sunnuntai 21. syyskuuta 2014

Aseenkanto ja itsepuolustus

Uusi Suomi kertoo, että
Kouvolan Myllykoskella kellosepänliikkeen myyjä joutui ryöstön yrityksen kohteeksi eilen iltapäivästä.

Ryöstöä yrittänyt mies astui sisään liikkeeseen ja uhkasi myyjää lyhyellä käsiaseella, poliisi kertoo. Myyjä vastasi uhkaukseen vetämällä esiin oman aseensa.

Ryöstöä yrittänyt pelästyi myyjän asetta ja pakeni jalan liikkeestä. Ryöstö epäonnistui, eikä epäillyn mukaan lähtenyt liikkeen omaisuutta.
Onko parempaa esimerkkiä siitä, miten aseenkanto lisää yksilöiden ja yhteisön turvallisuutta?

Muslimien sisäsiittoisuus - osa II

Olen aikaisemminkin kääntänyt Nicolai Sennelsin artikkelin (Muslimien sisäsiittoisuudella vakavat seuraukset 17.6.2013). Alla uudempi, päivitetty artikkeli suomeksi.

Laajamittainen sisäsiittoisuus islamilaisessa kulttuurissa 1.400 vuoden ajan on aiheuttanut vakavaa tuhoa heidän perimälleen. Serkusavioliitot heikentävät lasten älykkyyttä, terveyttä ja mielenterveyttä.

Tunnetuin sisäsiittoisuuden esimerkki on faaraoiden Egypti, jossa dynastiat kaatuivat parin sadan vuoden välein. Säilyttääkseen vallan ja varallisuuden suvullaan, faaraot naivat sisarensa tai puolisisarensa, ja alle kymmenessä sukupolvessa jälkeläiset muuttuivat henkisesti kykenemättömiksi hoitamaan valtakunnan asioita. Myös Euroopan kuningashuoneet ovat naineet keskenään ristiin säilyttääkseen siniverisyytensä. Henkiset sairaudet ja muut vammaisuudet paljastavat sisäsiittoisuuden aiheuttamat ongelmat Euroopassakin. Onnekseen siniveriset saavat nykyisin avioitua myös rakkauden eikä ainoastaan aseman perusteella.

Muslimit avioituvat edelleen sukulaistensa kanssa, ja ovat tehneet niin pidempään kuin yksikään egyptiläinen dynastia. Käytäntö ylittää myös maailman vanhimman monarkian (Tanska) iän 300 vuodella. Maailman muslimeista lähes puolet ovat lähisukulaisten jälkeläisiä: Pakistanissa 70% kaikista avioliitoista on serkusten välisiä (”veriveljeys”) ja Turkissa 25-30% (Jyllands-Posten 27.2.2009 http://jyllands-posten.dk/livsstil/sundhed/ECE4116348/flere-doedfoedsler-blandt-indvandrere/).

34% avioliitoista Algeriassa on lähisukulaisten välisiä, Bahrainissa 46%, Egyptissä 33%, Nuubiassa 80%, Irakissa 60%, Jordaniassa 64%, Kuwaitissa 64%, Libanonissa 42%, Libyassa 48%, Mauritaniassa 47%, Qatarissa 54%, Saudi-Arabiassa 67%, Sudanissa 63%, Syyriassa 40%, Tunisiassa 39%, Arabiemiraateissa 54% ja Jemenissa 45% (Reproductive Health Journal http://www.reproductive-health-journal.com/content/6/1/17/table/T1).

Suuri osa muslimeista syntyy jo valmiiksi lähisukulaisten liitoista syntyneille vanhemmille, mikä lisää entisestään henkisten ja fyysisten sairauksien todennäköisyyttä. Länsimaissa asuvien muslimien serkusavioliittojen määrä on matalampi. Tanskassa asuvista pakistanilaisista 40% ja turkkilaisista 15% avioituvat serkkunsa kanssa. (Jyllands-Posten http://fpn.dk/liv/krop_valvare/article1616165.ece).

Britannian pakistanilaisista yli puolet ovat naimisissa serkkujensa kanssa: BBC:n teettämän tutkimuksen mukaan 55% oli aviossa serkkunsa kanssa. Tämä on ilmeisesti selitys sille, miksi pakistanilais-perheen lapset sairastuvat 13 kertaa keskiarvoa yleisemmin resessiivisiin eli väistyviin perinnöllisiin sairauksiin (Times of India 17.11.2005 http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/msid-1298135,curpg-1.cms).

Matalampi määrä johtuu joko siitä, että lähisukulaisia on vaikeampi tuoda Eurooppaan tai sitten terveyskasvatus tehoaa paremmin.

Matala älykkyys

Useat tutkimukset osoittavat, että serkusavioliitoista syntyneiden lasten älykkyysosamäärä on matalampi kuin yleensä. Ero on keskimäärin 10-16 ÄO-pistetta ja näiden vauvojen sosiaaliset taidot kehittyvät hitaammin: ”Lähisukulaisten saamien lasten kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja on tutkittu Intian Bhalgapurin muslimien keskuudessa Biharissa. 8-12 -vuotiaiden lasten älykkyys oli matalampi (69 maaseudulla ja 79 lähiöissä) verrattuna ei-lähisukulaisten kanssa tehtyihin lapsiin (79 ja 95 vastaavasti). Sisäsiittoisilla lapsilla on heikommat sosiaaliset taidot kuten katsekontaktin luominen, hymy, ääneen reagointi, suullinen ilmaisu ja kädenpuristus” (Indian National Science Academy 1983 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005bbc_407.pdf).

Intian 13-15 -vuotiaista muslimipoikia, joiden vanhemmat olivat serkuksia, verrattiin ei-sukulaisten saamiin lapsiin Raven's Matrices -testillä, joka on ei-suullinen älykkyystesti. Lähisukulaisten lapset menestyivät huonommin verrattuna muihin sekä raakadatalla että iän ja taloudellisen aseman mukaan korjatuilla tuloksilla (Behavior Genetics 1984 http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01068128).

Toisen tutkimuksen mukaan alle 70 ÄO-pisteen jäämisen riski nelinkertaistuu 1,2%:sta tavallisten vanhempien lapsilla, 6,2%:iin lähisukulaisten lapsilla (Proceedings of the National Academy of Science 1978 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC392897/?page=1). Tutkimuksen mukaan ”pahalaatuiset synnynnäiset epätnormaaliudet, henkinen jälkeenjääneisyys ja fyysiset vammat ovat merkittävästi korkeampia lähisukulaisten lapsilla kuin muilla” (http://www3.interscience.wiley.com/journal/119830633/abstract).

Henkiset ja fyysiset sairaudet ja kuolemat

Kuolleena synnyttämisen riski kaksinkertaistuu lähisukulaisten avioliitoissa (Jyllands-Posten 27.2.2009 http://jyllands-posten.dk/livsstil/sundhed/ECE4116348/flere-doedfoedsler-blandt-indvandrere/). Eräässä tutkimuksessa analysoitiin vastasyntyneen kuolema, vauvakuolema ja vakavien perinnöllisten sairauksien yhteys: ”Vastasyntyneen kuolleisuus pakistanilaisilla lapsilla oli 1,5 kertaa korkeampi kuin norjalaisilla lapsilla ja vauvakuolema kaksi kertaa yleisempi. Pakistanilaislasten kuolleisuus vakaviin perinnöllisiin sairauksiin oli 18 kertaa yleisempi kuin norjalaislapsilla. Useasta epämuodostumasta johtuneet kuolemat olivat 10 kertaa yleisempiä.” (BMJ 1994 http://www.bmj.com/content/308/6929/659.1.extract)

On myös näyttöä, että lähisukulaisten jälkeläiset kärsivät muita useammin henkisistä ongelmista: ”Kliiniset tutkimukset paljastavat, että masentuneisuus on hyvin korkea joissain lähisukulaisten muodostamissa yhteisöissä (Indian Journal of Psychiatry 2009 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738415/)”.

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin lähisukulaisten avioliittoja ja skitsofreniaa: ”Mitä läheisempi oli sukulaissuhde sitä todennäköisempää oli sairastua skitsofreniaan” (American Psychiatric Press 1982 http://books.google.fi/books?id=0xHOzXpELE8C&pg=PA93&lpg=PA93&dq=%22The+closer+the+blood+relative,+the+more+likely+was+there+to+be+a+schizophrenic+illness.%22&source=bl&ots=bJEwf5BqBA&sig=6MFg24y0Okh6CxsgiMVH9VqJOSQ&hl=en&ei=KidfTO3uFYb-Ob7vvbEP&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=%22The%20closer%20the%20blood%20relative%2C%20the%20more%20likely%20was%20there%20to%20be%20a%20schizophrenic%20illness.%22&f=false)

Lähisukulaisten saamien lasten mielenterveysongelmat voivat selittää, miksi maahanmuuttajat kuormittavat niin kovasti psykiatrisia hoitolaitoksia ja miksi heidän osuutensa on korostunut mielenterveysongelmista kärsivien rikoksentekijöiden joukossa: ”Sct Hans Hospitalin, joka on Tanskan suurin vankimielisairaala, potilaista yli 40% on maahanmuuttajia.” (Kristeligt Dagblad 26.6.2007 http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/etniske-minoriteter-overrepr%C3%A6senteret-i-retspsykiatrien).

Länsimaat ja islamilainen maailma

Serkusavioliittojen seuraukset ovat epämiellyttävän selvät: kuolleisuus, matala älykkyys ja kehitysvammaisuus, muut vammat ja sairaudet johtavat usein hitaaseen ja tuskalliseen kuolemaan. Muita seurauksia ovat: heikot sosiaaliset taidot, koulunkäyntivaikeudet, työnsaannin vaikeudet ja tuskalliset hoidot. Huonot kognitiiviset ominaisuudet madaltavat kykyä tulla omillaan toimeen. Keskittymiskyvyn puute ja tunteiden hallitsemattomuus johtaa yleensä epäsosiaaliseen käytökseen.

Taloudelliset seuraukset ovat luonnollisesti toisarvoisia sisäsiittoisuuden luomaan inhimilliseen kärsimykseen verrattuna. Muslimien sisäsiittoisuus vaikuttaa kuitenkin länsimaisiin yhteiskuntiin ja muslimimaihin. Henkisesti ja fyysisesti sairaiden maahanmuuttajien hoitokustannukset rasittavat julkista taloutta: ”Serkusten todennäköisyys saada vammainen lapsi on kaksinkertainen – se maksaa julkiselle sektorille huomattavia summia. Maahanmuuttajien vammaiset lapset maksavat Tanskalle miljoonia. Yksin Kööpenhaminassa vammaisten lasten lukumäärä kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa. Meredith Lefelt on tavannut 330 perhettä, joilla on vammainen lapsi. Hänen mukaansa kolmasosa oli maahanmuuttajia.” (BT 10.11.2003 http://www.bt.dk/nyheder/indvandreres-indavl-koster-millioner).

Muslimimaahanmuuttajien kustannukset näkyvät – serkusavioliittojen seurauksena – kyvyttömyytenä työllistyä: muslimimaahanmuuttajilla ja heidän jälkeläisillään on erittäin korkea työttömyysaste. Sama asia paljastuu myös Yhdysvalloissa, jossa Gallup Institute haastatteli 300.000 ihmistä: ”Muslimeilla on yleensä keskimääräistä heikommat ansiot, matalampi koulutus ja huonommat työpaikat kuin keskimäärin.” (Berlingske Tidende 3.3.2009 http://www.b.dk/verden/muslimer-trives-i-usa).

Muslimien sisäsiittoisuus voi selittää, miksi he reputtavat armeijan älykkyystestin kolme kertaa todennäköisemmin kuin tanskalaiset: ”19,3% maahanmuuttajista ei läpäise armeijan älykkyystestiä. Tanskalaisista vain 4,7% reputtaa.” (TV2 Uutiset 13.6.2007 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-7248606.html?ss).

Se voi myös selittää – ainakin osittain – miksi 10 vuoden koulunkäynnin jälkeenkään kaksi kolmasosaa arabialaistaustaisista koululaisista Tanskassa ei osaa lukea: ”Arabiaa vanhempiensa kanssa puhuvilla on vakavia ongelmia lukemisen kanssa – 64% on lukutaidottomia... Sama ilmiö näkyy lukemisessa, matematiikassa ja muissa tiedeaineissa: kaksikieliset (pääosin muslimit) maahanmuuttajat menestyvät erityisen huonosti verrattuna tanskalaislapsiin.” (Rockwool Foundation Research Unit 2007 http://www.bkchefer.dk/uploads/File/Rockwoolfonden.pdf).

Erityisopetus hitaasti oppiville vie kolmanneksen Tanskan koululaitoksen budjetista. ”Maahanmuuttajien lapset ovat selkeästi yliedustettuina Kööpenhaminan kouluissa henkisesti ja fyysisesti sairaiden osalta... 51% Kööpenhaminan vammaisille lapsille tarkoitettujen koulujen oppilaista on maahanmuuttajien lapsia ja yhdessä kouluista jopa 70%... Tämä on huomattavasti korkeampi kuin heidän osuutensa paikallisesta väestöstä, mikä on 33%. Vammaisten suuri lukumäärä todistaa maahanmuuttajien sisäsiittoisuudesta.” (Jydske Vestkysten 4.4.2009 http://nordjyske.dk/nyheder/danmark?ctrl=10&data=2%2c3195839%2c5%2c2&count=1)

Koululaitoksemme on vaativa, mikä saattaa osaltaan vaikeuttaa sisäsiittoisten lasten kykyä seurata opetusta ja saada päättötodistus: ”Maahanmuuttajien lapsilla on huomattavasti suurempi riski keskeyttää toisen asteen opintonsa verrattuna tanskalaisnuoriin. Kauppaoppilaitoksissa keskeyttävien määrä on 60%, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin syntyperäisillä nuorilla.

Maahanmuuttajien lähtömaalla on huomattava vaikutus koulumenestykseen. Esimerkiksi libanonilaiset tai iranilaiset menestyvät huomattavan paljon heikommin kuin vaikkapa vietnamilaiset. (Center for Knowledge on Integration in Randers 2005 ”Youth, education and integration”). ”Joka kolmannella maahanmuuttajanuorella ei ole tutkintoa. Syntyperäisistä tanskalaisista 20% jää ilman tutkintoa (Statistics Denmark 2007 http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer.aspx). Koko muslimimaailma kärsii sisäsiittoisuudesta. Se voi selittää, miksi vain yhdeksän muslimia on saanut Nobel-palkinnon (niistä viisi on Rauhanpalkintoja – lyhytikäiseksi jääneen rauhan).

Rajallinen kyky ymmärtää, arvostaa ja tuottaa tietoa johtuen matalasta ÄO-tasosta lienee syynä siihen, että muslimit tuottavat vain 10% tieteellisestä tutkimuksesta: ”Vuonna 2003 tuotettiin koko maailmassa 137 tieteellistä artikkelia miljoonaa asukasta kohden. 47 islamilaista maata tuottivat keskimäärin 13 (Nature 444, p. 26-27, 1.11.2006 ”Islam and science: The data gap”.)

Vähäinen kiinnostus tieteeseen ja edistykseen muslimimaailmassa paljastuu myös YK:n Arab Human Development Reports (AHDR):ssä. AHDR:n mukaan arabiaksi on käännetty tuhannessa vuodessa vähemmän kirjoja kuin mitä espanjaksi käännetään vuosittain: ”Arabiaksi käännetään keskimäärin 330 kirjaa vuodessa. Se on yksi viidesosa kreikan käännöksistä. 800-luvulta asti arabiaksi on käännetty noin 100.000 kirjaa – saman verran kuin espanjaksi vuosittain” (Eugene Rogan ”Arab Books and human development”. Index of Censorship, vol 33, issue 2 April soo4, p. 152-157). ”70% turkkilaisista ei koskaan lue kirjoja.” (APA, 23 February 2009).

Johtopäätökset

Ei ole epäilystäkään, etteikö laajalle levinnyt tapa avioitua serkusten kanssa ole vaikuttanut negatiivisesti muslimien perimään. Koska islam kieltää (naisia) avioitumasta ei-muslimin kanssa ja siten estää tuomasta uutta perimää väestöön, 1.400 vuoden ajan profeetalta saatu lupa serkusavioliittoihin on dramaattisesti heikentänyt muslimien geeniallasta. Valtavat suorat ja epäsuorat negatiiviset vaikutukset on mainittu yllä.

Myötätunnosta tulevia sukupolvia kohtaan serkusavioliitot tulisi kieltää. Taloudelliset ja sosiaaliset tekijät ovat myös tärkeitä. Kielto vähentäisi muslimien maahanmuuttoa, koska monet muslimiperheet edelleen pitävät perinteitä arvossaan ja haluavat naittaa serkukset pitääkseen suvun vaurauden ja päätösvallan suvun sisällä. Lainsäädännön muuttaminen on looginen ja myötätuntoinen teko sekä muslimimaailmalle että EU:lle.

lauantai 20. syyskuuta 2014

Hanna Virta - kommunisti

Vihreässä hirttolangassa Ilma"tieteen"laitoksen tutkija Hanna Virta maalailee totalitaarista yhteiskuntajärjestelmää Suomeen. Virtanen esittää laitoksen yhteenvedossa:
”Kansallinen, kulutuksen päästöjä rajoittava päästökiintiö jaetaan päästöoikeuksina kansalaisten eli kuluttajien kesken sovitun jakomenettelyn mukaan, esimerkiksi tasan. Jaetut päästöoikeudet talletetaan pankkitiliä tai bonusjärjestelmiä vastaavalle tilille, josta niitä käytetään esimerkiksi pankkikortin avulla ostotapahtumien yhteydessä. Kuluttajat voivat myydä ja ostaa päästöoikeuksia päästöoikeusmarkkinoilla”
Tasanhan kiintiötä ei jaeta, kuten Vihreiden johtajien omaa lentomatkailuaan puolustavat kommentit ovat osoittaneet. Heidän mielestään heidän on pakko lentää, koska he tekevät niin tärkeää työtä, että he lentävät ikään kuin toisten päästökiintiöillä. Millään muulla tavalla en voi ymmärtää heidän kuvittelemaansa oikeutusta toimia. Jos heille ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on suurin uhkakuva, ei pitäisi olla mitään asiaa lentokoneeseen tai mihinkään muuhunkaan vastaavaan.

Virran mielestä oikeudet voitaisiin jakaa tileille, kuten valtiolliset päästöoikeudetkin jaettiin. Ehkä hän ei muista, että niitä on varastettu ja joutunut huijareille, kuten kuvitella saattaakin. Kauppojen bonuskorteista halutaan eroon, koska ne ylläpitävät korkeaa hintatasoa vähentäen kilpailua. Ehkä, mutta eikö valtiollinen ilmastoane tee saman? Ja mikä on se joukko virkamiehiä, joka vaaditaan näitä pikkutilejä valvomaan. Mutta sehän ei nuorta tutkija Virtaa haittaa, koska toisten raha ei maksa mitään.

Tutkija Virta esittää, että kansallinen varallisuus jaetaan kaikkien kansalaisten kesken. 1990-luvun alussa Neuvostoliitossa valtion omaisuus jaettiin kuponkeina koko kansalle. Seurauksena oli valtava omaisuuden uusjako, joka loi pohjan nykyiselle oligarkkien yhteiskunnalle. Miksi ihmeessä ihmiset Suomessa toimisivat toisin? On uskomatonta typeryyttä ja henkistä laiskuutta, ettei Hanna Virta - tai edes hänen ohjaajansa - ole pohtinut mihin hänen ehdotuksensa johtavat. Yllättävää ei ole, että tämä punavihreä kommari työskentelee Ilma"tieteen"laitoksella.

On vaikea käsittää, että valtion virastossa työskentelee nuori, idealistinen nainen, joka ehdoin tahdoin haluaa maahansa kommunismia. Tai sitten hän uskoo jäävänsä voittajien puolelle uusjaossa. Mikä itsessään kuvaa Vihreän ideologian - islamin tavoin - ihmisvastaista luonnetta. Kun vapaaehtoinen päästökauppa ja sitä kautta vallankumous jäi toteutumatta, uudet pioneerit tekevät sen väitöskirjaan - tieteeseen - vedoten. Joskus tuntuu, ettei ole mitään evoluutiota. Ei ainakaan kulttuurisellaista.

perjantai 19. syyskuuta 2014

Vasemmisto ryhtyy väkivaltaiseksi - osa XXXIII

Takku.net ilmoittaa kannattajiensa olevan Perussuomalaisten puoluetoimistoon tehdyn iskun takana. Suomalainen versio Kristalliyöstä on tapahtunut tosiasia. Kuten nimimerkki Kari on omissa kommenteissaan todennut, sosialismi on käsitteen "tiedeuskonto" synonyymi:
Uskonto on kulttuurin se osio, joka toimii moraalin opastajana ja myöskin kulttuurin poliittisen osion tarpeiden moraalisena oikeuttajana. Tälläisiä poliittisia tarpeita voivat olla esim sodat ja kansanmurhat.

Arabikulttuurin politiikan keskeisten päämäärien, maailmanvalloituksen ja juutalaisten tuhoamisen moraalisena oikeuttajana toimii islam.

Kansallis-sosialistisen kulttuurin ja politiikan keskeisten päämäärien, maailmanvalloituksen ja juutalaisten tuhoamisen moraalisena oikeuttajina toimi sen uskontokoktail, joka muodostui teosofiasta ja vihreästä sosialidarvinismista.

Kansainvälisen sosialismin juutalaisen kulttuurin tuhoamisen ja maailmanvalloituspolitiikan moraalisena oikeuttajana toimii myöskin sen uskontosekoitus, joka muodostuu teollisesta tieteisvalistuksesta ja darvinismista.

Perukankaan maailmanvalloitussosialismin ja juutalaisperäisten uskontojen tuhoamisen moraalisena moottorina toimii vihreä Valistususkonto 1700-luvulta. Sosiaalidarvinismi on sen luomiskertomus.
Karin kommentti ei kaipaa lisäystä. Kaikki kohdallaan.

Suomalainen media ja sen arbuusit seireenit ovat hipihiljaa tästä poikkeuksellisen röyhkeästä poliittisesta terrorista. Kukaan ei vaadi osmosoininvaaroja tai paavoarhinmäkiä irtisanoutumaan punavihreästä väkivallasta. Enkä vaadi minäkään, koska kyseessä olisi taqiyya, jota ei ole edes suomenkielisessä Wikipediassa. Aikaisemmasta kirjoitin täällä (Vasemmisto, väkivalta ja sen tuomitseminen 27.3.2011)

Mitä tapahtuneesta voi oppia? Ei oikeastaan muuta kuin sen, että islamin tavoin myös sosialismi on väkivaltainen ideologia.

Michael Perukangas - sosialismi on ratkaisu

Porvoolainen arbuusi Michael Perukangas kirjoittaa blogissaan:
Syyriaa terrorisoiva Isis on yhteiskunnallinen ilmiö ensisijaisesti. Sama pätee militanttiin islamiin, joka on syrjäytymisen heijastumaa. Uskonto ei siis ole syrjäytymisen syy, vaan uskonnollisuuden saamat radikaalit ilmenemismuodot sen heijastumia.
Sosialismin perinteitä kunnioittaen Perukangas väittää, että (taloudellinen) epätasa-arvo on syrjäytymisen syy. Syyllistämällä länsimaisen kulttuurin imperialistiseksi, hän toistaa vanhoja stalinistisia fraaseja. On siis valkoisen miehen syytä, että muslimit yrittävät tuhota kulttuurimme. Ja kuinkas muutenkaan, ainoa toimiva vastaus on sosialismi! Alistuminen sosialismiin on ainoa tapa välttää dhimmiksi joutuminen. Sinänsä siinä on totta toinen puoli, koska ainoastaan ne muslimimaat, joissa vallassa pönöttävät sosialistit, ovat välttyneet sharia-lain käytöltä.
Uskonto voi olla selittävä tekijä ja motivaattori ihmisten toiminnalle, mutta ei perimmäinen syy. Uskonto on yksi kulttuurinen ilmenemismuoto, mutta vain yksi, ja kulttuuri on yksi yhteiskunnallisista instituutioista, mutta vain yksi; tosin siihen kuuluvat myös kyseiselle yhteiskunnalle tyypilliset normit ja uskomukset, joita on paljon muitakin kuin uskonnollisia, vaikka uskonnolliset normit onkin usein sisäistetty ja yleistetty maallistuneiksi normeiksi.
En tiedä mitä Perukangas tarkoittaa väittäessään "kulttuurin olevan instituutio", mutta lause on sulautuu osaksi koko sekavaa ajatuksenjuoksua. Ilmeisesti hän yrittää sillä vain todeta, että länsimainen kulttuuri ei ole muita parempi, koska se ei tue hänen maailmankuvaansa.

Mikä muu tekijä yhdistää al-Shabaabia, al-Qaidaa, ISIS:tä, Muslimiveljeskuntaa, talibaneja, Boko Haramia, Jemaah Islamiyahia, Hamasia, Hezbollahia, Hezb-e Islami Gulbuddinia, Islamic Movement of Uzbekistania, Riyad-us Saliheen Brigade of Martyrsia, Great Eastern Islamic Raiders' Frontia, Al-Quds Brigadesia, al-Qaeda in the Islamic Maghrebia, Jamaat-ul-Mujahideen Bangladeshia, Lashkar-e-Taibaa, Jaish-e-Mohammedia, Harkat-ul-Mujahideenia ja Abu Sayyafia kuin islam?

Perukankaan mukaan kaikki ne kymmenet maat, joissa islam on pääuskonto, ovat kulttuurisesti väkivaltaisia ja yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti epäonnistuneita. Afrikasta arabimaiden kautta Kauko-Itään ei ole muuta yhdistävää tekijää kuin islam, mutta Perukankaan mielestä se ei ole selittävä tekijä, vaan kaikissa näissä maissa asuvat kansat ovat kukin luoneet väkivaltaisen, toimimattoman kulttuurin, joka ei millään inhimillisellä mittarilla arvioituna kykene saavuttamaan samaa tasoa kuin ei-islamilaiset valtiot?

Lisätään vielä se, että sosialistiset - siis Perukankaan oma ideologia - valtiot ovat kyenneet samanlaiseen epäinhimilliseen toimintaan Neuvostoliitossa, Natsi-Saksassa, Kiinassa, Kuubassa, Pohjois-Koreassa ja Kamputseassa.

torstai 18. syyskuuta 2014

Euroero

Matti Vanhanen toteaa:
- Suomessa pitäisi aidosti tunnustaa se, että yhteisvaluuttaan liittyvien etujen rinnalla järjestelmämme jäi 1990-luvulla kehittämättä yhteisvaluutan oloihin. Luovuimme devalvaatiokeinosta ja omasta korkopolitiikasta, mutta emme hankkineet näiden tilalle mitään kriisinhoitovälineitä.

- Joko kykenemme tekemään järjestäytyneesti sisäisen devalvaation, tai ainakin annamme yritystasolle aikaisempaa suuremmat mahdollisuudet päättää, voitetaanko tarjouskilpailut Suomeen vai nostammeko kädet pystyyn. Kyse on työmarkkinoiden toimintakyvystä.

- Wahlroos arvioi Suomella olevan peräti 30 prosentin devalvaatiopaine, mikäli Suomella olisi oma valuutta. En osaa arvioida, onko tuo prosenttiluku kohdallaan, mutta suunnan se varmasti näyttää.
Paavo Lipposen suuri visio oli poistaa Suomi pysyvästi erilleen Venäjän etupiiristä. EU-jäsenyys, euro-valuutta ja Nato olivat tavoitteina, joista viimeisin jäi kuuden tuhannen äänen päähän Anneli Jäätteenmäen voittaessa eduskuntavaalit 2003. Tämä hiukan yllättävä vaalitappio johti samalla siihen, että sen jälkeiset hallitukset jättivät toteuttamatta Lipposen johdonmukaisesti toteuttaman rakennemuutoksen. Jäätteenmäen nolo tai häpeällinen ero pääministerin paikalta heitti sattuman kautta pääministeriksi Matti Vanhasen, hänen vielä nolompi tai häpeällisempi ero heitti vielä heikomman Mari Kiviniemen. Jyrki Katainen ja Alexander Stubb ovat jatkaneet heikkojen pääministerien ketjua sekä lapsellisella idealismillaan että henkilökohtaisella röyhkeydellään.

Suomi on tienhaarassa, kuten Matti Vanhanen toteaa. Edessä on joko sisäinen devalvaatio kuten Kreikassa tai ulkoinen kuten Islannissa tehtiin. Poliittista pääomaa on sidottu eurojäsenyyteen niin paljon, että jo vuosia ennustamani euroero on pitkittynyt aiheuttaen ennen näkemättömän julkisen sektorin ahdingon. Kokoomuksen johdolla toteutettu sosiaalidemokraattisen hyvinvointiyhteiskunnan loppusilaus on tehnyt Kokoomuksesta suurimman puolueen SDP:n kustannuksella, mutta samalla paisuttanut valtion velan, kuntien työntekijämäärän ja romauttanut yksityisen sektorin kilpailukyvyn. Raha rynkyttää aina kahleensa auki, ja niin käy tälläkin kertaa.

Seuraavan hallituksen nokkamiehinä ovat Keskustan Juha Sipilä ja Perussuomalaisten Timo Soini. Sipilä talousmiehenä ja Soini euroskeptikkona voivat erottaa Suomen eurosta osana julkisen sektorin tervehdyttämistä. Kimmokkeeksi voi riittää julkisen sektorin velkaantumisen kiihtyminen, luottoluokituksen lasku tai vain yksinkertaisesti elinkeinoelämän kuunteleminen. Toinen vaihtoehto - sisäinen devalvaatio - vaatii työmarkkinoiden täydellisen uudistamisen, mihin en yksinkertaisesti jaksa uskoa maassa, jossa ylivoimainen enemmistö kannattaa korporatiivista talousmallia.

Olen ollut aiemmin monesti väärässä eikä tämä kerta ole välttämättä poikkeus. Keskusjärjestöihin perustuva italialaista fascismia muistuttava kiltoihin perustuva järjestelmä toimii vain, jos maalla on oma valuutta. Seuraaviin vaaleihin Suomi menee Ruotsin tavoin keskustelematta todellisista ongelmista. Ruotsissa vältettiin keskustelua maahanmuuton kustannuksista, Suomessa ei keskustella euroerosta.

En kannata sen enempää eurojäsenyyttä kuin korporatiivista yhteiskuntaakaan. Mutta kuten totesin, koska jommasta kummasta on luovuttava, uskon sen olevan eurojäsenyys. Olen jo kolme vuotta puhunut euroerosta, joten maailmanlopun ennustajien tavoin siirrän kylmän viileästi ennustamani romahduksen ajankohtaa eteenpäin ja veikkaan, että vuoden 2019 eduskuntavaalit käydään ennenaikaisesti jossain vaiheessa kesken seuraavaa hallituskautta teemalla "euroero".

keskiviikko 17. syyskuuta 2014

Osmo Soininvaara - internationalistinen sosialisti

Osmo Soininvaara kommentoi blogissaan (Timo Soini ja ero eurosta) Soinin pitämää puhetta eduskunnassa. Kommentti on paljastava, niin kuin yleensä kovin ylimieliset lausunnot ovat. Vihreä mies toteaa:
muilla pohjoismailla menee paremmin, koska ne eivät kuulu euroon (Tanska tosin de facto kuuluu euroon, Norjalla on öljynsä ja Ruotsilla Suomea fiksummat porvarit).
Kommentti Suomen porvareista on erikoinen, mutta mitäpä internationalistiselta sosialistilta voi muuta odottaa. Nostamalla ruotsalaiset yläpuolellemme hän toimii kuin Vidkun Quisling nukkehallinnon johtajana. Ja sitähän Suomen nykyinen EU-jäsenyys on. Toki vertailu on sikäli epäreilua, että Ruotsin porvareilla on kelluva valuutta turvanaan, jota Suomella ei ole, ja tästähän nyt kokonaisuudessaan on kysymys. Ei siitä kummassa maassa yritysjohto on parempi, vaan kummassa maassa elinkeinotoiminnalla on paremmat toimintaedellytykset siltä varalta, että yrityselämän huipulle pesiytyy sosiopaatteja. Soininvaara jatkaa: Perussuomalaiset ja demarit vastustavat sekä yhteistä talouspolitiikkaa että yhteisvastuullisuutta, joiden vaihtoehtona on vain eurosta luopuminen kaikkine seurausvaikutuksineen. Hän tulee tässä myöntäneeksi kannattavansa ylikansallista epädemokraattista hallintoa, jollainen EU nyt on, ja josta esimerkiksi Timo Soini haluaa päästä eroon tai ainakin peruuttaa sitä 20 vuotta taaksepäin. Näin ollen on selvää, että Soinin on vastustettava euroa, mutta yhtä selvää on, että KremlistäBrysselistä hunajaansa valuttava Soininvaara kannattaa euroa.

Soininvaaran kirjoituksissa on usein ällistyttäviä virheitä, mutta mikään ei muuta hänen näkemystään, koska se perustuu dogmaattiseen ideologiaan eikä suinkaan ennakkoluulottomaan tietoon. Tällä kertaa hän väittää:
Ruotsi on nyt istunut kahdella tuolilla. Sen valtionvelka on euromääräinen, minkä ansiosta maa saa lainaa halvalla. Jos se olisi laskettu liikkeelle omassa paikallisvaluutassa, korot olisivat valuuttakurssiriskin takia huomattavat.
Sosialistilta on turha odottaa ymmärrystä vapaiden pääomamarkkinoiden toiminnasta. Jos pääomat liikkuvat vapaasti, rahan tuotto riskillä korjattuna on kaikkialla sama. Tämä tarkoittaa, että jos kruunun oletetaan devalvoituvan - eli ulkomaisen sijoittajan silmissä lainapääoma vähenee sijoittajan omaan kotivaluuttaan verrattuna - niin vastineeksi korko on korkeampi kuin ulkomaisen sijoittajan omassa kotivaluutassa. Tämän takia korkea korko ei itsessään ole huono asia - se vain kuvastaa kunkin maan oman talosjärjestelmän vakautta ja toimivuutta. Suomen markan korkea korko oli (ja jatkossa on) suomalaisen poliittisen (korporatistisen) järjestelmän sisäisistä heikkouksista johtuen korkeampi kuin esimerkiksi Saksalla.

Suomi ottaa kaiken valtionvelan ulkomaisilta sijoittajilta euromääräisenä. Se on kallein ja huonoin mahdollinen tapa valtion velkaantua. Korkokulut menevät ulkomaisille sijoittajille ja mahdollisen devalvaation jälkeen ulkomaan rahayksikössä otettu velka kasvaa markkaan nähden. Mutta tämä on poliittinen valinta, ja sitä on Osmo Soininvaara ollut mukana toteuttamassa. Mutta siis; Soininvaara väittää, että Ruotsi olisi luopunut kruunumääräisestä lainanotosta. Itselleni heräsi ensimmäiseksi kysymys, miksi Ruotsi olisi vapaaehtoisesti luopunut oman valuutan tarjoamasta tärkeimmästä ominaisuudesta: mahdollisuudesta kuitata inflaatiolla valtion velka pois.

Ruotsin valtionkonttorin kuukausi-ilmoituksen mukaan paljastuu, että populisti Soininvaara puhuu silkkaa paskaa. Todennäköisesti tyhmyyttään, mahdollisesti pahuuttaan. Ruotsin 1.044 miljardin valtionvelasta noin 185 miljardia on ulkomaan valuutoissa - siis noin 17%. Jos Soininvaara tekee päätöksiä sen perusteella, mitä hän tietää, hänen ei pitäisi tehdä päätöksiä lainkaan. Jos hänen päätöksensä silti perustuvat hänen sen hetkiseen tietoonsa, kuten tässä tapauksessa Ruotsin kruunun tarjoamasta edusta, niin luonnollisesti hänen pitäisi muuttaa päätöstään, jos tieto osoittautuu vääräksi, eikö vain?

Mutta mitä luulette, vaihtaako Soininvaara näkemystään, jos hän perehtyisi asiaan? Ei tietenkään, koska hänen internationalistinen ideologiansa ei sitä salli.

Veli Rachid

Tässä videossa seikkaperäisesti kerrotaan, että todellinen islam ei ole "rauhan uskonto" vaan ISIS edustaa sitä, mihin Koraani opettaa. Videolla puhuu entinen muslimi, jonka isä oli imaami. Hänellä itsellään on akateeminen loppututkinto islamin tutkimuksesta ja paraikaa hän opiskelee yliopistossa terrorismista. Hän salaa oikean nimensä ja esiintyy veli Rachidina. Hän toteaa, että
Voin varmuudella todeta, että ISIS edustaa islamia. ISIS on lyhenne sanoista Islamilainen valtio. Jopa sen nimen perusteella voi todeta, että se perustuu islamiin. Sen johtaja Abu Bakr al-Baghdadi on väitellyt tohtoriksi islamista. Hän tuntee takuuvarmasti islamin läpikotaisin. Hän on luennoinut islamista ja opettanut moskeijoissa.

Kaikki ISIS:n sotilaat ovat muslimeita. Heillä ei ole mitään muuta yhdistävää tekijää keskenään kuin islam. He noudattavat Muhammedin opetuksia ja elämää pienimpiä yksityiskohtia myöten. He matkivat häntä kasvattamalla partansa, ajamalla viiksensä ja puketumalla perinteisiin asuihin. He noudattavat hadithin opetuksia erottautuakseen vääräuskoisista. He pitävät kelloa oikeassa kädessään vasemman sijaan.

Kaikilla valloittamillaan alueilla he noudattavat islamin lakia, shariaa. He rukoilevat viidesti päivässä. He ovat julistautuneet kalifaatiksi, jonka varaan sunnilaisuus rakentuu. He ovat valmiita kuolemaan uskontonsa puolesta. He noudattavat kirjaimellisesti Muhammedin opetuksia. Jos haluatte ymmärtää ISIS:n toimintaa, aloittakaa lukemalla kaikki opetukset, joita Muhammed seuraajilleen antoi. ISIS teloitti amerikkalaisen journalistin ja muita vääräuskoisia samalla tavalla kuin Muhammed tapatti jopa tuhat juutalaista Khaibarin taistelussa. Itse asiassa, kaulan katkominen on määrätty Koraanissa (47:4): "Kun siis kohtaatte taistelussa uskottomat, niin nujertakaa heiltä niskat, niin että voitatte heidät!". Ironista sinänsä, tämä kohta Koraanista tunnetaan Muhammedin suurana.

Vankien tappaminen perustuu Allahin käskyyn Muhammedille ja kaikille hänen seuraajilleen (8:67): "Ei profeetalta voi vaatia, että hänellä olisi vankeja, ennenkuin verenvuodatus on tapahtunut maan päällä.". Kolme Muhammedin vaimoista oli kidnapattuja juutalaisia tyttöjä, ja ISIS seuraa hänen esimerkkiään nykyaikana. Olen itse kasvanut Marokossa, vapaamielisenä pidetyssä islamilaisessa valtiossa. Siitä huolimatta jo lapsena opin vihaamaan vääräuskoisia, erityisesti juutalaisia ja kristittyjä. Näistä puhutaan myös Israelina ja Länsimaina - erityisesti Suuri Saatana eli Yhdysvallat. Rukoilin viidesti päivässä toistaen al-Fatihaa, Koraanin ensimmäistä jaetta.

Meidät on aivopesty vihaamaan kaikkia juutalaisia ja kristittyjä rukouksissamme, moskeijoissamme, kouluissamme. Olimme valmiina liittymään mihin tahansa ryhmään, joka tuhoaisi teidät ja tekisi islamista ainoan uskonnon, kuten Koraanissa sanotaan (9:39). Näin minut ja miljoonat kaltaiseni on koulutettu. Kasvettuani aikuiseksi luovuin islamista ja käännyin kristityksi, koska uskon Jumalan olevan rakkaus. Minä ja tuhannet kaltaiseni kärsimme islamista edelleen joka päivä, koska Koraani käskee tappamaan siitä luopuneet. Minä itse pääsin pakenemaan Marokosta, monilla muilla ei ole yhtä hyvä onni.

Pyydän teitä unohtamaan poliittisen korrektiuden ja kutsumaan asioita niiden oikeilla nimillä. ISIS, al-Qaeda, Boko Haram, Shabaab, Taliban ja muuta edustavat islamia. Elleivät muslimit erota uskontoa ja yhteiskunnallista lainsäädäntöä, emme koskaan näe muutosta. Ennen kuin käsitetään ongelman syy, voidaan parantaa vain oireita. ISIS on vain yksi oire. Jos se tuhotaan, sen tilalle kasvaa uusi järjestö.

Joku voi ihmetellä, miksi ISIS tappaa myös muslimeita. Vastaus on, että ISIS pitää heitä vääräuskoisina. Tiesittekö, että kaikki neljä islamin päähaaraa määrää tappamaan rukoilusta luopuneen muslimin? Tiesittekö, että Muhammad yritti polttaa hengiltä oman heimonsa jäseniä, kun he lopettivat rukoilemasta Allahia viidesti päivässä. Muslimille mikä tahansa syy - jopa rukoilematta jättäminen - on riittävä oikeutus vääräuskoisen tappamiselle. Jos islam ei ole ongelma, niin mistä ihmeestä voi johtua, että kukaan miljoonista Lähi-idän kristityistä ei ole räjäyttänyt itseään marttyyrina ihmisjoukossa? Vaikka he elävät samoissa poliittisissa ja taloudellisissa olosuhteissa - yleensä jopa huonommissa. Miksi monet länsimaissa asuvat ovat valinneet ISIS:n, jos syy ei ole islam? Miksi islamiin kääntyneet ovat ryhtyneet terroristeiksi, jos syy ei ole islam? Jos haluatte taistella terrorismia vastaan, pitää mennä ongelman ytimeen.

Imaamit ja arabialaiset televisiokanavat opettavat ja aivopesevät ihmisiä Koraanin ja hadithien oppien mukaisesti. Perjantairukouksissa toivotaan demokratian, vapauden ja lännen tuhoa. Koulut ja yliopistot valmistavat uusia opettajia, jotka uskovat pyhään sotaan, jihadiin, marttyyreihin ja vääräuskoisten tappamisen oikeutukseen. Yhdysvaltain liittolaisina esiintyvät hallitukset rahoittavat islamilaisia nettisivustoja, joissa jaetaan fatwoja ja rikotaan kaikkia ihmisoikeuksia. Jos haluatte sotaa terrorismia vastaan, aloittakaa sieltä.
Englantilainen islamin tutkija Peter Neumann toteaa, että
- Al-Qaida ymmärtää kuinka Isisin toiminta nähdään lännessä. Vaikka kaksi ryhmittymää ovat edelleen melko samanlaisia, al-Qaida on edelleen strategisempi toimija. Se ei esimerkiksi vastusta päiden katkomista ja teloituksia, mutta ymmärtää menettävänsä paljon ystäviä, jos ne toimitetaan siihen tapaan kuin Isis on tehnyt.
Kirjoitin (14.8.2014 Juttuvajeen kattaminen) miten poliisilla on kädet täynnä töitä, ja se jättää jopa tunnustuksen antavat rikolliset rankaisematta, koska sillä ei ole aikaa ja mahdollisuuksia suorittaa esitutkintaa. Kuitenkin sillä on aikaa etsiä ja sakottaa kameratutkiin ajavat samoin kuin auttaa ja kouluttaa Suomessa asuvia muslimivanhempia näiden ongelmissa. Poliisi on erittäin tyytyväinen avaamaansa keskusteluyhteyteen muslimiyhteisöjen johtajiin. Aivan varmasti ja niin olen minä itsekin - lisäähän se turvallisuutta. Ongelma on siinä, että tätä turvallisuusuhkaa ja -vajetta ei ollut aikaisemmin, joten itse koen autoni kolarin esitutkinnan päättämisen suoraksi seuraukseksi poliisin kasvaneesta työtaakasta, johon maahanmuutto ongelmineen on merkittävä - tai jopa merkittävin - yksittäinen tekijä.

Toisessa MTV3:n uutisessa muslimiyhteisö osittää pöyristynyttä - "miksi poliisi ei tee mitään estääkseen musliminuoria sotatoimialueille"! Ei missään tapauksessa - minä menen Helsinki-Vantaalle ja vilkutan jokaiselle lähtijälle. Toivottavasti vievät kaverinsakin mukanaan, kuten Geert Wilders totesi. Poliisin pitää huolehtia, että he eivät tule takaisin.

Muslimien suhtautuminen poliisin toimintaan kuvastaa heidän yhteiskunnallista ajattelutapaansa. Ensin tulee sharia-laki ja sen jälkeen maalliset lait. Sharia-laki on säädetty Koraanissa, joten sen noudattaminen on muslimille itsestään selvää. Maallista lakia ei tunneta, koska se on alisteinen sharialle. Muslimille poliisin toiminta ei perustu lakiin, kuten se länsimaissa tekee. Muslimit eivät ymmärrä, miksi poliisi ei puutu johonkin ongelmaan, koska heille poliisi ei edusta lakia vaan hallintoa. Poliisin tehtävä on turvata rauha ja estää väkivaltaiset yhteenotot - poliisin tehtävä ei ole valvoa lain noudattamista. Lain noudattamisesta vastaavat isoveljet, isät ja imaamit.

tiistai 16. syyskuuta 2014

Orjakauppiaat vaativat kuuliaisuutta

Ruotsin sosiaalidemokraattien nokkamies Stefan Löfven vaatii muita puolueita kantamaan vastuuta. Hän kieltäytyy yhteistyöstä Ruotsidemokraattien kanssa käytännössä vaatimalla näitä tunnustamaan sosiaalidemokraattisen puolueen tavoitteiden olevan parempia kuin Ruotsidemokraattien omien tavoitteiden, joihin kuuluu näkyvimpänä maahanmuuttopolitiikan kiristäminen. Suomessa Jyrki Katainen perusti hallituksen, jonka tärkein tehtävä oli estää Perussuomalaisten nousu hallitukseen keväällä 2011. Katainen ilmoitti, että Soini pääsee ministeriksi hänen hallitukseensa vain, jos se rikkoo keskeisen vaalilupauksensa eli kieltäytyy lahjoittamasta yhtään lisärahaa Kreikan valtiolle. Tätä toimintaa Katainen kutsui irvokkaasti vastuunkantamiseksi. Totesihan hän myöhemmin, että puolueet eivät saa sitoutua tekemiinsä vaalilupauksiin, vaan kaikki periaatteet on tehty rikottaviksi.

Anna Kontula kirjoittaa, että länsimaisen jälkiteollisen yhteiskunnan, kuten Suomi, vauraus muodostuu tulonsiirroista. Hänen mielestään yleinen terveydentilan paraneminen 50-luvulta nykypäivään on virkamieskunnan ansiota. Virkamiehet loivat kansallisen terveydenhuoltoprojektin, jonka ansiosta naiset eivät kuole synnytyssaleihin ja menetä hampaitaan aliravittuina imettäjinä. Kommentoinkin Annalle, että todennäköisin syy terveydenhuollon kehittymiselle ovat länsimaiset teollisuusyritykset, joiden innovaatioita nyt käytetään. Virkamiehet eivät ole luoneet röntgeneitä, nukutusaineita tai parantaneet viljelyskasvien satomääriä keksimällä maatalouskoneita ja lannoitteita. Virkamies hidastaa kasvua, ei koskaan nopeuta sitä.

Taloudellinen eriarvoisuus on sosialismin polttoaine. Yhden rikkaus on peruste hänen ryöstämiselleen. Kansakunnan vauraus on itsessään peruste sille, että sen täytyy jakaa varallisuuttaan pois kehitysapuna tai ruotsalaisella rituaali-itsemurhalla. Ihmiset, jotka sanovat tämän ääneen, eristetään Ruotsissa ja se tulee kokemaan saman kohtalon kuin Suomessa. Vaikuttaa siltä, että noin 15% äänestäjistä haluaa kuulla perusteet ei-työperäisen maahanmuuton jatkamiselle, ja sen jälkeen tehdä päätöksen, onko harjoitettu politiikka järkevää. 15% kansasta on vankimielisairaalan ylilääkärin Hannu Lauerman arvion mukaan riittävän vahvoja, jotta he uskaltavat nousta uhmaamaan auktoriteetteja. Lauerman mukaan ihminen on laumaeläin, ja auktoriteetin uhmaaminen on aina riskialtista ja voi johtaa eristämiseen, laumasta häätämiseen. Se taas on ihmisen biologian kannalta tuhoisa ratkaisu ja johtaa yksilön tuhoutumiseen todennäköisemmin kuin pysyttely lauman suojissa ja huomassa. Ruotsin tuleva pääministeri Löfven kurittaa nyt tuota Ruotsin 15%:n vähemmistöä parhaansa mukaan.

Olen aiemminkin monesti todennut, että mikä tahansa järjestelmä ajautuu kriisiin, jos kustannuksen aiheuttamat rasitukset ja tuotetut hyödyt eivät kohdistu samoille yksilöille. Pohjoismainen liberaali fascismi ei tässä tee poikkeusta. 1,7 miljoonaa maksajaa on jäänyt 4,5 miljoonan äänestäjän vangiksi. Yksi selitys islamilaisen maahanmuuton vähäiselle vastustukselle perustuu siihen, että "suvaitsevaiset" jakavat toisten rahaa. Omaa rahaansa he eivät suostu antamaan pois, eivät majoittamaan pakolaisia asuntoihinsa tai tekemään työtä edes osa-aikaisesti palkatta. Verotushan on sitä, että teet palkatta töitä jonkun toisen elättämiseksi.

maanantai 15. syyskuuta 2014

Uusi Seelanti

Ruotsin valtiopäivävaaleissa jytkyi. Blogin pimeiden voimien lukijat ovat Rähmispossusta lukeneet, että maan poliittinen ilmapiiri on ahdistava. Historiaa lukeneille nousee väkisinkin mieleen 30-luvun Saksan kehitys. Toisinajattelijoita ei suvaita. Ruotsin vaalivalvojaisissa vasemmistopuolueen kannattajat huusivat nyrkkejään ilmaan puiden itsensä hurmoksiin, ja aina kun Ruotsidemokraattien johtaja puhui televisiossa, kommunistit huusivat kuin sonnilauma.

Ylen haastatteleman sosiaalidemokraatin mukaan Ruotsidemokraattien kannatus johtui "työttömyyden uhasta" ja Sosiaalidemokraattien tärkein tehtävä on "turvata työpaikat". Vapailla markkinoilla se ei ole vain päätöksin mahdollista, joten ilmeisesti Ruotsi siirtyy 30-luvun Saksan tavoin puhtaaseen sosialismiin. Tutkimusten mukaan Ruotsidemokraattien suurin kannatus tuli entisiltä Kokoomuksen äänestäjiltä ja nimenomaan Etelä-Ruotsista, jossa maahanmuutto on ollut näkyvintä. Suomen tavoin hulluuden sinfonia soi äänekkäimmin pääkaupungissa, jossa äärivasemmistolainen Feministipuolue voitti Ruotsidemokraatit. Olettaa sopii, että Helsingin tavoin 40-vuotiaat tukholmalaisnaiset ovat sinkkuja, lapsettomia ja humanististen tieteiden maistereita.

Muut puolueet halveksivat oman virheelliseksi osoittautuneen maahanmuuttopolitiikan arvostelua niin dogmaattisesti, että sulkevat Ruotsidemokraatit pois vallasta. Suomalainen poliittinen eliitti on myös niin vieraantunut arkielämästä, että se vakavin kasvoin selittää ruotsidemokraattien olevan rasisteja. Entinen pääministeri Lipponen tulkitsee Ruotsin ongelmien ytimen majailevan koululaitoksessa.

Suomessa puhistiin muutama vuosi sitten mahdollisuudesta kehittää uusiutuvasta energiasta uusi Nokian kaltainen vientituote. Valtiososialismin jakamin tukiaisin perustetun Merventon piti työllistää 8.000 ihmistä, mutta tuulet ovat kääntyneet ja yhtiön taru lähenee loppuaan. Mervento edustaa pohjoismaisen sosialismin todellisia kasvoja. 80-luvun alkuun asti Uusi Seelanti rakensi hyvinvointivaltiota. Romanian ja Pohjois-Korean tavoin valuuttavarantoa valvottiin tarkasti eikä edes ulkomaisia lehtiä voinut tilata ilman virkamiehen myöntämää lupaa. Palkat ja hinnat olivat säänneltyjä. Itäsaksalaisten tavoin nuoret pyrkivät pois maasta.

Avoimella sektorilla ja kotitalouksissa ihmiset jatkuvasti miettivät saamansa palvelun tai tavaran hyötyä: kannattaako hankkia tuo tai tämä vai säästänkö rahani johonkin muuhun. Ruotsissa, Suomessa ja 80-luvun Uudessa Seelannissa valtio ei moisia pohdiskele. Rahaa on ja se näkyy. Uuden Seelannin moninkertainen ministeri - myös maahanmuuton - kertoo puheessaan, miten julkinen hallinto ajettiin alas. Maurice McTiguen mukaan ennen Toista maailmansotaa julkinen sektori yleensä kulutti noin kuusi prosenttia kansantuotteesta. Nykyisin jopa 60% kansantuotteesta kiertää julkisen sektorin valvovan katseen alle. Sen lisäksi julkinen sektori säätää asetuksia ja lakeja, joilla se ohjaa ja rajoittaa sellaistakin yksityiselämää ja liiketoimintaa, johon sillä ei oikeasti ole moraalista oikeutta puuttua.

McTigue kertoo hallituksensa pohtineen, että tärkeää ei ole se, kuinka sosiaalitukia saadaan vaan se, kuinka vähennetään sosiaalitukien saajien määrää. He loivat käänteisen Curley-ilmiön. Hän kertoo, että ensimmäiseksi virastojen johdolta tiedusteltiin, mitä he tekevät ja sen jälkeen mitä heidän pitäisi tehdä. Lopuksi kysyttiin, kenen pitäisi maksaa heidän tekemisensä: työssäkäyvien, palvelun käyttäjien, palvelun saajien vai elinkeinoelämän. Yleensä työssäkäyvä joutuu maksamaan sellaisia pelveluita, jotka eivät hyödytä häntä. Jos palvelun maksaja ja käyttäjä eivät ole sama taho, palvelua ylikäytetään surutta ja sen nauttima arvostus romahtaa.
McTigue kertoo, että kun palvelujen uudelleenrahoitus aloitettiin, Liikenneministeriössä työskenteli 5.600 työntekijää. Kun se lopetettiin, siellä työskenteli 53. Metsätalousministeriössä työskenteli alussa 17.000 henkilöä ja lopussa 17. Työministeriössä palkkaa nosti 28.000 ihmistä, ja palvelujen tehostamisen päättyessä yksi ainoa. Valtio lopetti työllistämistuet, mutta työpaikat eivät loppuneet - ne vain siirtyivät niiden maksettavaksi, jotka työstä hyötyivät. Palkat nousivat ja työmäärä lisääntyi. Tämän ei pitäisi olla yllätys kenellekään, joka on joskus käynyt Neuvostoliitossa. Ei sieltäkään työt loppuneet kuten luddiitit ja muut kommarit ovat satoja vuosia ennustaneet, vaan sosialismin päätettyä työmäärä kasvoi ja kohdentui eri aloille.

Uuden Seelannin valtionhallinnosta leikattiin 65% työntekijöistä pois. Heidän työnsä eivät loppuneet, mutta virastojen palkkamenot laskivat samassa suhteessa ja sitä kautta verorasitus. Kansalaiset ostivat - tai olivat ostamatta - haluamiaan palveluita ja maksoivat niistä tarpeittensa mukaan. Nämä taas kertyivät pieninä puroina valtion veroiksi liikelaitosten voittoina. Toiminta tehostui ja kustannukset laskivat. Julkisen sektorin osuus kansantuotteesta laski noin 44%:sta noin 27%:iin. Budjetit kääntyivät ylijäämäisiksi ja valtion velka laski 63%:sta 17%:iin. Tuloverot romahtivat puoleen ja lukuisat muut verot lopetettiin kokonaan.

Sääntelystä ovat vastuussa virkamiehet, joita ei ole vaaleilla valittu, mutta silti heillä on oikeus määritellä rajoituksia kansalaisten elämään ilman minkäänlaista pätevyyttä. Tällaista sääntelyä on käytännössä mahdotonta purkaa, joten Uudessa Seelannissa säädettiin uudet lait. Ympäristölaki kutistui puolen metrin säädöskirjoista 348 sivuiseksi kansioksi. Verotus, maatalous, työsuojelu, terveydenhoito ja kaikki muut lait suunniteltiin alusta asti parhaiden asiantuntijoiden voimin. Heille sanottiin tavoitteeksi, että saavat kirjoittaa lait ilman mitään rajoitteita, kunhan ne tuovat kansalaisille töitä ja vaurautta. Sen jälkeen uudet lait säädettiin voimaan ja kaikki vanha sääntely lakkasi siihen paikkaan.

McTigue muistuttaa, että valtion tuet tekevät ihmiset niistä riippuvaisiksi ja lopettavat innovaation. Curley-ilmiö perustuu ajatukseen, että jos et halua meiltä tukea voit pakata laukkusi ja muuttaa muualle. Uudessa Seelannissa 1984 valtio maksoi 44% lammasfarmarien tuloista. Yhdestä ruhosta he saivat markkinoilta 12,50 dollaria ja valtiolta toisen mokoman. Tuet lakkautettiin ja farmarit joutuivat miettimään uuden tavan toimia. Kaksi vuotta myöhemmin ruhon hinta oli jo 30 dollaria, viisi vuotta myöhemmin yli 40 dollaria ja kymmenen vuotta myöhemmin yli sata dollaria. Markkinatalous oli näyttänyt kyntensä.

Uuden Seelannin koululaitos oli myös huonossa kunnossa. Erityisesti köyhien lasten asema oli jatkuvasti heikentynyt, vaikka rahoitusta oli lisätty ja kohdennettu tarkemmin ongelmakouluille. Paljastui että 70% määrärahoista kului hallintoon. Heti tämän selvittyä koulujen hallinto annettiin vanhempien käsiin. Jokainen koulu perusti oman hallintonsa, sai oppilaiden lukumäärän mukaan rahaa ja vanhemmat saivat vapaasti valita lapsensa koulun. Ajatus siitä, että valtio pakottaa lapsen käymään huonoa koulua oli sairas. Yhdessä yössä koko valtion 4.500 koulua sai uuden alun. Opettajat ymmärsivät, että jos koulu menettää oppilaansa, se menettää saamansa tuet ja sitä kautta opettaja menettää työpaikkansa. Yksityiskoulujen ja julkisten koulujen tasoerot tasaantuivat, kun opettajat saivat takaisin valtuutensa johtaa opetusta.

Virkamiehiä ja heidän työpaikkojaan suojaavat monet lait. Yksityisellä puolella mikään ei estä ihmisiä ja erityisesti yrityksiä vaihtamasta maata tai maanosaa. Lakiensa suojassa lymyävät virkamiehet eivät tajua missään päin maailmaa, että ainoa tapa työllistää ihmisiä ja luoda työpaikkoja on tarjota elinkeinoelämälle hyvä toimintaympäristö. Hallitus päätti luopua ohjaamasta ihmisiä verotuksen keinoin jonkinlaiiin toivottuihin toimintamalleihin. Ihmisillä oli oikeus päättää miten he elämänsä elävät ja rahansa kuluttavat. Tulovero laski hyvätuloisilla 66%:sta puoleen ja matalapalkkaisten taseveroksi asettui 19%, joka sekin oli tasan puolet vanhasta. Arvonlisäveroksi isäädettiin 10% ja mitä tapahtui? Valtion verokertymä nousi lähti tasaiseen nousuun, kun ihmisten ei enää kannattanut kiertää veroja.

Esimerkki peuroista kuvastaa hyvin Uuden seelannin julkisen hallinnon ajattelutapaa. Aiemmin se käytti vuosittain suuren summan rahaa peurojen aiheuttamiin vahinkoihin. Uusi hallinto antoi maanviljelijöille luvan tarhata peuroja, mutta niiden sivullisille aiheuttama tuho on farmarin vastuulla. Sen jälkeen valtio ei ole käyttänyt penniäkään peurojen hävittämiseksi ja 40% maailman huippuravintoloiden peuranlihatarjonnasta on uusiseelantilaista.

Liikenneministeriön alainen Liikennevirasto halusi korottaa ajokorttien hintaa, koska korttien uusinta säännöllisin väliajoin oli kallista. Kyseenalaistimme korttien uusinnan ja annoimme virastolle kaksi viikkoa aikaa perustella uusinnan tarve. Viraston mukaan perustelulle ei ollut tarvetta, koska jokainen tarvitsee ajokortin. Hallitus vastasi ettei kortin uusinta millään muotoa varmista ajotaitoa. Virasto selvitti, että ajokortti toimii myös henkilökorttina. Vastasimme että sitä varten on henkilkortti ja passi. Lopuksi Liikennevirasto joutui myöntämään että ajokortin määräaikainen uusinta on tarpeetonta, se ei lisää turvallisuutta tieliikenteessä ja aiheuttaa turhia kustannuksia ja vaivaa kansalaisille. Ajokortti myönnetään 74-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen sen saa uusia lääkärintarkastuksella vuosittain. Ajokortin hinnankorotuksen sijaan Liikenneviraston koko ajokorttiosasto lopetettiin. Tätä tarkoitti uusi Uusi Seelantilainen ajattelu.

perjantai 12. syyskuuta 2014

Maahanmuuttajien sosiaaliapu

Suomi maksaa ensi vuonna 4% valtion budjetista maailman köyhille. Mukana ovat 1,1 miljardia kehitysapua ja 1,1 miljardia EU:n jäsenmaksua. Jäsenmaksu nousee kaksinkertaiseksi nykyisestä, koska EU muutti käyttämiään laskentaperusteita. Jatkossa investointi tulevaan (tutkimus- ja tuotekehitysmenot) lasketaan heti mukaan kansantuotteeseen, siitä ruiippumatta tuottaako kehitysmenot mitään tulevaisuudessa. EU:n ytimessä olevan Suomen hallitus ei ilmeisesti ollut suunnitelmista kuullut, koska valtion velkaantumiseen ei moista pikkusummaa oltu älytty budjetoida.

Valitettavasti ihan kaikki kehitysapukaan ei mene budjetin mukaan. Kelan ensimmäinen aihetta käsittelevä selvitys paljastaa, että maahanmuuttajien samat sosiaalietuudet ovat neljänneksen enemmän kuin supisuomalaisten saamat. Uutisessa kerrotaan, että
Sosiaaliturvan käytössä on isoja eroja riippuen siitä, mistä maahanmuuttajat ovat Suomeen tulleet ja mikä on maahanmuuton syy.
Kuten blogikollegat Ida ja Ykä jo kirjoittivatkin, että Ruotsin eduskuntaan pyrkivä edistyksellinen feministipuolue haluaa vapaan maahanmuuton ja Kaikille Ruotsissa oleskeleville äänioikeuden. Todellisuudesta irtaantuneen silmiin ei varmasti osu Rähmispossun surullinen uutinen, että kuriiripalveluja tarjoava DB Schenker on kieltäytynyt kuljettamasta rahtia Tukholman Rinkebyhyn, koska se ei voi taata kuriiriensa turvallisuutta.

Tuntuu suorastaan uskomattomalta, että Suomi on ajautunut entisen oikeistopuolue Sekoomuksen johdolla historiansa surkeimpaan jamaan. Ehkä puoluetoimistossa kannatetaan myös Ruotsin feministejä, koska se on ainoa tavoitelista, johon vertaamalla nyky-Suomikin on vielä kohtuullisessa kunnossa. Why I left Sweden -sivustolla sanotaan osuvasti, että jos Maahanmuuttoviraston laskelmat miljoonasta maahanmuuttajasta tällä vuosikymmenellä pitävät paikkansa, kyse ei ole enää maahanmuutosta vaan kansakunnan alasajosta.

torstai 11. syyskuuta 2014

Monikulttuurisuus, globalisaatio ja sosialismi

Finnair saa iskuja sieltä täältä ja työilmapiiri on vuosien väännön jäljiltä varmaankin heikonpuoleinen. Pitkään lentäjät saivat läpi palkkatoiveensa, koska kymmenien miljoonien arvoisen koneen kokonaiskustannusten kannalta parin lentäjän palkka oli kuitenkin pisara meressä. Vähän niin kuin paperiteollisuudessakin, jossa työnantajien oli helpompi välttää konflikteja ja nostaa palkkoja, mikä sitten laukaisi devalvaatiokierteen. Lentoemot seurasivat lentäjien perässä ja heidänkin palkkansa hilautuivat huvittavan ylös työn todelliseen luonteeseen nähden. Lentoyhtiöiden kilpailu aukesi vasta kunnolla ns. halpalentoyhtiöiden noustua siivilleen. Nyt tilanne on muuttunut - kun markka ei jousta, joustavat työntekijöiden ansiot.

Ruotsissa sama asia on ymmärretty. Vaikka siellä on käytössä oma valuutta, oikeistolainen valtionvarainministeri varoittaa Suomen tiestä, jos demarihallitus säätää vaalien jälkeen työelämää jäykentäviä ja kustannustasoa nostavia lakeja. Julkisella sektorilla palkat eivät laske, koska työnantajalla ei ole yhtä hyvää neuvotteluvoimaa kuin avoimella puolella. Valtion hurja velkaantumistahti kuitenkin tarkoittaa sitä, että tien loppu häämöttää. Valoa näkyy tunnelin päässä, mutta se on vastaantuleva juna. Kunnilla on kova työ tehostaa toimiaan ja aivan liian kiire aikataulu.

Yle uutisoi, että
Viime vuosien aikana huomiota ryhmän ympärillä on riittänyt, kun puolueen yksittäiset poliitikot ovat kompastuneet rasismikohuihin.
Ruotsissa nousee rasistikohu niin pienistä asioista, että Ruotsidemokraatit ei voi suojautua kohuilta millään keinolla. Ylen penaalin Jyrki Haran olisi ehdottomasti kannattanut ennemmin kirjoittaa Ruotsidemokraatteihin kohdistuneesta poliittisesta väkivallasta. Polttopulloja, pahoinpitelyitä ja muuta häirintää on niin paljon, että Suomesta katsoen tilanne näyttää absurdilta. Meidän talous piiputtaa eikä Ruotsin. Mutta kysepä ei olekaan taloudesta vaan islamista.
Kuorma-auton kuljettaja Erkki Kanninen muutti Ruotsiin vuosikymmeniä sitten. Hän on aina äänestänyt demareita, mutta sanoo todennäköisesti valitsevansa tällä kertaa ruotsidemokraatit. Kanninen nostaa suurimmaksi syyksi paisuneen pakolaisvirran Ruotsiin.

Eskilstunan johtava demaripoliitikko Jimmy Jansson puolestaan tuumaa, että muiden puolueiden olisi rohkeammin riideltävä ruotsidemokraattien kanssa myös maahanmuutosta.

– Ei ole uskallettu puhua näistä asioista, jotka ihmisiä huolettavat. Mutta ratkaisu niihin ei löydy ruotsidemokraateilta, Jansson sanoo.
Jansson tarjoaa ratkaisuksi lisää sosialismia: ruotsidemokraattien haasteeseen vastataan parhaiten perinteisellä sosiaalidemokraattisella poliitiikalla, jossa korostetaan yhtenäisyyttä ja huolenpitoa muista Yhtenäisyyden puute on johtanut laajoihin etnisiin mellakoihin. Huolenpito tarkoittaa sosialistille aina taloudellisen tasa-arvon vähentämistä. Taloudellinen tasa-arvo ei auta eri ideologioiden välisessä kilpailussa vallasta, koska toinen ideologia ei laita arvoa taloudelliselle tasa-arvolle. Ainoa asia jolle islam laittaa arvoa on se, että muut uskonnot ja ideologiat ovat sille alisteisia. Sosiaalidemokraattisen politiikan tarjoaminen muslimeille on kuin heittäisi bensaa liekkeihin. Koska islam ja sosialismi ovat molemmat totaalitaarisia ideologioita luonteeltaan, vain toinen voi voittaa. Arabisosialistit hallitsivat Pohjois-Afrikan maita pitäen islamin kurissa - samalla tavalla kuin Syyriassa ja Irakissa. Heti kun niissä syntyi valtatyhjiö, islam nappasi tukevan otteen. Se on joko tai, molempia ei saa.

Suomen on luovuttava taloudellisen tasa-arvon palvomisesta eli sosialismista. Ruotsissa se etuoikeus on jo saattanut karata, ja nyt siellä on pysyttäydyttävä sosialismissa, jotta islam ei nouse valtaan.Monikulttuurisessa yhteiskunnassa eri kulttuurit suosivat omiaan eivätkä halua osallistua toisten taloudelliseen tukemiseen. Se tarkoittaa "oikeistolaista" politiikkaa, eli jokainen on oman onnensa seppä. Tragikoomista Ruotsin kokeilussa on se, että kun siitä haluttiin tehdä vaihtoehto monikulttuuriselle amerikkalaiselle individualismille, se ajautuu monikulttuurisuuspyrkimyksellään lähemmäs ja lähemmäs amerikkalaista inhokkiaan. Suomella voi olla mahdollisuus luopua sosialismista ottamatta tilalle islamia.

keskiviikko 10. syyskuuta 2014

Rikotut ikkunat

Oma pikainen analyysini Ukrainan ja Venäjän sodasta on sellainen, että ukrainalaisten katsoessa länteen (lue: Puolaan) he näkevät kolminkertaisen elintason, entisessä Neuvostoliiton alusmaassa, verrattuna omaansa. Kun he katsovat itään, he näkevät ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia rajoittavan Venäjän, jonka historia on paljastanut valloitushaluiseksi naapuriksi. Ukrainalaiset tulkitsevat, että kääntymällä länteen kohti Euroopan Unionia ja Yhdysvaltoja heillä on mahdollisuus päästä osalliseksi länsimaisesta elämäntyylistä. Olkoonkin, että meitä suomalaisia EU:n poliittinen toiminta syventyvine demokratiavajeineen ja eurovelkoineen ei naurata ollenkaan. Mutta tätä ukrainalaiset eivät idealismissaan näe tai halua nähdä.

Suomalaiset poliitikot ja pitkälti myös suomalainen vaalikarja toteuttaa ns. rikottujen ikkunoiden toimintatapaa. Tavan esittelivät 1982 amerikkalaistutkijat Kelling ja Wilson artikkelissaan The Atlantic -lehdessä. Lyhykäisyydessään kyse on eräänlaisesta rikollisuuden sietämisen nollatoleranssista. New Jerseys poliisit jalkautuivat autoistaan kaduille ja tarkoituksena oli estää rikollisuutta tulemalla lähemmäs kansalaisia. Vastustajat eivät uskoneet moisella tavalla voitavan vaikuttaa rikollisuuden määrään, ja jälkikäteen tarkastellen he olivat itse asiassa oikeassa. Mutta haastatellut asukkaat samoin kuin poliisit pitivät kokeilua erittäin onnistuneena, vaikka rikosten määrään sillä ei siis ollutkaan vaikutusta.

Onnistumisen edellytys on siinä, että ihmiset pelkäävät eniten julkisella paikalla tapahtuvaa äkillistä, yllättävää vieraan ihmisen suorittamaa päällekarkausta. Ihmiset pelkäävät myös epäsosiaalisten lähimmäisten uhkaavaa käytöstä: päihtyneet, narkomaanit, mielenterveyspotilaat, kerjäläiset, teini-ikäiset, prostituoidut ja muut tyhjän toimittajat. Poliisi puuttui metrossa pummilla matkustaneisiin nuoriin tarkoituksena osoittaa, ettei rikollinen tai epäsosiaalinen elämäntapa jää huomaamatta ja ilman seurauksia. Poliisin jalkapartiot loivat yhteisölle säännöt: paikalliset yrittäjät olivat lähtökohtaisesti oikeassa ja erityisesti niissä tapauksissa, jos epäilty ei liikkunut alueella vakituisesti. Musta yhteisö ja valkoinen poliisi sai yhteisillä säännöillä lisättyä alueen turvallisuuden tuntua.

Euroopan Unioni ja Suomi sen mukana on unohtanut Venäjän tapauksessa rikottujen ikkunoiden politiikan. Venäjän on annettu mellastaa pienissä asioissa tekemättä sille selväksi, että Euroopalla on sietorajansa. Venäjän on annettu elää uskossa, että se on suurvalta tai ainakin sotilaallinen sellainen. Venäläinen isänmaallisuus on eurooppalaisista hyvin häiritsevää, koska venäläiset pitävät itseään perinteisinä miehinä, joille voiman näyttö on osa rituaalia. Euroopassa samanlainen uhoaminen yhdistyy helposti kansallis-sosialismiin. Euroopassa kulttuurirelativismi on niin voimakasta, ettemme hyväksy ajatusta siitä, että joku kulttuuri on tai olisi muita parempi.

Venäläisten edessä suoritettu nöyristely on samanlaista, mitä länsi on tehnyt islamin kanssa. Molemmat ideologiat uhoavat eurooppalaisille olevansa meidän kulttuuriamme vahvempia ja poliitikkomme kieltäytyvät keskustelemasta aiheesta. He parhaimmillaan naurahtavat kiusaantuneina, etteivät tuollaiset puheet edusta todellista islamia tai eurooppalaisia arvoja (joihin he Kremlin laskevat). Pahimmillaan he uskovat uhon ja toimivat vastaavasti: säikähtävät, ummistavat silmänsä ja kääntävät katseensa. Paras tapa toimia olisi ottaa haaste vastaan ja osoittaa arvostavansa omaa kulttuuriaan, omaa elämäntapaansa niin paljon, että kestää tulla haastetuksi.

Heinäkuussa 2007 silloinen vasemmistoliberaalien ykkösinhokki GW Bush totesi, että sotilaallisen läsnäolon heikentäminen Irakissa vastoin armeijan johdon ohjeita voi johtaa vakaviin taisteluihin valtatyhjiöstä. Bush varoitti Obamaa, että taistelun tyhjiöstä voivat voittaa vielä länsivihamielisemmät uskonnolliset ryhmät, joiden voitto pakottaa amerikkalaiset palaamaan Irakiin entistä verisimpiin taisteluihin. Bush ennakoi, että nämä joukot voivat saada haltuunsa öljylähteitä ja varmistaa tulorahoituksensa ja että Iran pääsee hyötymään kehityksestä. Tuolloin eurooppalainen media julisti Bushin olleen kaikkien aikojen huonoin presidentti, mutta toisin näyttää olleen.

Obaman tavoin eurooppalainen eliitti on antanut sekä islamille että Kremlille periksi niin kauan, että nyt kohtaamme suuria ongelmia. Olisi ollut parempi jalkautua ja ratkoa pieniä ongelmia, mutta se on työlästä ja vaikeaa. Poliitikot eivät siihen ole halunneet ryhtyä, koska he eivät ole mitään erityisen älykkäitä noin keskimäärin. Nyt seisomme eurooppalaisella juna-asemalla, jonka seinät on töhritty graffiteilla, ikkunan potkittu hajalle, nuorisojoukko huutelee hävyttömyyksiä ghettoblasterin pauhatessa, kerjäläiset varastavat lompakot ja puhelimet taskuistamme ja mielenterveyspotilaat heiluvat itsekseen tupakka huulessa. Tuoltahan suomalainen yhteiskunta alkaa näyttää paikoitellen ja manner-Euroopassa laajaltikin.

Mitä Suomen pitäisi tehdä EU:n asettamien Venäjäpakotteiden kanssa? Ottaen huomioon, että Venäjä kuljettaa joukkojaan Ukrainaan sotimaan ja että Suomi on Ukrainan tavoin Venäjän rajamaa, en ymmärrä alkuunkaan Tuomiojan tavoitteita olla laittamatta pakotteita. Toki ne ovat kipeitä, mutta kuten rikottut ikkunat osoittavat, liika on liikaa. Suomen asema Venäjän kainalossa on tukala, mutta meillä on juuri niin vapaat kädet kuin itse haluamme.

tiistai 9. syyskuuta 2014

Kirkollisvero ja kehitysapu

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hahmottelee, että veronmaksajat voisivat ilmoittaa tuloverotuksen yhteydessä, haluavatko osallistua Suomen kehitysyhteistyön rahoitukseen ministeriön kautta. Vihreät luonnollisesti kauhistuivat ja totesivat, että Persut urittävät keksiä pyörää uudelleen - jo nyt on mahdollista maksaa vapaaehtoisesti kehitysyhteistyöjärjestöille.

On selvää, että nykyisellä sietämättömän korkealla veroasteella iso osa - varmaan yli puolet - jättäisi maksamatta. Osa myös ymmärtää, että ministeriön saamasta kehitysavusta suuri osa menee puolueelle uskollisten virkamiesten palkkoihin ja vielä suurempi osa kanavoituu ministeriölle myötämielisten - siis samaa ideologiaa kannattavien organisaatioiden kuten Kirkon Ulkomaanavun - järjestöjen käsiin. Neekerit ja muut ressukat saavat vain roposia. Silti on yleisesti tunnettua, että pakolaisia tulisi auttaa kohdemaissaan tai niiden lähialueilla. Tällöin avustaminen on tehokkainta, kattavinta ja estää avustusjärjestöjä turpoamasta holtittomasti.

Olen vuosien saatossa lukuisat kerrat osoittanut, että Vihreä aate on panteistinen tai deistinen. Sen on antimaterialistinen, -kapitalistinen ja -konsumeristinen. Se on luonteeltaan totalitaarinen, kollektiivinen ja dogmaattinen. Sen vastustaja on kristillinen, klassinen liberalismi ja individualismi. Missä individualistinen liberaali uskoo, että ihminen ei ole sen arvottomampi tai arvokkaampi riippuen hänen sukupuolestaan, etnisestä taustastaan tai uskonnollisesta vakaumuksestaan, totalitaarinen sosialisti uskoo, että köyhyys synnyttää väkivaltaa, ja että köyhyys kasautuu tietyille etnisille ryhmille valkoisen miehen ylivallan takia.

Tämän maailmankatsomuksen takia sosialistit ajavat valkoisen miehen taakkana tunnettua oppia, ja verottavat valkoiselta mieheltä ja antavat sen mustalle. Heille musta on kuin avuton lapsi, joka ei selviä ilman valkoisen (naisen) apua. Israel on Pieni Saatana, koska se on suuren Saatanan kaveri. Vasemmisto vihaa Israelia ja kutsuu sitä apartheid-valtioksi. Sen mielestä Israel on paha ja sortaa muita paitsi juutalaisia. Siitä huolimatta afrikkalaiset pakenevat rajan yli laittomasti Israeliin mieluummin kuin jäävät Egyptiin. Ja syyttävät juutalaisia rasisteiksi, kun eivät osta länsimaiden uskomaa tarinaa eritrealaisten kovasta kohtalosta.

Persujen ehdottama menetelmä toimii jo kirkollisveroissa - jos et kannata tai usko kirkkoon, voit erota ja verotus loppuu. Onkin kummallista, miksi kirkosta voi erota, mutta Vihreä aate syötetään pakolla.

ISIS on juutalainen järjestö

Uutisen mukaan Burundissa on raiskattu italialaisia nunnia ja sen jälkeen laskettu veret katkaisemalla kaula. Veikkaanpa melkein että tekijöinä eivät ole protestantit, ortodoksit tai juutalaiset. Tuskin myöskään hindut tahi budhalaiset.

Hollannin hallituksen terrorismin vastaisen yksikön alainen kyber-sodankäynnin yksikön projektipäällikkönä toimi Yasmina Haifi. Turkkilaista syntyperää ollut Työväenpuolueen kaupunginvaltuutettu sai unelmaviran ja oli maassaan koulukirjaesimerkki onnistuneesta "kotoutumisesta". Elokuun 13. päivä hän twiittasi:
"ISIS ei edusta oikeaa islamia. Se on juutalaisten salajuoni, jolla halutaan kääntää suuren yleisön mielikuva islamia vastaan".
Hän vielä täsmensi näkemystään radiohaastattelussa:
"Olen käyttänyt sananvapauttani ja ilmeisesti joudun maksamaan siitä kovan hinnan. En ymmärrä miksi muuttaa mielipidettäni. Näin minä uskon asioiden olevan. Hollannissa on näköjään kiellettyjä puheenaiheita. En ole keksinyt tuota väitettä sionistien salajuonesta. olen lukenut siitä lukemattomia kertoja."
Vaikka Haifi ei täsmentänyt väitteensä lähdettä, jäljet viittaavat iranilaiseen uutiseen, jonka mukaan Moskovaan paennut amerikkalainen Edward Snowden "paljasti" ISIS:n johtajan sheikki Abu Bakr al-Baghdadin olleen entinen Mossadin agentti. Kun entisestä mallikotoutujasta tuli työtön työnhakija, hänelle perustettiin Facebookiin sivusto, joka keräsi 6.500 tukijaa parissa päivässä. Sivuston mukaan Hollanti on kaksinaismoralistinen kieltäessään muslimeilta sananvapauden. Haifia ei kuitenkaan ole syytetty mistään - virasto vain totesi ettei työsuhdetta voida jatkaa työn vaatiman yleisen luottamuksen puuttuessa. Haifia tukeva sivusto poistaa kaikki Haifin väittämää arvostelevat kommentit - vaikka ne kirjoittaisi toinen muslimi.

FB-sivustolla kiistetään myös holokausti ja viitataan Siionin viisaiden pöytäkirjaan. Marokon, Turkin, Syyrian ja - tietenkin - Iranin tiedonvälitys ruokkii väitteitä, jonka mukaan Israel on ISIS:n takana. Siionin viisaiden suunnitelma nro 14 oli nostaa juutalaisuus maailman suurimmaksi uskonnoksi panettelemalla muita uskontoja. On syytä ymmärtää, että juutalaiset ovat happotesti Länsi-Euroopan muslimeille. Heidän kotoutumisensa loppuu kuin seinään, kun aletaan käsitellä Israelia ja juutalaisuutta.

Minusta ei ole niinkään ongelmallista se, että juutalaisten väitetään perustaneen ISIS:n kaltainen uskonsoturien barbaria. Sellainen on helppo osoittaa vääräksi. Ongelma on siinä, että ihminen joka uskoo kaikkea mahdollista soopaa omien ennakkoluulojensa takia voi nousta noin huomattavaan asemaan Hollannissa. Tämä tapaus paljasti hienosti sen, että kaikkein parhaiten "kotoutuneetkaan" muslimit eivät näemmä millään onnistu pääsemään islamin opetuksista eroon. Koraanin säkeet ovat kuin tatuoidut heidän aivoihinsa.

maanantai 8. syyskuuta 2014

Hallituksen pitää erota

Frontin päästrategi Ari Aaltonen vaahtoaa Kauppalehdessä:
Rakenteellisten uudistusten tekemättä jättäminen vahingoittaa Suomea vakavasti. Kaikki kunta-, sote- ja rakenneuudistukset vesittyvät, Aaltonen arvioi.

Aaltonen kehottaa hallitusta kokonaan unohtamaan Keynes-vetoisen kysynnän elvyttämisen. Narulla työntämisen asemesta hän suosittelee rakenteisiin puuttumista: yritysten toimintaedellytyksiä tulee parantaa ja kansalaisten verokuormaa pienentää.

Suhdannepolitiikka on epäonnistunut viime vuosina ja jäljellä on vain kasvava velkavuori. Julkisen sektorin perkaaminen ja sen tehtävien aito vähentäminen pitäisi vihdoin käynnistää.

Aaltosen mukaan kaupan surkeat luvut kertovat sekä kotitalouksien ostovoiman näivettymisestä että työllisyystilanteen heikkenemisestä. Suomen talous on vajoamassa miinukselle kolmatta vuotta putkeen.

Suomen hallitus on eduskuntavaalien läheisyyden takia käynyt siinä määrin toimintakyvyttömäksi, ettei julkisen talouden tasapainottaminen etene. Aaltonen uskoo, että Suomi velkaantuu ensi vuonna pelättyäkin enemmän. Frontin päästrategin suositus on selkeä. Koska poliittinen päätöksentekokyky on olematon, pääministeri Alexander Stubbin (kok) pätkähallitus voisi saman tien lopettaa.

”Ennenaikaiset vaalit olisivat paikallaan, jotta välttämättömät uudistukset saataisiin nopeasti käyntiin heti, eikä vasta kahden vuoden kuluttua. Nykyhallituksen poliittinen eripura budjetin käsittelyssä on sitä luokkaa, ettei sen enää pitäisi kuluttaa kansalaisten aikaa ja rahaa.”

”Miksi turhaan odottaa ensi kevään vaaleihin?” Aaltonen kysyy.
Minä puolestani kysyn, että kuka äänestää Kokoomusta, joka siis on päättänyt tuhota Suomen talouden vain, jotta siilinjärveläinen matematiikkaa osaamaton pyrkyri ja entinen koulukiusaaja voivat päteä pääministerinä. Eiväthän he itsekään varmasti uskoneet pääministeriksi pääsevänsä.

Ymmärrän sen, että Katainen ja Stubb vasemmistopoliitikkoina kannattavat Keynesin talousteorioita, mutta sitä en ymmärrä miten kukaan voi äänestää Sekoomusta. Ei pelkästään talouden tuhoaminen vaan myös suvereniteetista luopuminen ja humanitaarisen maahanmuuton jatkaminen ovat anteeksiantamattomia toimia puolueelta, joka joskus osoitti ylpeyttä kotimaastaan.

Jussi Jalonen - shariapoliisi


Saksan Wuppertalissa partioi sharia-poliisi, osaa Iltalehti kertoa. Tukholmassa poltetaan autoja, poliisi ei saa ketään pidätettyä eikä edes ymmärrä "miksi maahanmuuttajat riehuvat". Suomessa on sentään yksi ihminen joka ymmärtää - Jussi Jalonen.

Jalonen kirjoittaa kommentissaan, että
Minua hieman arveluttaa se olettamus, että Syyriaan vierastaistelijoiksi lähteneet nuoret miehet (Leppävaarasta lähtenyt Muhammad sekä ISIS-videolla esiintynyt Sayid Hussein Feisal Ali) olisivat huonosti integroituneita tai jollain tavoin syrjäytymisvaarassa.
Huomatkaa sanavalinta "vierastaistelija". Jalonen tuottaa hienoa uuskieltä. Terroristi ei käy, vaan pitää keksiä uusi termi "vierastaistelija". Mutta muuten hän on sinänsä oikeassa. Muslimit voivat elää ulkoisesti hyvinkin tavallista länsimaista elämää. Se on kuitenkin vain pintasilausta, mutta islam menee luihin ja ytimiin. Assimilaatio tai "kotoutuminen" ei ikinä onnistu sen enempää muslimin kuin kommunistinkaan kanssa. Kuoren sisällä on räjähtämtön pommi, joka vain odottaa sopivaa sytykettä.

Jussi Jalonen on opittu tuntemaan persuvastaisena vasemmistoliberaalina, joka hanakasti lyö "äärioikeisto"-leimoja ympäriinsä (Jussi Jalonen - stalinisti 25.8.2012). Hän jatkaa kommentissaan näin:
Integraatio-ongelmista voisi todeta, että valtaväestön edustajatkin ovat tässä maassa lähteneet maailman sivu sotimaan ulkomaille. Tämän maan armeija on aikoinaan perustettu jääkäriliikkeen varaan, Lauri Törniä palvotaan sankarina ja Kaarlo Kurkon, Marco Casagranden, Jani Anttolan, Kössi Pietiläisen ja muiden onnensoturien rustaamat omaelämänkerralliset sotatarinat ovat menneet kaupaksi.
Kuten siis totesin, ei hyvä sulautuminen, integraatio tai kotoutuminen todellakaan ole selitys väkivaltaiselle toiminnalle sen enempää Suomessa kuin ulkomaillakaan. Kyse on ideologiasta ja tässä tapauksessa siis islamista. Törni ja jääkärit rakentuivat sellaisen ideologian varaan, jossa arvostettiin perinteisiä länsimaisia arvoja kuten vapaus. Osoittaa täydellistä ymmärtämättömyyttä verrata jääkärien ideologiaa länsimaisen kulttuurin vastustajiin lukeutuvien islamistien ideologiaa. Mutta kuten olen aikaisemminkin kirjoittanut (Jussi Jalonen - tutkija vailla tietoa 26.5.2014) hän syyllistyy tutkijan tittelistään huolimatta lähinnä hutkimaan. Kunnollista syvällistä poliittista analyysia Jalonen ei halua tehdä, koska se tarkoittaisi oman mielipiteen muuttamista ja sitä hän ei halua tehdä. On mukavampaa olla keikuttamatta venettä, seistä enemmistön rinnalla, välttää konfilktia. Jalonen on niin sokea tai ilapsellinen, että hän leimaa "äärioikeistolaiseksi" miehen joka tunnustaa olevansa sosialisti (Jussi Jalonen - Vihreä liitto 2.2.2012).

Jalonen lyö perinteisen vasemmistolaisen myös juutalaisia aina sopivan tilaisuuden tullen. Nyt hän toteaa:
Ei tämä ole edes vähemmistöyhteisöjen keskuudessa mikään uusi asia; aikoinaan maamme juutalaisväestö tuotti Israelin itsenäisyyssotaan suhteessa enemmän vapaaehtoisia kuin mikään diasporayhteisö.
Israelin itsenäisyyssotaan osallistui 29 suomalaista - ei mikään suuri joukko. Suomen sotiin 1939-45 osallistui noin 350 sotilasta kaikkiaan vajaasta kahdesta tuhannesta Suomen juutalaisesta, ja niissä kuoli 23. Suomen juutalaiselle yhteisölle tuli Stalinin kädestä selväksi, että niin Neuvosto-sosialismia kuin islamiakin vastaan pitää taistella asein. Molemmat ideologiat oikeuttavat väkivallan käytön omien tavoitteidensa ajamiseksi ja Suomen juutalaiset olivat pienen maan armeijassa taistellessaan ymmärtäneet kykenevänsä torppaamaan monikymmenkertaisesti itseään isomman vastustajan tavoitteet. Sama tilanne, jonka Israel kohtasi arabivastustajiensa kanssa. Jalonen yrittää rinnastaa Suomen juutalaiset harvinaisen tökeröllä tavalla ISIS:n muslimiterroristeihin puolustellessaan islamilaista terrorismia kommentissaan. Vaatii aikamoista pokerinaamaa verrata Suomen armeijassa taistelleiden miesten liittymistä 1948 Israelin itsenäisyyden puolustajiin nykypäivän muslimeihin, jotka liittyvät ISIS:n terroristeihin. Ei todellakaan aivan tervehenkistä. Mitä Jussi Jalonen ei ymmärrä että Suomi - kuten Israel myös - taisteli olemassaolonsa puolesta. ISIS ja muslimiterroristit - kuten Stalin myös - eivät taistele olemassaolonsa puolesta vaan alistaakseen muut.

sunnuntai 7. syyskuuta 2014

Geert Wildersin puhe Hollannin parlamentissa


Arvoisa puhemies, odotin saavani teiltä kukkapuskan. Vietänhän sentään juhlapäivää. 10 vuotta ja kaksi päivää sitten erosin puolueesta, jonka nimi ei enää muistu mieleeni. Kuluneiden 10 vuoden ja kahden päivän aikana minua on arvosteltu. Yleensä siitä että toistan samoja asioita. Tänään on myönnettävä, että arvostelijani ovat oikeassa. Viestini ei tosiaan ole muuttunut matkan varrella. Ja tänäänkin toistan viestini islamista ties monennenko kerran. Kuten olen toistanut kymmenen vuotta ja kaksi päivää. Minua on haukuttu tekemästäni elokuvasta Fitna. Eikä vain haukuttu vaan sain siitä jopa syytteen.

Arvoisa puhemies, ei ole kauaakaan kun kukaan ei suostunut lähettämään tekemääni elokuvaa Fitna, ja tänä päivänä näemme sen jatko-osia Fitna 2, 3, 4, 5 ja kuusi joka päivä television uutislähetyksissä. Kyse ei ole mistään sivilisaatioiden sodasta vaan kyse on sivilisaation ja barbarian sodasta. Hollannista on tullut islamin uhri, koska poliittiset johtajamme ovat katsoneet muualle. Tässä salissa ja hallituksessa istuvat poliitikot katsoivat muualle. Kaikki varoitukset sivuutettiin. Sivuutettiin kymmenen vuotta ja kaksi päivää. Sen seurauksena, nyt myös Hollannissa, kristityt kuulevat tappouhkauksia uskontonsa takia. Juutalaisia vainotaan. Hakaristiliput liehuvat mielenosoituksissa, kiviä heitellään ikkunoihin, polttopulloja, natsitervehdyksiä, ISIS:n mustat liput heiluvat tuulessa. Kuulemme huutoja ”Fuck the Talmud” keskellä Amsterdamia.

Arvoisa puhemies, islam on noussut näkyviin tämän vuoden aikana. Varapääministeri Asscher kaikessa lapsenuskossaan ”vaati pikaisesti” kaikkia muslimeita ”irtisanoutumaan” kaikesta tästä. Hallituksen selonteossa viime perjantaina kiistettiin jihadismin olevan merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Heitä kutsutaan ”lahkolaisiksi” tai ”pieneksi ryhmäksi”. Näin toivovat juuri ne samat ihmiset, jotka katsovat muualle, tuskallisen totuuden kieltäjät kymmenen vuoden ja kahden päivän ajalta, strutsi-prikaati, pääministeri Mark Rutten kakkoshallitus.

Mutta todellisuus on toista. Tutkimuksen mukaan 73% Hollannissa asuvista marokkolaisista ja turkkilaisista pitävät Syyriaan lähteviä uskonsotureita ”sankareina”. Ihailun kohteina. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö. 13 vuotta sitten 3.000 ihmistä kuoli New Yorkin pilvenpiirtäjissä. Muistamme yhä taloista soihtuina hyppäävät ihmiset. Hollannissakin kolme neljäsosaa muslimeista jätti tuomitsematta tuon julman raakalaisuuden. Kyse ei ole pienestä joukosta muslimeita vaan sadoista tuhansista Hollannissa asuvista muslimeista, jotka jättävät terrorin tuomitsematta ja pitävät uskonsotureita sankareinaan. Tämä ei ole mielikuvitusta. Se on tutkittua tietoa. Se on tikittävä aikapommi.

Arvoisa puhemies, voiko olla sattumaa, että juuri muslimit ovat jo vuosisatojen ajan ja yhä edelleen turvautuneet tällaiseen julmuuteen? Ei, se ei ole sattumaa. He elävät oman ideologiansa mukaisesti. Islamin mukaan Allah kertoi totuuden Muhammedille, ”täydelliselle ihmiselle”. Niinpä se, joka ei usko Koraanin opetuksia ei usko Allahiin. Allah ei jätä epäselväksi mitä hän haluaa. Tässä pari lainausta Koraanista.
Suura 8 jae 60: Ja varustakaa (muslimit) heitä vastaan niin suuri sotavoima ja hyvin ravittuja ratsuja kuin vain voitte.
Suura 47 jae 4: Kun siis kohtaatte taistelussa uskottomat, niin nujertakaa heiltä niskat.
Vielä yksi lainaus Allahilta.
Suura 4 jae 89: Älkää ottako itsellenne ystäviä heidän joukostaan.

Arvoisa puhemies, Koraani pöydällä edessänne on terroristin käsikirja. Veri valuu sen sivuilta. Se yllyttää ikuiseen sotaan vääräuskoisia vastaan. Koraani siinä edessänne on metsästyslupa muslimeille. Lupa tappaa. Tuo saastainen opus on Islamilaisen valtion perustuslaki. ISIS toteuttaa Allahin tahtoa. Tämä verenhimoinen ideologia pääsi leviämään Hollantiin kun eliitti katsoi muualle. Kaupunginosat kuten Schilderswijk, Transvaal, Crooswijk, Slotervaart, Kanaleneiland, Huizen, valitkaa joku. Siellä rakennetaan jo uutta kalifaattia. Siellä rakennetaan islamilaista valtiota.

Kymmenen vuoden ja kahden päivän aikana strutsihallituksemme eivät tehneet mitään. Edelleenkin ne tekevät liian vähän ja liian myöhään. ”Tämä ei edusta todellista islamia” muut puolueet valehtelevat paitsi PVV. Kuvitelkaa, jos heidän pitäisi kertoa totuus. Mutta ihmiset ovat havahtuneet. Kaikista hollantilaisista kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että islam ei kuulu Hollantiin. Työväenpuolueen, kokoomuksen ja kristillisten kannattajista enemmistö ja PVV:stä kaikki. Äänestäjät vaativat nyt, että kuluneen kymmenen vuoden ja kahden päivän päiväunien jälkeen ryhdytään hommiin. Äänestäjät vaativat että jotain tapahtuu. Ei mitään valohoitoa.

Voin antaa pari neuvoa tälle rosvojoukolle. Nämä kaksi asiaa pitää muuttaa heti: Myöntäkää, että islam on ongelma. Alkakaa palauttaa muslimeita takaisin kotimaihinsa. Vähemmän islamia on ratkaisu. Rajat tulee sulkea muslimimaista saapuville ihmisille. Rajavalvonta pitää palauttaa. ”Kulttuurin rikastaminen” tulee lopettaa. Jokainen moskeija tulee sulkea, jos sen rahoituksesta senttikään tulee Persianlahden rannoilta. Jihadistien passit tulee ottaa pois, vaikka Hollannin kansalaisuus olisi heidän ainoa kansalaisuutensa. Vaikka Hollannin kansalaisuus olisi heidän ainoa kansalaisuutensa. Ottakoon ISIS:n passit itselleen.

Arvoisa puhemies, ei estetä jihadisteja poistumasta maastamme. Antaa heidän mennä ja vieköön mukanaan niin paljon ystäviään kuin haluavat. Jos siitä on apua, olen valmis vilkuttamaan heille Schipholin kentällä. Mutta älkää ottako heitä takaisin. Se on ehto. Tehokas ongelmanratkaisu. Ja mikäli se olisi minusta kiinni, jokainen perustuslaillisen demokratiamme kaatamista kannattava muslimi saa lähtöpassit. Jos heiluttaa ISIS:n lippua, saa lähtöpassit.

Arvoisa puhemies, meille on julistettu sota. Meidän tulee iskeä takaisin. Eroon näistä ihmisistä! Liika on liikaa. Kiitos.

Yhteisvastuu

Meillä Suomessa on nyt vallassa sellainen hullu-mies-huittisista. Mies on entinen koulukiusaaja ja nyt aikuisena päässyt kiusaamaan koko kansaa. Ei voi sanoa etteikö hänellä ole käytöstapoja, vaan että ne ovat "edistyksellisiä". Joskus vielä nauretaan sille, kuinka pääministeri ennen kulki huopahatussaan ulos vankilanporteista ja nyt shortseissaan kohti Brysselin marmoripalatseja. Ajat ovat tosiaan muuttuneet.

Kuvassahan tallustelee siis Suomea sen historian toistaiseksi vaikeimpana aikana johtanut pääministeri Edwin Linkomies ja hänen tyttärensä Sinikka, joka toimi itsekin kansanedustajana 70-luvulla. Toisin kuin isänsä, Sinikka sai aikaiseksi pahaa vahinkoa lisääntymällä ja saattamalla maailmaan toimittaja Lauri Karhuvaaran.

Vaikka suomenkieli onkin värikäs ja käyttökelpoinen, se ei oikein taivu yhteiskunnallisen kritiikin antamiseen kovin tehokkaasti. Suomalaiset lienevät asuneet niin kauan impiwaarassa, etteivät voineet luoda sanoja politiikan kiemuroille. Tunnemme toki suomalaisen väkevän ja suorastaan liikutuksen kyyneleet poskille nostavan miehen sanan - "lupaus". kun suomalainen mies joskus muinoin jotain lupasi, oli kunnia asia pitää siitä kiinni katkeraan loppuun asti. Maailma on monikulttuurisuuden myötä muuttunut varmaan huomattavasti paremmaksi paikaksi, koska nykyisin lupaus on samanlainen sana kuin arabian taqiyya.

Suomen alkuperäinen sana "yhteisvastuu" on korvattu lainasanana englannista, johon se on tullut tietenkin umpikierojen valehtelevien sammakoitten ranskasta - "kompromissi". Sanalla tarkoitetaan mitä tahansa poliittista lupausta, joka rikottiin. Kompromissi on korvannut nyky-suomessa sanan lupaus. Kuvaavaa on, että kompromissi sanan vartalo tarkoittaa lupausta (promise) ja etuliite yhteistä (co-). Niinpä jostain niinkin ylevästä asiasta kuin yhteisestä lupauksesta, yhteisestä sitoumuksesta on tullut tässä sosialistisessa hyvinvointiyhteiskunnassa uuskieltä, joka tarkoittaa vaalikarjalle annettujen lupausten pettämistä eukonvastuunkannon nimissä.

Miksi nämä idiootit oikein pääsevät valtaan, on perimmäinen kysymys. Heille näkyvyyttä ja julkisuutta antavat toimittajat. Tuskin olisi Karhuvaara hakenut aamustudioon jäyhää ja itseironista isoisäänsä haastateltavaksi. Helpompi on jututtaa kaltaisiaan bimboja ja nauraa heidän kanssaan omille jutuilleen. Maan suurimmassa yksityisessä mediassa penaali Elina Grundström laukoo aviisin PÄÄKIRJOITUKSESSA niin levottomia juttuja, että hirvittää. Hän onnistuu näkemään nykyisen laman miesten naisiin kohdistamana sukupuolisyrjintänä. Itsekkäät karva-ahterit kun kuulemma työntävät yritystukia perinteisille teollisuuden aloille, jotka edustavat Elinan mielestä aurongonlaskun alaa. Toisaalta, Suomihan on kohta tilanteessa jossa ainoa valonsäde on ilta-auringon viimeinen.

Hallituksen toiminta tuo Elinalle mieleen 30-luvun natsi-Saksan. Niin se tuo minullekin mutta ihan eri syistä, joita ei ole tarpeen nyt käsitellä. Elina toteaa, että yksityisen puolen miehet tienaavat keskimäärin yli 3.600 euroa, mutta kuntapuolen nainen vain 2.850. Elina ei tietenkään viitsinyt verrata esimerkiksi kuntapuolen miesten keskipalkkaa (3.319) valtion naisten vastaavaan (3.398). Elatussuhde kun menee kuitenkin noin päin. Vaikka Elinaahan se ei hetkauta, sillä hänen mielestään velkaa pitää ottaa lisää, jotta kuntapuolella voidaan rehkiä hikihatussa hommia, toisin kuin vientisektorilla, jossa vain seisoksitaan lapionvarteen nojaillen. Sen verran vähään on nyky-Suomessa lapiohommat jääneet, ettei niitä taida enää löytyä kuin kesämökeiltä. Ruostuneena ja toimettomana.

Elinan kirjoitus henkii sitä typeryyden ilmapiiriä, jonka kulminaatioksi muodostui Alexander Stubb. Ikinä kuuna kullan päivänä kaikki ne vuodet jolloin vaadin Jyrki Kataisen eroa en tullut ajatelleeksi, että kykypuolueesta löytyy vielä vajaaälyisempi vastuunkantaja virnistelemään vaalikarjalle. Ei Stubb tietenkään ole Vapaavuorta tai Risikkoa parempi, jos mittarina pidetään valtiontalouden korjaamista, mutta hänen valintansa perustui populismiin eli mielikuviin. Niitä mielikuvia on luonut ja yhä luo elinagrundströmit, joiden älyn lahjat tuntuvat riittävän lähinnä polkupyörällä ajoon. Eilen kehätiellä ajaessani pohdin hiljaa mielessäni, että meinaako ne hullut tosiaan laittaa tänne ruuhkamaksut ihan niin kuin verotus ei jo olisi riittävän kireä.

lauantai 6. syyskuuta 2014

Kokoomus - populistipuolue


Kuva lainattu Ei oo totta -blogista

Politiikassa puoluejohtajat kuvittelevat, että mitä suurempi on kannatus, sen parempi puolue on. Muinoin näin varmaan oli - se puolue joka ajoi parhaiten maajussien asemaa oli suurin. Kepua vastaan eivät menestyneet lukuisat pienviljelijöiden puolueet, vaikka niillä oli suosittujakin johtajia. Pienviljelijöiden ammattikunta oli auringonlaskun ala, katoavaa kansanperinnettä. Ruotsalaisten asiaa on ajanut RKP vaikka se on koko 1900-luvun lopun joutunut taistelemaan paikastaan Kokoomuksen kanssa, sillä RKP on menettänyt valtaansa vaikka onkin pysynyt hallituksessa kuin satiainen.

Wikipedia määrittelee populismin:
Populismi tavoittelee laajaa kannatusta vaatimalla asioita, joita enemmistö haluaisi, kehumalla ”todellista kansaa” ja pilkkaamalla räikeästi poliittisia vastustajiaan.
Kookomuksen johto ylpeilee olevansa suurin puolue - pääministeripuolue. Se on halunnut tulla "työväen puolueeksi" eli Sosiaalidemokraattien kaltaiseksi yleispuolueeksi ja valtionhoitajaksi. Ja kukapa ei muistaisi pääkanisteri Alexander Stubbin vastustajiaan pilkkaavan vittumitäpaskaa-lausahduksen Pohjoismaiden neuvostosta poistuessaan. Kaikkinensa Kokoomus kilpailee suurimman puolueen asemasta - ei poliitikan sisällöstä. Piikkipaikka on merkittävämpi kuin sisältö. Suurimman puolueen johtajasta tulee pääministeri, mikä on tärkeämpää kuin järkevän politiikan tekeminen.

Mitä suuremman kannatuksen puolue haluaa, sen tiukemmin sen on sitouduttava tulonsiirtoihin, koska äänestäjien enemmistö elää tulonsiirroilla. Kirjoitin aiemmin (Curley-ilmiö 20.7.2014) kuinka populistinen politiikka johtaa vähitellen siihen, että äänestäjät tarkoituksellisesti tehdään riippuvaiseksi tulonsiirroista - eli valtiosta. Koko läntisessä maailmassa ilmiö on jo nähty - kaikki maat Sveitsiä lukuun ottamatta ovat siirtyneet sosialismiin.

Populismin yliote politiikassa näkyy erittäin hyvin Stubbin koulukiusaajamaisessa ylimielisessä tavassa, jolla hän haukkui Lasse Männistön oman edun tavoittelua arvostelleet vastustajansa:
Stubbin mukaan: "Asiat ovat juuri sitä, miltä ne näyttävät. Ja sen, miltä asiat näyttävät, määrittelevät kansalaiset, politiikan seuraajat, toimittajat, äänestäjät".
Vastuullinen politiikka on yhteisen edun ajamista, luottamustoimi. Se ei todellakaan ole mielikuvien luomista ja niiden varassa liitämistä. Kaikkien sosialistien tavoin poliittisia vastustajia pilkataan - Suomessa Perussuomalaisia populisteiksi. Vaikka pääministeriä myöten poliittinen eliitti on yltiöpopulistista, sosialistisen uuskielen pitkien perinteiden mukaisesti sanat ja merkitykset käännetään päälaelleen: vastuuttomasta toiminnasta tehdään vastuunkantamista ja populistisen politiikan arvostelijoista pölhöpopulisteja. Vain kolme vuotta sitten Stubbin poliittista osaamista ja ymmärrystä kuvasi parhaiten hänen suhtautumisensa ns. arabikevääseen eli Pohjois-Afrikan muslimivaltioiden vallankumouksiin. Aivan yhtä naivisti kuin 50-luvulla vasemmisto ajoi siirtomaa-ajan loppua vain saadakseen valtaan gepardihattuiset diktaattorit, niin samalla vähä-älyisellä tavalla Stubb luotti muslimimaiden kykenevän demokratisoitumaan:
- Jotain suurta on tapahtumassa. Olisiko tämä arabimaailmassa vastaavaa kuin vuodet 1989 tai 1968 Euroopassa. On noustu barrikadeille vaatimaan muutosta.
Stubbin nousu maan tärkeimmän poliittisen luottamustoimen haltijaksi moisilla taidoilla, näytöillä ja asiaosaamisen surkeudella on osoitus siitä, että Suomea johdetaan jo nyt Curley-ilmiön opeilla. Kun kaikki maat harmonisoidaan toistensa kaltaisiksi, kansalla ei ole mahdollisuutta edes paeta toisin kuin Curleyn johtamasta Massachusettsista. Neuvostoliitosta ei päässyt pakoon kuin oman henkensä uhalla - Euroopassa ei ole tarvetta paeta jos Stubbin kaltaisen populistit saavat tavoitteensa läpi.