantilainen haluaa suomalaiseen tuotteen, tuote on hinnoiteltu sen mukaisesti, että työmies on palkkansa ansainnut ja englantilainen sen mielellään maksaa. Jos Suomessa tehtäisiin sisäinen devalvaatio eli palkkoja laskettaisiin, vuodessa parissa avoimen sektorin palkat nousisivat takaisin markkinahintoihin. Sisäinen devalvaatio on keino ylläpitää kuolevaa potilasta nimeltä suomalainen byrokratia hengityskoneessa ja pitkittää väistämätöntä.

Euro on toinen samanlainen projekti, joka pitkittää suomalaisen yhteiskunnan muutoksen alkua aivan kuten Kreikankin. Jossain vaiheessa pää tulee vetävän käteen, ja se hetki on uskoakseni tällä vuosikymmenellä. Tulevat poliitikkosukupolvet eivät koe samanlaista poliittista tarvetta ylläpitää euroa kuin nykyinen. Kun euro syö poliittisen pääomansa, se romahtaa.

Jaska Brown kirjoitti...

Uskon Yhdysvaltojen suurimman voiman olevan juuri perustuslaissa, kuten viime kirjoituksessani totesin. Onnekkaasti sinne on muotoutunut suhteellisen tasapainoinen kaksipuoluejärjestelmä, jolloin perustuslakia on vaikea mennä muuttamaan.
Perustuslaillinen on parempi kuin edustuksellinen tai suora demokratia, mutta vain silloin kun perustuslain ovat päässeet laatimaan poikkeuksellisen yksimieliset, kyvykkäät ja kansakunnan tulevien sukupolvien etua ajattelevat yksilöt - kuten Yhdysvalloissa kävi. Ja osittain aikoinaan Suomessakin. Mutta miten kävi viimeisessä Suomen perustuslain muutoksessa? Olivatko päättäjät tällaisia?

Kumitonttu kirjoitti...

Näin minäkin asian hahmotan. USA:ssa perustuslain muutos tunnetaan nimellä perustuslain lisäys, ja niitä lisäyksiä on tähän mennessä tehty 17 kertaa.

Tärkein ero USA:n ja eurooppalaisen perustulain kesken kulminoituu vapauden käsitteeseen. Yhdysvalloissa yksilönvapaus on tärkeämpi kuin eurooppalaisessa hallintomuodossa. Jos perustulain tehtävä on määritellä, miten valtiota tulee johtaa, erot toki kapenevat, kuten voi havaita viime aikaisessa kehityksessä. USA on lähestynyt voimakkaasti demokratiaa ja Eurooppa on vaeltanut yhä vahvemmin enemmistön diktatuuriin.

Niissä asioissa, joissa kansan enemmistö on poliitikkojen kanssa eri mieltä, enemmistöä ei kuunnella. Tälle "demokratiavajeelle" eurooppalainen oikeisto tarjoaa vaihtoehdoksi suoraa kansanvaltaa sveitsiläiseen tyyliin. Omasta mielestäni se ei ole todellinen vaihtoehto niin kauan, kun Curley-ilmiötä ei kyetä rajoittamaan.

Toistaiseksi en näe enää mitään syytä äänestää vaaleissa, koska mielestäni suora kansanvalta on vain laastari vuotavalla avohaavalla. Demokratian vienti muslimimaihin paljastaa, miten toivotonta on kuvitella demokratian voivan ratkoa laajemman yhteiskunnallisen mätäpaiseen eli sen ajattelutavan, yhteiskunnallisen filosofian, jonka varaan yhteiskunnan johtaminen rakennetaan. Muslimimaiden ideologia ei anna demokratialle työrauhaa kuten ei eurooppalainen sosialismikaan. Siksi ne niin hyvin tanssivat yhteen.